Summary Class notes - Medische en tandheelkundige vakkennis

Course
- Medische en tandheelkundige vakkennis
- A. Sillars
- 2014 - 2015
- Inholland
- Mondzorgkunde
131 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Medische en tandheelkundige vakkennis

 • 1559426400 3.1. Bacteriën

 • De vorm is bepaald door de stugge celwand door
  Coccen
  Bacillen
  Spirocheten
  Pleomorf
 • Welke vorm hebben coccen
  een bolvorming
 • Welke vorm hebben bacillen
  Een staafvorming
 • Welke vorm hebben spirocheten
  Een spiraalvorming
 • Welke vorm heeft een pleomorf
  Een variabele vorm
 • Je kunt de bacteriën in rangschikking zetten
  paren
  ketens
  druiventrossen
  hoeken
 • Wat is de rangschikking van paren
  Diplo-
 • Wat is de rangschikking van ketens
  Stafylo-
 • Wat is de rangschikking van druiventrossen
  Strepto-
 • Wat is de rangschikking van hoeken
  (Cornebacteriën)
 • Wat is de structuur van bacteriën
  - Celwand omringt door protoplast
  - Capsule en glycocalyx
  - Flagel
  - Fimbrium en pullis
 • Wat is een capsule en waar is het belangrijk voor?
  Een capsule is een galachtige laag van polysachariden of eiwitten.

  Het is belangrijk voor:
  - Adhesie
  - Remming van fagocyten
  - Identificatie
  - Gebruik als antigeen bij vaccin
 • Wat is een glycocalyx?
  Het is een slijmlaag
  - Het heeft een polysacharide laag --> laag van suikerketens
  - Hechting/ bevorderd vorming van biofilm
 • Wat is een flagel
  Een flagel is een zweepvormig organel voor beweging 
  - Soort propeller beweging
  - Flagellin eiwit
 • Wat is een fimbrium en pillus
  Het zijn haarachtige structuren.
  - Kleiner dan een flagel

  Pillus:
  - Adhesie van bacteriën/ uitwisseling DNA
  - Pillin eiwit
 • Wat is het doel van de celwand?
  - Stugheid en vorm geven
  - Permeabel voor kleine stoffen
  - periplasmatische ruimte (ruimte tussen twee celmembranen)
 • Wat bevat het buitenmembraan van een celwand
  De buitenmembraan met lipopolysachariden
  - Bevat poriën --> transport van hydrofiele moleculen
  - Endotoxine --> toxische onderdeel LPS
 • Wat is een celmembraan en wat doet het?
  Een celmembraan is een fosfolipide bilaag met receptoren en andere eiwitten
  - Actief transport en selectieve diffusie moleculen
  - Synthese celwand precursors
  - Secretie enzymen en toxinen
 • Wat ligt er in het cytoplasma?
  - Genetische materiaal (nucleoïd) --> chromosomen
  - Ribosomen --> eiwitsynthese
  - Inclusies (insluipers) --> opslag voor energie
 • Hoe ontstaan bacteriële sporen en wat bevat het?
  Vorming bij te kort aan voedingsstoffen
  het bevat:
  - DNA
  - Cytoplasma
  - Celmembraan
  - Water (klein beetje)
  - Dikke keratine-achtige laag
  - Calcium
  - Peptidoglycaan (cortex)
 • Wat is taxomie
  Systematische classificatie van organismen
 • Je kunt taxomie onderverdelen in 2 classificaties
  1. Genetische classificatie
  2. Fysiologische classificatie
 • Wat is de genetische classificatie
  DNA-homologie
 • Wat is de fysiologische kenmerken van classificatie
  - Kweekcondities
  - Morfologie
  - Kleureigenschappen
  - Biochemische reacties
  - Antigeen structuren 
 • Wat zijn de voedingseisen van bacteriën?
  1. Zuurstof en waterstof
  - anaerobe bacteriën
  - aerobe bacteriën

  2. Koolstof
  - Autotrofe bacteriën
  - heterotrofe bacteriën 
  3. Anorganische ionen
  4. Organische voedingsstoffen
 • Wat zijn de voedingseisen van bacteriën bij zuurstof en waterstof
  Anaerobe: zuurstof remmende factor
  Aerobe: Zuurstof essentieel
 • wat zijn de voedingseisen van bacteriën bij koolstof?
  Autotrofe bacterien: vrij levende bacteriën --> zelf uit CO2 koolstof halen
  Heterotrofe bacteriën: Paracitaire bacteriën --> complexe organische verbindingen om koolstof te halen
 • Wat zijn anorganische ionen
  Molecuul zonder waterstof en koolstof verbinding
 • Wat zijn de voedingseisen van bacteriën bij organische voedingsstoffen
  a. koolhydraten
  b. aminozuren
  c. Vitamine, purine en pyrimidinen
 • Je hebt 4 fases bij reproductie
  1. Lag-fase
  2. Logaritmische fase
  3. Stationaire fase
  4. afstervingsfase
 • Wat gebeurt er bij reproductie lag-fase?
  Aanpassingen aan situatie om hen heen
 • Wat gebeurt er bij reproductie logaritmische fase?
  Snelle celdeling
 • Wat gebeurt er bij reproductie stationaire fase?
  Balans tussen nieuwe bacteriën en stervende bacteriën --> doordat voedingsstoffen opraken
 • Wat gebeurt er bij reproductie afstervingsfase
  Afname van levende bacterien
 • Wat zijn de factoren voor bacteriën groei
  1. Intracellulaire factoren
  2. Extracellulaire factoren
  - pH
  - Temperatuur
  - Zuurstof 
 • Je hebt 5 manieren hoe bacteriën kunnen groeien in een zuurstof omgeving
  1. Obligaat aerobe
  2. Obligaat anaerobe
  3. Facultatief anaerobe
  4. Microaerofielen
  5. Capnofielen
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Obligaat aerobe zuurstof omgeving
  Zuurstof nodig voor energieproductie
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Obligaat anaerobe zuurstof omgeving
  Groeien niet in aanwezigheid van zuurstof
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een facultatief anaerobe zuurstof omgeving
  Zuurstof aanwezig: Gebruik voor energieproductie
  Onvoldoende zuurstof aanwezig: Fermentatie voor energieproductie
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Microaerofielen zuurstof omgeving
  Groeien onder lage zuurstofconcentratie (zuurstof nodig)
 • Wat gebeurt er bij bacteriën in een Capnofielen zuurstof omgeving
  Groeien onder verhoogde koolstofdioxideconcentratie
 • Wat is een genotypische variatie (mutatie)
  Genotypische verandering (= blijvende verandering in het genoom)
  - Onomkeerbaar
  - Selectie door milieu 
  - Geen gevolg in verandering in het milieu
 • Wat is fenotypische variatie
  Fenotypische verandering
  - Omkeerbaar
  - Afhankelijk van milieu
  - Genoom blijft hetzelfde
  - Veroozaakt door repressie of inductie van enzymen ( aan of uitzetten van bepaalde genen)
 • Je kunt genetische verscheidenheid onderverdelen in 2 typen
  1. mutatie 
  - base substitutie
  - frame shift mutatie
  - Insertie en deletie

  2. Gen overdracht
  - Conjugatie
  - Transductie
  -Transformatie
 • Wat gebeurt er bij base substitutie?
  Vervanging van een base; een ander aminozuur in je eiwit
 • Wat gebeurt er bij frame shift mutatie
  Insertie of deletie van een of meerdere nucleotiden
 • Wat gebeurt er bij conjugatie
  DNA verplaatst van donor naar ontvangende cel 
  - paren van 2 bacterien
 • Wat gebeurt er bij transductie
  DNA-overdracht door bacteriofaag (virus die bacteriën infecteert)
 • Wat gebeurt er bij transformatie
  Opname van exogeen (buiten de cel) bacterieel DNA (van dode bacterie) in een bacterie
  - genetische materiaal komt vrij als er iets dood gaat.
 • Wat zijn plasmiden
  Het is een dubbelstrengs, circulair DNA-molecuul
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn de 4 Koch's postulaten
1. Isoleren van pathogeen van het ziekte organisme.
2. In het laboratorium de ziekteverwekker laten groeien om zuivere cultuur te krijgen
3. inoculeer een gezond wezen met het monster van de zuivere cultuur. de bacterie en dezelfde ziekte symptomen die werken waargenomen bij dier 1 moeten nu ook voorkomen bij dier 2
4. isoleer dezelfde pathogeen uit de 2e organismen
- Later toegevoegd: antilichaam tegen organisme moet in patiënten serum gedetecteerd kunnen worden.
Wat is een Kochs postulaten?
Ziekte veroorzaker
Wat is een oncogene infectie?
Persistente infectie die leidt tot tumorvorming.
Wat is een langzame infectie?
Lange incubatietijd (maanden of jaren)
Wat zijn de 4 niet permissieve infecties?
1. Latente infectie
2. Chronische infectie
3. Langzame infectie
4. Oncogene infectie
Wat is een niet-permissieve infectie?
Geinfecteerde cel blijft leven
Wat zijn barrières voor virussen?
- Huid
- Mond en maag darmkanaal 
    - Natuurlijke afweer mechanismen
       - vernieuwing epitheel
       - aanwezigheid van speeksel, slijmlaag, maagzuur, gal en proteolystische enzymen
       - mechanische beweging
       - immuun mechanismen
- luchtwegen 
     - natuurlijke afweermechanismen 
         - slijm en trilhaarbeweging
         - IgA in secreties
         - fagocyten 
    - toegang door aerosolen en druppels
- urogenitaalkanaal
    - natuurlijke afweermechanismen 
         -vernieuwing epitheel
         - vaginale afscheiding en baarmoederslijm
         - spoeling door urine
    - toegang door wondjes
Wat is een granuloom?
Geinfecteerde macrofagen omringd door lymfocyten.
Wat gebeurt er bij een granulomateuze ontsteking?
- Activatie t-lymfocyten en macrofagen
- sommige bacteriën overleven in fagosomen en macrofagen --> fusie met lysosomen wordt voorkomen
-
Wat zijn de twee soorten bacteriële ontstekingsreacties?
1. Pus-vormende ontsteking (pyogeen)
- gedomineerd door neutrofielen

2. Granulomateuze ontsteking
- Gedomineerd door macrofagen en t-cellen