Summary Class notes - Infectieziekten en toxicologie

Course
- Infectieziekten en toxicologie
- -
- 2020 - 2021
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Gezondheidswetenschappen
335 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Infectieziekten en toxicologie

 • 1580684401 HC 1 inleiding infectieziekten

 • Wat zijn infectieziekten?
  Bacterien, virussen en parasieten
 • Wat zijn de 4 reservoirs in de transmissie van infectieziekten?
  1. Mens op mens
  2. Zoonoses: gewerveld dier - mens 
  3. Vector: Mens - vector - mens (malaria), dier - vector - mens (pest)
  4. Besmette oppervlakten, voedsel, water, aarde
 • Wat is het verschil tussen 'non-enveloped' virus en een enveloped virus?
  Non-enveloped overleeft langer in omgeving (buiten gastheer) dan enveloped virus. > ook via besmette objecten
 • Wat is de definitie van incubatie?
  Periode tot aan symptomen
 • Wat is de definitie van herstel
  Afname en verdwijning van symptomen (ziekte)
  > afname pathogeen. 
  > sommige infecties kan na herstel symptomen nog steeds pathogeen aanwezig zijn en transmissie mogelijk
 • Waarom is ebola niet wereldwijd verspreid?
  > contact met symptomatisch besmettelijke patiënten via lichaamsstoffen, niet eerder
  > route: niet via lucht
 • Onder welke transmissie categorie valt malaria?
  > biologische vector transmissie
 • Wat is het verschil tussen een RNA virus en een DNA virus?
  RNA is mutatiegevoeliger (ebola en carona virus)
 • Waarom is een enveloped virus zwakker buiten een pathogeen dan een non enveloped virus?
  Enveloped is gevoeliger voor uitdroging
 • Welke 2 hoofdtransmissie routes heb je?
  Contact transmissie: direct, indirect, druppels
  vehicle transmissie: water, voedsel, lucht
 • Welke 2 soorten sectortransmissie heb je?
  Mechanisch: via insectenlichaam op bijv. Voedsel
  biological: via mug die prikt (in insectenlichaam)
 • 1580770800 HC 2 infectieziekten deel 2

 • Op welke dingen deel je infectieziekten in?
  > classificatie
  > transmissieroute
  > pathogenese, levenscyclus
  > risicogroepen
 • Wat zijn de top 7 belangrijkste infectieziekten?
  > acuut respiratory infection
  > AIDS
  > diarrheal diseases
  > TB
  > Malaria
  > Measles
  > Hepatitis B
 • Wat is de definitie van een pathogeen?
  Organisme dat ziekte veroorzaakt
 • Waar kun je een pathogeen in verdelen?
  > primair: ziekte in gezonde gastheer
  > opportunistisch: alleen ziekte in verzwakte gastheer
 • Wat is de definitie van een infectie?
  Aanwezigheid van een vermenigvuldigend organisme
 • Waar kun je een infectie in verdelen?
  > primair: veroorzaakt door primaire pathogeen
  > secundair: als gevolg van een primaire infectie, 2de infectie kan plaatsvinden
 • Hoe verloopt een infectieproces?
  > enter
  > stay in
  > survival
  > weefselschade
  > transmissie
 • Wat zijn de verschillende pathogeen relaties?
  > Commensalisme: organisme voordeel, host geen schade/geen voordeel
  > Mutualisatie: organisme en host beide voordeel
  > Parasitisme: organisme voordeel en host heeft schade 
 • Wat is de functie van een normale darmflora?
  > bescherming tegen pathogenen: 
     - competitie nutriënten, zuurstof
     - productie bacteriocines
     - lactobacillus: verlaagt pH
  > digestie & productie van vit. B, K (intestinale bacteriën)
  > stimuleert immuunsysteem
 • Met welke ziekten hebben de darmen een verband?
  DM2, obesitas, allergieën, depressie
  > door nervus vagus 
 • Wanneer heb je kans op ziekte door een verstoorde darmflora?
  > immunodepressie (stress, dieet, ziekten, trauma)
  > balans verstoord (antibiotica)
  > verkeerde plek (e. Coli en blaasonsteking)
 • Wat zijn virulentiefactoren?
  Verzamelnaam van alle pathogeeneigenschappen die nodig zijn om verschillende stappen infectieproces succesvol te doorlopen
 • Wat is 'quorum sensing'?
  > expressie virulentiegenen afhankelijk van populatiedichtheid
  > signaalmoleculen en autoinductie
 • Wat is een een biofilm?
  Via quorum sensing wordt gevoeld dat de omgeving gunstig is en polysacchariden worden gevormd (glycocalyx)
 • Hoe zijn aanhechting en bewegelijkheid geregeld?
  > flagella en fimbriae
  > pilus
  > glycocalyx: capsules en slijmlagen
 • Wat zijn de symptomen van salmonella?
  > aanhechting en bewegelijkheid via pili en flagella
  > pili bevatten invasines
 • Wat zijn invasines?
  > veranderen structuur actie filamenten (cytoskelet) gastheercel waardoor de celoppervlakte 'ruffles' en bacterie wordt 'engulfed' en via endocytose opgenomen
 • Waarvoor zorgen pili?
  > aanhechting gastheercel 'glycoproteinen' 
  > gastheer en weefselspecificiteit
  - DNA overdracht
  - motility
  - 'immuun escape' 
 • Wat is de functie van een capsule?
  > voorkomen van fagocytose
  > ontsnappen 'aangeboren' immuunrespons
 • Wat is de definitie van virulentie?
  > mate pathogeniciteit geproduceerd door een pathogeen
 • Wat is LD50?
  De dosis die nodig is om 50% van de individuen te doden (lethaal)
 • Wat is ID50?
  De dosis die nodig is om 50% van de individuen te infecteren
 • Wanneer ben je heel virulent?
  Met een lage ID50 en lage LD50
 • Wat zijn belangrijke risicofactoren van infectieziekten?
  SES, hygiene, klimaat, vochtigheid, insecten, crowding
 • Wat zijn kenmerken van virussen?
  > kleinste, zichtbaar met electronenmicroscoop, replicatiecyclus afhankelijk van gastheercel (obligaat intracellulair)> altijd gastheercel nodig voor replicatie
 • Wat zijn kenmerken van bacteriën?
  Iets groter, prokaryoten, zelfstandige levensvormen en kunnen zelfstandig repliceren (intra- en extracellulair), lichtmicroscoop
 • Wat zijn kenmerken van parasieten?
  Eencellig of meercellig (wormen), eukaryoten (intra- en extracellulair), wormen zijn altijd extracellulair, eencellig zijn protozoa> lichtmicroscoop, meercellig> blote oog
 • Wat gebeurd er tijdens de enter fase?
  Hechting aan de gastheer
 • Wat gebeurd er bij de stay in fase?
  Kolonisatie, vermenigvuldiging, vestigen gastheer, virulentiefactoren produceren
 • Wat is invasief vermogen?
  Vermogen van een organisme om zich in groten getale in de gastheer te vermenigvuldigen> weefselschade
 • Wat bepaald onder andere de virulentie van een pathogeen?
  > toxiciteit en invasief vermogen
 • Wat is toxiciteit?
  Vermogen van een organisme om een toxine te produceren dat als functie heeft, het doden van de gastheercel of het inhaleren van processen in de gastheercel
 • Wat is de functie van een plasmide?
  Liggen genen op die coderen voor bepaalde vrulentiegenen of resistentie tegen antibiotica
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer krijgen kinderen vaccinaties tegen Bof, rode hond en mazelen?

14mnd en 9 jaar
> 5-12 dagen na inenting koorts
Wat zijn de complicaties bij rode hond?
> tekort aan bloedplaatjes
> hersenontwikkeling
> gewrichtsontsteking 
Wat zijn de symptomen van rode hond?
> incubatietijd van 14-16 dagen
> 40-70% geen symptomen
> lichte koorts malaise loopneus, lichte oogontsteking
> opgezette lymfeklieren
> vlekkerige roze-rode uitslag
Hoe is de transmissie van rode rond?
> R0: 5-7
> besmettelijke periode: een week voor het uitbreken van de uitslag tot een week erna
> luchtwegen, verticaal transmissie, direct contact
Wat zijn kenmerken van rode hond?
> rubella virus
> ss RNA virus
> envelop
Wat zijn complicaties BOF?
> ontsteking alvleesklier, geslachtsorganen, doofheid, reuma, hersenontsteking
Wat zijn symptomen van BOF?
> incubatietijd 2-3 weken
> mild verloop
> koorts en hoofdpijn
> opzwellen wangen
Wat zijn kenmerken van BOF?
> paramytiovirdae fam
> ss RNA virus
> envelop
> R0=4-7
> luchtwegen> lucht; hoesten, niezen
Wat zijn de complicaties van mazelen?
> tot 15% middenoor ontsteking neusbijholte ontsteking, longontsteking, bloedvergiftiging
> hersenontsteking> sterfte
Hoe zijn de symptomen van mazelen?
> incubatietijd: 9-11 dagen
> hoesten, loopneus, koorts
>koplik spots
> vlekkerige huiduitslag
> immunosuppressie