Summary Class notes - inleiding criminologie

Course
- inleiding criminologie
- w. huisman
- 2016 - 2017
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Criminologie
126 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - inleiding criminologie

 • 1571349600 H1 criminologie: een terrein verkennen

 • Formele en informele reactie op criminaliteit
  - formele reactie: het straf of bestuursrecht
  - informele reactie: zonder het recht, bvb. Eigenrichting of beveiliging
 • Franse socioloog Durkheim
  Criminaliteit juist door het oproepen van negatieve emoties een positieve sociale functie vervult. Door gevoelens van morele verontwaardiging te delen, bevestigen leden van gemeenschap zichzelf en elkaar in hun normbesef. Weer bewust worden normatieve grenzen.
 • 3 aggregatie niveaus
  - macro (landen/buurten)
  - meso (groepen)
  - micro (individuen)
 • Aanduiding studieobject ligt in politiek zeer gevoelig, begrippen:
  - delinquentie: strafbaar gedrag/ criminaliteit
  - misdaad: 'ergere' vorm van criminaliteit
  - deviatie: afwijkend (gedrag)
 • Criminaliteit formele en informele definitie
  - formele definitie: juridische constructie (joint is crimineel) - mag niet volgens de wet
  - informele definitie: sociale constructie (joint is niet crimineel)- maatschappij vindt het 'oké'
 • Korte sv gs oudheid tot middeleeuwen
  • Codex Hammurabi: o.a. Regels over familierecht, handel, diefstal, moord en geweldpleging. Geschreven om de goden te behagen.
  • oude grieken Plato: onderscheid drie lagen mensen. Onderste laag darren en angel (geleidt door begeerte en genot)
  • Germaanse leenstelsel werd door Keizer Karel de Grote ontwikkeld tot het feodale stelsel om zijn grote rijk te kunnen besturen. 
  • crimineel gedrag niet gezien als conflict tussen burgers, maar als manifestatie van het kwade en de zondige mens die volhens christelijke geloof allemaal in ons zit. 
 • Strafproces veranderde van accusatie naar inquisitoir
  - accusatoir systeem: misdrijven worden gezien als aangelegenheden waarvan de oplossing door overheidsbemiddeling tot stand komt
  - inquisitoir systeem: misdrijven worden gezien als schendingen van het vorstelijk vredesgebod waartegen de overheid met alle inzet van alle middelen tegen dient op te treden. 
 • Van renaissance naar verlichting
  - enkele nieuwe denkbeelden
  - niet meer gebaseerd op kerk en goddelijke maar ratio en universele waarden.
  - Coornhert: meer afschrikking en hogere pakkans
 • De klassieke school
  • Absolute macht aan banden leggen, rechterlijke willekeur voorkomen, en wrede straffen uitbannen.
  • homo economicus: mens zo gezien. Op grond van vrije wilsbeschikking voor en nadelen van gedragsalternatieven afwegen
  • Beccari: criminaliteit overtreding maatschappelijk contract tussen staat en burgers. Alleen straffen contract verbreekt -> proportionaliteitsbeginsel. Klassieke strafrechtsfilosofie 
  • Bentham: zwaar en wreed straffen leiden tot minder geluk. 
 • Posivistische school
  - sterkte ontwikkeling technologie en wetenschap
  - deterministsich mensenbeeld: vrijheid van handelen mens wordt sterk beperkt door mogelijkheden en omstandigheden. 
  - op basis van observatie, meting en inductief redeneren (empirisch) oorzaak van misdaad vaststellen.
  - geen gelijken straffen en straffen gericht worden op behandeling en voorkomen herhaling. 
 • Italiaanse antropologieschool (posivistsiche school)
  - door systematische observatie medische factoren proberen te vinden crimineel gedrag.
  - Lombroso: uiterlijke kenmerken patiënten systematisch meten -> uiterlijke kenmerken criminelen herkennen. (terugval evolutieproces)
  - criminelen fout van de natuur (criminele antropologie
 • De Franse milieu school (posivistsiche school)
  - gaat om het milieu
  - Quetelet: maatschappelijke wetmatigheden ten grondslag van stabiel aantal misdrijven in een gebied.
  - lacassagne: keerde tegen lombroso. Sociale omgeving crimineel gedrag aanzetten. 
  criminele mens gezien batterij die voedingsbodem nodig heeft. 
 • Socialistsiche criminologie (links)
  - vooral oog maatschappelijke omstandigheden
  - aandacht economische verhouding -> Bonger verband armoede en criminaliteit
 • Nieuwe richting en kritische criminologie
  Nieuwe richting: criminologie als hulpwetenschap en om toepassing strafrecht te verbeteren. 

  kritische criminologie: staat haaks op posivistsiche criminologie. Problematische kanten strafrechtpleging als reactie op criminaliteit staat centraal. Meer gericht normatieve en maatschappijkritische analyses. 
  Herman Bianchi -> voor abolitionisme (afschaffen strafrecht), herstelrecht en vrijplaatsing. 
 • Veramerikanisering criminologie
  Gebrek aan sociale samenhang ontdekt samen met lage kans American dream -> criminaliteit. Grote invloed gehad op criminologie Europa (WO2)
 • Nieuwe zakelijkheid
  - wederopbouw economie na wo2 stijging welvaart en daarmee meer gelegenheid voor legen delicten.
  - herbelangstelling klassieke school
  - nieuwe bloei leidde tot criminologie in opleidingsvorm
 • Niet-commune criminaliteit
  - internationale misdrijven, terrorisme, georganiseerde misdaad en witboordencriminaliteit.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.