Summary Class notes - lich functioneren 7

Course
- lich functioneren 7
- xx
- 2020 - 2021
- Christelijke Hogeschool Ede
- Opleiding tot Verpleegkundige
135 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - lich functioneren 7

 • 1581980400 Nieren

 • Functies van de nier
  Bloed filteren en produceren van urine per minuut 1 ml. Van al het bloed van het lichaam zit 2-25% in de nieren.

  door bloed te filteren regelen de nieren de waterhuishouding, elektrolytenevenwicht en de ph van het bloed.
 • Welke hormonen produceren de nieren
  Erytropoetine voor aanmaak ery's en renine is bloeddrukverhogend.
 • Wat weet je van het nefron
  Functionele eenheid van de nier
  elke nier ca 1 miljoen nefronen
  nefron bestaat uit glomerulus, kapsel van bowman, proximale tubulus, lis van Henle, distale tubulus mondt uit in verzamelbuis.
 • Vorming van de urine
  Bloed uit de arteria renalis bereikt via de afferente arteriolen de glomerulus, de wand hiervan is zeer dun en permeabel. Door de hoge bloeddruk in de glomerulus wordt het plasma met een groot deel van de daarin opgeloste stoffen het kapsel van Bowman gefilterd. Dit filtraat komt overeen met eiwitvrij plasma.

  proximale tubulus worden de meeste voedingsstoffen en een grote hoeveelheid water geresorbeerd en weer opgenomen in de peritubulaire capillairen, ionen
 • Waarom eiwit vrij plasma?
  Rode bloedcellen en eiwitten zijn te groot.
 • Welke ionen worden vooral selectief geresorbeerd
  Na en cl afhankelijk van de behoefte van het lichaam. 99% komt weer terug in de bloedsomloop.
 • Noem twee stikstofbevattende afvalprodukten van het eiwitmetabolisme
  Ureum en cratinine. Ook stoffen die in overmaat aanwezig zijn bijv H+ ionen als bloed zuur dreigt te worden worden in de distale tubili uitgescheiden en met de urine geloosd.
 • Waar dienen aldosteron en ADH voor
  Reguleren van resoprtie van water en zouten.
 • Vorming van urine vanaf distale tubili
  Komt in verzamelbuizen en dan in het pyelum = nierbekken en wordt via de ureters naar de blaas afgevoerd. Dan aandranggevoel en mictie onder willekeurige controle.
 • Diagnostisch onderzoek nieren
  Lich onderzoek: pijn in de nierstreek, pijn bij plassen dysurie, bloed in de urine, troebele urine en oedeem kunnen wijzen op nieraandoening.
 • Waardoor ontstaat er oedeem
  Door lekken van plasma eiwitten door de nieren. Deze eiwitten dragen normaal bij aan de colloid osmotische druk, waardoor vocht in de bloedvaten vastgehouden wordt.  door tekort aan plasma eiwitten lekt vocht uit de capillairen in de weefsels met zwelling als gevolg.
 • Urine uiterlijke kenmerken
  Kleur en helderheid. 
  hematurie
  lichtgekleurd bij diabeten door grote hoeveelheden urine die wordt uitgeplast. Bij chron nierziekten kan urine niet meer worden geconcentreerd en daardoor licht van kleur en is soortelijk gewicht laag zoals bij chron glomerulonefritis.

  sediment: cilinders, bact, leuco's of rode bloedcellen.

  urinesticks: sg, ph,  aanwezigheid van abnormale stoffen zoals eiwitten, glucose en bloed in de urine worden bepaald. Het soortelijk gewicht is een maat voor de hoeveelheid opgeloste stoffen of vaste deeltjes in de urine.
 • Hoe wordt de ph geregeld
  Door zure of basische stoffen uit te scheiden kunnen de nieren de ph nauwkeurig regelen.

  door bact kan urine basisch zijn.
 • Albuminurie
  Ontsteking urinewegen vooral van de glomeruli. Ontsteking verhoogt de doorlaatbaarheid van de bloedvaten. Hypoproteinemie, hierdoor verminderde colloid osmotische druk van het bloed er ontstaat oedeem.
 • Wat is diabetes insipidus
  Tekort aan adh hormoon of verminderde gevoeligheid van niertubuli voor dit hormoon. Waterhuishouding kan niet meer goed geregeld worden, uitdroging en overmatig verlies van vocht. 

  med zoals desmopressine bij centrale diab insipudus
  en thiazidediureticum bij renale diabetes insipidus om uitdroging tege n te gaan.
 • Wanneer hematurie
  Bij ernstige ziekten van de urinewegen:
  glomerulonefritis, nierstenen, tbc, cystitis en kanker. Pijnlijke mictie vaak nierstenen, infectie bijv niertbc.
 • Leuco's wanneer in de urine
  Bij ontsteking zoals cystitis, pyelitis, pyelonefritis, tbc.
  cilinders zijn afgietsels die gevormd worden in de niertubuli.
 • Cilinders
  Afgietsels die in de niertubuli worden gevormd. Kunnen bestaan uit gecoaguleerde eiwitten, die normaal niet in tubuli aanwezig zijn. Of uit witte rode bloedcellen of celresten. Altijd een ontsteking.
 • Wat is cystoscopie
  Kijkonderzoek van de blaas dmv cystoscoop. Tumoren, stenen, en ontstekingen in de blaas kunnen zo worden opgespoord
 • Ivp
  Intraveneus pyelogram, dmv contrastvloeistof door rontgen opnamen zichtbaar.

  nieren in beeld dmv echo
  ct scan van hele urinewegstelsel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.