Summary Class notes - KCV

Course
- KCV
- de Groot
- 2015 - 2016
- Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (Amersfoort)
- Klas 4 VWO (NG)
301 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - KCV

 • 1443650400 h1 de geschiedenis van Griekenland: onderverdeling

 • Noem de 5 periodes waarin Griekenland en de Griekse wereld zijn onderverdeeld
  1. de Minoïsch-Myceense tijd, van ong. 2000 v. Chr. tot 1200 v. Chr. ( de ondergang van de Myceense beschaving)
  2. de Dark Age, gat in de bronnen van 1200 v. Chr. tot 800 v. Chr.
  3. de archaïsche periode, van 800 v. Chr. tot 479 v. Chr.
  4. de klassieke periode, van 479 v. Chr. tot 323 v. Chr.
  5. de hellenistische periode, van 323 v. Chr. tot 146 v. Chr.
 • Hoeveel jaar beslaat de Griekse geschiedenis los van de voortzetting tijdens en na de Romeinse tijd?
  minstens 1800 jaar
 • Op welke 2 manieren is de erfenis van de Griekse wereld aanwezig in Europa?
  1. In de Griekse wereld werd de basis gelegd van de Europese wetenschap en filosofie
  2. De Griekse literatuur, kunst en architectuur heeft een grote stempel gedrukt op de gebieden waar het naar uitbreidde en ook de Romeinen hebben het verspreid
 • Wat wordt er met Griekenland bedoeld?
  het gebied van het huidige Griekenland maar niet de staat bedoeld
 • Wat wordt er met de Griekse Wereld bedoeld?
  het geheel aan door Grieken bewoonde en een  Griekse cultuur hebbend gebied
 • 1443736800 h1 De griekse geschiedenis voor 1000 v. Chr.

 • Wat zijn de meest bekende culturen die in de late steentijd in Griekenland aan te wijzen zijn?
  de Cycladische beschavingen, genoemd naar de eilandengroep de Cycladen of Kykladen
 • In welke tijd strekken de Cycladische beschavingen zich uit over Griekenland?
  van 3000 tot 2000 v. Chr.
 • Welke 2 culturen beginnen er in het gebied van het huidige Griekenland rond 2000 v. Chr. de boventoon te voeren?
  1. de Minoïsche beschaving op Kretal, de beschaving is niet Grieks maar is ontstaan uit de al eerdere aanwezige inheemse beschavingen. Het was de eerste dominante beschaving in het Aegeïsche gebied
  2. de Myceense beschaving, begint vanuit het Noorden door te dringen rond 2000 tot 1900 v. Chr. Dit was de eerste Griekssprekende beschaving
 • Bestaan de 2 boventoon voerende culturen eerst naast elkaar? En zo ja hoe was het verdeeld?
  Ja, de Myceense beschaving beheerst steeds meer het vasteland van Griekenland en de Minoïsche beschaving steeds meer de zeeën en eilanden.`Gaandeweg overvleugelt alleen de Myceense beschaving de Minoïsche
 • Wat voor maatschappij hadden de Minoïsche en Myceense beschaving?
  Ze werden gekenmerkt door een centraal bestuurde maatschappij, het centrum van elk vorstendom werd gekenmerkt door een paleis of burcht = de zetel van de koning. In een grote staat waren meerdere paleizen of burchten die het centrum vormden voor een onderkoning.
 • Wie stond centraal in de beschaving van de Minoïers en Myceners?
  de vorst : hij had de rollen van militaire leider, bestuurder, bemiddelaar naar de goden toe en ook in de economie speelde hij een grote rol. 
 • Noem een groot verschil tussen de Myceense en Minoïsche vorstendommen?

  de Myceense vorsten reageerden vanuit burchten, zwaar versterkte vestingen. Terwijl de Minoïsche vorsten regeerden vanuit paleizen die niet versterkt waren. ( wel een open complex met grote centrale binnenplaats)
 • Noem een verschil op religieus gebied tussen de Minoïers en Myceners?
  In de Minoïsche wereld lijken vrouwelijke godinnen een belangrijke rol te hebben gespeeld. ( hieruit zouden Hera en Athena komen) Terwijl in de Myceense mannelijke goden een belangrijke rol hebben gespeeld. ( hieruit zou Zeus afkomstig zijn)
 • Wat voor soort vorm hadden de schrifttekens op de bekende kleitabletten uit Minoïsche en Myceense centra?
  kleine lijntekeningetjes, ze worden lineairschriften genoemd, ze geven geen letters weer maar lettergrepen. Dus geen alfabet maar syllabair of lettergreepschrift
 • Welke twee soorten lettergreepschrift zijn er bekend?
  1. het lineair A, gebruikt door Minoërs en is nog niet ontcijferd
  2. het lineair B, gebruikt voor Myceens en ontcijferd in 1952-1953
  3. een derde type, verwant aan lineair A, komt voor op de discus van Faistos
 • Wat zijn palmate tablets?
  langwerpige stroken klei, werden op handpalm of vingers gelegd en met puntig pennetje beschreven. De meeste tabletten zijn zo. Ze bevatten vooral registraties van de paleis-economie
 • Waarvoor werden de lineairschriften gebruikt?
  alleen voor het opschrijven van de paleis-economie en dus niet voor het opschrijven van mythen
 • Werden de tabletten gebruikt om te bewaren?
  Nee duidelijk niet. Ze werden hergebruikt als de tablet overbodig was. Dat er tabletten bewaard zijn is doordat ze per ongeluk zijn gebakken tijdens een paleisbrand.
 • Wat waren de lineairschriften en wanneer verdwenen ze?
  ze vormen de oudste vorm van schrift en ze verdwenen vrijwel meteen na het einde van de Myceense periode ( behalve op Cyprus 11de tot 4de eeuw nog lettergreepschrift gebruikt, variant A)
 • Welke belangrijke natuurramp vond plaats tijdens de Myceens-Minoïsche periode?
  de uitbarsting van de vulkaan op het eiland Thera. Dit was waarschijnlijk de grootste vulkaanuitbarsting in Europa sinds de komst van de mens. Vond plaats rond 1632 v. Chr. en hij bedekte grote delen onder laag as en veroorzaakte tsunami. Deze uitbarsting luidde het einde van de Minoïsche beschaving in.
 • Wanneer namen de Myceners Kreta in?
  onduidelijk, 1450 tot 1375 v. Chr.
 • Wanneer werd de Myceense beschaving verwoest?
  raadselachtig, binnen 30 jaar alle burchten en paleizen verwoest en verbrand, Waarom verwoesting zo totaal en niet meer opbouwbaar onduidelijk.
 • Welke 3 verklaringen zijn er voor de verwoesting van de Myceense beschaving?
  1. machtscentra verwoest door interne opstanden, vooral in communistisch oostblok geloofde theorie, nu bijna geen aanhangers meer.
  2. machtscentra verwoest door Doriërs, groep Grieken later dan de rest van de Grieken naar Griekenland gekomen, theorie veel aanhangers
  3. machtscentra verwoest door zeevolkeren, groep piraten en plunderaars rond deze tijd met schepen langs de kust verplaatsen door heel mediterrane gebied.
 • Wat is er nog meer voor belangrijks gebeurd rond 1200 v. Chr.?
   de val van Troje, misschien herinnering aan een andere oorlog tegen Myceners.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer was de Sint Pieter af?
1614
Wanneer leefde Bramante? Welk tempeltje heeft hij gebouwd? Waarom gingen zijn plannen voor de Sint Pieter niet door?
1444-1514, het Tempietto geheel symmetrisch vanuit 1 centrum, er kwam verzet tegen het verlenen van aflaten.
Noem de 5 patriarchale basilieken (kerken die naast de woonvertrekken lagen van patriarchen)
 1. San Giovanni in Laterano, Westen patiarch = paus
 2. de Sint Pieter, Constantinopel patriarch
 3. San Paolo fuori le mura, Alexandrië patriarch
 4. Santa Maria Maggiore, Antiochië patriarch
 5. San Lorenzo fuori le mura, Jeruzalem patriarch
Basilieken werden  na de Romeinen gebruikt als kerken. Waarvoor diende basilieken tijdens de Romeinen?
als markt, beurs of rechtgebouw
Waar staat de 4 rivierenfontijn en geef er wat achtergrondinfo over
op Piazza Navona, op de fontein staan 4 reusachtige mannenfiguren die elk een grote rivier voorstellen, de Donau, de Ganges, de Nijl en de Rio de la Plata
Wie is Bernini en wanneer leefde hij?
de belangrijkste beeldhouwer en bouwmeester van de Barok (1598-1680)
Wie is Caravaggio en wanneer leefde hij?
leefde van 1571 tot 1610, schilder van Barok, werk hangt in de Franciscaner kerk Sint-Luigi
Wat is de Contrareformatie?`
de kerk probeerde na de reformatie het aanzien van daarvoor te herwinnen, De kerk wou de protestantse soberheid, die alle uiterlijke kenmerken verbood, tegengaan
Wat is het barok en waar staat het voor?
een kunsstroming, met als doel de toeschouwer te verrassen. De kunstenaar voelt zich niet meer gebonden aan een naturalistische weergave. Meer fantasierijk, Ronde vormen.
Wat zijn figura serpintinata?
gedraaide geschilderde figuren