Summary Class notes - Medisch technisch handelen voor doktersassistenten

Course
- Medisch technisch handelen voor doktersassistenten
- Mevr. de Krijger
- 2016 - 2017
- Horizon College (Alkmaar)
- Doktersassistent
217 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Medisch technisch handelen voor doktersassistenten

 • 1491084000 H6 6.1 t/m 6.5 Behandelen

 • De klassieke 5 kenmerken van een ontsteking zijn?
  - Rubor (roodheid)
  - Calor (warm)
  - Tumor (zwelling)
  - Dolor (pijn)
  - Functio laesa (functieverlies)
 • Wondgenezing wordt beïnvloedt door?
  - Plaats van de wond
  - Aard van de wond (mate van weefselbeschadiging, grootte, vorm en diepte van de wond)
  - Aanwezigheid van vreemde voorwerpen of ziektekiemen
  - Aantal en aanvalskracht van ziektekiemen
  - Verminderde afweer
  - Circulatiestoornissen
 • Wat ontstaat er als een wond niet helemaal schoongemaakt kan worden? En hoe wordt zo'n ophoping genoemd?
  Een ophoping van dood weefsel, witte bloedcellen en ziektekiemen. Ontstekingsinfiltraat.
 • Hoe kan een ontstekingsinfiltraat verdwijnen? Wat is het kenmerk van een ontstekinginfiltraat?
  Via resorberen of abcederen. Dat het een rode, pijnlijke zwelling is.
 • Wat is resorberen?
  Dan zullen de witte bloedcellen de ziektekiemen onschadelijk maken en het dode weefsel afvoeren via het wondvocht of de bloedbaan.
 • Wat is abcederen?
  Dan ontstaat er een abces. Door afbraak van ziektekiemen, witte bloedcellen en weefsel wordt de druk steeds groter en neemt de pijn toe. Het pus kan er spontaan uit komen of door een incisie.
 • Welk verband wordt meestal geadviseerd bij een ontstekinginfiltraat en waarom?
  Natverband, dit om de ontstekingsverschijnselen te verminderen.
 • Wat vertel je de patiënt bij gebruik van natverband?
  Dat het verband gedurende maximaal 24 uur iedere 2 uur nat gemaakt moet worden. Dit kan met kraanwater, nadat de kraan eerst 30 seconden heeft opengestaan, dit om ziektekiemen weg te spoelen. 's nachts moet het verband 1x natgemaakt worden.
 • Wat betekent WCS?
  Woundcare Consultant Society.
 • Waar gebruiken we het classificatiemodel van WCS voor?
  Voor bijna alle wonden. Voor brandwonden niet.
 • Rode wond:
  - Het bestaat uit herstelweefsel (granulatieweefsel) met veel jonge cellen en bloedvaatjes.
  - Het is een schone wond die aan het genezen is. 
  - Wondbehandeling is gericht op bescherming wond en bevorderen genezing.
 • Gele wond:
  - Hierin bevindt zich ontstekingsmateriaal. Het gele beslag bestaat uit dode cellen en ziektekiemen.
  - Wondbehandeling gericht op reiniging wond, dit kan met verbandmateriaal of spoelen met zoutoplossing (NaCL 0,9%).
 • Zwarte wond:
  - Hierin bevindt zich dood weefsel (necrotisch), moet verwijderd worden anders geen genezing!
  - Wondbehandeling gericht op verwijderen van necrotisch weefsel.
 • Waar wordt naar gekeken bij een wond?
  - Grootte
  - Kleur
  - Vochtafgifte
  - Geur  
  - Wondranden
  - Infectie
  - Pijn
 • Waar wordt bij de patiënt naar gekeken?
  - Medische kenmerken van de wond
  - Algemene medische kenmerken
  - Voedingstoestand
  - Sociale en psychische conditie
  - Motivatie voor de therapie
 • Er geldt een aantal criteria voor de wondbehandeling, welke?
  - Moet patiëntvriendelijk zijn
  - Moet de natuurlijke wondgenezing ondersteunen
  - mag geen giftige of weefselbeschadigende (bij)werking hebben
  - Moet zo min mogelijk allergische reacties oproepen
  - Hoe eenvoudiger toe te passen, hoe beter
  - Toepassen van meerdere middelen in een wond moet zoveel mogelijk vermeden worden
  - De kosten en de milieubelasting moeten in de gaten worden gehouden
 • Welke 8 stappen moeten bij iedere wondverzorging doorlopen worden?
  - Reinigen
  - Ontsmetten
  - Wondexcisie of wondtoilet
  - Zonodig plaatselijke verdoving
  - Wondsluiting
  - Keuze van wondbedekker
  - Nazorg
  - Verslaglegging
 • Wat is belangrijk om wondinfectie te voorkomen?
  Het voldoende reinigen van een wond en de omgeving.
 • Hoe vindt de reiniging bij wondverzorging meestal plaats?
  Door te spoelen met water of een specifieke wondreiniger.
 • Op welke manieren kun je een wond reinigen?
  - Zacht stromend water met een gaasje, als dit niet lukt dan;
  - Met een schaar en een pincet.
  - Uitbruisen met H2O2. naspoelen met zoutoplossing (NaCL 0,9%)
 • Waar wordt een wond mee ontsmet en wat is het?
  Met een desinfectans. Dit is een stof die de vermenigvuldiging van ziektekiemen tegengaat.
 • Ongewenste effecten van desinfecteermiddelen zijn?
  - Overgevoeligheidsreacties
  - Meeste desinfecteermiddelen kunnen wondgenezing vertragen
 • Welk desinfectans moet er worden gebruikt?
  - Bij insnijding van de huid wordt vooraf alcohol 70% gebruikt. Daarna kan 1% jodium of 0,5% chloorhexidine worden toegevoegd. 
  - Bij insnijding van slijmvlies wordt 10% povidonjodium of 0,5% chloorhexidine in water gebruikt.
  -  Bij schaafwonden, snijwonden, blaren etc. wordt meestal chloorhexidineoplossing of povidonjodium gebruikt.
 • Alcohol 70 en 95%
  - Werkt snel en heeft een sterk bacteriedodende en schimmeldodende werking. 
  - Heeft slechts een kortdurende werking, daarom meestal gecombineerd met een ander desinfectans 
  - Geschikt voor desinfectie van huid en wondranden, niet in de wond zelf gebruiken want dit heeft een pijnlijke werking en werkt vertragend
  - Alleen alcoholoplossingen met RVG-nummer gebruiken
 • Chloorhexidine
  - Bacteriedodende stof die werkzaam is tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën
  - Waterige oplossing en alcoholische oplossing
  - De alcoholische oplossing heeft een iets sterkere werking
  - Mag ook gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding
  - De werking wordt iets verminderd door organisch materiaal (pus en bloed etc)
  - Bijwerking is plaatselijk irritatie, een schrale en droge huid
 • Jodiumtinctuur
  - Is sterkend werkend
  - Werkzaam tegen bacteriën, schimmels, sporen en virussen
  - Slecht afwasbaar en het veroorzaakt pijn en irritatie op beschadigde huid, sommige mensen zijn er allergisch voor en het mag niet op slijmvliezen en ogen
 • Povidonjodium
  - Werking tegen vrijwel alle ziekteverwekkende bacterien en schimmels
  - De waterige oplossing geeft minder pijn op de beschadigde huid
  - Geeft zelden allergische reacties en irritaties
  - Letten op de houdbaarheidsdatum
 • Natriumhypochloriet (EUSOL)
  - Bij chronische zweren
  - Heeft ook een losmakend en oplossend effect op necrotisch weefsel (dood weefsel) 
  - Voor gebruik goed schudden
  - Een verband met hypochloriet moet minimaal driemaal daags verwisseld worden
 • Zilversulfadiazine
  - Heeft een bacteriedodende werking en wordt gebruikt bij brandwonden
  - Crème minimaal eenmaal per dag op de wond aanbrengen in een laag van 2-3 mm
  - Aanwijzingen dat dit de pijn versterkt en de wondgenezing vertraagt 
  - Niet langer dan 14 dagen gebruiken 
  - Bijwerkingen zijn jeuk, pijn en een branderig gevoel
 • Wat is wondexcisie?
  Dat er na reiniging een schone chirurgische wond is ontstaan.
 • Wat is wondtoilet?
  Dat de wond door omstandigheden niet helemaal gereinigd kan worden.
 • Na een wondexcisie mag de wond primair gesloten worden.
 • Na een wondtoilet wordt de wond meestal niet helemaal gesloten. Soms wordt de wond helemaal opengelaten. Meestal wordt de wond bijna helemaal gesloten met achterlaten van een wonddrain.
 • Wat kan er als drain gebruikt worden?
  Een katheter. Bij kleine wonden wordt er ook wel een klein reepje kunststof (slipje) gebruikt, dit ligt deels in de wondbodem en deels steekt boven de huid uit. Zo wordt het wondvocht naar buiten afgevoerd.
 • Wanneer wordt de drain verwijderd?
  Als er alleen nog weinig helder wondvocht wordt afgevoerd.
 • Wanneer is een wondexcisie niet mogelijk?
  Bij een gecompliceerde wond of een wond die ouder is dan 6 uur.
 • Waarom is een wondexcisie niet mogelijk bij een wond die ouder is dan 6 uur?
  Omdat na 6 uur de bacterien zich gaan vermenigvuldigen en verspreiden. Als de wond dan helemaal gesloten wordt, kan er gemakkelijk een onderhuidse ontsteking ontstaan. Voor wonden in het gelaat wordt 12 uur aangehouden, vanwege de goede doorbloeding.
 • Wanneer spreek je van een gecompliceerde wond?
  Wanneer er meer beschadigd is dan huid, onderhuis vet- en bindweefsel en spierweefsel.
 • Waar wordt meestal mee verdoofd bij chirurgische ingrepen?
  Met lidocaïne.
 • In welke concentraties wordt lidocaïne geleverd?
  In 1 en 2%.
 • Soms wordt er adrenaline toegevoegd aan lidocaïne, wat gebeurt er dan?
  Er ontstaat dan wat verkramping van de bloedvaten. Hierdoor werkt de verdoving iets langer en bloedt de wond minder.
 • Wanneer mag lidocaïne met adrenaline niet gebruikt worden?
  In gebieden met maar enkele toevoerende bloedvaten, omdat hierdoor de doorbloeding in gevaar kan komen.
 • Welke contra-indicaties kan lidocaïne met adrenaline veroorzaken?
  Hartproblemen en een te snel werkende schildklier.
 • Wat is de inwerkingstijd van lidocaïne en wat is de werkingsduur?
  De inwerktijd is 5 minuten. De werkingsduur is ongeveer een uur zonder adrenaline, met adrenaline is het ongeveer 2 uur.
 • Wat gebeurt er bij veldblokkade?
  Hierbij wordt het onderhuidse bindweefsel rond de wond geïnfiltreerd met lidocaïne.
 • Hoe heet de vorm van deze verdoving (veldblokkade) ook wel genoemd?
  Infiltratieanesthesie.
 • Wat is een bijzondere vorm van verdoving?
  De oberst-anesthesie. Aan beide zijden van de basis van de vinger of teen worden de gevoelszenuwen met lidocaïne geblokkeerd.
 • Waar wordt een hechtstrip voor gebruikt?
  Voor kleine wonden met weinig spanning en weinig bloed.
 • Waar wordt wondlijm voor gebruikt?
  Voor iets grotere wonden met weinig spanning.
 • Wat is het voordeel van wondlijm?
  Werkt veel sneller dan hechtingen en het hoeft niet verdoofd te worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke urine is het meest geschikt voor een zwangerschapstest?
De eerste ochtendurine, maar het kan in principe met elke urine gedaan worden die enkele uren in de blaas heeft gezeten.
Waardoor wordt het hormoon HCG gemaakt? En tot wanneer zal de hoeveelheid van het HCG toenemen?
Het wordt gemaakt door de placenta. De hoeveelheid HCG zal toenemen tot de 10e week.
Wat is het doel van een zwangerschapstest?
Met deze test kan door het bepalen van de hoeveelheid HCG in de urine een zwangerschap worden vastgesteld of uitgesloten.
Waar kijk je na 15 minuten naar als je de test mag aflezen?
- Of er kwaddels ontstaan zijn (muggenbult alleen niet zo mooi rond). 
- Vaak zit er rond een kwaddel een rode hof.
Wat betekent de uitslag?
- De piekstroomvariabiliteit is positief als deze in een periode van 7 opeenvolgende dagen op 2 of meer dagen groter is dan 15%.
- De piekstroomreversibiliteit is positief als het verschil in de piekstroom voor en na bronchusverwijding groter is dan 20%. 
- Bij de spirometrie wijst vooral een toename van de FEV1 ten opzichte van de waarde voorafgaand aan de luchtwegverwijding met >12% en >200 ml op astma.
Welke informatie geef je aan de patiënt?
- Half uur voor het onderzoek mag niet meer gerookt worden.
- Geen strakzittende kleren aan tijdens het onderzoek, dit om goed te kunnen ademen. 
- Tijdens het onderzoek moet je door een mondstuk ademhalen. Dit mondstuk wordt verbonden aan een meetapparaat dat de in- en uitademing vastlegt. 
- Je krijgt meestal tijdens het onderzoek een klemmetje op je neus. Je kan het gevoel krijgen dat je oren dichtklappen. Dit gaan vanzelf weer weg.
- Tijdens het onderzoek moet je vaak een medicijn inhaleren dat de luchtwegen verwijdt. Het inwerken duurt 15 tot 30 minuten. Na het inwerken wordt het onderzoek herhaald en vergeleken met de meting voorafgaand. Hiermee wordt het effect van het medicijn vastgelegd. 
- Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 40 minuten.
Welke medicijnen mag de patiënt voorafgaand aan de spirometrie niet meer gebruiken?
- 4 uur voor de spirometrie geen kortwerkende luchtwegverwijders. 
- 12/48 uur voor de spirometrie geen langwerkende luchtwegverwijders.
Waar wordt spirometrie vooral voor gebruikt?
- Bij het beoordelen van de ernst van de luchtwegen.
- Voor het volgen van patiënten met chronische luchtwegaandoeningen (COPD).
- Bij medische keuringen.
Wat wordt er bij de spirometrie gemeten?
De hoeveelheid (volume) en de snelheid (flow) van de in- en uitgeademde lucht. Op deze manier kan een goede indruk verkregen worden van de kwaliteit van de ademhaling.
Wat wordt er bij de piekstroommeting gemeten?
De maximale snelheid (peakflow) van de uitademingslucht.