Summary Class notes - Lokale anesthesie

Course
- Lokale anesthesie
- Elise
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
409 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Lokale anesthesie

 • 1567461600 College 1: Fysiologie zenuwstelsel deel 1

 • De indeling van het zenuwstelsel kun je onderverdelen in 2 delen, welke zijn dit?
  - Anatomische 
  - Fysiologische 
 • Waar staat een anatomische indeling voor?
  Op basis van de bouw en de ligging
 • Waar staat de fysiologische indeling voor?
  Op basis van functie
 • Het zenuwweefsel kun je in 2e verdelen, welke 2 zijn dit?
  - Neuronen
  - Steuncellen
 • Wat doet het zenuwstelsel?
  Verzorgt de integratie van lichaamsfuncties in samenwerking met het hormoonstelsel
 • De werking van het zenuwstelsel kun je ook in 3e verdeling, welke 3 verdelingen zijn dit?
  - De sensorische input 
  - De verwerking
  - De motorische output 
 • Waar staat de sensorische input voor?
  Het opvangen van prikkels door sensoren.
 • Wat is een sensor?
  Een gespecialiseerde cel, gevoelig voor bepaalde verandering, en het waarnemen van verandering
 • Waar staat de verwerking voor?
  Van het beoordelen van de sensorisch informatie en het bepalen van de reactie (in het centrale zenuwstelsel)
 • Waar staat de motorische output voor?
  Het aansturen van effectoren door het zenuwstelsel
 • Wat zijn effectoren?
  Doelwit organen die remmende of stimulerende impulsen ontvangen (dit zijn altijd spieren of klieren)
 • De anatomische (op basis van bouw en ligging) kun je ook in 2e onderverdelen, welke verdelingen zijn dit?
  - Het centraal zenuwstelsel
  - Het perifeer zenuwstelsel 
 • Waar staat het centraal zenuwstelsel voor?
  Omgeven door benig omhulsel (schedel en wervelkolom)
 • Waar staat het perifeer zenuwstelsel voor?
  Buiten de schedel en de wervelkolom (het is wel de verbinding tussen het centraal zenuwstelsel en het periferie)
 • De fysiologische indeling (op basis van functie) kun je in 3e onderverdelen, welke verdelingen zijn dit?
  - Integratie
  - Hierarchie 
  - Richting van het signaal 
 • Waar staat integratie voor?
  Het lichaam als een geheel laten functioneren
 • Integratie kun je in 2e verdelen, welke 2 verdelingen zijn dit?
  - Het vegatieve integratie 
  - Het animale integratie 
 • Waar staat het vegatieve integratie voor en wat valt eronder?
  De afstemming van activiteiten van de negatieve stelsels.
  Regelt vegetatieve stelsels en coördineert samenwerking tussen de stelsel.
  Buiten de wil om / onbewust
  Effectoren: glad spierweefsel, hartspierweefsel, en klierweefsels 
  Voorbeeld: bloeddrukregulatie, regulatie darmactiviteit, regulatie ademfrequentie 
 • Waar staat het animale integratie voor?
  Integratie van de mens met de omgeving.
  Door animale/willekeurige zenuwstelsel
  Regelt wisselwerking individu met omgeving (communicatie en gedrag)
  Onder invloed van de wil / bewust
  Effectoren: dwarsgestreepte spieren (skeletspieren) 
 • Het vegatieve zenuwstelsel kun je in 2e verdelen, welke 2 verdelingen zijn dit?
  - Het sympathische systeem
  - Het parasympathische systeem
 • Waar staat het sympathische systeem voor?
  Dit is actief wanneer het lichaam (spier)arbeid moet verrichten
 • Waar staat het parasympatisch systeem voor?
  Actief wanneer het organisme uiterlijk passief is, dus wanneer je je lichaam tot rust laat komen
 • Waar staat antagonisten voor?
  Toenemende activiteit van het ene systeem leidt tot verminderde activiteit van het andere systeem
 • Sympathische vs parasympatisch: Ganglion dicht bij de wervelkolom?
  Sympathische systeem
 • Sympathische vs parasympatisch: Korte preganglionaire zenuwvezels?
  Sympathische systeem
 • Sympathische vs parasympatisch: Lange postganglionaire zenuwvezels?
  Sympathische systeem
 • Sympathische vs parasympatisch: Ganglion dicht bij of binnen een orgaan?
  Parasympatische systeem
 • Sympathische vs parasympatisch: Lange preganglionaire zenuwvezels?
  Parasympatische systeem
 • Sympathische vs parasympatisch: Korte postganglionaire zenuwvezels?
  Parasympatische systeem
 • Waar staat afferente informatie voor?
  Aanvoerende informatie 
  Van perifeer naar centraal 
 • Waar staat efferente informatie voor?
  Afvoerende informatie 
  Van centraal naar perifeer
 • In Hierarchie kun je het onderverdelen in hoog en laag, wat is hoog en wat is laag?
  Hoog: Grote hersenen
  Laag: Ruggenmerg 
 • Binnen het centraal zenuwstelsel heb je afdalende banen (effenent) waar staat dit voor?
  Van hoog naar laag niveau
 • Binnen het centraal zenuwstelsel heb je opstijgende banen (afferent) waar staat dit voor?
  Van laag naar hoog niveau
 • Het zenuwweefsel bestaat uit neuronen (zenuwcellen) en steuncellen, waar staan neuronen voor?
  Die doorsturen impulsen
 • Het zenuwweefsel bestaat uit neuronen (zenuwcellen) en steuncellen, waar staan steuncellen voor?
  Voor ondersteuning, bescherming en onderhoud van de neuronen
 • Een neuron bestaat uit een cellichaam en uitlopers, wat heeft een cellichaam?
  Bevat een kern en kernorganellen
 • Een neuron bestaat uit een cellichaam en uitlopers, hoe heten deze uitlopers?
  - Axon / neuriet / zenuwvezel
  - Dendriet 
 • Wat is een myelineschede?
  Een vetlaagje dat de axonen omringt
 • Wat zijn knopen van Ranvier?
  Onderbreking van de myelineschede
 • Je hebt 3 type neuronen, welke zijn dit?
  - Motorische neuronen
  - Interneuronen (schakelneuronen)
  - Sensibele / sensorische neuronen 
 •  Welk type neuron zien we hier?
  Een sensibele/sensorische neuron
 • Welk neuron zien we hier?
  De interneuronen (schakelneuronen)
 • Welk neuron zien we hier?
  Het motorische neuron
 • Hoe worden de steuncellen in het centraal zenuwstelsel genoemd?
  Gliacellen of glyocyten
 • Hoe worden de steuncellen in het perifeer zenuwstelsel genoemd?
  Cellen van Schwann
 • Wat is de functie van de steuncellen in het centraal zenuwstelsel (de gliacellen/glyocyten)?
  - Bij elkaar houden van neuronen
  - Beschermen neuronen: geen fysisch en chemisch contact tussen neuronen
  - Voorzien van voedingsstoffen en zuurstof + verwijderen afvalstoffen
  - Opruimen beschadigde neuronen 
 • Wat is de functie van de steuncellen in het perifeer zenuwstelsel (cellen van Schwann)?
  - Ze vormen de myelineschede: Schede van Schwann
  -> de uitlopers wikkelen zich rond het axon
  -> de uitloper is gevuld met myeline (80% vet + 20% eiwit)
  - Isolerende, verzorgende en ondersteunende functie 
 • De gliacellen kun je ook onderverdelen in 3 soorten, welke zijn dit?
  - Astrocyten
  - Oligodendrocyten 
  - Microgliocyten 
 • Wat voor een gliacel zie je hier?
  De Astrocyten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoeveel ml gebruik je bij een nervus mentalis verdoving in de onderkaak?
0,8 ml (een halve carpule)
Waar is de afbraak van toxiciteit van amine anestetica afhankelijk van?
Van de afbraaksnelheid in de lever en de binding aan weefseleiwitten (verdelingsvolume)
Waarneer kunnen toxische effecten van anestheticum ontstaan?
Waarneer een een hoge concentratie lokaal anestheticum aanwezig is
Wat is het gevolg van hyperventilatie?
Daling van koolstofdioxide spanning in het bloed waardoor de pH in het bloed stijgt (kan lijden tot bewustzijnsverlies) daardoor gaat de geiniseerde calcium gehalte weer dalen
Wat gebeurd er bij een vasovagale collaps?
Er komt een activatie van het parasympatische systeem en een remming op het sympathische systeem. 

hierdoor:
- Vermindering van de hartfrequentie en het uitzetten van bloedvaten (dilatatie ereriolen) 
- bloeddrukdaling 
- bloedtekort in hersenen 
Wat is de meest voorkomende complicaties die je ziet bij het toedienen van anesthetica?
- vasovagale collaps (flauwvallen)
- hyperventilatie 
Welke overgevoeligheidsreacties heb je in de tandheelkunde?
- Op toegepaste tandheelkundige materialen (o.a kunststoffen en metalen) -> dit is een lokale irritatie en beschaving van het weefsel (geen systemische toxische effecten) 
- Op hulpmiddelen (latex handschoenen, desinfectie) 
- Op toegepaste of voorgeschreven medicatie (o.a. Anestethica of antibiotica) 
Wat is een voorbeeld van een type 4 overgevoeligheidsreactie?
Contacteczeem (door bv nikkel): nikkel komt op en in de huid, daardoor binden ze aan lichaamseigen eiwit, dit wordt geheel herkent als lichaamsvreemd en er ontstaat een overmatige t cel reactie
Hoe ontstaat een type 4 overgevoeligheidsreactie?
Bij herhaalde blootstelling komt er een vertraagde overgevoeligheidsreactie,  de lymfocyten en macrofagen dringen de huid binnen en veroorzaken weefsel schade
Hoe wordt de type 4 overgevoeligheidsreactie ook wel genoemd?
De vertraagde type overgevoeligheidsreactie omdat het wat langer duurt voordat je deze voelt