Summary Class notes - Inleiding vergelijkende politicologie

Course
- Inleiding vergelijkende politicologie
- Anoniem
- 2019 - 2020
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Politicologie
250 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Inleiding vergelijkende politicologie

 • 1551394800 Hoofdstuk 1

 • Concept
  Term, idee, categorie
 • Conception
  De manier waarop iets is begrepen of wordt geïnterpreteerd
 • Social science
  Studie van menselijke maatschappijen en interacties van mensen binnen de maatschappij
 • Government
  Instituties en kantoren waar maatschappijen worden geregeerd/groep mensen die regeert
 • Political system
  Regime
 • Governance
  Proces waardoor besluiten, wetten en beleid wordt gemaakt
 • Politiek
  Proces waarbij mensen onderhandelen en concurreren door het maken en uitwisselen van gedeelde en collectieve besluiten
 • 3 kenmerken politiek
  Collectieve activiteit, Beïnvloedt 2 of meer mensen, wordt beleid
 • Macht
  Capaciteit om onbedoelde effecten voor elkaar te krijgen
 • Drie dimensies van macht
  1) Dahl - Wie heerst bij strijd om voorkeuren?
  2) Bachrach & Baratz -  Wie controleert?
  3) Lukes - Wie vormt voorkeuren?
 • Authority
  Recht om te regeren
 • Ideologie
  Systeem van gerelateerde geloven, gedeelde blik op de wereld, en manier om politiek/economie/maatschappij te structureren
 • Leg de volgende ideologieën uit: anarchisme, marxisme, liberalisme, conservatisme, fascisme
  Anarchisme = authoriteit is overbodig
  marxisme = eliminatie statensysteem en privé-eigendom zal leiden tot klasseloze samenleving
  Liberalisme = maximimaliseren persoonlijke vrijheid, minimaliseren overheid
  Conservatisme = traditioneel
  Fascisme = authoritaire staat, sterk leiderschap
 • comperative politics
  Systematische studie van overheid en politiek in verschillende landen om verschillen/gelijkenissen beter te begrijpen
 • Typologie van driewereldsysteem
  1) rijk --> westerse kant tegen communisme
  2) communisisch
  3) armst, minst democratisch. Sommige communistisch, andere niet.
 • Vul in, genuine one/few/many en perverted one/few/many
  Genuine one: kingship
  Genuine few: aristocraty
  Genuine many: polity
  perverted one: tyranny
  perverted few: oligarchy
  Perverted many: democracy
 • Politieke economie
  relatie tussen politieke activiteit en economische performance
 • Gross national income (GNI)
  Binnen- en buitenlandse output door inwoners van een land in een gegeven jaar
 • 1551481200 Hoofdstuk 2

 • Vul in. De moderne staat is gevormd in Europa maar geëxporteerd naar de rest van de wereld door A. Staten zijn gelijk maar variëren in B.
  A) Imperiële machten
  b) Maat, economisch bealng, internationaal belang, mate waarin zij hun territorium controleren
 • Kenmerken staten
  Populatie, legitimiteit, territorium, soevereiniteit
 • Citizen
  Vol lid van de staat met bijbehorende rechten en plichten
 • Westphalian system
  Moderne staatsysteem na 1648. Gebaseerd op soevereiniteit van staten en politieke zelf-besluiten.
 • Natural rights
  Rechten van God aan mensen, kunnen niet afgenomen worden (leven, vrijheid, eigendom)
 • Microstates
  Staten klein in populatie + grondgebied
 • Quasi-states
  Staten erkend onder internationaal recht maar waar overheden zelf weinig controle hebben.
 • Facto-states
  Staten die niet erkend zijn onder internationaal recht ookal hebben ze een eigen territorium en grondgebied.
 • Natie
  Groep mensen die zich met elkaar identificeren op basis van geschiedenis, cultuur, taal.
 • Zelf-beschikking
  Vermogen om te handelen zonder externe dwang. Recht volk om regering te bezitten.
 • Diaspora
  Populatie die leeft over extern gebied buiten thuisland
 • Multinationale staat
  Staat met meerdere naties onder 1 overheid
 • 3 ideeën over globalisering
  1. Staten zijn nog nooit zo sterk geweest
  2. Ondergang staat
  3. Evolutie staat
 • Intergouvernementele organisatie
  Coöperatieve lichamen met staten als leden, opereren volgens staatsregels en met bepaalde economie
 • Regional integration
  Proces waarbij staten economische en politieke verbanden opbouwen waar ze geloven dat samenwerking beter is dan concurrentie
 • Securitystate
  Staat die activiteiten van burgers op de voet volgt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Measuring class (Goldthorpe system)
Employemt type (employers vs. employees vs. self-employed)
Contract type (service vs. labour)
Social class (Max Weber)
1. Levenskansen
2. Gerepresenteerd door economische belangen
3. Gerepresenteerd onder voorwaarden grondstoffen of arbeidsmarkten
Social class (volgens Karl marx)
Relatie tot middel van productie
Michigan model
Keuze op basis van Partij-identificatie
1970-
Cartel parties
Gefinancieerd door de staat, keep newcomers out (Katz & Mair)
1945-
Catch all parties
Grote partijen samen in het centrum, afnemende rol partijactivisten, grotere rol media (kirchheimer)
19th century
 Century-cadre/caucus parties

Internally mobilized, gelimiteerd kiesrecht, conservatief in dorp en liberaal in stad
1880-1960
Mass parties, extern gemobiliseerd, uitbreiding kiesrecht, klasse splitsing, Duverger: ''Besmetting van links''
Externally mobilised parties vs. interally mobilised parties
Externally: bezaten geen machtspositie
Internally: bezaten al een machtspositie
Vul in. Hoe meer participatie, hoe meer A. Er is sprake van een neergang dus B.
A) Democratie
B) crisis of democracy