Summary Class notes - Kindercoach

147 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Kindercoach

 • 1416265200 1. De relatie tussen hulpverlener en client

 • zowel de gespreksfasen (helder en omschreven) als de grondhouding (geesteshouding van waaruit iemand iets beschouwd of aanpakt) dient voor iedere hulpverlener min of meer gelijk te zijn.
 • wat vormt de belangrijkste basis voor het slagen van de therapie?
  de juiste grondhouding.
 • op welke 2 pilaren steunt de juiste grondhouding?
  Ethiek en Effectiviteit.
 • Non-directieve houding?
  Client-centered / Psychoanalyse (inzichtgevend) - client moet zelf tot conclusie komen. Therapeut geeft nauwelijks richtlijnen of advies.
 • Directieve houding?
  cognitieve gedragstherapie. Geven mening over wat wel of juist niet helpend is.
 • overeenkomst tussen cognitieve gedragstherapeuten en inzichtgevende therapeuten?
  client moet zoveel mogelijk tot conclusies komen dmv zelfonderzoek
 • Voordeel niet directieve benadering?
  client neemt geen denkbeelden van de hulpverlener over
 • nadeel niet directieve benadering?
  client moet steeds zelf zoeken, kan makkelijk de weg kwijt raken
 • Overdracht?
  gevoelens die client in het verleden bij iemand anders heeft ervaren en die hij nu op de hulpverlener projecteert
 • door overdracht te analyseren krijgt de client de kans gevoelens uit het verleden alsnog te verwerken. Omdat de hulpverlener niet veroordeelt, voelt de client zich vaak veilig om de gevoelens te uiten die hij niet aan de persoon in kwestie durfde te tonen
 • probleem bij analyseren van overdracht?
  deze doet zich vaak voor in het begin van de therapie, op een moment dat er nog geen of niet genoeg wederzijds vertrouwen is om de overdracht te analyseren
 • Tegenoverdracht?
  de gevoelens, wensen en angsten die de hulpverlener voelt tav client. Is vrijwel altijd aanwezig: ieder mens projecteert zijn gevoelens, wensen en angsten op de wereld om zich heen
 • clienten vinden het over het algemeen het prettigst als je in een hoek  van 120 gr tov elkaar gaat zitten
 • hoe om te gaan met agressie?
  1. inschatten van agressie (boosheid - schelden - dreigen - fysieke agressie)
  2. boosheid benoemen (laat ander zijn boosheid benoemen)
  3. bruggen bouwen (begrip)
  4. voorwaarde stellen (afspraken maken)
  5. gedragsinstructie
  6. op 120 gr staan
 • in 1957 ontwikkelde Leary een model waarmee je sociale relaties gemakkelijk in kaart kunt brengen. Hij ontdekte dat er twee variabelen altijd een rol spelen in sociale relaties: Machtspositie  en de Mate van afstand tussen hulpverlener en client
 • Machtspositie hoog?
  clienten nemen machtspositie boven hulpverlener in - gaan ervan uit dat hulpverlener niet kan helpen. Wanneer hulpverleningsproces te dicht bij waarheid komt die ze liever niet zien, haken ze af.
 • Machtspositie laag?
  clienten schatten machtspositie van de hulpverlener veel hoger in dan hun eigen positie. Zij willen geholpen worden en stellen de hulpverlener voor het grootste gedeelte verantwoordelijk het voor het succes van de hulpverlening
 • Mate van afstand - Leary?
  Afstand - ook wel weerstand
  Nabijheid - clienten willen graag samenwerken met hulpverlener
 • Nabijheid/hogere machtspositie
  client of hulpverlener stelt zich als expert op en zegt de ander hoe zich te gedragen.
 • Nabijheid/lagere machtspositie
  client volgt wat hulpverlener zegt en werkt mee met behandeling - client is cooperatief. Problemen ontstaan vaak als de client zelfstandig aan de slag moet
 • Afstand/hogere machtspositie
  client wil niets van hulpverlener aannemen. hij weet zelf wel wat het beste is
 • Afstand/lagere machtspositie
  client verwijt hulpverlener dat hij niet wil helpen
 • Systeemtherapeuten (gezinstherapeuten) laten hun clienten vaak hun eigen posities innemen binnen de groep. Door gedragspatronen en posities tov elkaar te observeren ontdekken ze snel welke problemen er in het gezin voorkomen.
 • Aandachtgerichte therapeuten kiezen ervoor om in het midden van de roos te blijven. Client is goed zoals hij is en hoeft geen positie tov een ander in te nemen
 • Andere benaming voor de roos van Leary binnen de aandachtsgerichte therapie?
  Mindfulness Based Cognitive Therapy
 • Speltherapeuten kiezen ervoor om dezelfde positie in te nemen als de aandachtgerichte therapeuten. Kind mag vooral zichzelf zijn. Hun mening doet er niet toe, omdat ze de mening van het kind ruimte willen geven
 • Cognitieve therapeuten kiezen afhankelijk van hun doel, een sterk confronterende positie of juist heel dichtbij
 • Oplossingsgerichte therapeuten kiezen dezelfde positie als client. Client en therapeut zitten hierdoor in hetzelfde schuitje. OVerdracht en tegenoverdracht ontstaan ook minder gemakkelijk als de therapeut de positie van client aanneemt.
 • Binnen reguliere coaching zijn clienten feitelijk helemaal zelf verantwoordelijk voor hun veranderingsproces. de coach neemt doorgaans een gelijke machtspositie in. Bij provocatief coachen kan de coach wel voor een hogere machtspositie kiezen om zo meer overtuigingskracht te hebben.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

typen gezinnen
verwaarlozend: gebrek aan zorg voor zichzelf en voor de ander
kluwen: gebrek aan zorg voor zichzelf, maar wel voor de ander - verschillen en onafhankelijke stellingnamen mogen er niet zijn - blokkade ontwikkeling eigen id
los-zand: zorg voor zichzelf, gebrek aan zorg voor de ander - niet reageren wanneer dit wel noodzakelijk is
conflictueus: zorg ten koste van ander vv. - willen kinderen aan zich binden maar stoten ze tegelijk ook af
evenwichtig: overleg
justification of effort
als leden van een groep veel moeite hebben gedaan om bij die groep te horen waarderen ze hun lidmaatschap  van die groep veel sterker
locus of control
invloed die iemand denkt te hebben op de omgeving
attributietheorie van KElly:
consensus : mate waarin anderen op dezelfde manier reageren
consistentie : mate waarin persoon hetzelfde gedrag vertoont in vergelijkbare situaties
onderscheid : mate waarin persoon zich op dezelfde wijze gedraagt in andere situaties
attributie
het toeschrijven van eigenschappen of oorzaken aan personen of de omgeving
effectance motivation
motivatie om directe behoeftebevrediging uit te stellen
MAstery
de mate waarin iemand de nodige vaardigheden bezit om problemen te navigeren
competentie
Erikson: de mate waarin we vinden dat ons eigen handelen ertoe doet
voorbeeld copingsmechanisme
jezelf toestaan om fouten te maken en daarvan te leren
copingsmechanisme
strategie om problemen uit de omgeving te navigeren