Summary Class notes - medische beeldvorming met radioprotectie

Course
- medische beeldvorming met radioprotectie
- Jimmy Saunders
- 2017 - 2018
- Ugent
- Diergeneeskunde
488 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - medische beeldvorming met radioprotectie

 • 1518390000 les 1 beeldvorming

 • Welke verschillende apparaten worden gebruikt bij de medische beeldvorming?
  radiografie
  computer tomografie
  echografie
  MRI
  nucleaire geneeskunde, met name de scintigrafie
 • Wat is de werking bij radiografie?
  X-stralen
 • Wat is de werking bij computer tomografie?
  X-stralen
 • Wat is de werking bij echografie?
  geluidsgolven
 • Wat is de werking bij MRI?
  magnetische resonantie
 • Wat is de werking bij nucleaire geneeskunde, met name scintigrafie?
  opname van radionuclide of radiotracer
 • Hoe is alles gekleurd bij radiografie en tomografie?
  lucht is zwart
  vet is iets witter
  dan komen de weke weefsels
  dan komt bot
  dan metaal, meestal is er geen metaal, waardoor dan bot het witst is

  bij radiografie spreek je van opaciteit, bij computer tomografie van densiteit (hypo, iso, hyper)
 • Waarom is tomografie beter dan radiografie?
  - je ziet meer details
  - densiteit is meetbaar
 • Wat is HU?
  Haunsfield units
  Het is een maat voor de densiteit van de grijstinten van computer tomografie.
  0 HU is water
  -1000 tot 0 zijn weke delen, vet en dat soort dingen
  0 tot 3000 zijn botten en dat soort dingen
 • Wat is het probleem met computer tomografie?
  De computer meet 4000 verschillende grijstinten. Het menselijk oog kan er slechts 60 tot 80 waarnemen. De oplossing hiervoor is het gebruik van vensters. Het nadeel hiervan is dat je geen bot meer van elkaar kunt onderscheiden wanneer je focust op weefsels en omgekeerd.
 • Wat zijn de nadelen van echografie?
  - Het kan niet door het bot heen
  - het kan niet door lucht heen
  - je kunt niets meten, daarom werk je meestal met vergelijkingen zoals de milt die witter is dan de lever
 • Van waar tot waar gaat de echogeniciteit?
  anechogeen, hypo, iso, hyper.
  anechogeen is zwart
 • Van waar tot waar gaat de signaal intensiteit (MRI)?
  hypointens, iso, hyper
  vet is wit
 • Waar moet je mee uitkijken wanneer je een beeld wilt interpreteren?
  rechts is meestal links bij het dier en omgekeerd. Niet altijd zo, het hangt ervan af hoe het beeld gemaakt is
 • Wat kunnen de oorzaken zijn voor aandoeningen van de neusgangen?
  - tumor, hierbij zie je meestal een structuur die meer opaac is
  - renitis, dit is vaak bilateraal
  - schimmelinfecties, zorgen voor verwoesting van de turbinalia
  - vreemd voorwerp, zorgt voor destructie rondom het vreemde voorwerp
 • Waarvoor kun je scintigrafie gebruiken?
  voor hyperthyroïdie bij katten
 • 1518476400 les 2 beeldvorming

 • Wat valt er allemaal onder elektromagnetische straling en wat is de frequentie?
  lage frequentie
  radio
  infrarood-->thermografie
  zichtbaar licht -->endoscopie, laser activatie, microscopie
  ultraviolet-->fluorescentie
  X-stralen-->radiografie, CT, fluoroscopie
  gamma-stralen-->scintigrafie, nucleaire geneeskunde
  hoge frequentie
 • Wat is minder schadelijk: hoge of lage frequentie?
  lage frequentie
 • Wat is het principe van echografie?
  reflectie van akoestische golven van hoge frequentie (3 tot 15 MHz). De parameters die hierbij gemeten worden zijn: akoestische impedantie en de attenuatie van geluid door de weefsels
 • Wat is attenuatie?
  verzwakking
 • Wat is ultrasone?
  echo met een lagere frequentie (1 MHz), dit kan weefselherstel in de hand werken
 • Wat is het principe van MRI?
  variaties in een magnetisch veld onder invloed van radiogolven (1-100 MHz). Parameters die hierbij worden gemeten zijn: Proton densiteit en relaxatietijd
 • Hoe werkt infrarood?
  Ontsteking is warmer dan het weefsel eromheen. Het wordt veel gebruikt voor de benen van paarden wanneer ze minder presteren, maar het werkt hiervoor niet heel goed, omdat de benen warm worden van de reis naar de kliniek
 • Wat is het principe van de X-stralen?
  attenuatie van de X-stralen, komende uit een X-buis doorheen verschillende lichaamsstructuren. Hierbij wordt de attenuatie coëfficiënt gemeten.
 • Wat is het verschil tussen radiografie en CT?
  radiografie geeft een 2D beeld, CT een 3D beeld. Dit komt doordat er bij CT meerdere foto's worden gemaakt onder verschillende hoeken,
 • Wat is het probleem met CT?
  Je werkt met een buis van 70 cm. Een paard past hier niet in
 • Waarvoor wordt fluorescopie gebruikt?
  Voor slikstudies. Hierbij wordt een hond in de kliniek te eten gegeven met een fluorescerende stof erin. Wanneer het beest eet en je houdt er een apparaat bij, kun je meten hoe goed het dier slikt. 
  bij mensen wordt het ook gebruikt voor cardiografie
 • Wat is het principe van nucleaire geneeskunde?
  radioactieve tracer, die geïnjecteerd is in het lichaam, zendt gamma-fotonen uit. De parameters die hierbij worden gemeten zijn de lokale radioactieve concentratie en de attenuatie coëfficiënt
 • Wat is een goede beeldkwaliteit?
  Een beeld waarmee je een accurate diagnose kunt stellen
 • Waarvan hangt de beeldkwaliteit af?
  contrastresolutie
  spatiale resolutie
  noise/ruis
 • Wat is de spatiale resolutie?
  Het vermogen om objecten, die dicht bij elkaar zijn, te onderscheiden van elkaar.
  radiografie is hier heel goed in, nucleaire geneeskunde niet
 • Wat is de contrastresolutie?
  het vermogen om een laag-contrast object te detecteren. Het hangt samen met het contrast van het subject, detector, beeld en scherm. LCD schermen zijn hierbij nodig voor radiografie.
  De contrastresolutie van MRI is het best, die van radiografie het slechtst
 • Bij welk apparaat is de signal to noise ratio het best en waar het slechtst?
  MRI het best, CT is ook goed
  Is bij nucleaire geneeskunde het slechtst
 • Welke contrastmiddelen kun je gebruiken bij radiografie en CT?
  bariumsulfaat
  iood
  cholecystopaque
  olie
  lucht/gas
 • Wat zijn de voordelen van bariumsulfaat?
  volledig onoplosbaar
  uitstekende mucosale details
  niet hypertonisch
 • Wat zijn de nadelen van bariumsulfaat?
  inert medium
  gaat traag door de darmen heen
 • Waarbij wordt bariumsulfaat gebruikt?
  slokdarm en maag
 • Waarbij wordt iood gebruikt?
  schildklier
 • Hoe kan cholecystopaque toegediend worden?
  sommigen worden intraveneus toegediend, anderen oraal
 • Waarvoor worden visceuze bereidingen gebruikt?
  bronchografie
 • Waarvoor worden olie bereidingen gebruikt?
  lymphangiografie
  dacrycystografie
  hysterosalpingografie
 • Welke gassen worden gebruikt als contrastmiddel bij CT en radiografie?
  lucht
  CO
  O
  NO
 • Wat zijn de voordelen van gas?
  goedkoop
  gebruiksvriendelijk
  veilig
 • Welk contrastmiddel wordt gebruikt bij echografie?
  microbubbels, ze versterken tijdelijk de echosignalen van het bloed (dus je spuit het intravasculair in)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is slice thickness?
alles meet in bepaalde diktes en neemt daar het gemiddelde van. Daardoor kun je soms een massa zien op een plek waar geen massa zit. Om dit te controleren kun je vanuit een andere hoek scannen, als je het dan niet meer ziet, was het een artefact
Wat is een continouos wave doppler?
ding stuurt geluid weg, ander ding vangt geluid op
wordt gebruikt bij cardio voor hoge snelheden bij de aorta of truncus pulmonalis
er is geen onderscheid tussen bloedvaten
Wat is een pulsed wave doppler?
ding stuurt geluid weg, stopt met geluid geven en ontvangt geluid.
is de normale modus
maakt onderscheid tussen bloedvaten
kan niet snel bloed aan, bijvoorbeeld bij afwijkingen bij de aorta of truncus pulmonalis
Wat is een negatief doppler effect?
bloed gaat van de sonde weg
Wat is een positief doppler effect?
bloed gaat in de richting van de sonde
Waar wordt de Doppler mode voor gebruikt?
Kijken welke richting bloed op gaat. Kan weergegeven worden in geluid-->niet bij abdomen want dan wordt de hond wakker.
kan in grafiek, maar dat is moeilijk te maken
kan in kleur, wordt het vaakst gebruikt (BART, blue away red towards)
Waar wordt de TM mode voor gebruikt?
Het hart. Het is time movement. Sonde blijft op 1 plek en meet wat er gebeurt
Welke mode wordt het vaakst gebruikt als weergave bij echo?
B mode
Van welke tot welke frequentie gaat de diagnostische echo?
2 tot 18 MHz
Wat gebeurt er bij Legg-perthes?
necrotisch worden van de intervertebrale discus en de vertebrale epifysen, vooral bij kleine honden