Summary Class notes - Inleiding in de Orthopedagogiek

Course
- Inleiding in de Orthopedagogiek
- meerdere
- 2018 - 2019
- Rijksuniversiteit Groningen
- pedagogische wetenschappen
289 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Inleiding in de Orthopedagogiek

 • 1514847600 moeilijke woorden

 • visueel
  wat met zien te maken heeft
 • auditief
  met betrekking tot het oor
 • discrepantie
  afwijkingen
 • STICORDI-maatregelen
  hoe pak ik een leerstoornis aan?
 • dysorthografie
  spellingstoornis
 • degeneratief
  oorzaak niet precies bekend maat wel erfelijke kwetsbaarheid
 • linguistiek
  taalkunde
 • inhibitie
  remming van een zenuwcel
 • semantiek
  leer van betekenis
 • echolalie
  dwangmatig herhalen
 • prosodie
  ritme en klemtoon
 • spina bifida
  open rug
 • meningocele
  hersenvliezen naar buiten
 • encefalocele
  hersenweefsel naar buiten
 • anencefalie
  verminderde ontwikkeling hersenen
 • metabolisch
  stofwisseling
 • dyskinesie
  abnormale bewegingen
 • choreo-athetose
  ongecoordineerde bewegingen
 • ataxisch
  onregelmatige en onhandige bewegingen
 • marginalisatie
  een groep wordt minder belangrijk of beinvloedbaar
 • ambivalent
  tegenstrijdig
 • lymbische systeem
  emotie, motivatie, genot en emotioneel geheugen
 • dorsale baan
  visueel-ruimtelijke perceptie
 • ventrale baan
  visuele herkenning
 • corpus collosum
  verbind twee hersenhelften zodat ze info kunnen uitoefenen
 • intermodale integratie
  visuele waarneming en auditieve waarneming
 • anoxie
  zuurstoftekort
 • ( interne ) ontheemde
  iemand die zin thuis gedwongen heeft verlaten
 • didactische resistentie ( voor beinvloeding )
  de automatisering komt niet tot stand ondanks systematische hulp
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn de effecten bij ouders\brusjes van chronisch ziek kind?
1. extra zorg : overbescherming
2. schuldgevoelens : overmatig verwennen van betreffende kind
3. extra aandacht en affectie : uitzonderingspositie in het gezin
4. grote druk op ouders
wat zijn 7 effecten bij een kind met een chronische ziekte?
1. ervaringstekort ( deprivatie, intrinsieke motivatie en cognitieve ontwikkeling )
2. onzekerheid verloop ziekte
3. onzekerheid i.v.m korte levensduur
4. minderwaardigheidsgevoelens
5. sociaal isolement
6. storend gedrag\ ziektewinst
wat zijn 6 kenmerken van chronische ziektes?
1. medisch aantoonbaar fysieke conditie invloed op gezondheid en psychologie
2. periodes van ontvlamming symptomen
3. geneest niet
4. medisch toezicht blijft noodzakelijk
5. periode duurt minstens 3 maanden of meer dan 3 periodes per aar
6. chronische ziektes kunnen erg van elkaar verschillen
Wat zijn 7 belangrijke kenmerken van een interventie?
1. gericht op aandacht, imitatie, communicatie en sociale vaardigheden
2. gestructureerde omgeving
3. strategien voor verschillende contexten
4. voorspelbare dagroutine
5. functionele benadering probleemgedrag
6. leren vaardigheden zodat ze kunnen overstappen naar gewone klas
7. betrekken gezin in de aanpak
Wat zijn de oorzaken van NLD?
disfunctie in witte hersenmassa Rechter hemisfeer;
-  anoxie
- voedingsstoornissen eerste levensjaren
- stofwisselingsstoornissen
- ernstige ziekteperiode met hoge koorts
Met welke schoolse vaardigheden hebben kinderen met NLD problemen?
mechanisch rekenen, wiskunde, exacte vakken, complexere motorische handelingen, praktische snelheid, articulatie, schrijven, complexe teksten, lezen\begrijpem van gelaatsuitdrukkingen en lezen\begrijpen van stemintonaties
wat is de zienswijze van Barkley op ADHD?
- probleem remmen gedrag , volhouden aandacht en remmen reacties, emoties en motivatie
- lagere activiteit in frontale deel hersenen ( verbindingen nucleus claudatus en limbisch systeem )
wat zijn mogelijke oorzaken van een kind met ADHD?
- neuro-biologische factoren
- falende omgeving
- wisselwerking aanleg en omgeving
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van ADHD?
aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit
Wat is de relatie tussen dyscalculie en dyslexie?
automatiseren van 'willekeurige' feiten