Summary Class notes - medische en tandheelkundige vakkennis 2

Course
- medische en tandheelkundige vakkennis 2
- -
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
567 Flashcards & Notes
6 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - medische en tandheelkundige vakkennis 2

 • 1546988400 Samenvatting t/m blz 3

 • Wat is het parodontium?
  alle weefsels rondom en naast de tand.
 • waaruit bestaat het parodontium?
  Gingiva, Alveolaire mucosa, Paradontale ligament, alveolaire bot, wortelcement
 • wat is de sulcus gingivallis?
  een smalle spleet bij overgang gingiva-epitheel en tandoppervlak
 • een gezond parodontium heeft een sulcus van...
  0-3 mm diep
 • wat is recessie?
  Als de gingiva terug getrokken is er een deel wortel zichtbaar in de mond
 • Wat is paradontitis?
  een ontsteking v/d parodontale weefsels, vaak leid dit tot afbraak van het paradontaal ligament en alveolair bot.
 • Waarom is de mucosa roder/gladder/vochtiger dan de huid v/d mond?
  dit komt door verschil in vascularisatie, dikte v/h epitheel, keratinisatiegraad, pigmentatie en lokale vochtproductie.
 • de vrijge gingiva is begrenst door?
  sulcus gingivalis en de interne lamina basalis
 • Alveolaire mucosa is rijk aan...?
  Glycogeen
 • in het stratum basale bevind?
  de progenitorcellen v/h epitheel. Dit zijn cellen met een goed ontwikkeld vermogen tot celdeling.
 • wat gebeurd er in de Stratum Spinosum?
  keratohyaliene korrel worden hier gevormd. KOmen ook voor in epitheel wat geen hoornlaag heeft.
 • wat gebeurd er in de Stratum Granulosum?
  Keratohyaliene korrel worden hier gevormd. Komen ook voor in epitheel wat geen hoorlag heeft.
 • Wat gebeurd er in de Stratum Corneum?
   de cellen veranderen van vorm en inhoud. de hoornlaag slijt af.
 • hoelang duurt de genezing van epitheel?
  1 week
 • Wat zijn desmosen?
  verbinden het epitheel stevig met elkaar.
 • Uit welke lagen bestaat de Lamina Basalis?
  lamina lucida en lamina densa
 • Uit welke 2 soorten keratine bestaat het aanhechtingsepitheel?
  K8 en K18
 • Lamina basis interna ligt aan de...?
  tandzijde
 • Lamina basis externa ligt aan..?
  bindweefselzijde, verkleeft aan het tandoppervlak.
 • Waardoor verminderd de kleefkracht bij ontstekingen?
  door lokale afbraak v/d lamina basalis
 • Hoe heet de belangrijkste cel voor verdediging tegen bacteriële infecties?
  langerhanscel
 • Waar bevind zich de langerhanscel?
  midden in de epitheel cellen van de stratum basale en stratum spinosum.
 • Wat is er betrokken bij ontstoken gingiva?
  De groepen B en T lymfocyten zijn betrokken en ook monocyten en macrofagen
 • Wat is creviculaire vloeistof?
  eiwitrijk ontstekingsvocht
 • waar zorgt de Lamina propria voor?
  voor stevigheid aan het gingivale complex
 • Wat zijn de vezels van Sharpey?
  vastgezet in verkalkte matrix v/h wortelcement. zorgen voor treksterkte van het gingivale weefsel.
 • Wat zijn dentoginale vezels?
  zijn hoofdvezels van de vrije gingiva.
 • wat zijn circulaire vezels?
  liggen in de vrije gingiva
 • Collageen afbrekende enzymen kunnen worden geproduceerd door..?
  epitheelcellen, fibroblasten en macrofagen
 • hoe ontstaat een ontsteking?
  bij denegratie van PMN's kunnen matrixafbrekende enzymen vrijkomen. Door afbaak v/d matrix wordt e gezorgt voor betere doorbloeding. Hierdoor word de gingiva roder van kleur, zwelt op en snelle bloedingen.
 • type 3 collegaan komt ook veel voor in zachte bindweefsels.
 • waaruit bestaan gingivale vezels vooral?
  collageen type 1
 • wat is Oxytalan?
  vezeltype in de lamina propria. is erg elastisch
 • wat is parodontaal ligament?
  het bindweefsel dat de parodontale ruimte overbrugt.
 • Hoeveel volume nemen fibroblasten in van het weefsel?
  25%
 • Wat is er bijzonder aan de PBL fibroblast?
  kan niet worden uitgewisseld met een andere fibroblast
 • Via welke celcontacten zijn de cellen in het bindweefsel verbonden?
  gap junction en adherens junction
 • wat is gap junction?
  zijn elektrische contact plaatsen waar cellen met elkaar communiceren door ionenuitwisseling.
 • Wat is Adherens junction?
  lijkt meer op desmosen zoals epitheelcellen.
 • hoeveel verbindingen heeft PDl gemiddeld met bindweefselcellen?
  20
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Medische en tandheelkundige vakkennis 2

 • 1551394800 Histologie 1 parodontium

 • Cellen maken de weefsels van het parodontium. 
  Tanden zijn gemaakt door cellen.
  Als er iets mis is met tanden, komt dat door cellen 
  --> aangeboren afwijkingen en zwaktes in tanden
 • Wat zijn de bouwstenen van cellen?
  • Vetzuren
  • Suikers
  • Eiwitten 
 • Wat is DNA en wat bevat het?
  DNA is een bouwtekening voor eiwitten.
  Het bevat een celkern met erfelijk materiaal.
 • Wat is RNA?
  Een kopie van DNA
  --> DNA gaat niet de kern uit waardoor er een kopie gemaakt moet worden.
 • Wat doen ribosomen?
  Lezen de bouwtekening en bouwen het eiwit
 • Wat doet het ER?
  Wordt een eiwit gevouwen en het krijgt zijn vorm.
 • Waarom is het belangrijk dat een eiwit goed gevouwen word en zijn vorm krijgt?
  Een eiwit is een keten van een aminozuur en die moet in een driedimensionale vorm gevouwen worden om te werken.
 • Wat doet het Golgi-apparaat?
  Zorgt ervoor dat eiwitten worden gemodificeerd (=aangepast). 

  Het is ook een soort sorteercentrum die bepaald waar de eiwitten naar toe gaan. 
 • Door wat word de functie van eiwitten bepaald?
  Door de volgorde en de vorm (manier van vouwen) van de aminozuur.
 • Wat doen lysosomen?
  Bevatten eiwit afbrekende enzymen (=protease) en zijn essentieel voor het opruimen van oud materiaal.
 • Wat zoom de 3 belangrijke cytoskeletonderdelen?
  1. Actin subunit (microfilliament)
  2. Fibrous subunit (intermediate fillament)
  3. Tubulis subunit (microtubule)
 • Waar zorgt de actie subunit (microfilliament) voor?
  In de actie wordt er voor gezorgd dat de cel kan bewegen en samentrekken.
 • Waar zorgt de fibreus subunit (intermediate fillament) voor?
  Het zorgt voor stevigheid in de cel
 • Waar zorgt de tubulis subunit (microtubulus) voor?
  Zijn belangrijk bij celdeling en intracellulaire transport binnen de cel. 
  Dit werkt als een soort lopende band en zo worden de eiwitten door de cel vervoerd. 
 • Welke 3 cel-cel verbindingen zijn erg belangrijk?
  1. Tight junction
  2. Desmosoom
  3. Gap junction
 • Wat doet de cel-celverbinding tight junction?
  Met speciale eiwitten die als een soort klittenband er voor zorgen dat de cellen heel dicht tegen elkaar aan liggen.
 • Wat doet de cel-celverbinding desmosoom?
  Drukknoopjes kun je aan elkaar zetten en ze zitten goed vast. Het is niet permanent, je kunt ze los krijgen. Zorgt voor een goede stevige verbinding, maar je kunt ze ook los maken als dit nodig is. De slierten zorgen dat de desmosomen goed verankerd zit aan het cytoskelet (= daarom zo stevig).
 • Wat doet de cel-celverbinding gap junction?
  Bestaat uit poriën. Waardoor de cellen die stevig aan elkaar zitten, goed en snel met elkaar kunnen communiceren.
 • Wat doen fibroblasten?
  • Maken en afbreken vezels (collageen type I)
  • Maken eiwitten
  • Synthese van extracellulaire matrix 
  • Speelt een rol bij verankering van tand in het bot 
 • Waarom zitten er veel bloedvaten in het parodontaal ligament?
  Omdat fibroblasten vezels maken, om deze vezels te bouwen zijn aminozuren nodig.
 • Welke celorganellen zal een fibroblast veel bevatten door de hoeveel eiwitten hij maakt?
  • Ribosomen
  • ER
  • Mitochondrien 
 • Wat gebeurt er als een fibroblast een collageen wilt afbreken?
  Fibroblast maakt een grote uitstulping, die een hap neemt uit het collageenvezel. Op dat moment wordt er een blaasje gevormd. 
  Lysosoom die vol zit met proteinases, gaat samen smelten met dat blaasje. En het stuk wordt verteerd. 
 • Welke twee proteinases spelen een rol bij het afbreken van collageen (fibroblast)?
  MMP's en CP's
 • Wat doen osteoblasten?
  Zorgt voor bot opbouw en maakt onvervalste botmatrix (eiwit).
 • Hoe bouwen osteoblasten botweefsel op?
  Door osteoïd en mineraliserende enzymen uit te scheiden in extracellulaire matrix. 
  - Ze scheiden ook regulerende stoffen uit die osteoclast functie controleren. 
 • Wat kan een fibroblast wel en een osteoblast niet?
  Een fibroblast kan een eiwit afbreken. 
  Omdat een osteoblast niet verkalkte eiwitten kan af breken, hier heb je speciale cellen (osteoclast) voor nodig. 
 • Wat is een osteoïd?
  Eiwit onverkalkte matrix, gemaakt door osteoblasten
 • Wat is een osteocyte?
  Een bot cel, osteoblasten die in het beenweefsel ingebouwd raken.
 • Waar bevinden zich de epitheel cellen?
  In de gingiva en mucosa.
 • Wat doen de epitheelcellen?
  Ze zorgen voor bescherming (tegen binnendringen van bacteriën en uitdroging van de huid) en voor stevigheid.
 • Hoe maken de epitheelcellen contact met cellen?
  Met desmosomen (halve)
 • Waar zorgt de osteoclast voor?
  Zorgt voor botafbraak
 • Waar bevinden de osteoclasten zich?
  • Alveolair bot
  • Spongieusbot
  • Corticaalbot
 • Er zijn twee redenen waarom je niet van bot af kunt
  1. Bot is niet statisch
  2. Aanpassing adaptie
 • Waarom is je bot niet statisch?
  Omdat je bot moe wordt en verslijt wordt er continue bot afgebroken door osteoclasten en continue bot aangemaakt door osteoblasten. Continu is een tinrover, dus telkens vernieuwen van iets.
 • Waarom is je bot adaptie (redenen waarom je niet van bot af komt)?
  Als je bot niet gebruikt, waarom zou je lichaam dan energie in steken om het in stand te houden?
 • Wat doet het ligament?
  Het is een vezel die structuren met elkaar verbindt.
 • Wat is het belangrijkste eiwit in bot?
  Collageen type 1
 • Zonder .... Is er geen tandverplaatsing mogelijk
  Zonder osteoclasten
 • Waaruit wordt het parodontaal ligament gemaakt?
  Door fibroblasten
 • De collageen (type 1 en 3) vezels zijn verankerd in het bot en cement, hoe heten ze dan?
  Vezels van Sharpey
 • Wat wordt er afgebroken bij een ontsteking?
  Transeptaal ligament, door factoren gemaakt door omliggende lichaamseigen cellen.
  - factoren bestaan uit enzymen als mmps en enzymen in lysosomen.
 • Hoe breekt een osteoclast bot af?
  Ze pompen protonen (= een zuur om bot af te breken (H+)) in de ruimte die ze maken op het bot, om kalk weg te halen. Ze gebruiken bepaalde enzymen zoals TRAP om bot af te breken.
 • Hoe kun je een osteoclast herkennen op een foto?
  - Ze zijn rood (door enzymen kan je ze kleuren)
  - Hebben meerdere kernen 
 • Wat kunnen fibroblasten voelen?
  Mechanische krachten, hierdoor is het mogelijk een tand te verplaatsten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat doen glycosaminoglycanen (GAG's)?
- Vormen een gel voor een mechanische ondersteuning in de pulpa 
- Vergemakkelijk transport van wateroplosbare stoffen en van cellen door de pulpa 
Wat doen proteoglycanen?
- Verzorgen de binding van groeifactoren
- Binden cellen aan de matrix 
Wat is de compositie van de pulpa?
- Cellen
- Extracellulaire matrix
a) collageen 1 vezels
b) proteoglycanen
c) glycosaminoglycanen (GAG's)
- Semi vloeibare gel 
Je hebt 2 soorten zenuwvezels in de pulpa, welke 2 zijn dit?
- Met een myeline schede (voor pijn)
- Zonder myeline schede (voor bloedvaten) 
Waar bestaat de pulpa uit?
75% uit water en 25% uit origaniche materiaal
Wat is de functie van de pulpa?
- Voeding van de cellen
- Afweer
- Herstellen van beschadigingen 
Leg uit wat je in de plaatje ziet en wat er gebeurd
Bovenin zie je het manteldentine, hier zitten vrij weinig uitlopers in en soms zijn ze helemaal weg. Daaronder heb je curcumpulpaal dentine, dat is dentine waarbij er nog uitlopers zitten van de odontoblasten. Het is allemaal verkalkt. Opgeven moment krijg je er onder een mineralisatie front. Er is daar eerst collageen aangelegd maar, het is nog niet verkalkt. Bij odontoblasten blijf je de kanalen zien en bij glazuurvorming niet
Waar staat tertair dentine voor?
Reperatie dentine. Alleen na prikkels (pathologisch)
Waar wordt hydroxyapatiet door gevormd?
Door calcium en fosfaat
Wat betekend ligant mutatie?
Mutatie van het eiwit