Summary Class notes - Kindertandheelkunde

Course
- Kindertandheelkunde
- -
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
269 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Kindertandheelkunde

 • 1589234400 College 1: de ontwikkeling van het kind

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  De wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie
 • Wat valt er onder fysieke ontwikkeling:fysieke opbouw lichaam?
  - Invloed hersenen
  - Zenuwstelsel 
  - Spieren
  - Zintuigen
  - Behoefte aan eten, drinken en slaap
 • Waar staat cognitieve ontwikkeling:intellectuele vermogens voor?
  - Leren
  - Geheugen
  - Taal
  - Oplossen van problemen
  - Intelligentie


  bv IQ test
 • Wat valt er onder sociale ontwikkeling?
  Verandering van sociale relaties en interacties met anderen
 • Wat valt er onder persoonlijkheidsontwikkeling?
  - Eigenschappen die de ene van de andere persoon onderscheiden
  - Duurzame eigenschappen van een persoon 
 • Wat valt er onder de prenatale periode?
  Het moment van conceptie (verwekking) tot de geboorte
 • Wat valt er onder de baby tijd?
  0-3 jaar
 • Wat valt er onder de peuter en kleutertijd?
  3-6 jaar
 • Wat valt er onder de schooltijd?
  6-12 jaar
 • Wat valt er onder de adolescentie?
  12-20 jaar
 • Waar staat continue ontwikkeling voor?
  - Geleidelijk ontwikkelingsproces (kwantitatief, onderlinge processen blijven hetzelfde) bijvoorbeeld lichamelijke groei
  - Soms abrupt verlopend ontwikkelingsproces (kwalitatief, elk nieuw stadium levert kwalitatief ander gedrag op) bijvoorbeeld cognitieve ontwikkeling volgens Piaget 
 • Waar staat kritieke periode voor?
  Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste impact heeft (rode hond begin zwangerschap)
 • Waar staat een gevoelige periode voor?
  Moment waarbij sprake is van extra ontvankelijkheid voor invloeden van de omgeving, dit hoeft niet altijd onomkeerbaar te zijn
 • Wat is de gedachte achter de sociale leertheorie?
  Gedrag ontstaat altijd in interactie met de omgeving (in dit geval met de bobo poppen dus: agressief gedrag is aangeleerd)
 • Wat betekend nature?
  Dat iets genetisch is. Nadruk op ontdekken erfelijke eigenschappen en vermogens
 • Wat betekend nuture?
  Dat het door de omgeving komt. Nadruk op invloeden omgeving op iemands ontwikkeling
 • Waar staat goodness of fit voor?
  Idee dat de ontwikkeling afhankelijk is van de mate waarin het specifieke temperament van kinderen aansluit op de aard en de eisen en verwachtingen van de omgeving waarin ze opgroeien
 • Hoe wordt volgens de DSM 5 de diagnose ADHD bij kinderen vastgesteld?
  - Bij 6 van de 9 symptomen (of meer) van de lijst aandachtekort 
  - Bij 6 van de 13 symptomen (of meer) bij de lijst van hyperactiviteit/impulsiviteit 

  In totaal moet je dan 12 symptomen hebben die steeds afgemeten worden aan wat de leeftijdgenoten kunne 
 • Wat zijn de 3 criteria bij het vastellen van ADHD?
  1. De symptomen zijn voor het 12e jaar aanwezig
  2. Het gedrag moet in meerdere contexten vertoond worden
  3. Er moet sprake zijn van een beperking in de ontwikkeling 
 • Waar staat Theory of mind voor?
  Het vermogen om vanuit het perspectief van de ander te kijken en in te zien dat de ander anders over zaken kan denken
 • Piaget heeft de cognitieve groei in 4 fases kunnen indelen, hoe hete deze fase n welke leeftijden zijn hier aan gebonden?
  1. De sensomotorische fase (0-24 maanden) 
  2. Preoperationele fase (2-7 jaar)
  3. Concreet-operationele fase (8-12 jaar) 
  4. Formeel operationele fase (12 jaar en ouder) 
 • Waar staat overextensie voor?
  Dat het woordje 'koe' alle dieren uit de weide kan omschrijven bij kinderen
 • Waar staat onderextensie voor?
  Dat het woordje 'auto' alleen de auto van papa en mama kan beschrijven bij kinderen
 • Wat houdt directe bekrachtiging in?
  Straffen en belonen
 • Wat houd indirecte bekrachtiging in?
  Imitatie en modeling (denk aan de bobo experimenten)
 • Waar staat de executieve functies voor?
  Deze betreffen de cognitieve regelfuncties, de controle over het eigen gedrag, emoties en gedacht.
 • Waar staat werkgeheugen voor bij executieve functies?
  Even iets onthouden
 • Waar staat interferentiecontrole voor bij executieve functies?
  Even niet aan iets anders denken of naar iets anders luisteren of kijken
 • Waar staat respons inhibitie voor bij executieve functies?
  Even wachten tot ik iets ga doen, eerst tot 10 tellen
 • Waar staat taakswitching voor bij executieve functies?
  Even stoppen waarmee ik bezig was, omdat iets anders belangrijker is en voor moet gaan
 • Waar staat planning voor bij executieve functies?
  In gedachte een aantal stappen ordenen in een tijdspad, vereist een aantal van de eerste executieve functies
 • Wanneer ontstaan emoties herkennen en gaan uiten?
  Vanaf 6 maanden
 • Wanneer ontstaan sociale emoties?
  In de loop van het 2e levensjaar, zoals trots of schaamte
 • Wat is sociale cognitie?
  Begrijpen van de (oorzak van) kennis en wensen van andere mensen
 • Wat is de hechting van kinderen tussen de periode van 0-4 maanden?
  Nog niet specifiek aan 1 persoon (wel heel erg gericht op contact)
 • Wat is hechting van kinderen tussen de 5-7 maanden?
  Voorkeur voor een bepaald persoon (meestal ouders)
 • Wat is de hechting van kinderen tussen de 7 en 9 maanden?
  Hechting bestendigt, gaat gepaard met angst voor vreemde
 • Wat is de hechting van een kind van 9 maanden tot 4 jaar?
  Kind leert dat ouders altijd terug komen
 • Wat is de hechting van kinderen vanaf 4 jaar?
  Karkater hechting verandert in vertrouwen
 • Wat betekend adolescentie?
  Als de hersenen tot 23 weken aan het rijpen zijn, de planning en organisatie is nog in ontwikkeling. Een duurzame ontwikkeling houd je gedurende het hele leven van een kind tot adolescentie
 • Waar staat groei voor bij groei, verandering en stabiliteit?
  Groei van klein naar groot
 • Waar staat stabiliteit voor bij groei, verandering en stabiliteit?
  Iets blijft hetzelfde
 • Waar staat discontinue ontwikkeling voor?
  - kritieke - gevoelige perioden (plasticiteit ontwikkeling)
  - Kritieke periode: een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootse impact heeft (rode hond begin zwangerschap of de taal die wordt aangeleerd)
  - gevoelige periode: moment waarbij sprake is van extra ontvankelijkheid voor invloeden omgeving, hoeft niet altijd onomkeerbaar te zijn
  (het minder snel opvatten en leren van dingen valt buiten deze periode, omdat je in deze periode juist dingen sneller oppakt en leert 
 • Je hebt verschillende theorieën om ontwikkeling en opvoeding te verklaren, welke 4 theorie zijn er?
  - Psychoanalyse
  - Ethologische theorie
  - Sociale leertheorie 
  - Cognitieve theorie 
 • Waar staat theorie 1: Pschyoanalytische theorie voor?
  Psychoanalyse: frustratieagressie hypothese: frustratie leidt tot agressie. Frustratie betekent hier: het blokkeren van doelgerichte activiteiten, mensen worden met andere woorden gehinderd in wat ze van plan waren. Frustratie leidt tot agressie, maar ook: achter iedere vorm van agressie gaat altijd een frustratie schuil. De agressie keert zich echter bijna nooit tegen de eigenlijke oorzaak van de frustratie. Freud: doodsdrift: innerlijke vijandigheid naar buiten richten
 • Waar staat theorie 2 : Etiologische theorie voor?
  Gedragleer. Konrad Lorenz(die van de gansjes bij hechting): agressie is een soort vechtinstinct dat voortkomt uit een primitieve drang om het territorium te verdedigen, genoeg voedsel te vinden en zwakkere dieren uit te roeien. Agressief gedrag vergroot de kans dat iemands genen aan toekomstige generaties worden doorgegeven
 • Wat is het kritiek op theorie 1 en 2?
  Door weinig experimenten ondersteund, de cognitieve vermogens om agressief gedrag te beheersen? Geen voorspeller hoe en wanneer mensen zich agressief zullen gedragen
 • Waar staat theorie 3: Sociale leertheorie voor?
  - Agressief gedrag is aangeleerd
  - Albert Bandura: 
  -> straffen en belonen (directe bekrachtiging)
  -> imitatie en modeling( indirecte bekrachtiging) bobo doll experimenten 
  - Modeling (rolmodellen) -> leidt tot gedrag wat kinderen gaan kopiëren en na willen doen. Imitatie en modeling is erg belangrijk om het gedrag van een kind te kunnen beïnvloeden. Bijv: nadoen: kinderen kijken wat hun ouders doen en doen dat vervolgens na  
 • Waar staat theorie 4: Cognitieve theorie voor?
  - Interpretatie van:
  -> de context
  -> het gedrag van anderen 

  - Hangt af van je cognitieve schema's 
  (is de mate waarin kinderen gehecht zijn aan het gedrag van ouder. Dit bepaald voor een groot deel hoe je naar de wereld kijkt en naar andere personen. Verder wordt er sneller ingespeeld op behoeftes en wat belangrijk is in de wereld) 
 • Wat hoort er bij de specifieke leeftijd 4 tot 10 jaar volgens ouders over gedragsproblemen van kinderen?
  4 jaar: koppig
  5 jaar: boos en prikkelbaar
  6 jaar: plagen, vechten en een ander de schuld geven
  6,5 jaar: liegen
  7 jaar: wreed tegen dieren
  7,5 jaar: vernielen en stelen
  8 jaar: brand stichten en spijbelen
  9 jaar: vloeken
  10 jaar: weglopen 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Pijnervaring is opgebouwd uit 2 mechanisme, welke 2 zijn dit?
1. Pijnperceptie (zuiver fysiologische-anatomische proces van prikkelgeleiding)
2. Pijnreactie (psychisch proces, afhankelijk van vele factoren) 
Waar staat shaping voor?
Leren in stapje 
- Bewuste techniek om meer gecompliceerde verrichtingen aan te leren
- Grote behandeling verdelen in kleine stapjes
- Ieder stapje bekrachtigen 
Waar staat model leren voor? (onbewuste imitatie)
- Voorwaarde: kind voelt zich verwant met model
- Voordeel: goed voorbeeld doet goed volgen
- Nadeel: angstig gedrag bij model 
Wat is latente inhibitie (TV)?
Voorkomen en opheffen van conditionering. Kind moet geen verkeerde dingen leren
Wat houdt conditionering in?
- Psychologische verzamelterm voor leerprocessen
- Hierdoor past de mens zich aan aan de omgeving 
- Geconditioneerd gedrag is aangeleerd gedrag dat ontstaat door bepaalde omstandigheden en daarna een gewoonte wordt 
Wat zijn de stappen in het zaalonderwijs bij verdenking van mishandeling?
1. Beschrijf constateringen in Axium (overleg docent, lichtfoto, afmetingen leasie)
2. Maak een controleafspraak binnen 2 weken (tevens bedenktijd) 
3. Neem ALTIJD contact op met aandacht functionaris (Karin de Jong) 
Wat zijn de 5 stappen bij verdenking van kindermishandeling?
1. Breng signalen in kaart 
2. Vraag advies aan college (medestudent en zaaldocent) en/of veilig thuis
3. Praat met patient en of zijn naasten (ouders)
4. Weeg de aard en de ernst (in overleg met huisarts/veilig thuis)
5. Beslis: zelf hulp organiseren of melden 
Bij nagebootste stoornis bij volmacht heb je actieve inductie, waar staat dit voor?
Veroorzaken van reële afwijkingen, vervalsen van medische gegevens
Bij nagebootste stoornis bij volmacht heb je passieve inductie, wat is dit?
Onjuiste gegevens afgeven bij anamnese, niet reële afwijkingen beschrijven
Waar staat specifititeit voor?
De mate waarin de afwezigheid van caries wordt gedetecteerd door de test
(D/(B=D)