Summary Class notes - Medische gecomplimenteerde patiënt

Course
- Medische gecomplimenteerde patiënt
- Anke sillars
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
564 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Medische gecomplimenteerde patiënt

 • 1577487600 Zelfstudie spijsverteringsstelsel

 • Wat is het doel van het spijsverteringsstelsel?
  Het bewerken van voedsel zodat de aanwezige voedingstoffen kunnen worden opgenomen in het bloed
 • Wat is er nodig voor het goed functioneren van je organen?
  Voedsel en vocht
 • Hoe ontvangen lichaamscellen voedingsstoffen?
  Via het bloed
 • Uit welke 6 voedingsstoffen bestaat voedsel?
  - Koolhydraten
  - Lipiden (vetten)
  - Eiwitten
  - Mineralen
  - Vitamine
  - Water 
 • Wat zijn de algemene functies van koolhydraten (suikers)?
  Vooral brandstoffen, en in mindere maten bouwstoffen
 • Wat zijn de algemene functies van lipiden (vetten)?
  Bouwstoffen en brandstoffen, isolatie en oplosmiddel voor bepaalde vitamine
 • Wat zijn de algemene functies voor proteïnen (eiwitten)?
  Bouwstoffen en hulpstoffen (in noodgevallen: brandstoffen)
 • Wat zijn de algemene functies voor mineralen? (zouten en sporenelementen)
  Bouwstoffen en hulpstoffen
 • Wat zijn de algemene functies voor vitamines?
  Hulpstoffen
 • Wat zijn de algemene functies voor water?
  Oplosmiddel, transportcentrum, warmtebuffer, steunstof en vulmiddel
 • Wat zijn organische stoffen?
  Alle stoffen die gemaakt zijn door in of door levende organisme
 • Wat zijn anorganische stoffen?
  Hebben hun oorsprong in de niet levende natuur
 • Er zijn 3 groepen koolhydraten, welke zijn dit?
  Monosaccharide 
  Disaccharide 
  Polysaccharide 
 • Wat is een monosachariden?
  1 ringvormige molecuul. Monosaccaride zijn kleine moleculen die via de poriën in de celmembraan gemakkelijk de cel in diffunderen. Alle koolhydraten in het voedsel worden afgebroken tot monosaccharide.
 • Welke verschillende ruimtelijke bouw kunnen de monosachariden hebben?
  - Glucose (druivensuiker)
  - Fructose (vruchtensuiker)
  - Galactose (melksuiker) 
  (deze hebben allemaal 6 O's in hun plaatje)

  - Ribose
  (deze heeft 5 O's in hun plaatje) 
 • Wat is een belangrijke brandstof voor de celstofwisseling?
  Glucose
 • Wat zijn disachariden?
  Koolhydraten die uit 2 monosachariden zijn opgebouwd. Disachariden worden in het spijsverteringskanaal gesplitst tot monosachariden
 • Wat zijn de 3 meest voorkomende disachariden?
  - Maltose (2x glucose)
  - Lactose  of melksuiker (glucose + galactose)
  - Sacharose (glucose + fructose) 
 • Wat zijn polysachariden?
  Koolhydraten die uit veel tot zeer veel monosachariden bestaan.
 • Wat zijn de belangrijkste 3 polysachariden?
  Zetmeel (glucose ->plantaardig)
  Glycogeen (glucose -> dierlijk) gevormd in de lever en de skeletspieren (glucoseopslag)
  Cellulose (glucose ->plantaardig) kan de mens niet zelf afbreken -> deze vezels zijn belangrijk voor darmperistaltiek + stimulatie van de darmsapafscheiding 
 • Hoe worden koolhydraten afgebroken?
  Tijdens de spijsvertering worden ze afgebroken tot monosachariden
 • Wat is de mechanische afbraak van koolhydraten?
  Kauwen
 • Wat is de chemische afbraak van koolhydraten?
  Door moleculaire structuur veranderd onder invloed van enzymen. Deze worden door spijsverteringsklieren afgegeven aan het darmkanaal 
 • Voor elke biochemische omzetting van koolhydraten is een ander enzym actief, wat doet amylase?
  Knipt de zetmeelketen tot disachariden
 • Voor elke biochemische omzetting van koolhydraten is een ander enzym actief, wat doet Maltase?
  Splitst maltose moleculen in twee glucose moleculen
 • Voor elke biochemische omzetting van koolhydraten is een ander enzym actief, wat doet lactase?
  Splitst lactose in glucose en galactose
 • Voor elke biochemische omzetting van koolhydraten is een ander enzym actief, wat doet sacharase?
  Splitst sacharose in glucose en fructose
 • Wat zijn lipiden?
  Vetten en vetachtige stoffen die niet in water oplosbaar zijn
 • Waarvoor kunnen lipiden gebruikt worden?
  Ze kunnen gebruikt worden als brandstof. Cellen verbranden alleen liever glucose, omdat die en schonere verbranding is en minder zuurstof kost
 • Lipiden kunnen je in 3e verdelen, welke 3 zijn dit?
  Triglyceriden
  Fosfolipiden
  Steroiden
 • Waar is triglyceriden uit opgebouwd?
  3 vetzuren en een glycerolmolecuul
 • Waar worden trygliceriden in onderverdeeld?
  In verzadigde en onverzadigde vetzuren
 • Wat zijn voorbeelden van verzadigde vetzuren?
  Boterzuur, palmitinezuur en stearinezuur
 • Wat voor een atomen hebben verzadigde verzuren?
  Geen dubbele bindingen en een maximaal aantal H atomen
 • Wat zijn voorbeelden van onverzadigde vetzuren?
  Oliezuur
 • Wat voor een atomen hebben onverzadigde vetzuren?
  Bevatten dubbele binding tussen C atomen en daar kunnen nog H atomen aan binden
 • Onverzadigde vet kun je ook in 2e onderverdelen, welke 2 verdelingen zijn dit?
  Enkelvoudig onverzadigd vetzuur en meervoud onverzadig vetzuur
 • Wat voor een binding heeft een enkelvoudige onverzadigd verzuur?
  Een dubbele binding
 • Wat voor een vinding heeft een meervoudig onverzadigd vetzuur?
  Meer dan een dubbele binding
 • Hoe zien verzadigde vetten er bij kamer temperatuur uit?
  Gestold
 • Hoe zien onverzadigde vetten er bij kamer temperatuur uit?
  Vloeibaar
 • Triclycerine wordt tijdens de spijsvertering afgebroken tot glycerol en vetzuren, wat splitst de vetzuren van de glycerol?
  Lipase splitst vetzuren van glycerol
 • Hoe worden vetzuren met minder dan 12 C atomen opgenomen?
  Directe opname door de darmwand in bloedcapillairen
 • Hoe worden vetzuren met meer dan 12 C atomen opgenomen?
  Opname via de darmwand in de lymfecappilairen en komen daarna in het bloed
 • Wat is een belangrijke soort steroïden?
  Cholesterol
 • Waarom moet je dagelijks in je voedsel voldoende eiwitten hebben?
  Omdat er geen opslag van eiwitten in het lichaam is
 • Hoe noem je de koppeling van aminozuren aan elkaar?
  Peptidebinding
 • Eiwitten zijn ketens aan elkaar gekoppelde aminozuren, hoeveel verschillende aminozuren heb je?
  20 verschillende
 • Hoe worden eiwitten ingedeeld?
  Op basis van het aantal aminozuren waar ze uit bestaan
 • Wat zijn dipeptiden bij de indeling van eiwitten?
  Twee aminozuren aan elkaar
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar bestaat de wand van de keelholte uit?
Uit een niet verhoornend meerlagig plaveiselepitheel dat bestaat uit dwarsgestreepte spieren (horizontaal en verticaal)
Wat voor een epitheel heeft de urineblaas (vesica urinae)?
Overgangsepitheel met enkele lagen glad spierweefsel
Wat doen de spieren van de blaaswand?
Doe drukken de ureters dicht waardoor er geen terugstroom van urine mogelijk is
Wat voor een spierweefsel hebben de nierbekken en de ureter?
Circulair en longitudinaal glad spierweefsel -> peristaltische golf perst urine richting de blaas
Wat valt er onder een klonische fase bij een gegeneraliseerde aanval bij een epilepsie aanval?
- Symetrische strekken en schokken
- Cyanose (blauwverkleuring)
- Hypersialie (speekselproductie)
- Incontinetie urine (soms ontlasting)
Wat is parkinsonisme?
Symptomen die lijken op parkinson maar niet van de ziekte zelf komen, dit kan bijvoorbeeld door medicijnen die mensen slikken
Hoeveel is de gal productie?
600-800 ml per dag
In de driehoekjes van Kiernan komen de vene en arterie samen en vormen een gemeenschappelijk vat, hoe noem je dit vat?
Sinusoide
Wat breekt trypsine af?
Eiwitten
Hoe noem je de uitmondingsplaats in de duodenum (twaalfvingerige dram) waar de pancreas en lever hun buisjes uitkomen?
Papil van Vater , daar zit een spier in die Oddi sfincter heet, als die open gaat komt de pancreas sap en de gal sap in de dunne darm terecht