Summary Class notes - Introductie psychobiologie

Course
- Introductie psychobiologie
- Ilja Sligte
- 2015 - 2016
- Universiteit van Amsterdam
- Psychobiologie
236 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Introductie psychobiologie

 • 1444255200 Purves H12

 • Hoe worden klinkers en medeklinkers geproduceerd?
  Klinkers: vocal cords aangespannen (voiced) - vibratie; plaatsing tong is bepalend
  Medeklinkers: voiced/voiceless, plaats articulatie, manier van articulatie (stop/friccatief)
 • Welke drie termen bouwen het taalbegrip op?
  Fonologie (klanken waarnemen), semantiek (samenvoegen en woord identificeren), syntax (samenvoegen tot zin)
 • Wat is signing aphasia en wat bewijst het?
  Doven hebben moeite met signing na schade aan verbale hersengebieden; taalbegrip voornamelijk symbolisch
 • Wat is de verklaring voor het niet kunnen waarnemen van het verschil tussen de r en l door japanners?
  Phonemes = categorische perceptie, plotselinge overgang in waarneming bij overgang van ene naar andere phone; grenzen tussen categorieën verschillen tussen tale; baby's passen zich neuraal aan
 • Welk extern aspect (waar McGurk een voorbeeld van is) heeft veel invloed op taalbegrip, en wat is hier een ander voorbeeld van?
  ·Context heel belangrijk; McGurk; phoneme restauration: phone wordt vervangen door ruis, mensen vullen het in afhankelijk van context (integratie in STS)
 • In welke stappen gaat semantisch taalbegrip en welke woordidentificatietaak hoort hierbij?
  ·Auditieve input matchen met betekenis opgeslagen in geheugen (mentale lexicon)
  ·Klein beetje auditieve input activeert alle entries in lexicon die daarbij zouden kunnen horen (kap activeert kapitaal en dus geld, en kapitein en dus boot)
  Activatie is parallel en niet serieel·Woordidentificatietaken (zwitserlood & marslen wilson): -lexicale decisietaak (aangeven wel/niet woord → reactietijd
  -lexicale priming(prime en target wel of niet gerelateerd → in geval van wél, reactietijd korter)
 • Wat is heel belangrijk aan een zin om hem te kunnen begrijpen? Hoe ontrafelt de luisteraar de syntactische structuur?
  ·Grammaticale relaties tussen woorden zeer belangrijk voor betekenis
  ·Voor begrip dus opbouw syntactische structuur nodig door luisteraar
  → al tijdens ontvouwen van zin → tegelijkertijd met fonologische en semantische analyse
 • Is het vermogen om spraak en taalbegrip te kunnen ontwikkelen onvoorwaardelijk aanwezig in ons brein? Welke casus is een voorbeeld van deze vraag?
  Vroege en zeer regelmatige blootstelling aan taal is nodig om een taal te kunnen ontwikkelen (neurale plasticiteit vermindert sterk met ouder worden); ·Bij geval als Genie, taalontwikkeling nooit meer in de buurt van normale mensen
 • Wat meet je als je taal meet met EEG? Welke vaak voorkomende waarnemingen zijn er en wanneer treden die op?
  ·ERP’s
  ·N400 – semantiek; bij onverwachte woorden hogere N400 binnen 400 ms
  ·P600 – grammatica (fouten); bij grammaticale fouten hogere P600 binnen 600 ms
  ·Zinscontext, sociale context (onverwachte dingen bij bepaalde types) = N400
 • Hoe is taal verdeeld over de 2 hemisferen? Hoe wordt de exacte locatie ervan bepaald?
  ·Bij 90% in linker hemisfeer
  ·Rechts dominant bij 4% van rechtshandigen, 15% van ambidextrous, 27% van linkshandigen
  ·Lateralisatie getest met split-brainpatiënten, bijv Sperry taak (zelfde als bij computersimulatie)
  ·Rechts voegt emotie en intonatie toe
  ·Broca’s afasie: ook moeite met grammatica
  ·Exacte lokalisatie van taal dmv intracranial electrical stimulation, per mens behoorlijk verschillend
  ·Taal zit bijna overal: fonologie, semantiek, syntax, motorprocessen, visuele en auditieve verwerking, cognitieve controle
 • 1444341600 Kolb H26 & 27

 • Wat is het verschil tussen neurologische en psychiatrische afwijkingen?
  ·Neurologisch: duidelijke lokale schade (waar eventueel nog iets aan te doen valt), bijv. bloeding/tumor
  ·Psychiatrisch: niet duidelijk of diffuus, bijv. depressie/schizofrenie
 • Welke verschillende neurologische problemen zijn er?
  Vasculair, traumatic brain injury (TBI), epilepsie, tumoren, migraine, infecties, slaapstoornissen
 • Welke verschillende soorten psychiatrische stoornissen zijn er?
  Schizofrenie, stemmingsstoornissen, motorstoornissen, dementie
 • Welke verschillende soorten vasculaire problemen zijn er en wat houden ze in?
  ·Beroerte; ➡ Infarct: dood of stervend weefsel door obstructie van bloedvaten
  ➡ Blokkering van kleine bloedvaten (“capillaries”) meestal beperkte schade, maar van grote vaten meestal ernstige schade
  ➡ Kan door bloeding (hemorrhage) of door blokkade (ischemic komen)
   
  CEREBRAL ISCHEMIA
  Ischemia: blokkade van bloedvaten
  ➡ Trombose: samenhoping van bloed, blijft op de plek zitten waar het vormt.
  ➡ Embolie: een klodder uit een groter vat komt vast te zitten in een kleiner vat. ❖ Bloed, lucht, of cellen (kanker)
  ➡ Cerebrale arteriosclerose: vergroten en verharden van de aderen. ➡ Transient ischemia attack (TIA): soms hele tijdelijke effecten.
   
  Migraine beroerte:
  Relatief zeldzaam: vnl vrouwen onder de 40
  ➡ Vaatconstrictie
  ➡ Veel vaker dan TIA
  ❖ Slecht zien
  ❖ Verlies van gevoel (armen)
  ❖ Problemen met bewegen
  ❖ Afasie
  ·Angioma
  Afwijkende bloedvaten: zorgen voor tekort aan bloed in bepaalde delen van het brein
  ·Aneurismes
  Ballon-achtige uitstulping in de bloedvaten (ader zelf is niet meer elastisch genoeg, uitstulping op zwakke plek)
 • Hoe zijn vasculaire problemen te behandelen?
  Medicijnen (bloedverdunners, bloeddruk, etc)
  Operatie (onherroepelijk ook hersenschade)
  Binnen 3 uur na infarct ingrijpen mogelijk: verlaging druk op hersenen, oplossen prop 
 • Wat is TBI en welke verschillende soorten zijn er?
  ·Meest voorkomende ongeluk bij mensen onder de 40
  ·Sport: 20% van TBI
  ·Met name mannen tussen 15-30
  ·Hersenfunctioneren verminderd door:
  ➡ Directe neuronale schade
  ➡ Verminderde bloedtoevoer (of onderbreking)
  ➡ Bloeding
  ➡ Zwellen van brein
  ➡ Infectie
  ➡ Littekens
  ·Open schedel
  • Relatief minder ernstig
  • Neurologische schade heel specifiek
  • Vaak snel en spontaan herstel
  ·Gesloten schedel
  • Relatief ernstig
  • Neurologische schade vaak veelomvattend
  • Vaak beperkt en langzaam herstel
  Coup: impact-punt
  • Countercoup: punt tegenover impact
  • Verdraaien en scheuren van axonen
  • Bloeden en druk
  • Vochtophoping: edema (leidt ook tot druk)
  COMA (direct)
  • Verlies van bewustzijn treedt vaak op
 • Hoe wordt de ernst van de hersenschade vastgesteld bij TBI en hoe verloopt het herstel meestal?
  GLASGOW COMA SCALE
  Hoe minder responsief, hoe ernstiger de hersenschade
  Eye-opening, motor responses en verbal responses
  POSTTRAUMATISCHE AMNESIE (PTA)
  Hoe langer de amnesie, hoe ernstiger de hersenschade (retrograde van vlak voor en antrograde )
  ·Meeste herstel in de eerste 6-9 maanden
  ·Cognitieve vaardigheden herstellen vaak goed
  ·Persoonlijkheid en sociale vaardigheden helaas vaak niet
 • Wat is epilepsie en welke verschillende (oorzakelijke) vormen bestaan er?
  ·Terugkerende toevallen (“seizures”)
  ·Symptomatisch
  ➡ Duidelijke reden aan te wijzen
  ·Of Idiopathisch
  ➡ Spontaan
 • Welke verschillende aanvallen doen zich voor bij epilepsie?
  ·Focale toevallen: Beginnen op een plek in de hersenen en verplaatsen zich daarna
  ·JACKSONIAN: beginnen met beweging op een plek in het lichaam en verplaatsen dan naar andere plekken in het lichaam
  ·COMPLEX PARTIEEL:
  ❖ Specifieke gevoelens voor de aanval (bv. hallucinaties, deja vu)
  ❖ Geautomatiseerd gedrag (bv. herhaaldelijk smakken met de lippen)
  ❖ Veranderingen in houding
  ·Akinetisch
  ➡ Voornamelijk bij kinderen
  ➡ Kinderen storten in elkaar (of absans?)
  ➡ Gevaarlijk vanwege ontbreken reflexen (TBI)
  ·Myoclonisch
  ➡ Heftige toevallen (http://www.youtube.com/watch?v=SAoUaE8YoY)
  ➡ Flexie/extensie van het lichaam (motorcortex → aan patroon kun je zien welk hersendeel kortsluiting heeft)
 • Hoe is epilepsie te behandelen?
  ·Medicijnen
  ·Hersenoperatie
  ➡ lokaal
  ➡ globaal (hemisferen worden van elkaar gescheiden)
 • Wat zijn de verschillen tussen goedaardige en kwaadaardige tumoren en welke andere indeling bestaat er onder de tumoren?
  ·Goedaardig:
  ➡ komen niet terug na verwijdering
  ➡ ingekapseld (kunnen niet zomaar verspreiden)
  ➡ geven druk op het brein (pas problemen bij hele grote tumoren)
  ·Kwaadaardig:
  ➡ komen vaak wel terug na verwijdering
  ➡ direct levensbedreigend
  ➡ niet ingekapseld
  ➡ vernietigen omliggend weefsel of verstoren cellulaire processen
  ·Glioma ➡ Glia cellen (bijna altijd kwaadaardig)
  ·Meningioma ➡ In/aan de hersenvliezen (vaak ingekapseld)
  ·Metastatisch ➡ Afkomstig uit andere delen van het lichaam (kan ook ingekapseld zijn)
 • Hoe zijn tumoren te behandelen?
  ·Bestraling of operatie (nieuwe technieken met lasers die van alle kanten door de schedel heengaan en kruisen (creëert hitte) op plek van tumor)
 • Welke verschillende soorten migraine zijn er en wat houden ze in?
  ·Klassieke migraine
  ➡ Aura van 20-40 minuten ❖ Vasoconstrictie, vaak in occipitaalkwab
  ➡ Hoofdpijn ❖ Vasodilatie ❖ Intense pijn, vaak heel locaal ❖ Misselijkheid mogelijk ❖ Uren tot dagen
  ·Gewone migraine ➡ 80% van alle migraines ➡ Geen duidelijk aura, vaak wel een signaal
  ·Cluster hoofdpijn ➡ Unilateraal ➡ Korte duur, maar herhaalt zich
  ·Hemiplegische en ophthalmologische migraine ➡ Zeldzaam ➡ Bewegingsverlies in de ledematen en ogen (blind)
  ·Spiercontractie-hoofdpijn ➡ spierspanning of nervositeit ➡ constante pijn ➡ kan ook angst, duizeligheid, of vlekken voor de ogen veroorzaken
  ·Vasculaire hoofdpijn (niet-migraine, ‘gewone’ hoofdpijn) ➡ Vaatverwijding ➡ Oorzaken: koorts, zuurstofgebrek, hoogte, fysieke inspanning, suikertekort, chemische stoffen
 • Hoe kan migraine behandeld worden?
  ·Migraine ➡ Ergotamine ➡ Caffeïne
  ·Spannings hoofdpijn (niet-migraine) ➡ Spierverslappers ➡ Kalmeermiddelen ➡ Verbetering van houding ➡ Stress-reductie
 • Wat doen infecties en welke verschillende soorten zijn er?
  ·Invasie van lichaam door micro-organismen en de reactie van het lichaam
  ·Infecties doden neuraal weefsel door:
  ➡ bloedtoevoer te ontregelen
  ➡ glucose en/of zuurstof-metabolisme te ontregelen
  ➡ celmembranen te veranderen
  ➡ pusvorming
  ➡ edema (vochtophoping)
  ·Virale infecties:
  • Neurotroop (polio, rabies): ➡ Speciale affiniteit voor het centraal zenuwstelsel (bijv. Rabies);
  • Pantroop (herpes, HIV): ➡ Ander lichaamsweefsel en centraal zeuwstelsel
  • Moeilijk te behandelen, geen tegenmiddel (behalve tegen Rabies)
  ·Bacterieel:
  • Meningitis (hersenvliesontsteking) ➡ Verhoogde druk door pusvorming
  • Hersenabcessen ➡ Als gevolg van ontstekingen in het lichaam ➡ Necrose (celdood) en verhoogde druk
  • Te behandelen met antibiotica en spinal taps (verlaagt druk)
  ·Andere infecties:
  • Mycotisch ➡ Schimmelinfecties
  • Parasieten
  ➡ Amoebes ❖ Hersenvliesontsteking en hersenabcessen
  ➡ Malaria ❖ Lokale bloedingen en degeneratie van hersencellen
  ➡ Toxoplasmose (in veel huiskatten, invade brein en vreten delen aan?)
  • Niet goed te behandelen
  Afweersysteem gaat heftig tekeer tegen parasieten, parasieten kapselen zich in en komen daar niet meer uit totdat ons afweersysteem plat wordt gelegd
  ·Specifieke infecties:
  • Polio ➡ Motor neuronen in het ruggemerg en soms in de aangezichtspieren worden vernietigd ➡ Verlamming (soms dood als het om hart- en longspieren gaat)
  • Multiple Sclerose ➡ Verlies van myeline in de motorbanen ➡ Kleine, harde littekens waar de myeline stuk is ➡ Niet duidelijk waar het aan ligt: mogelijk bacterieel, autoimmuun, omgeving, vitamine D-deficiëntie
 • Hoe zien de hersengolven eruit tijdens slaap en welke soorten slaapstoornissen zijn er?
  ·Hoe dieper in slaap (verdere stage), hoe lager frequent en hoger amplitude; REM tussen stage 1 en wakker in
  ·Narcolepsie ➡ Plotseling in slaap vallen
  ·“Sleep attacks” ➡ Korte episodes van narcolepsie ➡ Slow-wave Niet- REM ➡ Kan altijd gebeuren
  ·Cataplexie (http://www.youtube.com/watch?v=qVu-IcLoZtU) ➡ Totaal verlies spierspanning ➡ REM slaap ➡ Meestal tijdens emotie
  ·Slaapverlamming ➡ Tijdens wakker worden zou dit uitgezet moeten worden ➡ Korte tijd na het wakker nog steeds verlamd
  ·Hypnagogische illusies ➡ Levendige hallucinaties tijdens slaapverlamming ➡ Half wakker ➡ Kan heel eng zijn
  ·Slapeloosheid (“insomnia”) ➡ Minder droomslaap ➡ Meer afwisseling tussen slaapstadia ➡ Subjectieve ervaring dat men niet slaapt
 • Wat is schizofrenie en welke afwijkingen zijn er te zien op neuraal en chemisch niveau?
  ·Waanbeelden of denkbeelden die afwijken van de realiteit •
  ·Hallucinaties •
  ·Spraak/taal is wanordelijk, rijmen in het niets •
  ·Wanordelijk, gejaagd gedrag •
  ·Afgestompte emoties, weinig interesse en motivatie
  ·Breinafwijkingen:
  • Minder gewicht dan normaal brein
  • Vergrote ventrikels
  • Minder neuronen in de prefrontaal kwab
  • Abnormale celstructuur (richting) in prefrontale cortex en hippocampus; geven minder EEG respons
  ·Biochemie verstoord:
  • Dopamine ➡ antipsychotica werken op de dopamine synapsen in
  • Glutamate
  • GABA
  ·Ontwikkelt zich tijdens de late adolescentie
  ·Langzaam verschijnen van hersenabnormaliteiten
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van schizofrenie?
  ·Combinatie genetica en omgevingsfactoren ➡ Geen los gen ➡ Waarschijnlijk een interactie (mensen met verkeerde genenpakket onder de 23 die gaan blowen, opeens veel meer kans)
  ·Ontregeld auditief systeem dat geen goede input meer krijgt van andere systemen zorgt voor hallucinaties; minder top-down aandachtsysteem om het weg te drukken; LPFC, dus werkgeheugen, wel intact
 • Welke verschillende soorten stemmingsstoornissen zijn er?
  ·Klinische depressie ➡ Aanhoudende gevoelens van waardeloosheid en schuld ➡ Gedragsmatig langzamer ➡ Abnormaal eet- en slaappatroon (serotonine)
  ·Manie ➡ Euforisch ➡ Hyperactief
  ·Bipolair ➡ Afwisselend depressief en manisch (depressie houdt langer aan), te behandelen met lithium
 • Wat zijn de neurochemische en neurale aspecten van stemmingsstoornissen?
  ·Neurochemische aspecten:
  • Reductie van monoamines
  • Brain-derived neurotrophic factors (BDNF) ➡ Stress zorgt voor verlaging ➡ Mogelijk van invloed op het functioneren van monoamine synapsen
  • Hypothalamisch-Adrenal systeem (HPA-axis)
  ➡ Overschot aan cortisol; chronische stress
  ➡ Wijdverbreide invloed op cerebraal functioneren
  ➡ Granule cellen in de hippocampus sterven af
  Medicijn: Fluoxetine ➡ SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) ➡ Stimuleert BDNF en neurogenesis in de hippocampus
  ·Neurale aspecten:
  • Verminderde activiteit in: ➡ Dorsolaterale en mediaal prefrontaal cortex: minder aandacht en werkgeheugen
  • Meer activiteit in:
  ➡ Orbitofrontaal prefrontaal ❖ Mogelijk compensatoir mechanisme om amygdala activiteit te remmen ❖ Mogelijk compensatoir mechanisme om negatieve gedachtenspiraal te doorbreken
  ➡ Amygdala ❖ Staat aan de kop van de HPA-as
  ➡ Mediale thalamus
  ·Drevets et al
  ➡ PET laat zien ❖ dat er minder activiteit is in het subgenuale (vmPFC) gebied tijdens depressie ❖ maar meer activiteit tijdens manie in hetzelfde gebied
  ➡ MRI ❖ reductie in massa in subgenuaal gebied
  ·Na beroerte ➡ 25-50% ervaart depressie ➡ 25% gegeneraliseerde angststoornis
 • Welke verschillende soorten motorische stoornissen zijn er en welk basaal principe ligt hieraan ten grondslag?
  Huntington, tourette's, parkinson; ·Excitatory en inhibitory pathway zorgen voor stilheid in beweging bij directe pad stuk, heel veel beweging bij indirecte pad stuk (huntington)
 • Wat is huntington, welke gedrags- en neurale symptomen horen erbij?
  ·Huntington:
  ➡ 1:10.000
  ➡ Genetische afwijking
  ➡ Intellectuele achteruitgang en abnormale beweging
  ➡ Begint met een afname van activiteit en verlies van interesse
  ➡ Onvrijwillige beweging beginnen een jaar later
  ➡ Brein abnormaliteiten ❖ Cortex gekrompen ❖ Atrofie in de basale ganglia ❖ Disbalans in neurotransmitter systemen (GABA en ACh sterfte in basale ganglia) ❖ Geheugen is slecht en slecht op prefrontale taken
  Alleen schade in subthalamic nucleus: hemiballisme (trapbewegingen), lijkt op gewelddadig gedrag
 • Wat is tourette's, waar ligt de oorzaak en hoe kan het behandeld worden?
  • 3 stadia
  ➡ Tics (motorisch)
  ➡ Uitroepen zonder onderscheidbaar geluid
  ➡ Uitroepen van woorden ❖ echolalia: herhalen wat andere mensen zeggen ❖ coprolalia: obscene woorden • Begint bij 2-15 jaar
  • Niet geassocieerd met neuroses, psychoses of andere stoornissen
  • Subcorticale origine ➡ Kleine cellen in de basale ganglia
  • Behandeling ➡ Antidopaminerge drugs ➡ Noradrenaline receptor agonisten
  • Abnormaliteiten in cognitieve functies die van de rechter hemisferen afhangen
 • Wat is Parkinson en welk onderscheid tussen symptomen is er?
  ➡ Degeneratie van de substantia nigra
  ➡ Verlies van dopamine
  ➡ Variëteit aan symptomen die van patiënt tot patiënt verschillen
  ➡ Symptomen lijken op veranderingen in motorische activiteit die sowieso optreden tijdens veroudering
  Ook enigszins problemen met emotie en werkgeheugen door dopamineprojecties naar limbisch systeem en pc
  ➡ Stijfheid
  ➡ Tremor
  ➡ Akinesia (verlies van beweging)
  ➡ Veranderingen in houding
  Positieve symptomen:
  ➡ Tremor tijdens rust
  ➡ Spierstijfheid
  ➡ Onvrijwillige bewegingen
  Negatieve symptomen:
  ➡ Afwijkende houding ❖ Fixatieproblemen ❖ Evenwichtsproblemen
  ➡ Moeite met opstaan
  ➡ Bewegingsproblemen
  ➡ Spraakproblemen
  ➡ Akinesia
 • Wat zijn de oorzaken en mogelijke behandelingen van Parkinson?
  Oorzaken:
  ➡ Idiopatisch ❖ Familiair ❖ Onderdeel van het ouderdomsproces ❖ Viraal
  ➡ Na hersenvliesontsteking
  ➡ Drugs ❖ Langdurige gebruik angstremmers ❖ Synthetische heroïne (MPTP) ❖ Gif in omgeving
  ➡ Dopamine-reservoir uitgeput
  Behandeling:
  • Fysieke therapie
  • Farmacologische therapie ➡ Dopamine functie verbeteren ➡ Cholinerg systeem blokkeren • Stamcel onderzoek
  • Deep-brain stimulatie
 • Wat is dementie en welke twee soorten bestaan er?
  ·Geheugen en andere cognitieve vaardigheden aangedaan
  ·Sociaal functioneren (ook in werk) beperkt
  ·Degeneratief (ziekte in zenuwstelsel, selectief in CS)
  ·Niet-degeneratief (verschillende oorzaken)
 • Welke neurale veranderingen treden er op bij Alzheimer's en wat zijn de mogelijke oorzaken?
  • Meest voorkomende vorm van dementie
  • Plaques ➡ in de cortex ➡ hoe meer plaques, hoe groter de achteruithang ➡ amyloide afzetting rond cellen die gestorven zijn
  • “paired helical filamenten” ➡ cortex, hippocampus
  • Neocortex krimpt op bepaalde plekken
  • Paralimbische cortex degenereert
  • Celveranderingen: ➡ Neuronen krimpen ➡ Verliezen dendrieten
  • Neurotransmitter veranderingen
  Oorzaken:
  • Genen
  • Metalen ➡ met name aluminium
  • Autoimmuun reacties ➡ Anti-brein antilichaampjes die neurale sterfte veroorzaken
  • Verminderde bloedtoevoer
  • Abnormale eiwitten die ophopen
 • Wat zijn de gedragseffecten na open schedel TBI?
  GEDRAGSEFFECTEN
  • Specifieke functies van de coup en countercoup kant verstoord
  • Generiek klachten door diffuse schade in het hele brein:
     Problemen met concentreren
    Met name slimme mensen meeste problemen
    Persoonlijkheid en sociaal gedrag verandert
  • Meer risico voor meer schade in de toekomst (roekelozer, kwestbaarder brein)
  • Cumulatief
 • Wat zijn drie vaak voorkomende symptomen van epilepsie en hoe is epilepsie te diagnosticeren?
  ·3 symptomen die vaak voorkomen
  ➡ Aura: waarschuwing dat een toeval gaat gebeuren
  ➡ Verlies van bewustzijn
  ➡ Heftige beweging
  ·Te diagnosticeren met EEG: hele duidelijke piek
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe is taal verdeeld over de 2 hemisferen? Hoe wordt de exacte locatie ervan bepaald?
·Bij 90% in linker hemisfeer
·Rechts dominant bij 4% van rechtshandigen, 15% van ambidextrous, 27% van linkshandigen
·Lateralisatie getest met split-brainpatiënten, bijv Sperry taak (zelfde als bij computersimulatie)
·Rechts voegt emotie en intonatie toe
·Broca’s afasie: ook moeite met grammatica
·Exacte lokalisatie van taal dmv intracranial electrical stimulation, per mens behoorlijk verschillend
·Taal zit bijna overal: fonologie, semantiek, syntax, motorprocessen, visuele en auditieve verwerking, cognitieve controle
Wat meet je als je taal meet met EEG? Welke vaak voorkomende waarnemingen zijn er en wanneer treden die op?
·ERP’s
·N400 – semantiek; bij onverwachte woorden hogere N400 binnen 400 ms
·P600 – grammatica (fouten); bij grammaticale fouten hogere P600 binnen 600 ms
·Zinscontext, sociale context (onverwachte dingen bij bepaalde types) = N400
Is het vermogen om spraak en taalbegrip te kunnen ontwikkelen onvoorwaardelijk aanwezig in ons brein? Welke casus is een voorbeeld van deze vraag?
Vroege en zeer regelmatige blootstelling aan taal is nodig om een taal te kunnen ontwikkelen (neurale plasticiteit vermindert sterk met ouder worden); ·Bij geval als Genie, taalontwikkeling nooit meer in de buurt van normale mensen
Wat is heel belangrijk aan een zin om hem te kunnen begrijpen? Hoe ontrafelt de luisteraar de syntactische structuur?
·Grammaticale relaties tussen woorden zeer belangrijk voor betekenis
·Voor begrip dus opbouw syntactische structuur nodig door luisteraar
→ al tijdens ontvouwen van zin → tegelijkertijd met fonologische en semantische analyse
In welke stappen gaat semantisch taalbegrip en welke woordidentificatietaak hoort hierbij?
·Auditieve input matchen met betekenis opgeslagen in geheugen (mentale lexicon)
·Klein beetje auditieve input activeert alle entries in lexicon die daarbij zouden kunnen horen (kap activeert kapitaal en dus geld, en kapitein en dus boot)
Activatie is parallel en niet serieel·Woordidentificatietaken (zwitserlood & marslen wilson): -lexicale decisietaak (aangeven wel/niet woord → reactietijd
-lexicale priming(prime en target wel of niet gerelateerd → in geval van wél, reactietijd korter)
Welk extern aspect (waar McGurk een voorbeeld van is) heeft veel invloed op taalbegrip, en wat is hier een ander voorbeeld van?
·Context heel belangrijk; McGurk; phoneme restauration: phone wordt vervangen door ruis, mensen vullen het in afhankelijk van context (integratie in STS)
Wat is de verklaring voor het niet kunnen waarnemen van het verschil tussen de r en l door japanners?
Phonemes = categorische perceptie, plotselinge overgang in waarneming bij overgang van ene naar andere phone; grenzen tussen categorieën verschillen tussen tale; baby's passen zich neuraal aan
Wat is signing aphasia en wat bewijst het?
Doven hebben moeite met signing na schade aan verbale hersengebieden; taalbegrip voornamelijk symbolisch
Welke drie termen bouwen het taalbegrip op?
Fonologie (klanken waarnemen), semantiek (samenvoegen en woord identificeren), syntax (samenvoegen tot zin)
Hoe worden klinkers en medeklinkers geproduceerd?
Klinkers: vocal cords aangespannen (voiced) - vibratie; plaatsing tong is bepalend
Medeklinkers: voiced/voiceless, plaats articulatie, manier van articulatie (stop/friccatief)