Summary Class notes - Keuzedeel geneesmiddelenkennis

Course
- Keuzedeel geneesmiddelenkennis
- Ikzelf
- 2019 - 2020
- NTI (Leiden)
- Doktersassistent
165 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Keuzedeel geneesmiddelenkennis

 • 1577142000 2

 • Welke soorten geneesmiddelen worden in de apotheek afgeleverd?
  • Geneesmiddelen op recept
  • zelfzorgmiddelen 
  • geneesmiddelen zonder recept
 • Welke andere artikelen worden er nog meer door de apotheek afgeleverd?
  •  Medische hulpmiddelen
  • verbandmiddelen
  • cosmetische middelen
 • Noem een paar medische hulpmiddelen
  • Injectiespuiten
  • incontinentiemateriaal
  • koortsthermometers
  • zwangerschapstesten
 • Wat houdt een gesprek bij eerste uitgifte in?

  Informatie geven over het middel zoals:
  •  bijwerkingen
  • inname beleid 
  • zaken die erg hinderlijk kunnen zijn zoals (veel urineren) 
  • vragen of alles goed begrepen is
  • vragen of er nog vragen zijn
 • Wat bedoelen we met een PIF?
  Patiënteninformatiefolder
 • Wat bedoelen we met een GIF?
  Geneesmiddeleninformatiefolder
 • Welke soorten geneesmiddelen worden in de apotheek afgeleverd?
  .
 • Welke andere artikelen worden nog meer door de apotheek afgeleverd?
  .
 • Noem een paar medische hulpmiddelen
  .
 • Wat houdt een gesprek eerste uitgifte in?
  .
 • Wat bedoelen we met een PIF?
  .
 • 1578178800 extra

 • Wat staat er in TAXE
  Overzicht van geneesmiddelen met hun prijzen en kenmerken
 • Wat moet er gecontroleerd worden voor afgifte van een geneesmiddel?
  • Is de juiste patiënt aangeschreven 
  • is het juiste geneesmiddel aangeschreven
  • Juiste dosering
  • juiste arts
  • juiste adviezen op het etiket
  • juiste verzekering
  • gebruikstermijn aanvaardbaar
  • juiste informatie bij recept
  • staan alle benodigde parafen op het recept
 • Wat doe je als iemand een middel komt halen voor zijn overbuurman?
  De patiënt bellen om te informeren wie zijn geneesmiddel komt halen
 • Wat is octrooi?
  Het alleenrecht van de fabrikant om het product of geneesmiddel onder eigen merknaam te produceren
 • Wat is de werkzame stof in in Asprine?
  Acetylsalicylzuur
 • Wat geeft een rondje met een r erin aan?
  Geregistreerd medicijn met eigen merknaam
 • Wat zijn parallel geïmporteerde geneesmiddelen?
  Een importeur koopt geneesmiddelen in het buitenland en brengt ze in Nederland onder de buitenlandse naam en goedkoper dan het zelfde Nederlandse product op de markt. Er moet wel een Nederlandse bijsluiter bijzitten.
 • Wat staat er op een bijsluiter?
  Naam van het geneesmiddel
  Voor welke aandoening het gebruikt wordt
  dosering
  Bijwerkingen
  Noodzakelijke waarschuwingen (pas op met alcohol)
  info over zwangerschap en borstvoeding
 • Wat moet er op een etiket staan?
  • Naam van de apotheker, adres en telefoon van de apotheek
  • Naam van de patiënt en geboortedatum
  • Bij kinderen de voornaam
  • Datum van afgifte
  • Wijze van gebruik'
  • Houdbaarheid
  • Wijze van bewaren
  • Niet om in te nemen (Als het middel niet voor orale toediening is)
 • Wat is inhalatie door de neus?
  Intranasaal
 • Wat betekent inhalatie via de mond?
  Tracheaal
 •  Noem 4 verschillende therapieën
  1. Causale therapie: oorzaak weggenomen (antibiotica)
  2. Symptomatische therapie - bestrijdt niet de ziekte maar symptomen
  3. Substitutie therapie - Vult ontbrekende stoffen aan in het lichaam (insuline)
  4. Preventieve therapie - voorkomen van een ziekt (griepvaccin)
  5. Palliatieve therapie - verzachtende therapie 
  6. Diagnostische therapie - contrastmiddel toedienen om een goede foto te maken 
 • Waaruit bestaan homeopathische middelen?
  • Verse planten
  • dierlijke producten
  • mineralen
  • chemische stoffen
 • In welke fasen loopt een verslaving?
  • Gewoonte en emotioneel afhankelijk
  • gewenning
  • verslaving
 • Welk middel wordt gebruikt om een alcoholverslaafde te helpen?
  Antabus
  Refusal
  Campral
 • Welk middel wordt gebruikt om een tabakverslaafde te helpen?
  Nicotinel
  Nicorette
 • Welke middelen worden gebruikt om een heroïneverslaafde te helpen?
  • Methadon
  • Symoron
  • Temgesic
  • Dixarit
 • Wat staat er in de opiumwet
  • Hoe een recept voor deze middelen moet worden uitgeschreven en wie dat mag doen
  • Hoe middelen moeten worden ingekocht
  • Hoe de opslag en aflevering geregistreerd wordt
  • Hoe de geneesmiddelen in de apotheek moeten worden verwerkt
  • Hoe de aflevering aan een patiënt moet verlopen
  • Hoe de controles door de wetgever plaats vinden
 • Wat zijn bijwerkingen?
  Iedere schadelijke , niet bedoelde werking van een geneesmiddel, dat in de de gebruikelijke dosering wordt toegediend
 • Wat is ND
  Normdosis
 • Wat is MD
  Maximale dosis
 • Wat is TD
  Toxische dosis
 • Wat is LD
  Letale dosis
 • Wat is een chargenummer?
  Een nummer waaronder alle gegevens van de bereiding zijn terug te vinden. 

  Bijvoorbeeld


  Welke grondstoffen zijn gebruikt
  hoe ze zijn verwerkt
  wie de voorraadbereiding heeft uitgevoerd 
  welke controles hebben plaats gevonden   
 • Wat zijn spécialités?
  Fabrieksmatig bereide geneesmiddelen met een eigen merknaam.
  Merknaam is verbonden aan een octrooi.
 • Wat is een generiek geneesmiddel?
  Als het octrooi van een spécialité verlopen is wordt het merkloos geneesmiddel.
 • Waarom hebben kinderen vaak een aangepaste dosering?
  Nog niet volgroeide enzymsystemen
  Nog geen optimale nier- of leverfunctie
  oppervlak
 • Waarom hebben ouderen vaak een aangepaste dosering?
  Vaak een slechte lever en nierfunctie
 • Hoe noem je het naslagwerk waar alles te vinden is over geneesmiddelen?
  Informatorium Medicamentorum
 • Wat kan je doen om therapietrouw (patiënt compliance) te bevorderen?
  • Geven van goede voorlichting over het geneesmiddel, de eigenschappen en een goede medicatiebegeleiding via de computer
 • Waardoor komt therapietrouw vaak in het gevaar?
  • Persoonlijke redenen zoals vergeten, ongemak bij innemen tijdens werktijd, meerdere malen per dag innemen, van anderen horen dat er veel bijwerkingen zijn. 
  • Geen vertrouwen in de voorschrijvend arts
  • durft geen vragen te stellen
 • Wat is belangrijk bij een eerste uitgifte?
  • Begeleiding bij geneesmiddelen gebruik 
  • maximaal voor 15 dagen medicatie mee


  Is geneesmiddel voor patiënt zelf?  Gebruikersadvies, Bijwerkingen, Diabetespas, bellen of langskomen met vragen, noteren dat de patient begeleidt is bij de eerste uitgifte
 • Wat is belangrijk bij een 2e uitgifte?
  • Evalueren of alle adviezen zijn opgevolgd
  • Hoe de patiënt de therapie heeft ervaren
  • Of de patiënt nog hulp nodig heeft van de apotheek
 • Noem een cholesterolverlager:
  Simvastine (Zocor)
 • Wat is een toxische dosis?
  Elke stof heeft een limiet waarbij vergiftigingsverschijnselen op kunnen treden.
 • Wat verstaan we onder een acute vergiftiging?
  Een plotselinge en ernstige lichamelijke ontregeling,
  waarbij functies uitvallen of beschadigd worden,
  soms met de dood tot gevolg.

  Huishoudelijke producten (kinderen), Tijdens het werk, bijvoorbeeld in de fabriek door vrijgekomen stoffen of gassen
 • Wat is een chronische vergiftiging?
  Hierbij kan gedurende lange tijd het lichaam met zeer kleine hoeveelheden van een stof in aanmerking komen. Op den duur kan er een ernstige ziekte ontstaan .

  Asbest, loodwit in verffabrieken,  vrijkomende stoffen uit vervuilde grond, contact met bepaalde stoffen bij het bereiden van geneesmiddelen in fabrieken.
 • Wat is de NAN?
  Nederlandse apotheeknorm
 • Welke normen staan er in de NAN?
  1. Normen die betrekking hebben op de farmaceutische zorg en dienstverlening
  2. Normen die betrekking hebben op de randvoorwaarden om farmaceutische zorg en dienstverlening te kunnen waarborgen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.