Summary Class notes - Introductie in de gezondheidszorg

278 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Introductie in de gezondheidszorg

 • 1429221600 Algemene termen

 • Wat is het uitgangspunt van echelonnering in de zorg?
  Het behandelniveau, al blijkt dit te weinig op maat te zijn
 • Wat is een kenmerk van de 2elijnszorg?
  Het wordt geboden door specialisten en is ambulant
 • Waar staat de 3elijnszorg op dit moment voor?
  Topklinische zorg
  Het wordt heel even geboden door die ene specialist
 • Wat is stepped care?
  Korte, eenvoudige zorg in de 1e lijn als het kan,
  Intensieve, langdurige zorg in de 2e lijn als het moet
 • Wat is palliatieve zorg?
  Het verzachten van
 • Wat is integrale zorg?
  Lichamelijk en geestelijk
 • 1430690400 Eerstelijnsgezondheidszorg: Huisartsenzorg

 • Wat is het HIS?
  informatie systeem/patiënten dossiers
 • Wat is EVS?
  elektronisch voorschrijfsysteem voor medicijnen
 • Wat is FTO?
  Farmacotherapeutisch overleg (met apotheker)
 • Wat is taakdelegatie?
  Anderen voeren taken uit; arts houdt de eindverantwoordelijkheid. 
 • Wat is taakherschikking?
  Herverdeling van taken tussen beroepsgroepen, incl. de eindverantwoordelijkheid
 • Geef de definitie van diseasemanagement:
  "Een programmatische en systematische aanpak van 1 specifieke ziekte/gezondheidsprobleem met managementinstrumenten met als doel kwaliteit en doelmatigheid te bevorderen."
 • Bij welke groep wordt er voornamelijk diseasemanagement geboden en waarom?
  Bij chronisch zieken, omdat zorg en preventie amper te scheiden zijn
 • Ipv diseasemanagement wordt er gepleit voor iets anders. Wat en waarom?
  Gezondheidsmanagement omdat veel chronisch zieken meer dan 1 gezondheidsprobleem hebben
 • 1430863200 Eerstelijnsgezondheidszorg: Paramedische zorg

 • Geef 3 voorbeelden die vallen onder extramurale zorg:
  - Eigen praktijken
  - Gezondheidscentra
  - Thuiszorg
 • Wanneer wordt er verwezen naar een fysiotherapeut?
  Als de klachten van het bewegingsapparaat minder dan 3 maanden zijn
 • Wanneer wordt er verwezen naar een oefentherapeut Cesat en Mensendieck?
  Als de persoon vaak tussen 15-24 jaar is en langer dan een jaar klachten heeft aan bewegingsapparaat/hyperventilatie/spanningshoofdpijn
 • Wat wordt er bedoeld met transparantie?
  Het beroepsmatig handelen inzichtelijk/toetsbaar maken. Het Evidence Based handelen/werken
 • Wat is het NPi?
  Databank voor protocollen en standaarden
 • Wat is het stADAP?
  accreditatie instelling voor paramedici voor het behoud van registratie
 • Wat gebeurd er met specialisaties van paramedici?
  Die worden wel of niet erkend en geregistreerd door de beroepsvereniging. Deze moet hier echter wel goedkeuring voor hebben van het VWS
 • Door veranderingen in het overheidsbeleid en de financiering, treden er veranderingen op bij de paramedische zorg. Wat?
  - (onderhandelen over) verzekeringen
  - vrije tarieven
  - directe toegankelijkheid 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is integrale zorg?
4
Wat is het HIS?
4
Wat is EVS?
4
Wat is FTO?
4
Page 1 of 70