Summary Class notes - Marktonderzoek

Course
- Marktonderzoek
- Wilco
- 2017 - 2018
- Hogeschool van Amsterdam
- Sportkunde
303 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Marktonderzoek

 • 1519858800 Wat is marktonderzoek H1.1 t/m 1.6

 • Wat is marktonderzoek
  Objectief en systematische informatie verzamelen over bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen
 • Waar heeft marktonderzoek betekenis voor of belang bij?
  Betekenis voor marketingbeleid: gericht op totstandkoming transacties
  Vaak commercieel belang: Degene die het marktonderzoek doet > geld verdienen
 • Wat zijn vaste stappen bij marktonderzoek?
  1. Nagaan wat je precies wilt weten en concrete vragen formuleren
  2. Informatie zoeken die deze vragen beantwoorden totdat je de vraag goed hebt beantwoord
  3. Verslag geven en presenteren wat er is gevonden
 • Noem de betekenis van de volgende woorden
  Mening:
  Feit:
  Epistemologie
  Mening: Gebaseerd op een mengsel van feitenkennis, interpretatie en gevoel

  Feit: objectief waarneembare gebeurtenis die geverifieerd kan worden  

  Epistemologie: Tak in wetenschap die zich bezighoudt met verschillen van meningen en feiten
 • Wat is een fundamenteel onderzoek
  Het doel hier is om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. Bv: Onderzoek naar de werking van immuunsysteem zodat therapie voor kanker wordt ontwikkeld
 • Wat is een toegepast onderzoek
  Het doel hier is om direct het probleem van een organisatie oplossen
 • Wat zijn de meest voorkomende onderzoeksdoelen
  • Goede marketingbeslissingen nemen
  • Marketingideeën opdoen
  • Marketingontwikkelingen volgen
  • Een organisatie profileren
 • Goede marketingbeslissingen nemen
  • Feiten en cijfers verzamelen die nodig zijn om zakelijke beslissingen te nemen
  • Veel marktonderzoek is klanttevredenheidsonderzoek
  • Als klanten het minder vinden> marketingmix bijsturen  
 • Marketingideeën opdoen
  Een marktonderzoek moet inzicht geven in het gedrag, de wensen en behoeften van bedrijven en consumenten. Hierdoor kan de organisatie betere producten ontwikkelen
 • Marktontwikkelingen volgen
  Veel onderzoek moet duidelijk maken hoe de vraag van consumenten of bedrijven naar een bepaald product zich ontwikkeld.
 • Een organisatie profileren
  Marktonderzoek kan als doel hebben om een onderwerp onder de aandacht van het publiek te brengen en publiciteit te genereren
 • Wat is het verschil tussen primaire data en secundaire data
  Primaire data zijn gegevens die speciaal worden verzameld voor een bepaald onderzoek, en secundaire data zijn gegevens die verzameld zijn voor een ander doel dan dit marktonderzoek
 • Noem voorbeelden van primaire data en secundaire data
  Primaire data:
  • Fieldresearch

  Secundaire data

  • Deskresearch
  Het voordeel hiervan is dat het makkelijk te verzamelen is en dat het interessant en nuttig kan zijn, het nadeel is dat het een vertekenend beeld kan geven
 • Binnen fieldresearch kan men kiezen tussen kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Er zijn in totaal dus 3 vormen van marktonderzoek: Kwalitatief fieldresearch, kwantitatief fieldresearch en deskresearch
 • Een combinatie van deze 3 levert meestal het beste resultaat op. Meestal 60% kwantitatief, 30% kwalitatief en 10% deskresearch
 • Waar is deskresearch goed voor en via welke bronnen wordt het uitgevoerd
  • Geschikt om marktcijfers te verkrijgen en prognose te maken
  • Databanken en bestaand marktonderzoek, trendanalyse via internet, nieuwssites, concurrentieanalyses, vaktijdschriften en kranten
 • Waar leidt kwalitatief onderzoek toe en hoe wordt het uitgevoerd
  • Leidt tot inzichten en ideeën, levert geen harde cijfers op
  • Groepsdiscussies, diepte-interviews, spelvormen, storytelling, laddering, gebruikersonderzoek, customer journey    
 • Waar leidt kwantitatief onderzoek toe en hoe wordt het uitgevoerd?
  • Leidt tot betrouwbare, eerlijke en dus harde cijfers
  • Goede steekproef of nauwkeurig expiriment
  • Enquêteresearch, marktontwikkelingen in kaart brengen, observatie, smmaaktesten, real life testing, prognoseonderzoek
 • Waarom doen bedrijven vaak onderzoek?
  Omdat zij willen monitoren of hun inspanningen voldoende opleveren
 • Onderzoek monitoren kost veel tijd, wat is hier de oplossing voor?
  Geautomatiseerde systemen (fast moving consumer good) door een extern bureau zoals Nielsen
 • Waar houdt deskresearch zich vaak mee bezig bij het verzamelen van informatie?
  Dat juist de interessante en gedetailleerde informatie die nodig is, lastig te vinden is. Men betaalt vaak een forse vergoeding om deze info te kopen
 • Marktvoorspellingen zijn van groot belang voor een organisatie. Waar zijn marktvoorspellingen van groot belang, en hoe komt men aan dit soort info?
  • Deskresearch + zelfgemaakte modellen 


  • Ziekenhuizen (hoeveel patiënten verwacht het ziekenhuis het aankomende jaar, hoeveel ruimte moet daarvoor ter beschikking komen, hoeveel personeel moet hiervoor worden ingehuurd?)
  • Fabrikant die een nieuw product introduceert
  • Supermarkt inkoop
 • Met name in een groepsdiscussie onder leiding van een goede gespreksleider (focusgroepen) kunnen klanten vertellen waar zij producten op beoordelen en gebruiken. 
 • Wat houdt online testing in, en waar is het goed voor?
  Veel digitale producten kunnen tegenwoordig online getest worden
  • Voordeel: eenvoudiger een test te organiseren 
 • Wat is de customer management systeem
  Flexibele database waarin het bedrijf informatie over de huidige en toekomstige klanten opslaat en beheert
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

reclameonderzoek
Voordat een reclamecampagne gestart wordt, wordt er vaak een pretest gedaan. Zo kunnen de makers de interpretatie van de doelgroep peilen. Een goede pretest heeft een duidelijke doelgroep, een goede kwalitatieve marktonderzoeker en een duidelijke voorbeeldcampagne. Je kunt ook testen tijdens de campagne of na de campagne. Dit wordt vaak gedaan door de spontane herinnering en de geholpen herinnering te meten.
De Van Westendorpmethode
Een schaal van prijzen waarbij de respondent kan aangeven wanneer hij het product te goedkoop, te duur, duur en goedkoop vind. Op basis hiervan worden punten op een curve gezet die een grens aangeven van wanneer het product te duur danwel te goedkoop is. Hierbinnen wordt een acceptabele prijsinterval gezocht.
Gabor/Grangertechniek
Een techniek waarbij respondenten een product wordt voorgelegd met een prijs erbij en wordt gevraagd of zij dit product met regelmaat zouden kopen, te duur vind of zo goedkoop vind dat de kwaliteit twijfelachtig wordt. Dit wordt weergegeven in een grafiek. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de concurrentie.
Op welke twee manieren wordt prijsonderzoek gedaan
 • Gabor/Grangertechniek
 • Van Westendorpmethode
Waar wordt naar gekeken bij het onderzoek naar merken
Merktrouw en merkbeleving
De Parfitt-Collinsanalyse 
Is een speciaal onderzoek naar een product waarbij je het toekomstige marktaandeel onderzoekt.
omnibusonderzoek
is een onderzoek waarbij een respondent vragen krijgt van verschillende onderzoeken. Iedere onderzoeker kan in een dergelijk onderzoek een klein aantal vragen stellen. Dit is goedkoop en geeft een eerste indruk van de mening van de respondent. Dit onderzoek vind vaak plaats op initiatief van een onderzoeksbureau, maar is door de opkomst van internet minder populair geworden.
Een detaillistenpanel
Bestaat uit verschillende detaillisten die gegevens over hun winkel verstrekken. Denk hierbij aan verkopen, diefstal, loonkosten etc. Het oudste en bekendste bedrijf dat dit doet is Nielsen. Dit panel is bedoeld voor fabrikanten en managers van bedrijven en merken om te zien hoe hun producten en hun concurrenten het doen.
Consumentenpanel
Een consumentenpanel is een panel met huishoudens die op een vast moment informatie geven over een bepaald onderwerp. Deze panels zijn duur om te krijgen en onderhouden, er bestaat in Nederland dus ook maar één grote hiervan. Het voordeel van een consumentenpanel is dat het erg actuele informatie verstrekt en dat de informatie gekoppeld kan worden aan veel verschillende kenmerken.
Internetaccesspanel
Bij het internetaccesspanel is het belangrijk dat hij groot genoeg is en dat de respondenten een juist aantal enquêtes binnen bepaalde tijden krijgt. Daarnaast moeten de gegevens van de panelleden actueel zijn. Tot slot is representativiteit belangrijk. Er moet altijd nagegaan worden of het panel wel representatief is voor de bevolking.