Summary Class notes - Infectie en Afweer II

Course
- Infectie en Afweer II
- J M van Laar
- 2016 - 2017
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
312 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Infectie en Afweer II

 • 1499119200 HC - Koorts bij kinderen

 • Virale oorzaken koorts bij kinderen?
  Bovenste luchtweginfectie
  Acute Bronchitis
  Acute Tosillitis
  Gastro-enteritis
  Virusziekte
  Otitis media, meningitis, pneumonie
 • Bacteriële oorzaken koorts bij kinderen?
  Otitis Media
  Darminfectie
  UWI (60-70% bacterieel)
  Pneumonie (50% bacterieel)
  Meningitis
 • Niet-infectieuze oorzaken koorts bij kinderen?
  - Na vaccinatie
  - Auto-immuun
  - Medicamenteus
  - Congenitaal
  - Psychogeen
  - Maligniteit (leukemie)
  - Koorts e.c.i.
 • DD kind koorts en hoesten?
  40% bovenste luchtweginfectie
  20% acute bronchitis
  11% hoest e.c.i.
  7% acute laryngitis
 • Bronchitis?
  Virale infectie -> RS virus
  Ontsteking en obstructie in kleine luchtwegen
  Kinderen < 2 jaar
  Als gevolg van BLWI in winter

  Symptomen:
  - Hoesten
  - Rinnoroe (2-5 dagen)
  - Piepende ademhaling
  - Apneu
  - Koorts (niet altijd)
  - Verminderde intake en mictie
 • LO bronchitis?
  Verlengd expirium
  piepen en crepitaties in beide longen (itt pneumonie)
 • Verhoogd risico ernstig beloop bronchitis?
  < 3 maanden
  prematuur
  Comorbiditeit hart- longafwijkingen of immuungecompro
  apneu in VG
 • Therapie bronchitis?
  Geen risico ernstig beloop -> thuishouden
  Geen AB
  Bèta-sympathicomimeticum (niet aangetoond)
  Orale corticosteroïden (niet aangetoond)
  Spontaan herstel na 3-7 dagen
 • Alarmsymptomen kind koorts anamnese?
  - Ernstig ziek
  - Snelle achteruitgang
  - Minder dan helft drinken
  - Aanhoudend braken
  - Sufheid
  - Ontroostbaar huiken
  - Huiduitslag
  - Veranderd ademhalingspatroon
  - < 1maand
 • DD koorts met vlekjes?
  Mazelen (morbillivirus)
  Roodvonk (groep-A streptokok)
  Rode hond (rubellavirus)
  4e ziekte
  Erythema infectiosum (humaan parvovirus B19)
  Exanthema subitum (humaan herpesvirus 6)
  Waterpokken
  Enterovirus
 • Erythema infectiosum (5e ziekte)?
  Parvovirus B19 in keel besmet persoon. Aerogene verspreiding.
  Incubatietijd 7-12 dagen
 • Symptomen 5e ziekte?
  Fijnvlekkig vlindervorig exantheem gezicht
  Malaise
  Spier-/hoofdpijn, jeuk, wat koorts
  Exantheem romp en extremiteiten (kantvormig)
  Gewrichtsklachten
 • Therapie erythema infectiosum?
  Indien exantheem zichtbaar -> niet besmettelijk
  Gunstig en self-limiting beloop
  Geen therapie of vaccinatie
 • Wanneer AB bij OMA?
  Ziek kind en steeds erger
  Duur klachten
  Leeftijd < 6 maanden
  Verhoogde kans complicaties (palatoschisis)
  Mastoiditis, meningeale prikkeling
 • 1499205600 HC - Herhaling immunologie en aangeboren afweer

 • Aangeboren immuunresponsen?
  Protectie door barrières
  Identificatie en eliminatie van pathogenen (complement)
  Mobilisatie van effectorcellen: inflammatie
  Productie van cytokinen: communicatie met verworven immuunsysteem
 • Functie cellen myeoloïde component innate immuunsysteem?
  Neutrofiele granulocyten - fagocytose en bactericede mechanismen
  Eosinofiele granulocyten - afweer tegen parasitaire infecties
  Macrofagen - fagocytose, bactericide mechanismen en antigeenpresentatie
  Mestcellen - Afgeven van histamine. Allergie
 • Functie lymfoïde component aangeboren afweer?
  - NK-cellen - doden virusgeïnfecteerde cellen
  - Th2 cytokine producers - ontstekingsmilieu sturen
  - IL-17 IL-22 producers
 • Acute fase eiwitten?
  Activatie van complement systeem
  Opsonisatie van microbiale cellen
  Geproduceerd door lever, maar ook fagocyten
 • Hoe herkennen fagocyten micro-organismen?
  Patroonherkenning zorg voor danger-signal. Macrofagen en neutrofiele G geactiveerd. Receptor op fagocyt in patern recognition receptor (PRR) en ziekteverwekker heeft een pathogen associated molecular pattern (PAMP)
 • Complement?
  Serum proteïnen - hoge concentratie - normaal inactief
  Activatie door interactie met micro-organisme. Meerdere routes
  Enzym cascade signaal amplificatie
  Streng gereguleerd
 • Waar bestaat snelle respons op pathogeen uit?>
  Interferonen
  Complement
  Neutrofielen
  Macrofagen
  NK-cellen
  Mastcellen
 • Herkennen van pathogenen door innate immuunsysteem?
  Complement - microbiële celwand
  MBL - mannose in celwand
  TLR - microbiële componenten
 • Brug van innate naar adaptieve immuunsysteem?
  Dendritische cel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bijwerking TNF-alfa remmer?
Opvlamming TBC. Misschien meer tumoren?
Therapie SJIA?
Anakinra (IL-1-blokker) en ook IL-18. Soms prednison erbij. Maar groeistoornissen. Macrofaagactivatiesyndroom! Gevaarlijk

Diagnose ex juvantibus
Kenmerken systemische JIA?
Vluchtige erythemateuze rash
Gegeneraliseerde lymfekliervergroting
Hepatosplenomegalie
Serositis
DD ANA negatieve mono-artritis?
- Traumatisch
- Artritis gevolg infectie
- Auto-immuun (JIA, SLE, IBD)
- Maligniteit (leukemie, sarcoom)
- Sarcoidose
Genetische achtergrond JIA?
Zelden 2 kinderen in 1 familie
HLA-B27 geassocieerde subtypes
Osteochondrositis dissecans?
Aseptische botnecrose
Soms relatie trauma/overbelasting
Pijnsyndromen kind?
Groeipijn
- <12 jaar
- Bilateraal
- Rek op botvlies
- Avond nacht
Complex regionaal pijnsyndroom 
- Pijn distaal extremiteit
- Zwelling
- Trofische stoornis (nagel)
Benigne pijnsyndroom (fibromyalgie)       
- Meisjes
- Puberteit
- Geen uitwendige afwijkingen
Kenmerken JIA?
Artritis in 1 of meer gewrichten
>6 weken bestaand
<16 jaar
Idiopathisch
Complicatie JIA belangrijk?
Uveïtis. Kan ook asymptomatisch. Spleetlamponderzoek
Vormen JIA?
Oligoartritis JIA: Meest voorkomend. Minder dan 4 gewrichten. Goede prognose. Knie en enkel

Polyartritis JIA: Kleine gewrichten. Meer dan 4

Systemische JIA: Ziekte van Stiel (ander ziektebeeld). Koorts