Summary Class notes - Macht leiderschap

Course
- Macht leiderschap
- -
- 2017 - 2018
- Universiteit Utrecht
- Sociale en organisatiepsychologie
235 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Macht leiderschap

 • 1509490800 Hc deel 4

 • Waar gaat het prisoner's dilemma over?
  Dat gaat over besluitvorming en beïnvloeding.
 • Noem de beinvloedingstechnieken van Yukl:
  - rationeel overtuigen
  - inspireren
  - raadplegen
  - uitwisseling
  - samenwerking
  - coalities sluiten
  - apprising
  - persoonlijk beroep doen op iemand
  - gunstig stemmen
  - legitimeren
  - druk zetten
 • Rationeel overtuigen:
  Een ander overtuigen dmv uitleg, logica en bewijsvoering
  3 duimpjes! omhoog, omlaag, opzij.
 • Inspireren:
  Gevoelige snaar raken, bijvoorbeeld MLK Dream
  verzoek/zienswijze linken aan waarden, idealen, ambities. 
  Opsomming, herhaling, balans, metaforen. 
  3 duimpjes, omlaag opzij.
 • Raadplegen
  Verzoek om mee te denken. 3 duimpjes.
 • Uitwisseling
  Is een uitruil. als jij mij hiermee steunt, dan help ik jou ook. Heeft vaak niet veel met elkaar te maken. 
  2 duimpjes. naar beneden naast elkaar. 
  Wel kans op weerstand!
 • Samenwerking:
  voorstel om een gezamenlijk doel te bereiken. 3 duimen, zelfde niveau of naar beneden.
 • Coalities sluiten
  Hulp van anderen vragen om iemand te beïnvloeden. 
  1 duimpje, naar boven of opzij.
 • Apprising
  Benoemen van de voordelen, argumenten. 2 duimpjes, opzij omlaag
 • Persoonlijk beroep doen op iemand.
  Uit vriendschap/ loyaliteit. 1 duimpje, opzij.
 • Gunstig stemmen (ingratiation)
  persoon gunstig stemmen en zo een positieve houding tov jezelf te zorgen. Vooral op lange termijn. Kan voor weerstand zorgen. 
  2 duimpjes, omlaag opzij.
 • Legitimeren
  'Ik ben toch de baas'? 
  Weerstand. 1 duim, opzij.
 • Druk zetten
  Via dreigingen, waarschuwingen en assertief gedrag een ander onder druk zetten. 
  1 duimpje, omlaag, weerstand.
 • Wat leidt standaard tot weerstand?
  Dwang/pressie. Er is namelijk een basale behoefte aan vrijheid van keuze.
 • Welke soorten weerstand zijn er?
  Reactance: weerstand omdat je niet beïnvloed wil worden in je keuze
  Skepticism: weerstand omdat je kritisch bent over het voorstel
  Inertia: weerstand omdat je niet gemotiveerd bent om te veranderen. 
 • Hoe ga je om met reactance?
  Weerstand erkennen. Alleen als je zeker weet dat er weerstand is.
 • Hoe ga je om met scepticisme?
  garanties geven! Dus de negatieve kant weghalen, door bijv beide kanten van het verhaal te benoemen en de positieve toelichten en waarom de bezwaren niet van toepassing zijn.
 • Hoe ga je om met inertie?
  veranderingsmoeheid, twijfel over noodzaak/geloof in eigen kunnen. Dus verhogen van de self-efficacy, self-affirmation.
 • Wat is het elaboration likelihood model en hoe werkt dat?
  2 routes: centrale route en perifere route. 
  Het ene moment ben je ontvankelijker voor de centrale route en het andere moment voor de perifere.
 • Waar ligt bij de centrale route de nadruk op?
  Bij de centrale route ligt de nadruk op de kwaliteit van de boodschap. Sterkte argumenten zorgen voor een positieve attitude en gedragsverandering, zwakke argumenten zorgen voor een negatieve attitude.
 • Waar ligt de nadruk op bij de perifere route?
  heuristiek en het spreekt onze emoties aan. Werkt meestal slechts tijdelijk.
 • Wat zijn de universele heuristiek van Cialdini?
  - reciprocity (wederkerigheid)
  - schaarste
  - sympathie en liking
  - autoriteit
  - sociale bewijskracht
  - commitment
  ----- zijn mensen gevoelig voor. kan je op inspelen!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe wordt cultuur vaak gemeten?
Met de Culture in the Workplace vragenlijst van Hofstede. Meet iemands culturele voorkeur op 4 dimensies: 
individualisme, machtsafstand, zekerheid, prestatie
Minpunten van de cultuur en leiderschap benadering
- geen algemene theorie over de relatie tussen cultuur en leiderschap
- de 9 cultuurdimensies hebben onduidelijke namen
- manier waarop leiderschap beschreven is in de onderzoeken
- de manier waarop het is gemeten (adhv 6 leiderschapsstijlen
- niet gekeken naar invloed van situaties op leiderschapskenmerken
Wat zijn de sterke punten van de cultuur en leiderschap benadering?
- er zijn meer dan 62 landen onderzocht
- waardevolle resultaten want is gebaseerd op kwantitatieve vorm van onderzoek
- bredere categroisering van cultuurdimensies dan bijvoorbeeld model van Hofstede
- geeft een idee van mensen over de hele wereld als gewenst/ongewenste ls kenmerken zien
- laat zien dat leiderschap complex is en wordt beïnvloed door culturele factoren 
Latijns Europa: Israel, talie, spanje portugal etc
- gemiddeld op meeste dimensies
- laag op menselijke oriëntatie en institutioneel collectivisme
Wat zijn de 6 algemene leiderschapsgedragingen die zijn onderscheiden?
- charismatisch leiderschap
- team oriented leiderschap
- participatie leiderschap
- humane oriented leiderschap: steunend, zorgzaam, gul zijn
- autunomous leadership: onafhankelijkheid en individualisme
- self- protective: veiligheid van leider en groep.
Wat is het doel van het GLOBE project?
Bepalen hoe men in verschillende culturen kijkt naar leiderschap
Sub Sahara Afrika (zimbabwe, namibie, zambia, nigeria, ZA (zwart))
- hoog menselijke oriëntatie, vrienden en familie belangrijker dan zichzelf
Zuid Azie (filipijnen, indo, maleis, india, thailand, iran)
- hoog op menselijke oreintatie, inroep collectivisme
Noord Europa (denemakren, finland, zweden)
- Hoog toekomst, gelijkheid seksen, institutionele collectivisme, vermijden onzekerheid.
- laag op assertiviteit, in group en machtsafstand
Midden Oosten (turkije, koeweit, egypte marokko qatar)
- hoog in-group collectivisme
- laag toekomstorientatie, gelijkheid seksen, vermijden onzekerheid