Summary Class notes - Inleiding Bedrijfskunde

Course
- Inleiding Bedrijfskunde
- Prof. van Driel
- 2014 - 2015
- Erasmus Universiteit
- Bedrijfskunde
211 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Inleiding Bedrijfskunde

 • 1411941600 IBK 1A

 • Wat is de beste omschrijving van een bedrijf (ook wel Business)?
  Elke activiteit die streeft naar een winst door goederen en diensten aan anderen te leveren.
 • Wat zijn marketing intermediairs?
  Een specialist op gebied van opslag, verkoop, promotie en transport. Organisaties die helpen bij het verplaatsen van goederen en diensten van producent naar zakelijke en particuliere gebruikers.
 • Succes in het bedrijfsleven is vooral gebaseerd op het vervullen van behoeften, voornamelijk het leveren van goederen en diensten. Wat is de beste omschrijving van goederen en diensten
  Goederen worden omschreven als tastbare producten, diensten zijn de immateriële producten. 
 • Wat is een distributiekanaal?
  Een groep marketing intermediairs die zorgen voor het vervoer en de opslag van goederen, van producent naar consument.
 • Hoe wordt een ondernemer ook wel genoemd?
  Entrepreneur.
 • Wat zijn voorbeelden van distributiekanalen?
  Retailer, wholesaler
 • Noem 2 voordelen die entrepreneurs hebben op de gemeenschap.
  1. Ze scheppen werkgelegenheid.
  2. Betalen belasting om de hele gemeenschap in die welvaart te doen delen.
 • Wat is een retailer? 
  Een organisatie die verkoopt aan de uiteindelijke consument
 • Noem 2 voordelen die bedrijven hebben op de gemeenschap.
  1. Bedrijven betalen veel belasting en zijn daarmee een grote financiële hulp.
  2. Ze dragen bij aan de levensstandaard en kwaliteit (quality of life) van iedereen.
 • Wat is een wholesaler?
  Een groothandel die goederen aan andere organisaties verkoopt
 • Noem 2 voordelen die bedrijven hebben op de gemeenschap.
  1. Bedrijven betalen veel belasting en zijn daarmee een grote financiële hulp.
  2. Ze dragen bij aan de levensstandaard en kwaliteit (quality of life) van iedereen.
 • Is een groothandel een B2C of een B2B markt?
  B2B
 • Omschrijf winst, opbrengst en verlies.
  Winst: Opbrengsten - uitgaven
  Opbrengst: Totale hoeveelheid geld die een bedrijf binnen een bepaalde periode binnen krijgt
  Verlies: Wanneer uitgaven hoger zijn dan de inkomsten
 • Wat zijn agents of brokers?
  Tussenpersonen die koper en verkoper bij elkaar brengen en assisteren tijdens het proces van de verkoop, een bemiddelaar
 • Omschrijf "risico" en leg uit hoe dit samenhangt met winstgevend zijn.
  Risico wordt omschreven als 'de kans die een entrepreneur heeft op het verliezen van tijd en geld aan een bedrijf dat niet winstgevend blijkt te zijn'.
  Hoe hoger het risico, hoe hoger de winst (als er winst wordt gemaakt).
 • Waarom zijn marketing intermediairs nodig?
  Marketing intermediairs vervullen een aantal taken zoals transport, opslag verkoop en promotie, veel efficienter dan de meeste bedrijven zelf zouden doen
 • Stakeholders zijn alle mensen en bedrijven die belang hebben bij de resultaten van een bepaald bedrijf. Noem een middel om een goede balans te vinden bij het voldoen van de wensen van alle aandeelhouders.
  Outsourcing, ook wel het toekennen van verschillende functies van een bedrijf aan andere bedrijven, bijvoorbeeld de productie of onderhoud.
 • Waarom heeft het gebruik van marketing intermediairs schaalvoordelen?
  Als een bedrijf deze taken zelf moet uitvoeren kost dit veel tijd en geld
 • Noem de vijf productiefactoren die nodig zijn om welvaart te creëren. 
  - Land
  - Arbeid
  - Kennis
  - Kapitaal
  - Ondernemerschap
 • Waarom zijn de producten niet veel goedkoper als er geen marketing intermediairs van pas zijn gekomen?
  De producten moeten opgehaald worden bij de producent, dit kost veel tijd en geld. 
 • Noem de vijf factoren die ontwikkeling van een bedrijf stimuleren of belemmeren, die de bedrijfsomgeving vormen.
  - Economische omgeving
  - Technologische omgeving
  - Competitieve omgeving
  - Sociale omgeving
  - Wereldwijde omgeving
 • Waarom zou je een marketing intermediair moeten gebruiken?
  Zij verhogen de waarde van een product en zijn efficienter dan de producent
 • Noem 3 manieren voor de overheid om ondernemerschap te promoten.
  1. Toestaan van privé-eigendom van bedrijven.
  2. Staten kunnen hun bedrijven verkopen aan industriëlen.
  3. Proberen een stabiele munteenheid te creëren.
 • Wat houdt utility (nut) in?
  De waarde die wordt toegevoegd aan goederen en diensten, wanneer de producten beter gebruikt kunnen worden of beter bereikt kunnen worden door consumenten, dan eerst het geval was
 • Hoe wordt technologie omschreven?
  Alles (denk aan telefoon tot software-programma's) wat bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever maakt.
 • Op welke 6 manieren wordt er waarde toegevoegd aan producten? (utilities)
  1. Form
  2. Time
  3. Place
  4. Possession
  5. Information 
  6. Service
 • Omschrijf productiviteit.
  De output die met een bepaald input gegenereerd kan worden.
 • Wat is form utility?
  De vorm van ruwe materialen veranderen om er bruikbare producten van de maken
 • Omschrijf wat E-commerce is en welke twee soorten er zijn.
  E-commerce is het kopen en verkopen van goederen en diensten via internet.
  De twee soorten zijn business-to-customer (B2C) en business-to-business (B2B).
 • Wat is time utility?
  Intermediairs maken producten beschikbaar op het moment dat ze nodig zijn
 • Omschrijf database.
  Een elektronische opslagfile waar informatie bewaard wordt.
 • Wat is place utility?
  Intermediairs maken producten beschikbaar op de plaats waar hier vraag naar is
 • Omschrijf identity theft.
  Het verkrijgen van privé informatie over een persoon, waarbij deze informatie gebruikt wordt voor illegale doeleinden.
 • Wat is possession utility?
  Intermediairs zorgen ervoor dat producten verkocht kunnen worden
 • Noem 2 manier van concurreren.
  1. Door verwachtingen van klanten te overstijgen.
  2. Door herstructurering en tegemoetkoming aan de wensen van de werknemers.
 • Wat is information utility?
  Intermediairs voegen waarde toe door informatie te geven over producten
 • Omschrijf empowerment en geef 1 voordeel en 3 nadelen/gevolgen.
  Empowerment houdt in dat bedrijven hun werknemers de verantwoordelijkheid, vrijheid, training en middelen geven om meer zeggenschap te krijgen over de eigen situatie en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

  Hierdoor zijn minder managers nodig. Wel moeten de werknemers beter opgeleid worden en meer behandeld worden als partners. Ook zullen de werknemers om hoger salaris vragen door hun toegenomen verantwoordelijkheid.
 • Wat is service utility?
  Het toevoegen van waarde door het verlenen van goede service tijdens en na de verkoop en door klanten te leren hoe het product gebruikt moet worden
 • Omschrijf demografie.
  De statistische studie naar de menselijke populatie ten aanzien van haar grootte, dichtheid, en andere karakteristieken als leeftijd, ras, geslacht en inkomen.
 • Wat is het verschil tussen een groothandel en een retailer?
  Een groothandel levert alleen aan andere bedrijven (B2B), de retailer aan de consument
 • Noem 3 factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van de wereldhandel.
  1. Ontwikkeling van efficiente distributie -en communicatiesystemen
  2. Oorlog en terrorisme
  3. Climate change, verandering van het milieu
 • Wat zijn merchant wholesalers?
  Onafhankelijke prive bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de goederen die zij verhandelen.
 • Omschrijf greening.
  De trend om energie te besparen en producten te ontwikkelen die minder schade aan het milieu aanrichten.
 • Welke 2 soorten groothandels zijn te onderscheiden?
  1. De volledige service groothandel
  2. De beperkte functie groothandel
 • Wat zijn Rack jobbers?
  Zij voorzien de winkelier van schappen en planken vol met koopwaar en displays en vertrouwen de verkoop aan de winkelier toe
 • Tot wanneer zijn de rack jobbers eigenaar van de producten?
  Tot ze zijn verkocht
 • Wat zijn cash-and-carry wholesalers?
  Kleine groothandels waar klanten net als in een winkel inkopen kunnen doen
 • Wat is een voorbeeld van een cash-and-carry wholesaler?
  de makro
 • Wat zijn drop shippers?
  Zij vervoeren de bestellingen van de retailer/groothandel naar een klant
 • Wat voor goederen vervoeren drop shippers voornamelijk?
  grote bulkhoeveelheden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurd er bij distribution warehouse?
Goederen worden verzameld en doorgedistribueerd
Als je omslag voor een langere tijd nodig hebt, van welke opslagdepot maak je gebruikt?
storage warehouse
Welke soorten opslagdepots zijn er?
1. Storage warehouse
2. Distribution warehouse
Hoeveel procent van de totale distributie ligt in de opslag?
25 tot 30 %
Wat is intermodal shipping?
Het gebruik maken van meerdere manieren van vervoer in een levering
Wat is freight forwarder en door wie wordt het vaak gebruikt?
Er worden meerdere kleine vrachten tegelijk vervoert, door kleine bedrijven
Wat is reverse logistics? (retour logistiek)
Het terugbrengen van goederen van de fabrikant, vanwege defecten, of voor recycling
Wat is Outbound logistiek?
Het managen van de stroom van gereedkomen producten en het informeren van zakelijke kopers en aan uiteindelijke consumenten
Wat is Materials handling?
De beweging van goederen binnen een groothandel, van de groothandel naar de bedrijfsvloer, van de bedrijfsvloer naar verschillende werklocaties
Wat doet Inbound logistiek?
Brengt ruwe materialen, verpakkingen, andere producten en diensten en informatie van leverancier naar producent