Summary Class notes - Medische en tandheelkundige vakkennis

Course
- Medische en tandheelkundige vakkennis
- A. Sillars
- 2014 - 2015
- Inholland
- Mondzorgkunde
131 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Medische en tandheelkundige vakkennis

 • 1559426400 3.1. Bacteriën

 • De vorm is bepaald door de stugge celwand door
  Coccen
  Bacillen
  Spirocheten
  Pleomorf
 • Welke vorm hebben coccen
  een bolvorming
 • Welke vorm hebben bacillen
  Een staafvorming
 • Welke vorm hebben spirocheten
  Een spiraalvorming
 • Welke vorm heeft een pleomorf
  Een variabele vorm
 • Je kunt de bacteriën in rangschikking zetten
  paren
  ketens
  druiventrossen
  hoeken
 • Wat is de rangschikking van paren
  Diplo-
 • Wat is de rangschikking van ketens
  Stafylo-
 • Wat is de rangschikking van druiventrossen
  Strepto-
 • Wat is de rangschikking van hoeken
  (Cornebacteriën)
 • Wat is de structuur van bacteriën
  - Celwand omringt door protoplast
  - Capsule en glycocalyx
  - Flagel
  - Fimbrium en pullis
 • Wat is een capsule en waar is het belangrijk voor?
  Een capsule is een galachtige laag van polysachariden of eiwitten.

  Het is belangrijk voor:
  - Adhesie
  - Remming van fagocyten
  - Identificatie
  - Gebruik als antigeen bij vaccin
 • Wat is een glycocalyx?
  Het is een slijmlaag
  - Het heeft een polysacharide laag --> laag van suikerketens
  - Hechting/ bevorderd vorming van biofilm
 • Wat is een flagel
  Een flagel is een zweepvormig organel voor beweging 
  - Soort propeller beweging
  - Flagellin eiwit
 • Wat is een fimbrium en pillus
  Het zijn haarachtige structuren.
  - Kleiner dan een flagel

  Pillus:
  - Adhesie van bacteriën/ uitwisseling DNA
  - Pillin eiwit
 • Wat is het doel van de celwand?
  - Stugheid en vorm geven
  - Permeabel voor kleine stoffen
  - periplasmatische ruimte (ruimte tussen twee celmembranen)
 • Wat bevat het buitenmembraan van een celwand
  De buitenmembraan met lipopolysachariden
  - Bevat poriën --> transport van hydrofiele moleculen
  - Endotoxine --> toxische onderdeel LPS
 • Wat is een celmembraan en wat doet het?
  Een celmembraan is een fosfolipide bilaag met receptoren en andere eiwitten
  - Actief transport en selectieve diffusie moleculen
  - Synthese celwand precursors
  - Secretie enzymen en toxinen
 • Wat ligt er in het cytoplasma?
  - Genetische materiaal (nucleoïd) --> chromosomen
  - Ribosomen --> eiwitsynthese
  - Inclusies (insluipers) --> opslag voor energie
 • Hoe ontstaan bacteriële sporen en wat bevat het?
  Vorming bij te kort aan voedingsstoffen
  het bevat:
  - DNA
  - Cytoplasma
  - Celmembraan
  - Water (klein beetje)
  - Dikke keratine-achtige laag
  - Calcium
  - Peptidoglycaan (cortex)
 • Wat is taxomie
  Systematische classificatie van organismen
 • Je kunt taxomie onderverdelen in 2 classificaties
  1. Genetische classificatie
  2. Fysiologische classificatie
 • Wat is de genetische classificatie
  DNA-homologie
 • Wat is de fysiologische kenmerken van classificatie
  - Kweekcondities
  - Morfologie
  - Kleureigenschappen
  - Biochemische reacties
  - Antigeen structuren 
 • Wat zijn de voedingseisen van bacteriën?
  1. Zuurstof en waterstof
  - anaerobe bacteriën
  - aerobe bacteriën

  2. Koolstof
  - Autotrofe bacteriën
  - heterotrofe bacteriën 
  3. Anorganische ionen
  4. Organische voedingsstoffen
 • Wat zijn de voedingseisen van bacteriën bij zuurstof en waterstof
  Anaerobe: zuurstof remmende factor
  Aerobe: Zuurstof essentieel
 • wat zijn de voedingseisen van bacteriën bij koolstof?
  Autotrofe bacterien: vrij levende bacteriën --> zelf uit CO2 koolstof halen
  Heterotrofe bacteriën: Paracitaire bacteriën --> complexe organische verbindingen om koolstof te halen
 • Wat zijn anorganische ionen
  Molecuul zonder waterstof en koolstof verbinding
 • Wat zijn de voedingseisen van bacteriën bij organische voedingsstoffen
  a. koolhydraten
  b. aminozuren
  c. Vitamine, purine en pyrimidinen
 • Je hebt 4 fases bij reproductie
  1. Lag-fase
  2. Logaritmische fase
  3. Stationaire fase
  4. afstervingsfase
 • Wat gebeurt er bij reproductie lag-fase?
  Aanpassingen aan situatie om hen heen
 • Wat gebeurt er bij reproductie logaritmische fase?
  Snelle celdeling
 • Wat gebeurt er bij reproductie stationaire fase?
  Balans tussen nieuwe bacteriën en stervende bacteriën --> doordat voedingsstoffen opraken
 • Wat gebeurt er bij reproductie afstervingsfase
  Afname van levende bacterien
 • Wat zijn de factoren voor bacteriën groei
  1. Intracellulaire factoren
  2. Extracellulaire factoren
  - pH
  - Temperatuur
  - Zuurstof 
 • Je hebt 5 manieren hoe bacteriën kunnen groeien in een zuurstof omgeving
  1. Obligaat aerobe
  2. Obligaat anaerobe
  3. Facultatief anaerobe
  4. Microaerofielen
  5. Capnofielen
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Obligaat aerobe zuurstof omgeving
  Zuurstof nodig voor energieproductie
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Obligaat anaerobe zuurstof omgeving
  Groeien niet in aanwezigheid van zuurstof
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een facultatief anaerobe zuurstof omgeving
  Zuurstof aanwezig: Gebruik voor energieproductie
  Onvoldoende zuurstof aanwezig: Fermentatie voor energieproductie
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Microaerofielen zuurstof omgeving
  Groeien onder lage zuurstofconcentratie (zuurstof nodig)
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Capnofielen zuurstof omgeving
  Groeien onder verhoogde koolstofdioxideconcentratie
 • Wat is een genotypische variatie (mutatie)
  Genotypische verandering (= blijvende verandering in het genoom)
  - Onomkeerbaar
  - Selectie door milieu 
  - Geen gevolg in verandering in het milieu
 • Wat is fenotypische variatie
  Fenotypische verandering
  - Omkeerbaar
  - Afhankelijk van milieu
  - Genoom blijft hetzelfde
  - Veroozaakt door repressie of inductie van enzymen ( aan of uitzetten van bepaalde genen)
 • Je kunt genetische verscheidenheid onderverdelen in 2 typen
  1. mutatie 
  - base substitutie
  - frame shift mutatie
  - Insertie en deletie

  2. Gen overdracht
  - Conjugatie
  - Transductie
  -Transformatie
 • Wat gebeurt er bij base substitutie?
  Vervanging van een base; een ander aminozuur in je eiwit
 • Wat gebeurt er bij frame shift mutatie
  Insertie of deletie van een of meerdere nucleotiden
 • Wat gebeurt er bij conjugatie
  DNA verplaatst van donor naar ontvangende cel 
  - paren van 2 bacterien
 • Wat gebeurt er bij transductie
  DNA-overdracht door bacteriofaag (virus die bacteriën infecteert)
 • Wat gebeurt er bij transformatie
  Opname van exogeen (buiten de cel) bacterieel DNA (van dode bacterie) in een bacterie
  - genetische materiaal komt vrij als er iets dood gaat.
 • Wat zijn plasmiden
  Het is een dubbelstrengs, circulair DNA-molecuul
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.