Summary Class notes - Legal English

Course
- Legal English
- -
- 2015 - 2016
- Inholland Den Haag
- Sociaal Juridische Dienstverlening
270 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Legal English

 • 1458428400 Vocab EN-NL

 • arguably
  Men zou kunnen zeggen
 • assesment
  evaluatie, afweging
 • beyond reproach
  onberispelijk
 • censorship
  censuur
 • a civil action
  burgerlijk proces
 • to codify
  codificeren, vastleggen in de wet
 • commandment
  gebod
 • contemporary
  hedendaags
 • contentious issue
  twistpunt
 • contentious
  betwistbaar
 • current
  huidig
 • enlightning
  verhelderend
 • gist
  kern, hoofdlijnen
 • insulting a police officer on duty
  belediging van een politieagent in functie
 • knotty
  lastig, gecompliceerd
 • to lay down
  optekenen, vastleggen
 • law
  recht
 • to lobby
  lobbyen
 • lowest common denominator
  kleinste gemene dealer
 • major
  hoofdrichting, hoofdvak
 • perpetrator
  dader
 • punishable by law
  strafbaar volgens de wet
 • to shrug one's shoulders
  de schouders ophalen
 • to take to court
  voor de rechter dragen
 • to trawl
  uitpluizen, zoeken
 • to violate
  schenden
 • to apply for a visa
  een visum aanvragen
 • to authorize
  goedkeuren, toestemmen
 • to bring justice
  voor het gerecht brengen
 • a community service
  dienstverlening
 • to distinguish
  onderscheid maken
 • to enforce
  handhaven, toezien op naleving
 • to file a tax return
  belastingaangifte doen
 • imagery
  beeldspraak
 • initial
  eerste
 • Inland Revenue
  Belastingdienst
 • irrefutable
  onweerlegbaar
 • law and justice
  recht en rechtvaardigheid
 • legally accaptable behaviour
  juridisch aanvaardbaar gedrag
 • to liken to
  vergelijken met
 • a mistaken assumption
  foute aanname
 • pedestrain crossing
  zebrapad
 • permit
  vergunning
 • to pursue
  achtervolgen, jacht maken op, vervolgen (niet jur.)
 • savagery
  wreedheid
 • to reconsile
  verenigen, in overeenstemming brengen
 • accomplice
  medeplichtige
 • accordingly
  overeenkomstig
 • beneficiary
  begunstigde
 • closure
  afsluiting
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

men zou kunnen zeggen
arguably
evaluatie, afweging
assesment
onberispelijk
beyond reproach
censuur
censorship
burgerlijk proces
a civil action
codificeren, vastleggen in de wet
to codify
gebod
commandment
hedendaags
contemporary
twistpunt
contentious issue
betwistbaar
contentious