Summary Class notes - LBV2

Course
- LBV2
- Onbekend
- 2018 - 2019
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Geneeskunde
338 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - LBV2

 • 1516662000 DC-2

 • Wat doe je om een indruk te krijgen van de ernst van ziektetoestand?
  Afwijkingen in uiterlijk en psychische toestand
  Meten variabelen van vitaal belang bloeddruk, CVD en teperatuur
  Lengte en gewicht van patiënt.
 • Wat is de gemoedstoestand?
  Stemming van de patiënt. 
  Opvallende aspecdten psychische gesteldheid: agressief, passief, depressief
  Oriëntatie
 • Hoe beoordeel je de bewustzijnsgraad?
  Suf en reageert niet op aanspreken
  Bewusteloos en reageert niet op aanspreken, wel aanraken
  Bewusteloos reageert alleen op sterke pijnprikkels
  Bewusteloos geen enkele reactie

  Daarnaast GCS met EMV
 • Leg de criteria van GCS uit.
  E1 geen oogbewegingen
  E2 bij pijnprikkel
  E3 bij aanspreken
  E4 spontaan

  M1 geen reactie
  M2 extensie
  M3 flexie
  M4 terugtrekken bij pijn
  M5 lokalisatie van pijn
  M6 voert opdracht uit

  V1 geen
  V2 onverstaanbaar
  V3 inadequaat
  V4 verward
  V5 georienteerd
 • Hoe beoordeel je of iemand is uitgedroogd?
  huidturgor, mondslijmvlies, verminderde speekselsecretie
  orthostatische hypotensie, ingezonken ogen
 • Welke symptomen kun je herkennen aan de huidskleur?
  Bleekheid door anemie: lippen, tong, mondslijmvlies, nagelbed en conjunctiva
  Cyaose te hoog gehalte deoxyheoglobine
 • Wat is perifere cyanose?
  Overmatige extractie van zuurstof uit het bloed in de perifere wefels. Het gehalte ter plaatse in de capillairen is te hoog. Bij toestanden waarbij doorbloeding van die weefsels sterk vemrinderd is bijvoorbeeld doro verminderd hartminuutvolume, perifere vasoconstrictie of stase door veneuze stuwing. Huid van de aard: vingers, tenen, oren en neuspunt
 • Wat is centrale cyanose?
  GEhalte deoxyhemoglobine in arteriële bloed is te hoog. Oorzaak in hart of longen: diffusiestoornis, hypoventilatie, gestoorde ventilatie-perfusieverhouding of rechts-links shunt
 • Hoe kun je onderscheid maken tussen centrale en perifere cyanose?
  Inspectie tong en ondslijmvlies. Bij centrale vorm is dit cyanotisch en bij de perifere vorm niet.
 • Waar wordt opgelet bij beoordeling van de ademhaling?
  Diepte: oppervlakkig bij pijn, hyperpneu; lichamelijke inspanning, koorts, metabole acidose, longembolie, hyperventilatiesydroom, intracerebraal proces

  Ritme: Cheyne-Stokesademhaling = korte perioden van hyperpneu afgewisseld door apneu door onvoldoende fijne afstemming van ademstemming op de pCO2 van het bloed. Hierdoor onvoldoende hersenn bloeding en bevorderd door geneesmiddelen die ademhaling deprimeren  
  Type van Biot: volokmoen onregelmatige ademhaling met perioden van apneu en af en toe diepe zuchten: hypoventilatie wijst op hersenbeschadiging

  Inspanning: hulpademhalingsspieren nodig bij ademen, m. sternocleidomastoideus

  GEluid zonder stethoscoop hoorbaar:
  - stridor = gierend geluid tijdens de ademhaling
  inspiratoire stridor -> vernauwing trauche
  expiratoire stridor: vernauwking kleine bronchiën
 • Wat is Cheyne-Stokes ademhaling?
  Korte perioden van hyperpneu afgewisseld door apneu door onvoldoende fijne afstemming van ademcentrum op de pCO2 van het bloed. 
  ER is bijvoorbeeld onvoldoende hersendoorbloeding en het wordt bevorder ddoor geneesmiddelen die de ademhaling onderdrukken.
 • Wat is een Type van Biot ademhaling?
  Volkomen onregelmatige ademhaling met perioden van apneu en af en toe diepe zuchten.
 • Waar kan hypoventilatie op wijzen?
  Hersenbeschadiging
 • Waar wijst inspiratoire stridor op
  Trachea vernauwing
 • Waar wijst expiratoire stridor op?
  vernauwing kleine bronchiën
 • Wat is orthopneu?
  Wegens dyspneu ku j eniet plat lgigen
 • Wat is foetor?
  Onaangemae geur
  Foetor ex ore / halitose
  Foetor heapticus: oete gebeur bij leverinsufficiëntie
  aceton gebeur: diabetische ketoacidose
 • Waar kun je arteriële pulsaties voelen?
  a. temporalis
  a. carotis
  aorta abdominalis
  a. brachialis
  a. radialis (tussen proc styloideus radii en buigenpezen)
  a. femoralis
  a. poplitea
  a. tibialis posterior
  a. dorsalis pedis
 • Wat is pulsus celer?
  groot slagvolume en lage perifere weerstand --> aortaklopinsfficiëntie, koorts, hyperthyreoidea
 • Wat is pulsus tardus?
  langzaam oplopende drukgelof, plateauvorming
 • Waar wijst een lage polsdruk op?
  Ernstige aortaklepstenose
 • Waar wijst eendicrote pols op?
  Bij elke hartslag zijn twee topjes te voelen, omdat de eerste top laag is en het dicrote golfje meer uitgesproken.
 • Wat meet je bij de a. radialis?
  Frequentie, tellen 20 of 30 seconde; normaal 60-80 pm
  Sinustachydardie (nervositeit, koorts, hyperthyreoidie) of bradycardie 50-60

  Regelmaat: geen enkel grondritme = totaal irregulaire pols. Pulsus irregularis totalis. -> boezemfibrilleren

  Amplitude: voelen of opeenvolgende slagen ongeveer dezelfde amplitude hebben, anders is er sprake van een inequale pols. Irregulaire pols = inequaal want slagvolume varieert door wisselende vulling van het ventrikel.
 • Waardoor kan het veroorzaakt worden dat een slag uitvalt bij een regelmatig gorndritme?
  2e graads AV blok of vroeg in de diastole vallende extrasystole. Je hoort wel de extrasystole maar niet de pols, want het hart heeft zich niet voldoende gevuld.
 • Wat is een regulaire pols die inqquaal is?
  Pulsus alternans en pulsus paradoxus. Atrioentriculaire dissociatie.
 • Wat is een polsdeficit?
  Abnroamaal hartritme, slagvolume zo klein dat de drukgeolf niet of nauwelijks naar de periferie wordt voortgeleid. Bijvoorbeeld boezemfibrilleren met hoge ventrikelfrequentie.
 • Hoe kun je de verschillende soorten oedeem onderscheiden?
  Lymfoedeem: non-pitting oedema
  myxoedeem: pasteuze verdikking door ophoping van de mucopolysacharyden, hypothyreoïeie
 • Wat zijn symptomen van arteriële insufficiëntie?
  Verlaagde huid temperatuur
  livide kleur van de huid afhangen van de benen
  Droge schiferende huid
  Ontbreken van beharing op veoet en onderben, sterk verikte harde nagels
  ulcera en gangreen
  ontbreken arteriële pulsaties.
 • Waar kun je de a. femoralis palpere?
  in lies, halverwege tussen spina iliaca anterior superior en de sympfyse
 • Waar kun je a. poplitea palperen?
  Achter in knieholte. Knie moet in flexiestand staan. Hot knee door chirurgische obstructie: W
 • Waar kun je a. dorsalis pedes palperen?
  op voetrug
 • Waar kun je a. tibialis posterir palperen?
  onder malleolus medialis.
 • Waarop beoordeel je de lymfeklieren?
  halsdriehoek, consistentie, grootte, beweegbaarheid, relatie met onderliggende huid.
 • Waar wijst een opgezette supraclaviculares lymfeklier op?
  proces in thorax of buik
 • Welke lymfeknopen horen bij bovenste helft hals?
  Mond keel storttenhoofd. Submentales, submandibulares,
 • Wat staat in DD bij opgzette lymfeklier?
  Laterale halscysten, vleugels van os hyoideum, processi transversi van cervicale wervels, verkalkte arteria caarotis. 

  Pijnlijk: onsteking
  Vast: maligniteit
  Verminderde beweeglijkheid: maligniteit of ontstkeing
 • Wanneer spreken we van orthostatische hypotensie?
  Wanneer de systolische druk in staande houding meer dan 20 mmHg lager is dan in liggende houding.
 • Welke invloed hebben nicotine, alcohol, cafeïne en maaltijd op de bloedruk?
  nicotine, cafeine en alcohol verhogen de bloeddruk. 
  maaltijd kan bij ouderen de bloeddruk juist tverlagen.
 • Hoe meet je handmatig de arteriële bloeddruk?
  Palpatoir meten: a. radialis palperen. Manchet tot 20 mmHg boven het punt waar de pols verdwijnt oppompen. Manchet 2-3 mmHg leeg laten lopen en vaststellen wanneer pols terugkomt.

  Drie maal ausculatoir meten met intervallen van 03 seconde. 
  20 mmHg boven de palpatoir gemeten systolische bloeddruk. 
  Stehtoscoop in elleboog plooi, a. brachialis en druk met 2-3 mmHg laten zakken.
 • Welke fasen van Kaorkov zijn hoorabar?
  fase 1: systolische bloedruk, druk manchet daalt is onder de systolishce druik awarbij elke harslag een klein beetje bloed door de a. brachialis stroomt. dit geeft zachte, kloppende toon, naarmate de druk verder daalt, wordt de toon ludier. 

  Fase 2: toonw ordt langer en gaat ove rin een geruis

  Fase 3: geluid wordt korte,r helderder en ludier

  Fase 4 tonen worden plotseling zacht en dof

  Fase 5: het geluid is geheel verdwneen, arterie niet meer inge
  diastolische bloeddruk
 • Problemen bloeddrukmeting: spontane vaattonen
  Fase 5 ontbreekt, vaak bij kinderen, zwangeren en ouderen met atherosclerose.
 • Problemen bloeddrukmeting: ausculatory gap
  Tijdens fase 1 verdwijnen de tonen geheel om bij een lagere druk weer terug te komen
 • Problemen bloeddrukmeting: pulsus alternans
  Falend linker ventrikel
 • Problemen bloeddrukmeting: bigeminie
  Afwisselende gewone hartslagen en extrasystolen
 • Problemen bloeddrukmeting: boezemfibrilleren
  hartqactie volstrekt onregelmatig, systolische druk wissels per dag
 • Problemen bloeddrukmeting: pulsus paradoxus
  Tijdens inspiratie neemt de veneuze bloedstroom naar het hart toe tgv negatieve druk ind e thorax. Dit leidt tot een groter slagvolume en een stijging vna de systolische druk. Door op niveau van systolische druk de druk in de manchet zeer langzaam te laten dalen, kan men het verschil meten tussen druk einde expiratie en inspiratie. Als > 10 mmHg verschil is.
 • Waar wijst een pulsus paradoxus op?
  pericarditis of harttamponade
 • Wat betekent een cyanose aan de vingers?
  Vernauwing slagaderen en verwijding aderen. Daardoor wordt de terugstroming naar hat en longen bemoeilijkt. Verminderde doorbloeding of verlaagde zuurstofspanning.
 • Waar wijzen trommelstokvingers op?
  Vervorming van uiteinden vingers. Vingertop is verbree den de nagels zijn glanzend en bol, door ene te laag zuurstofgehalte in het bloed. Meestal door long of hartaandoeningen. (Longkanker, COPD, tbc, pulmonale arteriële hyepertensie, hartfalen, angeboren hartafwijkingen, levercirrhose, corhn, hyperthyeroide
 • Waar wijst sterke haaruitval op?
  Ernstige ziekte, intoxciatie, zwangerschap, behandeling met cytostatica, röntgenstraling. 
  Dunnere wenkbrauwen -> hypothyreoidie
  Hypogonadisme:   haargroei gezicht, oksel en schaamstreek sterk verminderd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn acute massale longembolieën?
Acute pulmonale hypertensie door afsluiting a. pulmonalis vaatbed, mag een momentane drukbelasting van rechter harthelft cardiale insufficiënte in uiterste geval.
Wat is cor pulmonale
Chronische drukoverbelasting van rechter harthelft tgv pulmonale hypertensie.
Wat is orthopneu?
kortademigheid liggend bij linksdecompensatie en chornsich obstructieve longaandoenignen
Wat is rechtszijdige decompensatie?
Verhoogde CVD in v. jugulairs
gestuwde opgezette pijnlijke lever
oedemen (pitting)
ascites
hepatojugulairereflux
Wat is linkszijdige decompensatie ?
heftig koraademig en cyanotisch in  korte tijd door longoedeem
roze schuimend sputum
creptitaties
piepend geluid
hypotensie met reflectoire tachycardie
koude acra, perifere cyanose
Wat hoor je bij decompensatio cordis ausculatoir?
Galopritme, laag frequent ediastolische derde toon, samenvallend met ventrikelfulling.
Wat veroorzaakt rechtscompensatie?
orthopneu
crepaitaties longen
naar links vergroot hart
evt pleuravocht
oedeem in longen
Wat veroorzaakt rechtsdecompensatie?
CVD verhoogd
hepatojugulaire reflux
oedemen
opgezette en pijnlijke lever
ascites

links decompensatie, obstructieve longaandoeningen, astma bronchiale
Wat is forwardfailure?
afname HMV
Wat is backward faiulure?
Stuwing van bloed voro het falende deel van het hart en oedeem