Summary Class notes - Kindertandheelkunde

Course
- Kindertandheelkunde
- -
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
164 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Kindertandheelkunde

 • 1589234400 College 1: de ontwikkeling van het kind

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  De wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie
 • Wat valt er onder fysieke ontwikkeling:fysieke opbouw lichaam?
  - Invloed hersenen
  - Zenuwstelsel 
  - Spieren
  - Zintuigen
  - Behoefte aan eten, drinken en slaap
 • Waar staat cognitieve ontwikkeling:intellectuele vermogens voor?
  - Leren
  - Geheugen
  - Taal
  - Oplossen van problemen
  - Intelligentie 
 • Wat valt er onder sociale ontwikkeling?
  Verandering van sociale relaties en interacties met anderen
 • Wat valt er onder persoonlijkheidsontwikkeling?
  - Eigenschappen die de ene van de andere persoon onderscheiden
  - Duurzame eigenschappen van een persoon 
 • Wat valt er onder de prenatale periode?
  Het moment van conceptie (verwekking) tot de geboorte
 • Wat valt er onder de baby tijd?
  0-3 jaar
 • Wat valt er onder de peuter en kleutertijd?
  3-6 jaar
 • Wat valt er onder de schooltijd?
  6-12 jaar
 • Wat valt er onder de adolescentie?
  12-20 jaar
 • Waar staat continue ontwikkeling voor?
  - Geleidelijk ontwikkelingsproces (kwantitatief, onderlinge processen blijven hetzelfde) bijvoorbeeld lichamelijke groei
  - Soms abrupt verlopend ontwikkelingsproces (kwalitatief, elk nieuw stadium levert kwalitatief ander gedrag op) bijvoorbeeld cognitieve ontwikkeling volgens Piaget 
 • Waar staat kritieke periode voor?
  Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste impact heeft (rode hond begin zwangerschap)
 • Waar staat een gevoelige periode voor?
  Moment waarbij sprake is van extra ontvankelijkheid voor invloeden van de omgeving, dit hoeft niet altijd onomkeerbaar te zijn
 • Wat is de gedachte achter de sociale leertheorie?
  Gedrag ontstaat altijd in interactie met de omgeving (in dit geval met de bobo poppen dus: agressief gedrag is aangeleerd)
 • Wat betekend nature?
  Dat iets genetisch is. Nadruk op ontdekken erfelijke eigenschappen en vermogens
 • Wat betekend nuture?
  Dat het door de omgeving komt. Nadruk op invloeden omgeving op iemands ontwikkeling
 • Waar staat goodness of fit voor?
  Idee dat de ontwikkeling afhankelijk is van de mate waarin het specifieke temperament van kinderen aansluit op de aard en de eisen en verwachtingen van de omgeving waarin ze opgroeien
 • Hoe wordt volgens de DSM 5 de diagnose ADHD bij kinderen vastgesteld?
  - Bij 6 van de 9 symptomen (of meer) van de lijst aandachtekort 
  - Bij 6 van de 13 symptomen (of meer) bij de lijst van hyperactiviteit/impulsiviteit 

  In totaal moet je dan 12 symptomen hebben die steeds afgemeten worden aan wat de leeftijdgenoten kunne 
 • Wat zijn de 3 criteria bij het vastellen van ADHD?
  1. De symptomen zijn voor het 12e jaar aanwezig
  2. Het gedrag moet in meerdere contexten vertoond worden
  3. Er moet sprake zijn van een beperking in de ontwikkeling 
 • Waar staat Theory of mind voor?
  Het vermogen om vanuit het perspectief van de ander te kijken en in te zien dat de ander anders over zaken kan denken
 • Piaget heeft de cognitieve groei in 4 fases kunnen indelen, hoe hete deze fase n welke leeftijden zijn hier aan gebonden?
  1. De sensomotorische fase (0-24 maanden) 
  2. Preoperationele fase (2-7 jaar)
  3. Concreet-operationele fase (8-12 jaar) 
  4. Formeel operationele fase (12 jaar en ouder) 
 • Waar staat overextensie voor?
  Dat het woordje 'koe' alle dieren uit de weide kan omschrijven bij kinderen
 • Waar staat onderextensie voor?
  Dat het woordje 'auto' alleen de auto van papa en mama kan beschrijven bij kinderen
 • Wat houdt directe bekrachtiging in?
  Straffen en belonen
 • Wat houd indirecte bekrachtiging in?
  Imitatie en modeling (denk aan de bobo experimenten)
 • Waar staat de executieve functies voor?
  Deze betreffen de cognitieve regelfuncties, de controle over het eigen gedrag, emoties en gedacht.
 • Waar staat werkgeheugen voor bij executieve functies?
  Even iets onthouden
 • Waar staat interferentiecontrole voor bij executieve functies?
  Even niet aan iets anders denken of naar iets anders luisteren of kijken
 • Waar staat respons inhibitie voor bij executieve functies?
  Even wachten tot ik iets ga doen, eerst tot 10 tellen
 • Waar staat taakswitching voor bij executieve functies?
  Even stoppen waarmee ik bezig was, omdat iets anders belangrijker is en voor moet gaan
 • Waar staat planning voor bij executieve functies?
  In gedachte een aantal stappen ordenen in een tijdspad, vereist een aantal van de eerste executieve functies
 • Wanneer ontstaan emoties herkennen en gaan uiten?
  Vanaf 6 maanden
 • Wanneer ontstaan sociale emoties?
  In de loop van het 2e levensjaar, zoals trots of schaamte
 • Wat is sociale cognitie?
  Begrijpen van de (oorzak van) kennis en wensen van andere mensen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.