Summary Class notes - Inleiding psychologie

140 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Inleiding psychologie

 • 1435528800 Leren en de invloed van ervaringen

 • Wat is leren?
  Het proces waarbij gedrag wordt aangepast aan voorgaande ervaringen
 • Wat wordt er bedoel met gewenning?
  Dat bij het herhalen van een prikkel de reactie hierop steeds minder sterk wordt
 • Wat wordt er bedoeld met sensibilisatie? (bij leren) 
  De reactie op een prikkel wordt juist steeds sterker bij de herhaling hiervan
 • Wat zorgt ervoor dat er gewenning of sensibilisatie optreedt?
  Sensibilisatie zal eerder bij een opwindende prikkel plaatsvinden en gewenning wanneer de interesse in de prikkel afneemt
 • Sensibilisatie is dus belangrijk voor gevaarlijke prikkels en zorgt voor alertheid
  Gewenning is belangrijk voor het besparen van energie, omdat er niet meer op de prikkel gelet hoeft te worden
 • Klassieke conditionering is bedoeld voor het verbinden van twee prikkels waardoor een bepaalde prikkel een automatische reactie kan opwekken 
 • KC: je leert sneller iets aan wanneer de handeling vaak achter elkaar herhaald wordt. 
 • Er zijn vier manieren om iets klassiek te conditioneren:
  1: Forward short delay pairing is het tonen van CS, dan de US en de CS blijft
  2: simultaneous pairing is tegelijk tonen van US en CS 
  3: Backward pairing is CS na US 
  4: Forward trace pairing: meest effectief eerst US daarna CS
 • wat houdt generalisatie in bij leren?
  Dit is dat een ander soort prikkel dezelfde CR geeft
 • Wat is discriminatie bij het leren?
  Discriminatie van prikkels zorgt ervoor dat de CR alleen optreedt bij één soort prikkel. Hierdoor raak je niet uitgeput
 • Bepaalde sociaal ongeaccepteerde gedragingen kunnen worden afgeleerd door aversie therapie: dit is dat een CS verbonden wordt met een negatieve US, waardoor deze prikkel een CS wordt en het gedrag zal worden afgeleerd
 • Operante/instrumentele conditionering is het leren door middel van bekrachtigen en straffen
 • Wat is de law of effect?
  Gedragingen met negatieve gevolgen zullen minder snel optreden en gedragingen met positieve gevolgen zullen juist sneller optreden
 • Wat is het bekrachtigen van het gedrag?
  het positieve gedrag bekrachtigen waardoor dit vaker voor zal komen bijvoorbeeld door het geven van eten
 • Wat is het straffen van gedrag
  Het minder vaak laten voorkomen van gedrag door het geven van een straf. Bijvoorbeeld door het geven van een stroomstootje
 • Wat is de 3 delige contingency van skinner?
  Prikkel --> gedrag --> gevolgen van het gedrag
 • OC legt de focus op de gevolgen van gedrag en KC op de prikkel en het gedrag. Daarnaast is OC meer vrijwillig (je leert iets omdat je het interessant vindt, wat dus als een beloning geldt. 
 • wat is positieve bekrachtiging?
  Dit is een prikkel welke ervoor zorgt dat de positieve reactie hierop vaker voor zal komen. Het leidt dus tot een toename van het gewenste gedrag
 • Wat is negatieve bekrachtiging
  Dit is een prikkel welke ervoor zorgt dat het gedrag ervoor zorgt dat negatieve aspecten verdwijnen. Het leidt dus ook tot een toename van het gewenste gedrag bij het vertonen van de negatieve bekrachtiger. Je vermijdt als het ware een negatief gevolg op je gedrag
 • Er zijn twee soorten straf:
  Straf door aversie: een negatief gevolg op een prikkel zorgt voor afname in het gedrag. (Slaan na fout gedrag)
  Respons cost: ook wel negatieve straf genoemd en zorgt ervoor dat door het weghalen van een prikkel gedrag wordt verzwakt. (Afnemen van speelgoed als straf)
 • wat is de methode van opeenvolgende benaderingen? (method of successive approximations) bij OC
  het stap voor stap inzetten van een herhaaldelijk bekrachtiging welke steeds net iets anders is, kan er voor zorgen dat gewenst gedrag vaker voorkomt  
 • Wat is chaining bij OC?
  Dit is een ketting van gedrag. Een prikkel heeft bepaald gedrag als gevolg en deze prikkel kan alleen worden geactiveerd door het uitvoeren van een bepaalde handeling. 
 • Er is verschil tussen partial en continuous reinforcement. Continuous is altijd bekrachtigen van prikkel en partial is soms wel en soms niet. Er is verschil tussen ratio en interval en tussen fixed en variabele. Ratio alleen bepaald percentage maar niet precies wanneer, interval is na een bepaalde tijdseenheid. Fixed is na bepaald aantal en variabel is willekeurig. Vaste vormen zorgen voor sneller leren maar ook voor sneller afleren.
 • Wat is latent (verborgen) leren?
  Dat is wanneer we iets hebben geleerd,maar pas later voor iets toepassen. We hebben het dus ergens opgeslagen
 • de theorie van wagner en rescorla stelt dat hoe verassender de US is, hoe sneller de CS aan een US wordt verbonden. 
 • Wat is de theorie van latent (verborgen) inhibition?
  Deze theorie stelt dat doordat twee neutrale prikkels verbonden moeten worden aan een US wordt het moeilijker om de tweede neutrale prikkel te leren. Het vertraagd het leerproces dus omdat er maar een US verbonden wordt en er dus niet vele omstandigheden aan één prikkel verbonden wordt.
 • wat is observationeel leren?
  Dit is leren door het observeren van soortgenoten. Je herhaalt het gedrag van anderen. (modeling)
 • Sociale leertheorie (bandura)
  Dit is dat mensen leren door te kijken naar het gedrag van anderen. Hierdoor kan self-efficiacy ontstaan en dit is dat je iets doet omdat het nuttig lijkt voor jezelf
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Noem de kenmerken van bewustzijn
1
wat is visuele agnosie? 
1
wat is blindsight?
1
wat is priming
1
Page 1 of 28