Summary Class notes - MBT

Course
- MBT
- Sigrid Beiboer
- 2017 - 2018
- Hogeschool Leiden (Hogeschool Leiden, Leiden)
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
237 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - MBT

 • 1508450400 Basisprincipes van de PCR

 • Wat is mRNA?
  Een kopie van het genomisch DNA en is de template bij eiwitsynthese.
 • Wat doet een PCR?
  vermeerdert (amplificeert) een specifiek stuk DNA
 • Wat is rRNA?
  Ribosomaal RNA vormt het RNA deel van het ribosoom, de eiwitsynthesemachine van de cel.
 • Waarom doe je een PCR?
  - aanwezigheid gen of andere sequentie aantonen
  - promotor, gen of andere genetische onderdelen kloneren
 • Wat is tRNA?
  Transfer RNA levert het juiste aminozuur aan het ribosoom bij de eiwitsynthese.
 • Waarop baseer je een PCR?
  DNA replicatie in een cel 
  - DNA polymerase beweegt over het DNA van 3 -> 5
  - DNA polymerase maakt nieuw DNA van 5-> 3
 • Wat is snRNA?
  Small nuclear RNA speelt een rol bij het splicen van mRNA.
 • Waarmee maak je een PCR specifieker?
  - primer PCR voor PCR ontwerp
  - primase RNA primer voor DNA replicatie
 • Wat is miRNA?
  Micro RNA's zijn korte stukken niet-coderende RNA die de eiwitsynthese blokkeren. (genexpressie)
 • Wat is het verschil tussen replicatie en PCR?
  1. RNA primers/ artificiële DNA primers (oligo's)
  2. 37C en 96C
  3. helicase bij replicatie, taq polymerase (72C) bij PCR
 • Wat bevat een lysisbuffer?
  Natrium-/Tris-zouten, EDTA (een detergens), proteasen (Lysozym/proteinase K) en nucleaseremmers.
 • Wat is het protocol van PCR?
  1. denaturatie ( = uitsmelten) 90-96C, 15-30 sec
  2. annealing (= hybridisatie primer) 50-65C, 15-30 sec
  3. extensie ( = elongatie door polymerase) 72C, 30s-5 min
  (4. DNA synthese 72C, 10 min)
 • Waar bevinden alle stoffen zich bij de fenol/chloroform isolatiemethode?
  Eiwitten in de interfase, nucleinezuren en koolhydraten in de waterfase (bovenste fase), organische oplosmiddelen en vetten onderin de buis.
  Na preciptatie met isopropanol is het DNA/RNA op de bodem neergeslagen.
 • Waaraan moet een primer design aan voldoen?
  • 3'end G of C
  • 17-28 bp
  • 40-60% GC
  • dimeren en interne 'self-annealing' voorkomen
  • Tm tussen 50-70C
 • DNA is stabieler als RNA en RNA wordt daarom ook sneller afgebroken.
 • Wat is proofreading?
  polymerases verwijderen dmv exonuclease activiteit wanneer er tijdens polymerisatie een foute base wordt ingebouwd
 • Wat bevat een PCR-reactiemix?
  -Het nucleinezuur template
  -Twee primers
  - DNA-polymerase
  -Nucleotiden (dNTPS's)
  -PCR buffer met magnesiumchloride
 • Waarom manipuleer je DNA?
  - eiwit in grote hoeveelheden produceren
  - functie van genen of domeinen van genen te onderzoeken
  - effect van gen mutanten bestuderen
  - promotor activeren
  - eiwit fluorescent maken en lokalisatie volgen
 • waarom wordt cDNA gebruikt in PCR?
  Omdat DNA-polymerases gebruikt worden en er dus geen RNA vermenigvuldigd kan worden. Daarom wordt er cDNA van RNA gemaakt.
 • 5 stappen van kloneren
  1. digestie
  2. ligatie
  3. transformatie
  4. identificatie
  5. vermenigvuldigen
 • Hoe wordt cDNA gemaakt?
  m.b.v. een reverse transcriptase en één primer. Er onstaat dan een RNA-DNA hybride die tijdens de eerste denaturatiestap vd PCR gedenatureerd zal worden.
 • Wat is digestie?
  DNA ( plasmide of PCR product) met RE knippen en om plasmide te linealiseren
 • Wat zijn de regels bij het ontwerpen van primers?
  - Tussen 17-28 bp
  -Tussen 40 en 60% GC
  - Een GC aan het 3'
  - Een Tm tussen 55 en 70 C
  -Beide primers moeten dezelfde Tm hebben (max 2 C verschil)
 • Wat zijn restrictie-enzymen?
  enzymen die DNA aan specifieke sequenties ( = palindromen) binden en de suiker-fosfaatketen verbreken ( = endonuclease)
 • Hoe bereken je de Tm?
  4 X ( G + C) + 2 X (T + A)
 • Wat is een isoschizomeer?
  deze herkennen dezelfde sequentie en knippen op dezelfde plek
 • Hoe bereken je de Ta?
  Ta = Tm - 5 C
 • Wat is een neoschizomeer?
  Deze herkennen dezelfde sequentie maar knippen op een andere plek
 • Wat zijn de voordelen van qPCR?
  -Minder kans op contaminatie doordat je geen analyse meer hoeft uit te voeren.
  -Hoeveelheid product wordt gemeten, waardoor kwantificering van startmateriaal mogelijk is.
  -Meerdere PCR producten tegelijk meten in één reactie.
 • Wat is een isocaudomeer?
  Deze herkennen andere sequenties, maar geven dezelfde stikey-ends (GEEN PALINDROOM MEER!)
 • Is het voordeliger te digesteren met 1 of 2 restrictie-enzymen?
  1, omdat inserts in 2 oriëntaties geligeerd kunnen worden. Maar er is wel kans op zelf-ligerende plasmides
 • Wat is ligatie?
  DNA fragment in plasmide inbouwen
 • Welke controles neem je mee bij ligatie?
  1. plasmide digest - ligase => geen heel plasmide aanwezig
  2. plasmide digestt + ligase => geknipt met 1 RE
 • Wat zijn vectoren?
  een transportmiddel om vreemd DNA in gastheercel te brengen, bevat een origin of replication
 • Wat zijn plasmides?
  • double stranded
  • circulair
  • zelf-replicerend
  • extra-chromosomale DNA moleculen
 • Wat is het verschil tussen transformatie, transfectie en transductie?
  • transformatie: introductie van vreemd DNA in competente cellen
  • transfectie: eukaryoten met plasmide of siRNA (dit zorgt ervoor dat gen expressie omlaag reguleert!!)
  • transductie: bacteriën en eukaryote cellen met een virus
 • Hoe kun je cellen artificieel competent maken?
  1. door een chemische behandeling van bacterien met CaCl2 gevolgd door een heatshock
  2. door elektroporatie dmv een elektrische shock
 • Wat zorgt voor de blauw/witte kolonies bij blauw-wit screening en waarom is dit gebaseerd?
  • gebaseerd op de omzetting van lactose door B-galactosidase
  • WIT: als er een insert aan het lac Z gen zit, kan IPTG niet meer binden dus witte kolonies
  • BLAUW: als er geen insert aan het lacZ gen zit, bindt IPTG, wat zorgt voor blauwe kolonies
 • Waarom wil je bio-moleculen isoleren?
  - onderzoek naar RNA: expressie genen, isoformen
  - onderzoek naar eiwitten : expressie, functie, structuur of activiteit
 • Wat is het verschil tussen mRNA, rRNA en tRNA?
  • mRNA: vertaald naar eiwitten
  • rRNA: vormen ribosomen voor translatie
  • tRNA: nodig voor eiwitsynthese
 • Welke typen centrifugatie zijn er?
  1. differentiele centrifugering of pelletering: DNA/RNA precipitatie met ethanol of isopropanol
  2. dichtheidsgradiënt centrifugering: fenol extractie
 • Waarom is Nothern blot nadelig?
  1. veel RNA nodig
  2. radioactief
  3. niet sensitief
 • Wat zijn huishoudgenen?
  - cruciale genen voor de basisfuncties in de cel
 • Welke primers zijn er om cDNA te maken?
  1. poly-dT primer: cDNA pool van alle mRNA moleculen via poly-A staart
  2. random primers van 6 bp (hexameren): cDNA pool van alle RNA moleculen
  3. specifieke primers: cDNA van 1 specifiek mRNA, microRNA of LncRNA
 • Hoe meet je PCR producten tijden qPCR?
  1. Sybr.Green
  2. Taqman probes ( DNA wat in de weg staat wordt opgegeten) (2 primers en 1 probe)
  3. in een speciaal PCR apparaat met PCR reactie in een speciale plaat, zodat het signaal uitgelezen kan worden
 • Waardoor kan een referentiereeks bij PCR niet erg betrouwbaar zijn?
  - minder cellen in experiment dan in het controle sample
  - experimentele RNA sample had minder RNA om mee te beginnen
  - cDNA reactie minder efficient in experimentele sample
  - daarom altijd huishoudgenen meenemen!!
 • Waarom doe je een genetische test?
  - DNA varianten die ziektes veroorzaken
  - DNA scan voor interessante links
  - voor de geboorte erfelijke afwijkingen op te sporen
  - belangrijke methode voor genetisch onderzoek
  - commercieel verkrijgbaar
 • Wat is shotgun sequencing?
  een methode om random stukken DNA te sequencen en daarna "in elkaar te puzzelen"
 • Welke soorten next gen sequencing zijn er?
  1. first generation: lezen van 1 product
  2. next generation ( next gen) : massive parallel sequencing
  3. third generation: single molecule sequencing
 • Wat is E-value?
  de significantie die een indicatie van de kwaliteit van de match geeft bij blasten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.