Summary Class notes - Inleiding Recht

172 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Inleiding Recht

 • 1409695200 Les 1 Hoorcollege

 • Wat is recht? Noem de 4 functies.
  - Normatieve functie
  - Geschiloplossende functie
  - Additionele functie
  - Instrumentele functie
 • Wat houdt normatieve functie in?
  Normatieve functie: normbeschrijvend. Normen zijn regels hoe je je moet gedragen. Fatsoensnormen zijn geen normen van recht, maar is een beleefdheidsvorm.
 • Wat houdt geschiloplossende functie?
  Geschiloplossende functie: wie lost het op? De rechter moet de geschillen oplossen, dat doe je niet zelf.
 • Wat houdt additionele functie in?
  - Additionele functie: algemene regels vaststellen over hoe het zou moeten. Er moeten afspraken gemaakt worden. Bijv. garantie op een telefoon, er wordt iets toegevoegd aan het recht wat er nog niet is d.m.v. afspraken. Dit staat niet letterlijk in de wet want elke situatie is weer anders.
 • Wat houdt instrumentele functie in?
  - Instrumentele functie: de wet is een instrument om zaken goed te regelen en op te lossen.
 • Waarom is recht nodig?
  Om de orde te handhaven en de maatschappij niet uit de hand te laten lopen.
 • Leg internationaal vs nationaal recht uit.
  Internationaal recht: EU: allemaal dezelfde regels. EVRM: mensenrechten.
  Nationaal recht: De Grondwet: basis van alle wetten in Nederland. Strafrecht: Burgerlijk wetboek.
 • Leg privaatrecht vs publieksrecht uit.
  Privaatrecht: Recht tussen burgers onderling. Daaronder valt:
  -Personen en familierecht: scheiden, trouwen, vermogensrecht.
  -Burgerlijk procesrecht: procedures bijv, en auto die niet voldoet aan de beloofde eisen.
  -Ondernemingsrecht: welke plichten heeft een ondernemer.
  Publieksrecht: Recht tussen burger en overheid. Daaronder valt:
  - Staatsrecht: stemmen, Eerste en Tweede Kamer, de regering. Hoe de staat in elkaar zit.
  - Strafrecht: moord en doodslag.
  - Bestuursrecht: gemeenten en provincies, overheid, besturen van het land. Je kunt niet alles doen wat je wilt, zoals vergunningen voor bouwen.
 • Leg materieel recht vs formeel recht uit.

  Materieel recht: inhoud van de plichten en rechten die we hebben. Welke regels bestaan er allemaal.
  Formeel recht: handhavingsregels, procedureregels; hoe moet je proceduren?
 • Leg dwingend vs aanvullend recht uit.
  Dwingend recht: je mag absoluut niet van deze wetten afwijken. Inhoud raakt openbare orde. Afwijking van dwingende bepaling is nietig. ''Moeten''.
  Aanvullend recht: je mag andere afspraken maken over rechten (zolang het niet dwingend is). ''Kunnen''.
 • Leg objectief vs subjectief recht uit.
  Objectief recht: geldt voor iedereen, alle regels die er zijn en wat er in Nederland is afgesproken. Het geheel aan rechtsregels.
  Subjectief recht: geldt persoonsgebonden. Je bindt jezelf aan regels (auto en huis kopen etc.). Het recht dat een individu bezit.
 • Waar vinden we het recht? (Rechtsbronnen)
  - De Wet
  - De jurisprudentie: uitspraken van rechters. Als de wet onduidelijk beschreven is, legt de rechter dit uit en beslist erover. Hij geeft een objectieve uitspraak.
  - Het verdrag: Zoals het EU verdrag, EVRM
  - De gewoonte: iets wat vaker moet zijn gebeurd. Iets wat gewend is, afspraken onderling.
 • Wat is een wet?
  Een besluit dat algemene regels bevat dat afkomstig is van een bevoegd staatsorgaan en dat naar buiten werkt.
 • Noem vier kenmerken van een wet.

  1. Algemeen (geldend voor een onbepaald aantal personen of gevallen)
  2. Afkomstig van een bevoegd staatsorgaan
  3. Bekendgemaakt voordat hij rechtsgeldig is
  4. Werkt naar buiten toe, richt zich tot iedereen en legt plichten op, kent rechten toe
 • Wie maakt er wetten en wie maken verordeningen?
  De regering en de Staten Generaal maken wetten. De Provinciale Staten en de Gemeente maken verordeningen. Bijvoorbeeld in een bepaalde zone 30 km rijden. Let op: dit zijn geen wetten!
 • Wat houdt jurisprudentie in?
  Uitspraken van rechters die een nieuwe rechtsregel bevatten. Als de wet onduidelijk beschreven is, legt de rechter dit uit en beslist erover. Hij geeft een objectieve uitspraak. Regels die niet van tevoren bedacht zijn. Worden toegepast als de wet geen oplossing biedt.
  - De wet bevat een open norm: is niet duidelijk.
  - Onduidelijk of het concrete geval onder de regels valt.
  - Er is geen rechtsregel die van toepassing is op het concrete geval.
 • Wat is een verdrag en welke 2 soorten zijn er?
  Een verdrag is een afspraak tussen twee of meer staten/ internationale organisaties. Er zijn 2 soorten:
  - Bilateraal: verdrag tussen 2 landen.
  -Multilateraal: verdrag tussen meerdere landen.
 • Wat wordt er bedoeld met 'gewoonte'?
  Gewoonte is een afspraak tussen een aantal mensen.
 • Voordat er sprake is van een gewoonterecht moet er aan 2 voorwaarden voldaan worden:

  - vaste gedragslijn: men is er gewend aan.
  - rechtsplicht: het werd al zo gedaan dus men blijft het zo doen.
 • Wat is het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafverordening?
  Wetboek van Strafrecht: materieel recht. De inhoud van alle wetten en plichten van strafrecht: zoals je mag niet stelen.
  Wetboek van Strafverordening: formeel recht. De procedures om de rechten en plichten te handhaven. Zoals hoe houd je iemand aan die gestolen heeft?
 • Heeft strafrecht dwingend of aanvullend recht?

  Alleen dwingend recht. Hier staan alleen zaken in wat je echt niet moet doen! Wij de burgers mogen niet afwijken van strafrecht, dat mag alleen de bevoegdheden.
 • Heeft het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering formeel of materieel recht?
  Formeel recht: je vordert je geld terug. Als er vordering staat is het altijd formeel.
 • Heeft privaatrecht aanvullend of dwingend recht?
  Beiden.
 • Heeft strafrecht aanvullend of dwingend recht?

  Alleen dwingend recht, hier staan alleen zaken in die je absoluut niet moet doen. Alleen bevoegden mogen afwijken van strafrecht.
 • Heeft het wetboek van burgerlijke rechtsvordering formeel of materieel recht?

  Formeel recht. Als er vordering staat is het altijd formeel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is een wet?
1
Wie maakt er wetten en wie maken verordeningen?
1
Wat houdt jurisprudentie in?
1
Wat is een verdrag en welke 2 soorten zijn er?
1
Page 1 of 43