Summary Class notes - Medische Leerlijn

Course
- Medische Leerlijn
- Joop Ruck, Marianne Roks, Leo Stunnenberg
- 2013 - 2014
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
339 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Medische Leerlijn

 • 1572562800 Week 1

 • Benaming: 
  Met patiënt overleggen over de behandeling
  Share dessision making
 • Wie mogen van een protocol afwijken in de spoedeisende hulp?
  MMT
 • Patiënten beleeft een ongeval anders dan omstanders.
 • Waarom krijgen patiënten van de ambulance geen orale pijnstilling?
  Kans op braken is groot / vaak aanwezig. Dan komt de pijnstilling ook het lichaam weer uit zonder dat het zijn werking heeft kunnen doen.
 • Wat is 100 keer sterker als morfine?
  Fentonil - dit valt onder de opiaten
 • Wat betekend EPD
  Elektronisch patiënten dossier
 • Leg het begrip SBAR uit
  Manier om patienten over te dragen, naar een ander specialisme. 
  S - situation - situatie
  B - background - medische achtergond
  A - Assessment - beoordeling wat is er aan de hand (DD)
  R - Recommendation - aanbeveling van mogelijke behandeling.
 • Wat is ketenzorg
  Een samenhangend geheel van verschillende differentiaties die samen zorgen voor de zelfde patiënt.
 • Nulde lijn zorg betekend
  Preventieve gezondheidszorg
  - GGD (gemeentelijke gezondheidsdiensten)
 • Eerste lijn zorg betekend
  Zorg waar patiënten zelf heen kunnen:

  - huisartsen post (HAP)
  - huisartsen
  - tandartsen
  - eerstelijnspsychologen
  - fysiotherapeuten    
  - verloskundigen
 • Tweede lijn zorg betekend
  Als patiënten worden doorverwezen voor specialistische zorg. Bijvoorbeeld huisarts stuurt patiënt naar ziekenhuis voor onderzoek.  
  ~patiënten kunnen hier ook heen gebracht worden met een ambulance. ~

  - spoedeisende hulp (SEH)
  - Ziekenhuizen (algemeen)
  - geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  - gespecialiseerde jeugdzorg
 • Derde lijn zorg betekend
  Hoog specialistische zorg of topklinische zorg. 
  - academische ziekenhuizen
  - specialistische klinieken (bijvoorbeeld Via Sana)
 • Wat betekend telecoaching
  Het op afstand bekijken of patiënten medicatie in nemen.
 • Telemonitoring betekend
  Het op afstand volgen van patiënten
 • Zorg op afstand houd in dat...
  De thuiszorg of wijkverpleegkundige dagelijks contact heeft met de patiënten op afstand.
 • Wat is eHealth?
  Telemonitoring
  telecoaching
  zorg op afstand
 • Noem een 5-tal voorbeelden van eHealth
  - spotter GPS tracker voor mensen met dementie
  - Maaltijdrobot Obi
  - freeStyle libre: glucose prikken zonder meten
  - slimme wearables voor ECG registratie   
  - beweging stimuleren met een computerspel (qwiek play, silver fit)
 • Wat gebeurt er bij freeStyle Libre
  Glucose meten zonder te prikken door een apparaatje dat op de huid vast zit. Het apparaatje neemt iedere keer een kleine bloed sample om te kunnen meten.
 • Welke handelingen voert de ambulance uit bij patiënten met pijn op de borst
  - Hartslag meten
  - ECG maken
  - Wat voor soort pijn is het
  - Wat is de pijnscore
  - Zuurstof meten
  - Uitstralende pijn
  - Familie anamnese
  - Medicatie gebruik
  - (S)AMPLE ~ (symptomen) Allergie, Medicatie, Past (historie), Laatst gegeten, Event (wat is er gebeurt)
 • Wat is angina pectoris
  Zuurstof tekort in de hartspier.
 • Wat is een hartinfarct?
  Een vernauwing van de kransslagader door aderverkalking (plaque), bloedstolsels zorgen voor afsluiting van de kransslagader waardoor er zuurstoftekort ontstaat in een deel van de hartspier hier kan dan beschadiging optreden of het deel van het hart sterft af.
 • Welke techniek is om een beroerte snel op te sporen.
  De FAST techniek
 • Waar staat de FAST techniek voor
  F- Face - gezicht
  A- Arm - arm
  S - Speach - praten
  T - Time - hoelang
 • Wat betekend cardiodiagnostiek
  De verdieping in de diagnostiek en behandeling van cardiale aandoeningen
 • Hoeveel ml is de normale slagvolume van het hart
  70 ml
 • Waarom is de slagvolume van het hart 70 ml en geen 100 ml als er wel 100 ml in het hart kan
  Omdat als het hart geheel samen knijp is de kans aanwezig dat de wanden aan elkaar blijven kleven
 • Welke werkvelden in de gezondheidszorg zijn er
  - AGZ (algemene gezondheidszorg)
  - GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
  - MGZ (maatschappelijke gezondheidszorg)
  - JGZ (jeugdgezondheidszorg)
 • Wat is micro-niveau
  Organisaties van zorg binnen een instelling of organisatie
 • Wat is meso-niveau
  Organisatie van zorg binnen een gemeente
 • Wat is macro-niveau
  Organisatie van zorg op landelijk niveau
 • Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg
  Mantelzorgers overkomt het omdat er is een emotionele band met diegene waar voor ze zorgen. 
  vrijwilligers kiezen ervoor om voor iemand te zorgen, vaak kennen ze die persoon vooraf niet goed.
 • Welke 4 zorgwetten zijn er in Nederland
  - ZVW ~ zorgverzekeringswet, iedereen heeft een zorgverzekering
  - WLZ ~wet langdurige zorg
  - WMO ~ wet op maatschappelijke ondersteuning
  - Jeugdwet
 • De ZVW - zorgverzekeringswet

  de inhoud is wettelijk bepaald
  verplicht voor iedereen
  acceptatieplicht voor zorgverzekeraars

  verzekerde betaald premie
  verplicht eigen risico om kostenbewustwording te vergroten bij inwoners. 
  inkomstenafhankelijke bijdrage door werkgevers

  zorgtoeslag bij laag inkomen, verstrekt via de belastingdienst
 • De WLZ - wet langdurige zorg

  per gemeente!

  financiering:
  inkomstenafhankelijke premie / bijdrage
 •   De WMO - wet maatschappelijke ondersteuning

  de gemeenten moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Verder zijn de verantwoordelijk voor mensen die niet niet  (meer) zelfstandig kunnen wonen.
 • Waar staat PGB voor
  Persoons Gebonden Budget
 • De gemeente is verantwoordelijk wat betreft ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen / jongeren bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen met betrekking op de jeugdwet. 

  Het doel van de wet is dat kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving, dat ze naar eigen vermogen zelfstandig kunnen worden en in zoverre mee kunnen draaien in de maatschappij.   

  Het geld wat er nodig is krijgt de gemeende van de overheid.
 • Wat is de definitie van kwaliteit
  Kwaliteit is de mate van overeenkomst tussen criteria van goede zorg (wenselijke zorg) en de praktijk van die zorg (feitelijke zorg)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke classificaties van operaties zijn er
- schoon  = geeninfectie, asepsis intact (hartoperatie)
- schoon/besmet = orgaan geopend, weinig contaminatie
- besmet = flinke contaminatie uit orgaan / omgeving, acute ontsteking, zonder pus (darmoperaties) 
- vuil
Welke stoffen / holten uit het lichaam zijn niet steriel
Huid
mond / keel
bovenste luchtwegen
darmen
vagina
Welke stoffen / holten uit het lichaam zijn steriel
Bloed
borst holte / buikholte
liquor (hersenvocht)
urine
gal
onderste luchtwegen
Geef de kenmerken van bacteriën
Geen celkern, prokaryoot
heeft DNA los in het cytoplasma
celwand met celmembraan
kan zelfstandig delen
energie uit omgeving nodig
zichtbaar onder lichtmicroscoop (x1000) 
groepsindeling via: 
 • gramkleuring 
 • vorm
behandelbaar met antibiotica
hebben zweepstaart (flagellen) om zich voort te bewegen       
Geef de kenmerken van virussen
Heeft DNA  RNA
geen celwand, omhuld door een eiwit
heeft gastheer nodig om te vermenigvuldigen
alleen te zien onder elektronenmicroscoop
kan chronisch aanwezig zijn 
niet behandelbaar met antibiotica, wel met antivirale middelen
De dosering van paracetamol bij kinderen is
40 mg voor de eerste keer die dag, en maximaal 90 mg / per kilo lichaamsgewicht per 24 uur.
De dosering van paracetamol bij volwassenen is
Max. 6 x 500 mg per dag
Wat zijn de functies van de pancreas
Spijsvertering
hormoonproductie
Maagzuur in het duodenum word geneutraliseerd door
Bicarbonaat
Bicarbonaat is een .. En een..
Buffer en een base