Summary Class notes - KBT

155 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - KBT

 • 1443477600 Woordenschat

 • Mentaal lexico
  Het woordenboek in je hersenen
 • Noem de zes woordidentiteiten
  Akoestisch
  Fonologische
  Morfologisch
  Semantisch
  Syntactisch
  Orthografisch
 • Wat is labelen
  Een woord bij een ding hangen. Bv: een beest wat kwispelt en blaft: een hond. Hond is het label, de omschrijving is het concept
 • Wat is akoestisch?
  Hoe het klinkt. Het kind zegt zelf lullie, maar weet wel dat het jullie moet zijn. Het kind hoort dus hoe het moet zijn
 • Wat is morfologisch?
  Hoe het woord is opgebouwd: vis, visje, vishengel, vissen
 • Wat is een morfeem?
  tje, en, pje (bloempje)
 • Wat is semantisch?
  Wat het betekent: een boom > een ding met takken en een stam enz..
 • Wat is syntactisch?
  Het woord gebruiken. Weten op welke plek het hoort. Bv: een werkwoord staat als tweede in een hoofdzin, als eerste in een vraagzin
 • Wat is orthografisch?
  Het schrijven
 • Wat wordt er bedoelt met categoriseren?
  Aan allerlei concepten een label hangen. Ontdekking: ding op wielen hoeft niet perse een auto te zijn
 • Wat wordt er bedoelt met het opbouwen van een netwerk?
  Woorden die wat met elkaar te maken hebben aan elkaar verbinden. Hond en wolf bv
 • Wat betekent semantiek?
  Leren v/d betekenis en op zoek gaan naar net netwerken. (oorlog-vrede). Leren van nieuwe woorden wordt makkelijker op deze manier.
 • Wat wordt er bedoelt met woordselectie? (3 woorden)
  Frequentie, nut en context
 • Nut (woordselectie)
  Is het nuttig om het woord te kennen?
 • Context (woordselectie)
  Wat hebben de woorden gemeen? > netwerk
 • Frequentie (woordselectie)
  Komt het vaak voor?
 • Het verschil tussen receptieve en productie woordenschat
  receptief: het horen en aanwijzen
  productief: zien en benoemen > begrijpen dus!
 • Stappenplan betekenis woord achterhalen
  analyseren (hakken), verbale en non-verbale context, bron 1e of 2e taal, overeenkomsten 1e of 2e taal
 • Stappenplan woord onthouden
  herhalen, opschrijven, ophalen uit geheugen, produceren
 • Welke relaties bestaan er tussen woorden?
  betekenisrelaties (synoniem, categorie en exemplaar, context)
  vormrelaties (klank, andere betekenis)
 • Wat zijn woordclusters?
  groep woorden rondom een thema
 • Wat zijn woordclusters?
  groep woorden rondom een thema
 • Noem de drie uitjes
  uitbeelden, uitleggen, uitbreiden
 • Verschil incidenteel en intentioneel
  incidenteel: woord komt toevallig aan de orde
  intentioneel: woord komt met voorbedachte rade aan de orde
 • Viertakt
  voorbewerken (activeren VK), semantiseren (uitleg), consolideren (oefenen), controleren (onthouden?)
 • Noem de betekenissen van semantisch, akoestisch, fonologisch, morfologisch, syntactisch, pragmatisch, orthografisch
  semantisch: betekenis
  akoestisch: klank
  fonologisch: uitspraak
  morfologisch: vervoegen en verbuigen
  syntactisch: het gebruiken in een zin
  pragmatisch: wanneer je het gebruikt
  orthografisch: het schrijven
 • Wat betekent cognitieve academische taalvaardigheid?
  taal op een abstract niveau kunnen hanteren
 • Welk taalgebruik wordt meestal gebruikt in een dagelijkse situatie?
  dagelijks algemeen taalgebruik (concreet)
 • Wat is het gevolg van het hebben van een uitgebreide woordenschat?
  nieuwe kennis wordt makkelijker verworven, omdat het wordt gekoppeld aan bestaande kennis
 • Wat is de belangrijkste oorzaak bij uitval met B L?
  Een geringe woordenschat
 • Noem de criteria voor een goed VVE-programma
  doorlopend, gestructureerde didactische aanpak, registratiesysteem, intensief.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Mentaal lexico
7
Noem de zes woordidentiteiten
7
Wat is labelen
7
Wat is akoestisch?
7
Page 1 of 39