Summary Class notes - MCB10806

Course
- MCB10806
- Erica van Herpen
- 2015 - 2016
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
518 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - MCB10806

 • 1457996400 Introductie sociale psychologie H1
 • Definitie van sociale psychologie  Wetenschappelijke studie van de vraag hoe het denken, doen en voelen van mensen wordt beïnvloed door de daadwerkelijke, ingebeelde, of geïmpliceerde aanwezigheid van anderen
 • Milgram experiment
  1963
  het geven van een schok bij het geven van een fout antwoord
 • Zimbardo experiment
  1973
  het gevangenisexperiment 
  • ze begonnen hun rol als identiteit te zien 
  • dramatische afloop als je gezonde mensen een een namaakgevangenis stopt 
 • kritieken op de methodes van vroeger en nu
  toen:
  • 'demand characteristics' bij experimenten 
  • verwachtingen van de onderzoeker


  nu:
  • replicatie problemen 
  • kleine steekproeven  • Priming  het activeren van een stimulus zorgt ervoor dat een andere, gerelateerde, stimulus gemakkelijker verwerkt wordt • Bargh experiment
  het primen van gedrag 
  - oude woorden aanleveren --> langzamer gaan lopen (oud gedragen)
 • replicatie
  het herhalen van een experiment
 • replicatie 

  probleem:
  • replicatie studies zijn zeldzaam 
  • resultaten zijn voor meerder interpretaties vatbaar  • Directe replicatie  de studie op precies dezelfde manier uitvoeren
 • 1458255600 research methods H2

 • intuïtieve kennis is te onderscheiden in twee dingen
  expliciet en impliciet
 • hindsight bias
  mensen die achteraf denken/zeggen, ja dat is logisch, dat wist ik wel
 • waarom is keuzevrijheid zo belangrijk?
  • mensen willen keuze kunnen maken 
  • keuze is beter dan geen keuze 
  • meer keuze is beter dan weinig keuze 
 • Waarom is meer keuze beter dan weinig keuze?
  • je kunt iets vinden wat jou bevalt 
  • variatie over de tijd
  • je kunt laten zien wie je bent, autonomie 
 • Reactance theorie van Brehm
  Reactance theorie 
  • als er een keuze van je wordt afgepakt, zal er erop gaan reageren 
  1. alcohol grens om hoog, mensen gaan er tegen in die eerst dachten dat ze op 16 konden drinken. kleine kinderen zullen er echter niets meer van merken 
  2. al geen alcohol drinken, maar omdat je zwanger bent het toch eigenlijk willen, terwijl je toch nooit iets dronk 
 • Hoe ziet het sociaal psychologisch onderzoek eruit?
  theorie --> hypothese --> toets
 • Wat wordt er bedoelt met 'boundary conditions'
  boundaries waarbij het effect wel of niet optreed. 

  als het nu niet optreed, wanneer zal het dan wel optreden en omgekeerd
 • Wanneer vervang je je theorie?
  • als er een beter verklaring is voor de data 
  • als er minder aannames of constructen nodig zijn --> parsimonious 
  • als het een bredere verklaring geeft 
  • als de theorie motiveert of stimuleert voor nieuw onderzoek 
 • onderzoektmethodes voor sociaal psychologie
  • beschrijvende methoden 
  • experimenten 
  • meta-analyse 
  • kwalitatieve methoden 
 • Wat is triangulatie?
  Het gebruiken van meerdere onderzoeksmethodes om tot een sterker resultaat te komen.
 • Wat wordt er gedaan bij een beschrijvende methode
  • zelfrapportage 
  • verband tussen variabelen vinden/constateren
  • terwijl gecontroleerd wordt voor andere variabelen 


  maar is het een dan de oorzaak van het ander??
 • spurieuze correlatie =
  als een ding twee dingen veroorzaakt
 • Waarom is het vaststellen van oorzaak-gevolg relaties belangrijk
  om te kunnen 
  • verklaren 
  • begrijpen 
  • voorspellen 
  • beheersen 
 • moderatie =
  als bijvoorbeeld tijd invloed heeft op de keuze/ervaring/gedrag (tijdstress)

  tijd is hierbij een moderator 
 • wat zijn de kernmerken van een goed experiment?
  • onafhankelijke variabele(n) manipuleren 
  • afhankelijke variabele meten 
  • controle-conditie (maar: niet altijd mogelijk)
  • random toewijzing 
  • controle over externe invloeden 
 • Wat is een onafhankelijke variabele en wat is een afhankelijke variabelen
  zie plaatje
 • Wat is een quasi-experimenteel onderzoek
  een onderzoek waarbij de onafhankelijke variabele wordt gemeten in plaats van gemanipuleerd 

  bv: verschil tussen mannen en vrouwen 
 • validiteit =
  de validiteit van een test is de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten. bij het onderzoeken van de validiteit wordt gekeken naar de mate waarin de resultaten van een test en het te meten verschijnsel met elkaar overeenkomen.
 • Er zijn 3 soorten validiteit, welke?
  construct validiteit 
  interne validiteit 
  externe validiteit 

  ook in deze volgorde, als je construct al niet hebt heb je interne en externe ook niet
 • construct validiteit heeft betrekking op
  - sociale wenselijkheid 
  • niet willen toegeven dat ...

  - experimenter demand / reactiviteit van metingen 
  • mensen gedragen zich anders als er naar ze gekeken wordt, of als er metingen met ze gedaan worden 

  - inzicht in eigen drijfveren en gedrag 
  • ze weten niet waar het over gaat en kunnen dus verkeerde antwoorden geven
 • wat is het demand effect?
  dat wanneer je mee kijkt of een meeting afneemt dat mensen zich dan anders gaan gedragen
 • hoe kun je een demand effect voorkomen?
  onopvallende metingen verrichten 
  cover story toepassen 
 • interne validiteit heeft betrekking op?
  - is er een causale relatie aangetoond?
  • klopt er wat er is gemanipuleerd 

  - gaat met name om het experimenteel design 
  - zijn er alternatieve verklaringen mogelijk 

  contaminatie/besmetting (confounds) in de manipulatie 
  • de grootte van het assortiment verhogen maar mss ook wel de kwaliteit 
 • externe validiteit heeft betrekking op
  generaliseren naar:
  • deelnemers 
  • stimulus omgeving 
  • meetinstrumenten 
 • Waar moet je op letten om te beoordelen of een onderzoek goed uitgevoerd is?
  • zijn de metingen juist?
  • zijn er alternatieve verklaringen?
  • zijn de resultaten te generaliseren?
 • experimenten (onderzoeksmethoden)
  groepen met elkaar vergelijken 

  en zelf dingen aanpassen 
 • meta-analyse (onderzoeksmethoden)
  verschillende onderzoeken die al zijn gebeurt samenvoegen en daar dan nog weer een analyse overheen gooit.
 • Kwalitatieve methoden (onderzoeksmethoden)
  interviews met mensen voor diepere gesprekken, kleinere steek proeven en gaat meer de diepte in
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

accuracy-set instructions
als je als opdracht krijgt om zo accuraat mogelijk te zijn
perceiver accountability
als je je reactie moet verantwoorden aan iemand anders
outcome dependency
als je samen moet werken
defensive helping
 • hoge status groep verzekert de eigen positie
autonomy-orientated helping
 • middelen geven om het probleem onafhankelijk op te lossen 
dependancy-orientated helping
 • geven van een volledige oplossing ipv korte termijn 
soorten van kosten en baten (direct/indirect, helpen/niet helpen)
baten/beloning
 • direct: beloning, sociale goedkeuring, prestige 
 • indirect: delen in de vreugde van de ontvanger 

kosten 
 • kosten van helpen: inspanning, gevaar 
 • kosten van niet helpen: verlies van respect van anderen, schuldgevoel, empathic distress 
investment model (Rusbult, 1983)
Satisfactie + alternatieven + investeringen --> commitment 

commitment m.b.t. relatie --> stabiliteit
equity theory (Adams, 1963)
ratio van opbrengsten en kosten moet tussen partners in balans zijn
evolutionaire benadering van liefde theorie (Buss, 1989)
een theorie die is afgeleid uit de evolutionaire biologie, die stelt dat mannen en vrouwen zich tot verschillende eigenschappen aangetrokken voelen omdat dit hun kansen op voortplantingssucces maximaliseert 

belangrijke lichamelijk verschil:
vrouw: voortplanting kostbaar in termen van tijd, energie en inspanning en zorg voor kinderen tot ze volwassen zijn 
man: voortplanting minder kostbaar en drang om zo veel mogelijk nageslacht te produceren