Summary Class notes - Je moeder doet PD

Course
- Je moeder doet PD
- Je vader
- 2019 - 2020
- Universiteit van Amsterdam
- Psychologie
109 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Je moeder doet PD

 • 1558908000 College 1: Klinische Neurpsychologie

 • Wat is Holisme?
  Bij hersenen niet kijken naar functies apart, maar naar het geheel
 • Lokalisatie
  Functies toewijzen aan locaties in het brein
 • Waarom worden er meerdere taken/tests gedaan bij KNP
  1. Testen meten een deelfunctie
  2. Je meet altijd meerdere cognitieve processen tegelijk
  3. Falsificatie & verificatie
  4. Alternatieve verklaringen voor gedrag uitsluiten
 • Waar hangt de keuze voor KNP tests vanaf?
  1. Vraag
  2. Hypothese
  3. Informatie uit eerder onderzoek
  4. Literatuur
  5. Betrouwbaarheid & validiteit
  6. Beschikbare tijd
  7. Handicaps van cliënt
 • Wat is het belangrijkste diagnostische instrument voor KNP'ers?
  Kennis van verschillende cognitieve & emotionele domeinen
 • 1558994400 College 2: Klinische Neuropsychologie 2

 • Waarvoor die je te corrigeren bij KNP tests?
  Geen idee broer, maar je stinkt tycho
 • Wat is patroon analyse?
  Past het patroon van de bevindingen bij een specifieke stoornis
 • Wat zijn de stappen van patroonanalyse?
  1. Inschatting van premorbide niveau (voor de ziekte)
  2.  Deel taken op in gemeenschappelijkheid. (Zijn er discrepanties)
  3. Focus op verschil tussen testen. (Zijn er discrepanties)
  4. Plaats prestatie in kader van observaties, premorbide niveau & overige info (zijn er discrepanties)
 • Welke stoorfactoren zijn er bij de interpretatie van KNP-testgegevens? (Wat heeft invloed op de validiteit)
  - Psychiatrische problematiek
  - Emotionele factoren (Faalangst, motivatie)
  - Culturele achtergrond
  - Perifere stoornissen
  - Gebruik van medicatie
  - Vermoeidheid/pijn
 • Welke valkuilen zijn er bij de interpretatie van KNP-testgegevens?
  1. Symptoom beschouwen als bewijs voor oorzaak
  2. Denken dat tests vaststaande betekenis geven
  3. Denken dat subjectieve gegevens een betrouwbare indruk van functiestoornissen opleveren
  4. Vergeten dat dissociaties ook bij gezonde personen voor kunnen komen
 • Waar moet een psychologisch rapport aan voldoen?
  - Helder geformuleerd
  - Afgestemd op lezer
  - Geeft antwoord op gestelde vraag
  - Karakteristiek voor de cliënt
  - Duidelijke focus & geen overbodige informatie
 • Welke fouten worden er gemaakt bij een psychologisch rapport?
  - Geen antwoord gegeven op gestelde vraag
  - Rapport geeft te veel informatie
  - Formulering te algemeen & te eenduidig & niet afgestemd op lezer
 • Wat zijn de functies voor een nagesprek?
  - Client heeft recht op terugkoppeling
  - Therapeutisch effect sorteren
  1. Informatie over diagnose
  2. Controle van diagnostische cyclus
  3. Overeenstemming over aanbevelingen
 • Wat zijn de stappen van een slecht nieuws gesprek?
  1. Voorbereiding
  2.  Mededelen van het nieuws; Eerst aftasten wat patiënt al weet en wilt weten, daarna stapsgewijs en in duidelijke taal slecht nieuws mededelen
  3. Stoom afblazen en ruimte geven voor emoties: Niet te snel naar volgende stap
  4. Uitwerking van de boodschap: Toelichting en/of argumentatie
  5. Uitzicht op toekomst en zoeken naar oplossingen
 • 1559080800 College 3: Rorschach

 • Wat is de Rorschach?
  Gestandaardiseerde in vivo taak, geeft een steekproef van perceptuele pogingen om deze taak op te lossen
 • Wat doe je met de responsen van iemand op Roscharch?
  Je vergelijkt met de norm: Hoevaak komt deze voor ten opzichte van de norm
 • Waarom zou je een Rorschach gebruiken?
  1. Je observeert gedrag, geen zelf rapportage nodig
  2. Impliciete kwaliteiten waar cliënt geen weet van heeft kunnen gereflecteerd worden
  3. Personality in action
 • Waarom is de Rorschach kut?
  1. Meet heel veel --> Hoe kan iets zoveel meten & betrouwbaar zijn?
  2. Scoring: Grootste deel correleert niet, maar er is zo veel data & thema's, er correleert altijd wel iets
  3.  Betrouwbaarheid & validiteit: Laag
 • Wat meet de Rorschach?
  1. Pareidolie: Vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie heeft van onduidelijke of willekeurige waarnemingen dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen (false positives)
  2. Rorschach fallacy: Diagnosticus herkent Illusoire correlaties in ruizige data
 • Wat betekent FQ0 bij Rorschach?
  Nauwkeurige informatieverwerking
 • Wat betekent FQu bij Rorschach?
  Minder accurate verwerking van informatie, maar niet grof inconsistent
 • Wat betekent FQ- bij Rorschach?
  Inaccuraat, niet-frequent, vervormd of arbitrair
  - Perceptuele vervorming en beoordelingsfouten
 • Wat betekent FQn bij Rorschach?
  Antwoordsets bevatten geen object met een vorm of contour.
  - Globaal, onnauwkeurig, vaag, impressionistisch denken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.