Summary Class notes - Medische kennis

Course
- Medische kennis
- Mevr. Bosman
- 2016 - 2017
- Horizon College (Alkmaar)
- Doktersassistente
472 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Medische kennis

 • 1486767600 H13 ogen

 • klachten conjunctivitis?
  - oogwit rood
  - tranen
  - branderig gevoel oog
  - goed zien
  - geen pijn
 • klachten allergische conjunctivitis?
  - oogwit rood
  - tranen
  - branderige ogen
  - jeuk
  - oogleden gezwollen, rood
  - vaak ook neusklachten
 • klachten bij netvliesloslating?
  - lichtflitsen
  - gezichtsveld kleiner
 • klachten staar?
  - wazig zien
  - 'niet helder zien'
  - geen pijn
  - geen roodheid
 • klachten maculadegeneratie?
  - langzaam slechter zien
  - midden van het zien minder
  - vervormd beeld
 • klachten acuut glaucoom?
  - oog rood
  - heel pijnlijk oog
  - oog hard
  - slecht zien
  - misselijkheid/braken
 • klachten iritis?
  - oog rood
  - heel pijnlijk in oog
  - slecht zien
  - lichtschuw
  - oog niet heel hard
 • klachten keratitis?
  - pijnlijk
  - branderig
  - ziet minder
  - rood oog
  - lichtschuw
 • diabetische retinopathie?
  afwijkingen netvlies door diabetes
 • conjunctivitis?
  ontsteking bindvlies
 • allergische conjunctivitis?
  allergische ontsteking van het bindvlies
 • retina?
  netvlies
 • cataract?
  staar
 • macula?
  gele vlek
 • glaucoom?
  verhoogde oogboldruk
 • wat is het gevaar van een verhoogde oogboldruk?
  oogzenuw wordt beschadigd, steeds minder zien
 • iritis?
  ontsteking iris
 • keratitis?
  ontsteking cornea (hoornvlies)
 • presbyopie?
  ouderdomsslechtziendheid
 • 1486854000 H12 keel, neus en oren

 • klachten pseudokroep?
  - gierende inademing 
  - blafhoest
  - heesheid
 • klachten rhinosinusitis?
  - pijnlijk, drukkend gevoel in het hoofd
  - hoofdpijn
 • klachten vergrootte adenoid?
  - keelpijn
  - doofheid
 • klachten otitis media acuta?
  - oorpijn 
  - koorts
  - hangerig
  - weinig eetlust
  - minder horen
  - loopoor
 • klachten otitis media met effusie?
  - geen acute klachten
  - doofheid
  - spraak-taalontwikkeling afwijkend
  - gedragsproblemen
 • klachten benigne paroxysmale positieduizeligheid?
  - aanval van duizeligheid na snelle beweging van het hoofd
 • klachten ziekte van menière?
  - heftige aanval van draaiduizeligheid
  - slechthorendheid
  - oorsuizen
  - misselijkheid
 • klachten presbyacusis?
  - gehoorverlies hoge tonen
  - suizend geluid in oor
 • pseudokroep?
  zwelling slijmvlies strottenhoofd
 • rhinosinusitis?
  ontsteking neusslijmvlies en bijholten
 • adenoid?
  neusamandel
 • tonsillen?
  keelamandelen
 • otitis media acuta?
  middenoorontsteking
 • otitis media met effusie?
  middenoorontsteking
 • otitis externa?
  ontsteking gehoorgang
 • benigne paroxysmale positieduizeligheid?
  duizeligheid
 • ziekte van menière?
  draaiduizeligheid
 • presbyacusis?
  ouderdomsslechthorendheid
 • verkoudheid
  - ontsteking van slijmvlies neus/keel en bijholten
  - virusinfectie
  - 'bovenste luchtweginfectie'
  - besmettelijk
  - symptomen na 1 tot 3 dagen

  symptomen/klachten
  - verstopte neus
  - loopneus
  - keelpijn
  - hese stem
  - hoesten/niezen
  - branderige ogen

  complicatie
  - middenoorontsteking (OMA)
  - bijholteontsteking (rhinosinusitis)

  geneesmiddelen
  - neusspray
  - zoutoplossing
  - xylometazoline, zorgt ervoor dat neusslijmvlies minder dik wordt (slinkt). gebruik zo nodig 3-4 dd. niet langer dan 1 week gebruiken.
 • bloedneus
  - bij jonge mensen meestal onschuldig
  - bij oudere mensen soms door hypertensie
  - zeldzame gevallen: bloedziekte

  advies
  - neus zacht maar goed snuiten
  - 5 min onder neusschot dichtknijpen met hoofd licht voorover gebogen
  - zo nodig alles opnieuw herhalen

  behandeling
  - bloedende vaatje dichtschroeien
  - neusholte helemaal opvullen met een neustampon
 • pseudokroep
  - bij kinderen van 1 tot 5 jaar
  - vaak 's nachts/ overdag verkouden
  - zwelling slijmvlies strottenhoofd, bij de stembanden
  - vrijwel nooit ernstig
  - virusinfectie

  symptomen/klachten

  - gierende inademing
  - blafhoest
  - heesheid

  advies
  - ouders rustig blijven ivm paniek > kind benauwd
  - kind afleiden
  - meestal binnen paar uur over
 • rhinosinusitis
  - ontsteking neusslijmvlies en bijholten (sinussen)
  - kan komen door langdurige verkoudheid
  - kan ook veroorzaakt worden door neuspoliep

  symptomen/klachten
  - zwaar, drukkend gevoel in het hoofd
  - hoofdpijn
  - pijn neemt toe bij drukverhoging

  behandeling
  - pijnstilling

  geneesmiddel
  - neusspray met corticosteriod
 • adenoid
  - 'neusamandel'
  - achter in de neusholte, bestaat uit lymfatisch weefsel
  - bestrijdt virussen en bacterien

  symptomen/klachten
  - kind ademt door mond
  - 'mond open'
  - keelpijn
  - doofheid

  complicatie
  - problemen middenoor

  behandeling
  - adenotomie > neusamandel wordt weggesneden
 • tonsillen
  - 'keelamandelen'
  - in de mond. bestaan uit lymfatisch weefsel
  - bestrijden virussen en bacterien
  - tonsillitis > activiteit tonsillen vaak samen met ontsteking

  symptomen/klachten
  - keelpijn
  - koorts
  - gezwollen lymfeklieren
  - pijn bij eten, drinken en praten

  behandeling
  - tonsillectomie > keelamandelen worden weggehaald
 • otitis media acuta (OMA)
  - 'middenoorontsteking'
  - veel bij kleine kinderen
  - begint met verkoudheid
  - geen lucht meer in het middenoor
  - virale infectie
  - druk op trommelvlies > pijn
  - buis van Eustachius raakt dicht

  symptomen/klachten
  - oorpijn
  - koorts
  - hongerig/weinig eetlust
  - minder horen
  - 'buikpijn'
  trommelvliesperforatie > trommelvlies die geknapt is
  - 'loopoor'
  - oorpijn is over

  behandeling
  - U5 > gaat meestal vanzelf over
  - ergste koorts en oorpijn minder na 2-3 dagen
  - paracetamol op vaste tijden slikken
  - zelden antibiotica > meestal virus
  - contactadvies is belangrijk!

  complicaties
  - mastoiditis  > het bot rondom het oor dat ontstoken is, vanuit bacteriële infectie middenoor, drukpijn achter het oor, oor gaat van het hoofd afstaan
  - meningitis
 • otitis media met effusie (OME)
  - 'middenoorontsteking'
  - vooral bij kleine kinderen
  - 'slijmoor' 'glue ear'
  - ontstoken middenoor met slijm/vocht
  - buis van eustachius tijdelijk verstopt
  - vergrootte neusamandel kan ook de veroorzaker zijn
  - vanzelf over 3-6 maanden, anders:
  > adenotomie, neusamandel wordt weggesneden    
  > trommelvliesbuisjes

  symptomen/klachten
  - geen acute klachten
  - doofheid
           *
    spraak-taalontwikkeling belemmerd
           *
    gedragsproblemen
 • otitis externa 
  - ontsteking huid in de gehoorgang
  - vooral bij oudere kinderen en volwassenen

  symptomen/klachten
  - irritatie
  - jeuk
  - rood, gezwollen
  - pijnlijk
  - minder horen

  oorzaken
  - zwemmen/zwembaden
  - smalle gehoorgang
  - oor schoonmaken
  - gehoorapparaat

  advies
  - geen wattenstaafjes etc. gebruiken

  behandeling
  - genezing binnen 1-3 weken
  - paracetamol
  - speciale oordruppels
 • neuritis vestibularie
  - ontsteking van het evenwichtsorgaan
  - meeste hebben diabetes of hypertensie

  symptomen/klachten
  - draaiduizeligheid
  - misselijkheid/braken

  behandeling
  - bed rust
  - na enkele dagen nemen klachten af
  - fysiotherapie om het evenwichtsorgaan te versterken
 • duizeligheid
  - benigne paroxysmale positieduizeligheid (bppd)
  - aanval van duizeligheid na snelle beweging van het hoofd
  - duurt seconden/minuten
  - klachten zijn op te wekken
  - blijven bewegen
  - klachten duren meestal aantal dagen tot weken
 • ziekte van meniere
  - heftige aanval van draaiduizeligheid
  - slechthorendheid en oorsuizen
  - kan uren duren
  - gehoorverlies en oorsuizen na langere tijd
  - gehooronderzoek noodzakelijk
 • presbyacusis
  - perceptieslechthorendheid
  - 'ouderdomsdoofheid' klachten vooral na vijftigste
  - vooral verlies hoge tonen 
  - soms gepaard me tinnitus (oorsuizen) 
  - gehoortoestel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Medische Kennis

 • 1421276400 Pagina 1&2

 • Wat zijn de 3 kwalificaties?
  Methodisch hulpverlenen
  Ontwerpen van programma's
  Versterken van de client
 • Wanneer is een ziekte chronisch?
  Er blijven objectieve afwijkingen zitten die minimaal 3 maanden duren en er zijn jaarlijks 3 ziekteperiodes
 • Wat houdt de kwalificatie methodisch hulpverlenen in?
  Verduidelijken van de hulpvraag
  Doelen vaststellen
  Hulpverleningsaanbod
  Evaluatie en eventueel bijstellen
 • Organisatie gezondheidszorg (lijnen)
  3e lijn: verpleeghuis
  2e lijn: (intramuraal)  ziekenhuis
  2e lijn: (extramuraal) specialistische medische zorg
  1e lijn: huisarts, thuiszorg
  basislijn: GGZ
 • Wat houdt de kwalificatie ontwerpen van programma's in?
  Lichamelijke aspecten maken de situatie complex -> demente bejaarde met gewrichtsslijtage, zwakke botten en suikerziekte
 • Preventie (primair, secundair, tertiair)
  Primaire preventie: Gezonde mensen gezond houden
  Secundaire preventie: Opsporen van een ziekte in een vroeg stadium (borstkanker)
  Tertiaire preventie: Voorkomen dat een ziekte terugkomt
 • Wat houdt de kwalificatie versterken van de client in?
  Gekeken naar zelfredzaamheid en zelfzorg
  Lichamelijke aspecten kunnen de zelfredzaamheid en zelfzorg negatief beinvloeden -> patiënt met schizofrenie en een ernstige longziekte
 • Chromosomen: Genotype en fenotype
  Genotype: Erfelijke eigenschappen
  Fenotype: aanleg en omgevingsinvloeden

  Als je aanleg hebt om dik te worden (genotype) en je werkt bij de mac wordt je ook dik (fenotype)
 • Wat is het biopsychosociale model?
  De mens is een combi van het lichaam, psyche en omgeving
 • Ziektes Chromosomen: Multifactioreel bepaald, afwijkend aantal chomosomen, monogeen
  Multifactioreel bepaald: Combinatie van erfelijkheid en omgeving
  Afwijkend aantal chromo: 1 teveel, syndroom van down
  Monogeen: afwijkend gen op chromosoom
 • Wat is gezondheid?
  Een situatie van evenwicht bepaald door omstandigheden waarin mensen verkeren en het vermogen dat zij bezitten of zich verwerven om zich te weren tegen verstoringen 
 • Ziektes Chromosomen: Dominante overerving, recessieve overerving, geslachtsgebonden afwijking
  Dominante overerving: 1 van de ouders heeft dominant afwijkend gen (50%)
  Recessieve overerving: beiden ouders hebben recessief afwijkend gen (25%)
  Geslachtsgebonden afwijking: Afwijkend gen ligt op het X chomosoom
 • Wat is illness?
  Zich ziek voelen (een griepje)
 • Wat is sickness?
  Als ziekte gedragen (ziek gedragen maar niet veel aan de hand)
 • Wat is disease?
  een objectiveerbare ziekte (ziekte geconstateerd)
 • Wat zijn symptomen?
  Ziekteverschijnselen -> subjectief of objectief
 • Wat houdt acuut in?
  Plotseling, snel en kortdurend
 • Wat houdt chronisch in?
  Sluipend en langdurend
 • Wat houdt recidief in?
  Dezelfde ziekte komt terug
 • Wat houdt remissie in?
  de symptomen verdwijnen geheel of gedeeltelijk bij chronische ziekte
 • Wat houdt een complicatie in?
  Er treedt nog een ziekte op die nauw samenhangt met oorspronkelijke ziekte
 • Wat is preventief?
  voorkomend
 • wat is curatief?
  genezend
 • wat is palliatief?
  verzachtend
 • wat is het belastbaarheidsmodel?
  gaat uit van het evenwicht tussen draaglast en draagkracht: ziekte ontstaat als de last te zwaar wordt of de kracht van individu afneemt
 • Wat is homeostase?
  Ziet ziekte als een verstoring in de verhouding tussen lichaamssappen. 
 • Wat zijn hurmoren?
  Lichaamssjappen zoals bloed, slijm, gele gal en zwarte gal
 • Wat is sanguinisch?
  impulsief en rusteloos
 • wat is flegmatisch?
  traag
 • wat is melancholie?
  zwartgalligheid
 • wat is cholerisch?
  opvliegend
 • Wat is amamnese?
  dit moet de hulpvraag van de client verduidelijken. wanneer zijn de klachten ontstaan, wat is de aard, ernst en duur?
 • Wat is tractusanamnese?
  vragen over de orgaanstelsels
 • Wat houdt lichamelijk onderzoek in?
  1. Inspectie
  2. Percussie (kloppen) -> Indruk over de grootte en bewegelijkheid van organen
  3. Palpatie (betasten) -> geeft indruk van lever, milt, darmen en spieren
  4. Bloeddruk meten
  5. Reflexen controleren
 • Wat is gynaecologisch onderzoek?
  Geeft een beeld omtrent de uitwendige en inwendige geslachtsorganen bij een vrouw. stelt prolaps, tumoren en infecties vast. 
 • Wat is een prolaps?
  Een verzakking bij de vrouw
 • Wat is vaginaal toucher?
  Vagina en buikorganen worden onderzocht. geeft indruk van pijnlijkheid, vorm en grootte van organen
 • Wat is rectovaginaal toucher?
  Blijft de wijsvinger van de arts in de vagina en onderzoekt hij met zijn middelvinger via het rectum de achterwand van de vagina
 • Wat is een speculum?
  Een eendenbek
 • Wat is een biopsie?
  Verwijdering van weefsel
 • Wat is curettage?
  Verwijdering van baarmoederslijmvlies (miskramen)
 • Wat is rectaal toucher?
  Onderzoek van bekkenorganen
 • Wat is lumbaalpunctie?
  worden uitgevoerd in de ruimte tussen het harde en het zachte hersenvlies in het lendendeel van de wervelkolom
 • Wat is een beenmergpunctie?
  geeft informatie over oorzaken van afwijkingen van het bloed
 • Wat is een ECG?
  De prikkelgeleiding van het hart wordt naar een apparaat gestuurd en geeft zo een indruk van je hartritme
 • Wat is een röntgenonderzoek?
  Doormiddel van contravloeistof kunnen er fotos gemaakt worden
 • Wat is een endoscopie?
  een kijk operatie
 • Wat is een echografie?
  ultrageluid met een frequentie die boven de gehoorgrens ligt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de belangrijkste oorzaak van bronchuscarcinoom?
Roken.
Wat is bronchuscarcinoom? En waar ontstaat deze kanker?
Dit is longkanker, maar de kanker ontstaat in de bronchiën.
Wat is mesothelioom? En wat is de oorzaak?
Dit is longvlieskanker. Ten gevolge van asbest.
Wat is pleuritis?
Longvliesontsteking.
Wat is een spanningspneumothorax?
Dit is wanneer de opening zich niet sluit en de druk om de long alsmaar toeneemt. De long klapt volledig in elkaar en het hart komt in de verdrukking.
Bij welke mensen komt een spontane pneumothorax het meest voor?
Bij jonge, rokende mannen.
Wat is een pneumothorax? En wat is er hierbij aan de hand?
Een klaplong. Hierbij zit er lucht tussen de longvliezen. Dit kan spontaan ontstaan door een scheurtje in een zwak plekje aan de rand van de longen. Het gevolg is lucht in de pleuraholte. Dit veroorzaakt van buitenaf druk op de long. Als deze druk te hoog wordt, klapt de long gedeeltelijk in elkaar.
Wat is er bij COPD aan de hand?
Om de longblaasjes heen bevinden zich hele dunne bloedvaatjes. Deze vergemakkelijken de opname van zuurstof in het bloed en de afgifte van koolzuur aan de uitademingslucht. Er zijn mensen bij wie de bronchiën aan de binnenkant continu ontstoken zijn. Dit heet chronische bronchitis. De meest voorkomende oorzaak hiervan is roken. De slijmcellen produceren dan continu veel slijm. Door irritatie van zenuwcellen en door het slijm moet de patiënt vaak hoesten. Het hoesten komt ook doordat de trilharen als gevolg van het roken niet goed meer functioneren. Roken is zo schadelijk dat het niet bij chronische bronchitis blijft. De longblaasjes worden langzaam afgebroken. Dit geldt ook voor de bloedvaatjes. Kleine blaasjes veranderen in grotere holten zonder bloedvoorziening. Ademhaling in deze grotere holten is bijna onmogelijk. De blijvende beschadigingen worden longemfyseem genoemd. Naarmate het longweefsel verdwijnt, wordt de patiënt toenemend kortademig.
Wat is COPD?
Dit is chronische bronchitis en longemfyseem samen. Chronische obstructieve longaandoening.
Wat is astma? En wat is er bij astma aan de hand?
Een chronische longaandoening. Het probleem bij astma is dat de bronchiën aan de binnenkant als gevolg van allerlei allergische en andere prikkels voortdurend min of meer ontstoken zijn. De doorlaatbaarheid neemt af. Soms trekken de gladde spiercellen in de wand de bronchiën heftig samen. In dat geval is de vernauwing heel sterk (astma-aanval). Met veel kracht wordt de lucht uit de longblaasjes naar buiten geperst.