Summary Class notes - LINK PAARS

Course
- LINK PAARS
- 2020 - 2021
- Universiteit Utrecht
- Geneeskunde
390 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - LINK PAARS

 • 1599429600 Zelfstudie Microbiële middelen

 • Welk microbiologisch onderzoek kan men inzetten bij verdenking CAP?
  Bloedkweek, sputumkweek, antigeen sneltest in de urine (pneumokok), PCR sputum (influenza, RSV enz)
 •  Wat zijn de belangrijkste aangrijpingspunten van antibacteriële antibiotica?
  - celwand
  - celmembraan
  - eiwitsynthese
  - Nucleinezuursynthese (dna/rna)
 • Wanneer heeft een bactericide werking de voorkeur?
  - slechte afweer, weinig leuko's om bacterien op te ruimen; neutropene patienten met koorts
  - ernsitge aandoeningen of moeilijk bereikbaar voor AB: endocarditis, menigitis, osteomyelitis
 • Wat zijn de belangrijkste AB groepen met 2 voorbeelden?
  - Betalactam AB
  • penicilline (amoxi, fluclox)
  • cefalosporinen (ceftriaxon, cefuroxim)
  • carbapenem (meorpenem, imipenem)(ESBL)
  - Macrolide (azitromycine/clarithromycine
  - Tetracycline (doxycycline)
  - Nitrofurantoine
  - Fosfomycine
  - fluorquinolonen (ciprofloxacine, moxifloxacine)
  - Foliumzuurantagonisten = Trimethoprim (+ sulfamethaxazole = cotrimoxazol)
  - Aminoglycosiden (iv in ziekenhuis)
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van penicillines, met voorbeelden?
  Remt celwandsynthese
  Lage resistentie in NL
  Ruime keuze aan orale, goedkope penicillines voor de behandeling van LWI (pneumonie)
  --> breed: amoxicilline, augmentin
  antistafylokokken: flucloxacilline
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Cefalosporines?
  - in NL niet populair bij huisarts, weinig bruikbaar oraal met voldoende spectrum, beschikbaarheid na orale toedoening is matig
  - In ziekenhuis voornamelijk 3de generatie voor HAP/sepsis

  1ste gram+; cefazoline
  2de gram+/ gram- iets meer: cefuroxim (vaak +genta)
  3de zowel gram+ als gram - breeedspectrum: ceftriaxon
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van fluorquinolonen?
  - remt DNA synthese
  - spectrum zeer breed, vooral gram -
  - snelle bactericide werking
  - goede opname
  - weinig nefrotoxiciteit
  - zeer goed bij gecompliceerde UWI -> vb ciprofloxacin
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van macroliden?
  - Remt eiwitsyntehse
  - Goed werkzaam bij LWI (atypisch) en geslachtziekte Chlamydia
  --> erytromycine, azitromycine
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van aminoglycosiden?
  - vooral toepasbaar bij ernstige infecties in ziekenhuis
  - snelle bactericide werking, breeed spectrum
  - synergie met b-lactams
  - trage resistentie ontwikkeling
  - Alleen IV toedoening
  - sterkte nefrotoxiciteit, ototoxiciteit
  --> gentamicine
 • Antibiotica overzicht:
  Zie afbeelding
 • Overzicht van de beta-lactam AB:
  Zie afbeelding
 • 1599516000 Behandeling van LWI en CAP; UWI's; hepatitis

 • Welke onderdelen bevat de AMBU-65 score?
  Ademhalingsfrequentie >30/min
  Mentale toestand
  Bloeddruk <90 systolisch en/of diastolisch <60mmHg
  Ureum >7 mmol/L
  Leeftijd > 65 jaar
 • Wat zijn typische verwekkers van een CAP?
  - streptococcen pneumoniae
  - stapylokokken aureus
  - hemophius influenza
  - moraxella catarrhalis
  - viraal (inluenza A/B)
 • Wat zijn atypische verwekkers van een CAP?
  - Legionella pneumophila
  - chlamydiasoorten
  • coxiella bumetii (Q-koorts) 
  • chlamydia pneumoniae
  • chlamidia psittaci (papegaaienziekte)
  - mycoplasma pneumoniae
  - gramnegatieven
 • Welk onderscheid wordt gemaakt in verwekkers van een CAP versus HAP?
  CAP vaak gram+
  HAP vaak gram-
 • Welk aanvullend onderzoek zet je in bij verdenking CAP?
  Bloed: Hb, Leukocyten+differentiatie, Na, K, ureum, kreatinine, CRP en bloedgasanalyse, leverenzymen.

  • X-thorax: infiltraat
  • Gramkleuring en kweek van sputum en (eventueel) pleuravocht
  • Bloedkweken
  • Sneltesten urine: Legionella urine antigen test en pneumokokken urine antigen test (PUAT)
  • Overweeg: PCR en/of serologisch onderzoek op Mycoplasma, Chlamydia, Coxiella, Legionella en respiratoire virussen
  • Overweeg BAL bij niet opknappen of verdenking opportunistische infectie
 • Welk beeld op een X-thorax is verdacht voor TBC? Wat zijn risicofactoren voor TBC?
  Infiltraat in bovenste longvelden.
  - voor of rond 1945 geboortejaar
  - buitenlandsbezoek/afkomst 
  - intraveneus drugsgebruik en daklozen
 • Met welke antibiotica behandel je bij een positieve legionella urinetest?
  Moxifloxacine of levofloxacine (fluorquinolonen)
 • Wat zijn ververwekkers van een HAP (>48u na opname)?
  Gramnegatieve bacterien, pseudomonas, enterobacteriaceau spp, anaerobe bacteriën
 • Wat zijn risicofactoren voor het oplopen van een CAP?
  Alcoholabuses, roken, drugs, seizoen, epidemie, reisgewoonten, hartfalen, DM, COPD, astma, leeftijd < 3 maanden en > 75 jaar, verlaagde afweer
 • Hoe behandel je een milde CAP (ambu-65 0-1)?
  Milde CAP, AMBU-65 0-1 of PSI klasse 1-2 à laag mortaliteitsrisico
  Ambulante behandeling
  Amoxicilline of doxycycline
 • Hoe behandel je een matig-ernstige CAP (ambu-85 2)?
  Matig-ernstige CAP, AMBU-65 2 of PSI klasse 3-4 à 30-dagen mortaliteit tot 10%
  Ziekenhuisopname (niet ICU)
  Op indicatie testen op Legionella spp met urine antigeen sneltest
  1ste keuze amoxicilline iv; bij allergie: ceftriaxon (derde generatie cefalosporine)
 • Hoe behandel je een ernstige CAP (ambu 3-5?)
  Ernstige CAP, AMBU-65 3-5 of PSI klasse 5
  Ziekenhuisopname (evt ICU)
  Legionella spp met urine antigeen sneltest standaard
  2/3de generatie cefalosporine: ceftriaxon
  plus ciprofloxacine
   
 • Wat is het verschil tussen een reinfectie en een relapse bij recidiverende UWI's?
  Reinfectie: steeds opnieuw infectie, niet dezelfde verwekker, vaak bij jonge vrouwen
  --> hygiene

  Relapse: infectie met dezelfde verwekker
  --> anatomisch, uro/gyn
 • Wat zijn de klinische symptomen passend bij een UWI?
  Strangurie = langzame en pijnlijke urinelozing/aandrang
  Pollakisurie = frequent plassen
  Dysurie = pijn/branderigheid bij plassen
  Tekenen weefselinvasie: Koorts, rillingen, malaise, flank of perineumpijn
 • Wanneer spreek je van een gecompliceerde UWI?
  Pregnant, diabetes, male, ascending, corpus   alienum, children, anatomical anomalies, renal insufficiency,   kidney stones, prostatic disease, immunocompromised
 • Wat is de meest voorkomende verwekker van een UWI?
  Echerichia coli 75-85%
 • Hoe behandel je infecties aan urinewegen?
  •Ongecompliceerd: Nitrofurantoïne (2de fosfomycine, 3de trimethoprim)

  •Gecompliceerd:
  •Pyelonefritis : 1ste ciprofloxacine 2e amoxicilline/augmentin, 3de cotrimoxazol,
  • mannen: 14 dagen ciprox
  •Prostatitis: ciprofloxacine
  •Urosepsis: idem pyelonefritis + evt. aminoglycoside
  •Bij obstructie: hef obstructie op!!!
  •Bij CAD: wissel CAD (24-48 uur na start antibiotica)
 • Hoe behandendel je een prostatitis?
  Urinekweek + AB die in prostaat goed doordringt: ciprofloxacine en cotrimoxazol gedurende 14 dagen
 • Hoe behandel je UWI's in het ziekenhuis?
  Andere resistentie dus 3de generatie cefalosporine -> ceftriaxon
 • Welke typen virale hepatitis ken je, bron, transmissie, acuut/chronisch, preventie, genetica?
  Zie afbeelding
 • Wat zijn klachten bij een acute hepatitis?
  Algehele malaise, spier-en gewrichtspijn, braken, diarree, koorts, verminderde eetlust, icterus, hepatosplenomegalie
 • Wat zijn klachten bij een chronische hepatitis?
  Symptoomloos!(+), algehele malaise, vermoeidheid, icterus bij progressie van de ziekte
 • Hoe verhouden ASAT/ALAT zich tegenover elkaar als er sprake is van een alcohol geinduceerde leverziekte?
  ASAT is hoger dan ALAT
 • Overzicht hep A:
  Zie afbeelding
 • Overzicht hep B:
  Zie afbeelding
  ALAT 2x zo hoog als bovenwaarde
 • Overzicht hep C:
  Zie afbeelding
 • Verloop HepB infectie serologie, wat aanvragen bij verdenking op infectie?
  Zie afbeelding
  HbsAg (> 6 maanden is chronisch) en anti-HbcAg
 • Hoe maak je onderscheid tussen een doorgemaakte infectie, actieve infectie en gevaccineerd bij HepB?
  Zie afbeelding
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van koorts na tropenbezoek (indelen op incubatietijd)?
  <14 dagen: Malaria, Arbo-virus, leptospirose, Buiktyfus, Rickettsia

  14 dagen – 6wk: Malaria, Schistosomiasis, leptospirose, acute HIV, virale hepatitis

  >6 weken: Malaria, leishmaniasis, tuberculose
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van koorts na tropenbezoek (indelen op expositie)?
  Zoetwater contact: Leptospirose; Schistosomiasis
  Insecten: Malaria, Arbo-virussen, Leishmaniasis
  Seksueel contact: HIV, hepatitis B
  Rauw eten: HAV, buiktyfus
  Intensieve contact met lokale bevolking: Mazelen, Tuberculose
 • Wanneer zet je microbiologisch onderzoek in bij reizigersdiarree?
  - persisterende diarree > 14 dagen
  - dysenterie (bloed), koorts (shigella, campylobacter jejuni, salmonella enteritidis)
 • Waar kan je diagnostisch aan denken bij een combinatie van koorts, hoofdpijn en spierpijn na bezoek in de tropen?
  • Virale hemorragische koorts
  • malaria
  • zikavirus
  • acute HIV infcetie
  • denque
  • rickettsiose
  • leptospirose
  • buiktyphus
  • febris recurens (cyclisch koortspatroon)
  • TBC
 • Wat is de bekendste verwekker van malaria, hoe behandel je deze?
  P. Falciparum 90%; malaria tropica; grillig koortsbeloop
  Ongecompliceerd: proquanil of lumefantrine (riamet)
  2de keus malarone
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welk bloed geef je als er sprake is van een subacute of acute setting
type & screen
Bloedgroep bekend, geen irregulaire antistoffen
--> AB0-/RhD-compatibel bloed, ongekruist
Mogelijk gedurende 72 uur


spoed (in de volksmond “ongekruist”)
Bloedgroep onbekend, aanwezigheid irregulaire antistoffen onbekend
--> 0 negatief bloed, ongekruist
(achteraf worden slangetjes alsnog gekruist)
Waar kunnen melanomen naar metastaseren?
Long, lever, huid en CZ
Hoe ontstaat veneuze trombo-embolieen VTE?
Trias van Virchow
- Veneuze stase in het bloed
- Hypercoagulabiliteit
- vaatwandbeschadeging
Laag renine en een laag aldostron?
= pseudohyperaldosteronisme
 • syndroom van Cushing -> cortisol op aldosteronreceptor
 • exogeen glycerrycinezuur (drop)
Welke klacht gaat vaak samen met problemen met plassen?
Plassen en poepen gaan hand in hand
Obstipatie geeft ook plasklachten
Welke diagnoses hebben ook droge ogen, vergroting speekselklieren en droge mond?
HIV, HCV en sarcoidose
Welke reumatische aandoeningen vallen onder de SpA?
- M. Bechterew
- artritis psoriatica
- reactieve arthritis
- enteropathische artritis / IBD- geassocieerde artritis
- ongedifferentieerd

Geassocieerd met HLA klasse 1
Hoe kan je de ziekte van Addison aantonen?
Cortisol spiegel < 09:00 's ochtends
aanvullend provocatie test met ACTH stimulatie -> lage max cortisol piek
Natrium laag-normaal / kalium relatief hoog
schildklierfunctie en Vit D
Welk effect heeft het starten van een ACE remmer op de lithum spiegel?
Stijging van lithiumspiegel; lijkt op natrium dus terugresorptie
Wat houdt enzyminductie in versus inhibitie?
Inductie = Meer van een bepaald enzym -> omzetting neemt toe -> beschikbaar geneesmiddel in bloed baan neemt af
 • effect na 7 tot 14 dagen en tot 2 wkn na staken
 • sint janskruid

Inhibitie = minder enzymen beschikbaar obv competitie -> omzetting neemt af -> meet geneesmiddel beschikbaar in bloedbaan
 • effect direct en verdwijnt ook direct bij staken
 • grapefruitsap