Summary Class notes - M&O lagenbenadering

Course
- M&O
- GARA, POJC
- 2019 - 2020
- Hanzehogeschool Groningen (Hanzehogeschool Groningen, Groningen)
- Built Environment
207 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - M&O lagenbenadering

 • 1568152800 HC lagenbenadering (M&O) GARA

 • Occupatie
  Bezetten, inrichten van de bovenste laag.
 • Wat voor veranderingssnelheid heeft de occupatielaag?
  10/40 jaar
 • Netwerken
  Fysieke infrastructuur, onzichtbare verbindingen
 • Wat voor veranderingssnelheid heeft de netwerkenlaag?
  20/80 jaar
 • Ondergrond
  Fysieke ondergrond, watersysteem, biotisch systeem
 • Wat voor veranderingssnelheid heeft de ondergrond?
  Eeuw
 • Intergratie
  Naar alle 3 de lagen kijken
 •  3 voorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit:
  1. Gebruikswaarde
  2. Belevingswaarde
  3. Toekomstwaarde
 • Waarvoor kun je de ruimtelijke kwaliteit meten?
  Voor een huis, straat of buurt
 • Landschapsanalyse
  Kijken of je iets kunt bouwen, kijken naar de lagen.
 • Planologie
  Wetenschapsgebied, vooruit kijken
 • Ruimtelijke planning
  Systematische voorbereiding RO
 • Alle lagen hebben invloed op elkaar.
 • Context
  Wat er om een project heen gebeurt.
 • Welke lagen kan de mens beïnvloeden?
  In principe alle drie de lagen
 • Waar gebruik je de lagenbenadering voor? (3)
  1. Helpen om de ruimtelijke kwaliteit in beeld te brengen
  2. Kan als analyse-, ontwerp- én afwegingsinstrument gebruikt worden (landschapsanalyse)
  3. Verschillende schaalniveaus
 • Wat zijn verschillende schaalniveaus?
  • Nederland
  • Provincie
  • Gemeente
  • Wijk
  • Buurt
  • Straat
  • Woning
 • Wat is het hoofddoel van de Ruimtelijke Ordening (RO) en planologie?
  zorgen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat (voldoende huizen, ruimte, natuur, bedrijven etc.)
 • Ruimtelijke Ordening
  Vakgebied, toekomstgericht. Geeft het praktisch handelen weer (het aanwijzen van of bestemmen van)
 • Door welke professionals wordt de lagenbenadering meestal gebruikt?
  Professionals werkzaam binnen de Ruimtelijke Ordening
 • (Voor)verkenningsfase
  Een landschapsanalyse mbo de lagenbenadering.
 • Waarbij wordt de (voor)verkenningsfase gebruikt?
  • Landschapswaardering
  • Planvorming
 • Welke laag is het meest kwetsbaar en waarom?
  De ondergrondlaag aangezien de veranderingen onomkeerbaar zijn.
 • Welke laag heeft hoge aanloopkosten en lange aanlooptijden?
  Netwerklaag
 • Waar moet de planvorming aan denken bij de netwerklaag?
  Eigenschappen en functies van deze netwerken en de eisen die deze stellen aan de ruimte vast leggen
 • Waar moet de planvorming aan denken bij de occupatielaag?
  Rekening houden met eigenschappen en functies van de ondergrond en netwerken, en de eisen die deze lagen stellen aan het ruimtegebruik.
 • Waar komen de gebruikspatronen uit voort in de occupatielaag?
  Uit menselijk gebruik van ondergrond en netwerken
 • Belangrijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.