Summary Class notes - Inleiding Politieke Wetenschap

Course
- Inleiding Politieke Wetenschap
- Joop van Holsteyn
- 2019 - 2020
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Politicologie
190 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Inleiding Politieke Wetenschap

 • 1554069600 Hoorcollege 1

 • Noem 4 niet wetenschappelijke vormen.
  1. Persoonlijke ervaring
  2. Intïutie
  3. Gezag; authoriteit
  4. Traditie; gewoonte
  5. Geloof; bijgeloof; magie 
 • Noem 4 wetenschappelijke vormen.
  1. Systematisch; methodisch
  2. Gerelateerd aan theorie
  3. Herhaalbaar; verifieerbaar
  4. Reflectief; (zelf)kritisch
  5. cumultief; proces
 • Wat stellen wetenschapsfilosofen?
  Dat onderzoekers werken volgens een bepaald (veelal impliciet) wereldbeeld, met bijbehorende specifieke theoretische en methodische opvattingen en assumpties.
 • Een paradigma bevat volgens Kuhn A. Met gevolgen voor onder andere B.
  A) Universeel erkende wetenschappelijke prestaties die voor een tijd modelproblemen en oplossingen bieden voor een gemeenschap van onderzoekers, met gevolgen voor onder andere:

  B) 
  • Wat kan worden waargenomen en onderzocht
  • De relevant te achten onderzoeksvragen zijn
  • De wijze van beantwoording van die vragen
  • De wijze van interpretatie van gevonden antwoorden   
 • Ontologie
  Zijnsleer, onderdeel filosofie met bijzondere aandacht voor het zijn der dingen (entiteiten) --> wanneer en in welke hoedanigheid bestaat iets?
  • Focus op de aard van het zijn
  • Het belangrijkste punt is of er een 'echte' wereld is die er is
  • De aard van sociale entiteiten
  •  Een realiteit buiten de sociale actoren
  •  Sociale constructies opgebouwd uit de percepties en acties van sociale actoren
 • Epistmologie
  Kennisleer, onderdeel filosofie met aandacht voor aard, oorsprong en geldigheid van (wetenschappelijke) kennis à wat is kennis?;  hoe komt kennis tot stand?
  • how do we know about the worl
  • Moeten/mogen/kunnen de sociale wetenschappen inclusief politicologie de uitgangspunten, principes en procedures van de natuurwetenschappen volgen?
  • Positivisme/realisme vs. interpretivisme
 • Politiek kan volgens LMS een arena zijn, of een sociaal proces. Leg dit uit.
  1.  Een arena (met politieke actoren); instellingen/government
  2.  Een (sociaal) proces van machtsuitoefening (en besluitvorming); activiteiten, governance 
 • Vul in. Politiek bestaat vooral uit A. Er is sprake van B belangen en identiteiten. De vraag is hoe C wordt bereikt om gedeelde doelen te bereiken. Wat het wezen van de politiek is, is mede een D kwestie.
  A) Staten, macht, gezag 
  B) Concurrende 
  C) Coördinatie en samenwerking 
  D) ontologische
 • Politiek
  het proces waarmee mensen onderhandelen en concurreren in het proces van het maken en uitvoeren van gedeelde of collectieve acties
 • Wat is politiek volgens Dahl?
  Een patroon van menselijke relaties dat, in belangrijke mate, macht, regel of autoriteit omvat. 
 • Puissance
  Macht als vermogen
 • Macht
  de mogelijkheid om onbedoelde effecten te veroorzaken
 • Pouvoir
  Macht als relatie
 • Authoriteit
  Recht van capaciteit om te mogen doen 
 • Manieren van macht
  • Gezag/legitimiteit
  • Geweld en dwang
 • Wat is de eerste dimensie van macht (volgens Dahl)? Leg uit.
  who prevails when preferences conflict?’ (Dahl)
  ·A heeft macht over B als A erin slaagt om B iets te laten doen (laten) wat B anders niet gedaan (gelaten) zou hebben (Dahl) of zelfs wat tegen het belang van B is (Lukes) 
 • De eerste dimensie van macht is gebaseerd op machtsbronnen, maar..
  1. Bij uitoefening relationeel (evt. macht versus machtsuitoefening)
  2. Contextspecifiek, altijd begrensd (staat) 
 • Wat stellen antifoundationalisten?
  zogenaamde anti-foundationalisten ontkennen dat een echte wereld bestaat maar zij stellen dat de realiteit geen sociale rol of oorzakelijke kracht heeft, onafhankelijk van het begrip van groep ervan hierbuiten. 
 • Wat is de onderscheiding van ontologische posities?
  1. Foundationalisme/objectivisme/realisme ; verschillende terminologie verwijst naar dezelfde positie. Er is een echte wereld die bestaat ongeacht onze kennis ervan. 
  2. Anti-foundationalism/ constructivisme / relativisme ; meer verscheidenheid / realiteit is lokaal en specifiek, realiteit is geconstructueerd (door individuen, maar met sociale/politieke en culturele processen)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.