Summary Class notes - Logistiek & Auditing

112 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Logistiek & Auditing

 • 1441749600 College 1

 • Auditing

  Controleren/keuren/externe kwaliteitscontrole 
 • Leveranciersaudit 
  Een handelsbedrijf verwacht een product van een bepaalde kwaliteit
 • Operational audit
  Controle/keuring binnen het bedrijf, wordt de werkwijze wel goed uitgevoerd? 
 • Audit voor belastingdienst 
  Komen de bedragen in de administratie overeen met wat bedrijven werkelijk hebben omgezet. 
 • Financial auditing ofwel de accountantscontrole 
  Checkt of de jaarrekening klopt van een bedrijf en hoe dit gecontroleerd gaat worden.
 • Keuringdienst van Waren 
  Alles wat je in de winkel koopt.
  Doet kwaliteit checks -> steekproeven 
 • Accountants
  Accountants kunnen 2 dingen doen: advies geven of controleren.
  Accountants mogen niet langer dan 5 jaar een (beursgenoteerde) klant hebben.


  Accountantscontrole = financiële audit
  Controleren of administratie correct is gedaan
  Je doet een accountantscontrole voor je bedrijf.
 • 1442440800 Hoofdstuk 2 / College 2

 • Suboptimalisatie 
  Optimalisatie per afdeling.
 • Definitie van logistiek
  Logistiek is het beheersen van goederenstromen en de daarbij horende informatie- en geldstromen. 
 • 7 J's
  - Het juiste product
  - In de juiste hoeveelheid
  - In de juiste conditie
  - Op de juiste plaats
  - Op de juiste tijd
  - Voor de juiste afnemer
  - Tegen de juiste prijs
 • De vier deelgebieden van logistiek
  Inkooplogistiek of physical supply
  Productielogistiek of material management 
  Distributielogistiek of physical distribution management 
  Retourlogistiek of reverse logistics
 • Inkooplogistiek
  Het deelgebied inkooplogistiek (ook wel physical supply genoemd) betreft het besturen en beheersen van de goederenstroom vanaf de producent van de grondstoffen en halffabricaten tot aan het begin van het productieproces. 
 • Productielogistiek
  Houdt zich bezig met logistieke activiteiten binnen het bedrijf, vanaf het magazijn met grondstoffen tot aan het magazijn gereed product. Material management is intern gericht.
 • Retourlogistiek
  Het deelgebied van logistiek management dat zich bezighoudt met terugkomende retourgoederen heet reverse logistics.
 • Supply chain management (SCM)
  De logistieke beheersing van inkoop-, productie-, distributie- en retourlogistiek en informatiestromen, niet alleen binnen de eigen organisatie en haar directe omgeving (Leveranciers en afnemers), maar binnen de gehele keten van leveranciers, afnemers en consumenten. 
 • Ketenintegratie 
  Fysieke integratie
  Bij fysieke integratie gaat het om efficiencyvergroting bij de afhandeling van de goederenstromen. Bijv: standaardpallets 

  Informatie-integratie
  Bij informatie-integratie betreft het de afstemming van informatiestromen tussen leveranciers en afnemers. Bijv: EDI

  Besturingsintegratie
  Bij besturingsintegratie gebruik je op systematische wijze informatie uit voorafgaande en volgende schakels in de keten of het netwerk. Bijv: productieplanning beschikbaar voor leverancier 

  Grondvormintegratie 
  Bij grondvormintegratie draagt je een gedeelte van de beheersende en besturende logistieke activiteiten over aan een andere partij in de keten. Bijv: uitbesteden magazijn aan ander bedrijf
 • EDI
  EID staat voor Electronic Data Interchange voor elektronische gegevensuitwisseling. 
 • Logistieke kosten
  Logistieke kosten zijn al die kosten die je moet maken om de goederen door de keten te bewegen vanaf de oerproducten - de leverancier van grondstoffen - tot aan de uiteindelijke klant. Logistieke kosten kun je onderscheiden in vermogenskosten en exploitatiekosten.
 • E-commerce
  Bij E-commerce wordt de verkoop van producten door een leverancier aan zijn klanten ondersteund door het gebruik van internet.

  Een bedrijf dat E-commerce wil gebruiken kan dit globaal op vier niveaus doen:
  1. informatieverstrekking
  2. interactie
  3. transactie
  4. integratie
 • 3 soorten managementbeslissingen 
  - strategische beslissingen
  - tactische beslissingen
  - operationele beslissingen
 • MRP-I
  Material Requirements Planning; dit is een voorbeeld van een planningstechniek.
 • Fysieke distributie 
  Bij fysieke distributie moet je beslissingen nemen over het beheer van de voorraad gereed product, over magazijnen en distributiecentra en over intern en extern transport.
 • Distributie 
  Distributie is het brengen van goederen van de producent naar de afnemer. Dat kan een consument zijn, maar ook een ander bedrijf. 
 • Commerciële distributie 
  Bij commerciële distributie wordt distributie als een marketinginstrument gezien. Het gaat dan over beslissingen als de distributiespreiding en het distributiekanaal. 
 • Logistieke dienstverlener 
  Een logistieke dienstverlener kan meer doen dan alleen maar transport, opslag en handeling. Daarnaast kan hij diensten aanbieden die waarde toevoegen aan producten. Dit noem je Value Added Logistics (VAL). Het gaat hierbij om activiteiten zoals herverpakken, recycling, assemblage of testen.
 • Voorraad (formule)
   begin + ontvangsten – uitgaven (verbruik?) = eind
 • Crediteuren (formule)
  Beginsaldo + inkopen – betaling = eindsaldo 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Suboptimalisatie 
1
Definitie van logistiek
1
7 J's
1
De vier deelgebieden van logistiek
1
Page 1 of 28