Summary Class notes - M&O lagenbenadering

Course
- M&O
- GARA, POJC
- 2019 - 2020
- Hanzehogeschool Groningen (Hanzehogeschool Groningen, Groningen)
- Built Environment
207 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - M&O lagenbenadering

 • 1568152800 HC lagenbenadering (M&O) GARA

 • Occupatie
  Bezetten, inrichten van de bovenste laag.
 • Wat voor veranderingssnelheid heeft de occupatielaag?
  10/40 jaar
 • Netwerken
  Fysieke infrastructuur, onzichtbare verbindingen
 • Wat voor veranderingssnelheid heeft de netwerkenlaag?
  20/80 jaar
 • Ondergrond
  Fysieke ondergrond, watersysteem, biotisch systeem
 • Wat voor veranderingssnelheid heeft de ondergrond?
  Eeuw
 • Intergratie
  Naar alle 3 de lagen kijken
 •  3 voorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit:
  1. Gebruikswaarde
  2. Belevingswaarde
  3. Toekomstwaarde
 • Waarvoor kun je de ruimtelijke kwaliteit meten?
  Voor een huis, straat of buurt
 • Landschapsanalyse
  Kijken of je iets kunt bouwen, kijken naar de lagen.
 • Planologie
  Wetenschapsgebied, vooruit kijken
 • Ruimtelijke planning
  Systematische voorbereiding RO
 • Alle lagen hebben invloed op elkaar.
 • Context
  Wat er om een project heen gebeurt.
 • Welke lagen kan de mens beïnvloeden?
  In principe alle drie de lagen
 • Waar gebruik je de lagenbenadering voor? (3)
  1. Helpen om de ruimtelijke kwaliteit in beeld te brengen
  2. Kan als analyse-, ontwerp- én afwegingsinstrument gebruikt worden (landschapsanalyse)
  3. Verschillende schaalniveaus
 • Wat zijn verschillende schaalniveaus?
  • Nederland
  • Provincie
  • Gemeente
  • Wijk
  • Buurt
  • Straat
  • Woning
 • Wat is het hoofddoel van de Ruimtelijke Ordening (RO) en planologie?
  zorgen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat (voldoende huizen, ruimte, natuur, bedrijven etc.)
 • Ruimtelijke Ordening
  Vakgebied, toekomstgericht. Geeft het praktisch handelen weer (het aanwijzen van of bestemmen van)
 • Door welke professionals wordt de lagenbenadering meestal gebruikt?
  Professionals werkzaam binnen de Ruimtelijke Ordening
 • (Voor)verkenningsfase
  Een landschapsanalyse mbo de lagenbenadering.
 • Waarbij wordt de (voor)verkenningsfase gebruikt?
  • Landschapswaardering
  • Planvorming
 • Welke laag is het meest kwetsbaar en waarom?
  De ondergrondlaag aangezien de veranderingen onomkeerbaar zijn.
 • Welke laag heeft hoge aanloopkosten en lange aanlooptijden?
  Netwerklaag
 • Waar moet de planvorming aan denken bij de netwerklaag?
  Eigenschappen en functies van deze netwerken en de eisen die deze stellen aan de ruimte vast leggen
 • Waar moet de planvorming aan denken bij de occupatielaag?
  Rekening houden met eigenschappen en functies van de ondergrond en netwerken, en de eisen die deze lagen stellen aan het ruimtegebruik.
 • Waar komen de gebruikspatronen uit voort in de occupatielaag?
  Uit menselijk gebruik van ondergrond en netwerken
 • Belangrijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Omgevingswet
Vereenvoudigen van huidige wet. Gaat over alles mbt ruimtelijke omgeving
Rijkscoördinatieregeling (WRO 3.6.3)
 • Project voorleggen aan ministerie van EZ
 • Sneller realisatie van projecten 
Provinciale coördinatieregeling (WRO 3.6.2)
 • Procedures verkorten en stroomlijnen
 • Sneller realisatie van projecten
 • Bv aanleg of uitbreiding van windpark
 • Provincie maakt inpassingsplan EN verstrekt omgevingsvergunning.  
Inpassingsplan
Wijzigen van plan door Rijk en Provincie. De Gemeente kan niet meer dingen veranderen.
Wat gebeurde met de WRO 2008?
Werd veel vereenvoudigd. Het doel staat centraal (decentraal)
WRO nieuwe stijl (na 2008)
 • Na WRO 2008
 • Structuurvisie -> Rijk/Provincie/Gemeente
 • Bestemmingsplan (omgevingsplan) -> Gemeente
WRO nieuwe stijl (voor 2008)

Voor WRO 2008
 • PKB -> het Rijk
 • Streekplan -> Provincie
 • Structuurplan -> Gemeente
 • Bestemmingsplan -> Gemeente
Wanneer heb je een bouwvergunning nodig?
Bijna altijd en anders heb je 'meldingsplicht'
Indeling van het bouwbesluit 2012 (4) + voorbeelden
 • Veiligheid (3S)
 • Gezondheid (voldoende ventilatie, daglicht)
 • Bruikbaarheid (afmetingen ruimtes, minimale plafond hoogte)
 • Energiezuinigheid en milieu (EPC-norm, isolatie, geen vochttransport)
Wat is de gemeente verplicht te doen bij de nieuwe woningwet/ bouwbesluit?
Bouwverordening en welstandsnota op te stellen.