Summary Class notes - medische microbiologie

Course
- medische microbiologie
- -
- 2014 - 2015
- Rijksuniversiteit Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen)
- Life Science and Technology
688 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - medische microbiologie

 • 1590357601 college 1 dag 1

 • Definitie microbiologie
  Microbiologie houdt zich bezig met de studie en onderzoek naar micro-organismen of MO
 • Wat is een celdiffertiatie?
  Celdiffertiatie is het proces waarbij een weinig gespecialiceerde verandert in een meer gespecieliceerde cel.
 • De eigenschappen van MO??
  1. Cellen
  2. Organische stoffen
  3. Stofwisseling
  4.  Voorplanting
  5. Prikkelbaarheid
 • Eigenschappen van MO Cellen leg uit?
  MO opgebouwd uit 1 of meerdere cellen.
  Kleinste MO bestaat uit 1 cel.
  Grotere MO bestaan uit miljoenen  cellen.
 • Wat is het verschil tussen organische en anorganishe stoffen?
  Organische stoffen: enkel in levende MO en hun dode resten.
  chemische: bestaan uit keten van 2 of meer atomen C- atomen
  Bv.: eiwitten, koolhydraten ( suiker en zetmeel) en vetten. Steenkool en olie, wol, leer.
  Anorganische stoffen: afkomstig van levenloze natuur 
  Bv. Water, ijzer, koper, zuurstof.
 • Wat gebeurt tijdens de stofwisseling?
  Vb: opname voedingsstoffen= stofwisselingsproces 
  Vb: afgifte afvalstoffen= stofwisselingsproces
 • In de cel vindt men stofwisselingreacties plaats welke?
  1. Reacties om celmateriaal op te bouwen ( assimimilatie)
  2. reacties om energie te bouwen ( dissimilatie)
 • Voortplanting van een cel?
  Ieder organisme kan nakomelingen krijgen of MO.
  Voorwaarde voor bestaan van de soort of type
 • Prikkelbaarheid van een cel?
  Reageren op prikkels uit hun omgeving= plant, dier, eencellige organisme.
 • Ziek worden na een besmetting 2 voorwaarden?
  1. Aanvalskracht of ziektekiemen groot genoeg is
  2. Verdedeging zwak
 • Wrm leidt besmetting niet altijd op ziek worden? Wanneer zijn we wel ziek?
  Ziektekiemen vermenigvuldigen = cellen worden beschadigd= gevolg hiervan is reactie van het lichaam ontwikkelt een ontstekking ( rubor, tumor, calor, dolor en fuctieverlies) roodheid, zwelling, warmte, pijn en verstoorde fuctie.
 • De onderverdeling van pathogene MO?
  • Virussen
  • bacterien 
 • Hoe dringen virussen en bacteriën in ons lichaam terecht?
  • Via lucht (aerogeen)
  • Via spijsverteringskanaal (enteraal)
  • Via huid of slijmvliezen ( cutaan)
  • Via het bloed ( hematogeen)
 • Wat zijn de rechstreekse schade van een MO?
  1. Productie van gifstoffen: Verstoren lichaamsfunctie of uitschakelen of vellen doen afsterven ( bv. Tetanus of difterie)
  2. Afvalstoffen van bacteriën: Werken lokaal irriterend op slijmvliezen, • Slijmvliezen produceren meer slijm (sputum), • Lokken reflexen uit bv.: hoesten, braken, diarree
  3. Beschadiging of vernietiging: Indringen in cellen = beschadigen en/of vernietigen!
  4. Verbruik van voedingstoffen: Alle bacteriën verbruiken voedingsstoffen, • Gaat ten koste van weefselcellen!!!
  5. Oplossen van weefsels: Enkele bacteriën beschikken over krachtige enzymen die lokale weefsels kunnen oplossen!
 • Wat zijn onrechtstreekse schade???
  Afweer van eigen lichaam:
  • Immuunsysteem gebruik chemische wapens is 2- ledig:
  1. MO doden en verteren 2. Eigen lichaamscellen aantasten
 • Wat is een microbe?
  Een micro organisme of microbe is een wezen dat te klein is om met het blote oog te kunnen zien.
 • Microbioom wat is dit?
  Microbioom van organisme = geheel van alle microben die zich in het lichaam bevinden.
  • Ruim honderdduizend miljard
 • Vingerafdruk van microben?!!!
  • Microbioom bestaat uit alle bacterien, schimmels en archaea op en binnen een organisme.
  • MO nodig om te overleven.
  • Zonder microbioom=  geen leven mogelijk
  • Bestaat uit symbionten= symbionten hebben ons nodig om te overleven maar wij ook hun. Wij wissellen hele tijd voedinstoffen aan elkaar en informatie.    
 • Hersen-darm as?
  • Belangerijk voor welzijn: lichaam en geest
  • Darmicroben  verteren voedsel, trainen je afweersysteem, produceren vitaminen en hormonen en beschermen je tegen schadelijke bacteriën - nauw contact met brein
 • Wat zijn de verwerkers van infectieziekte?
  • Bacteriën
  • Commensalen
 • Wat is een bacteriën??
  • Eencellig
  • Kernloos
  • Zelfstandig levende organisme
  • Enorm aanpassings vermogen (versus AB)
  • Commensalen= aanpassing aan de mens!! Mens = gastheer
 • Commensalen verschillende soorten??
  • Kokken 
  • Bacillen
  • Spirillen of schroefbacillen  
 • Wat is een commensalen?!!!
  • Leven van afvalstoffen 
  • Buitenkant weefsels ( huid, slijmvliezen van mond, keel en spijsverteringstelsel)
  • Perfect aangepast ( specifieke plaatsen) 
 • Waarom is een commensalen nuttig voor?
  • Afweersysteem voortdurend stimuleren opbouw van immuniteit.
  • Plaatsen op ons lichaam bezetten zodat ongewenste stoffen waar we ons niet kunnen verdedigen  minder kans krijgen om zich te vestigen. Ons afweersysteem zorgt dat ons commensalen buiten blijven= temmen pathogenen.
 • wat zijn de eigenschappen van bacteriën?
  • Autotrofe bacteriën
  • Heterotrofe bacterien 
 • Wat is de autotrofe bacterien?
  Zelfstandig leven, geen organische stoffen nodig
  Fotosynthese: licht als energie om water en koolstofdioxide omzetten naar glucose
  Chemosynthese : chemische energie om water en koolstofdioxide omzetten naar energierijke stoffen.
 • Wat is een heterotrofe bacterien?
  Organische stoffen nodig van andere organismen! 
  Bv: glucose
 • Hoeveel 5 de van de bacterien is autotrofe bacterien?!!!!
  1/ 5 van de bacterien is autotrofe.
  Eerste schakel in voedselketen
 • Hoeveel 5 de van de bacterien is heterotrofe bacterien?!!!
  4/5 van de bacterien is heterotrofe.
   Aangewezen op andere voedingstoffen
 • Opbouw van de bacterie: Wat is een pilus of pili?
  • Zijn haarachtige structuren op de opervlakte bacterien.
  • Via de pilus kan de bacterie zijn cytoplasma verbinden met een andere bacterie:
  • De haakjes van de pili die bacterie zich daarmee aan vasthechten= adreheren of adherentie.
 • Wat is het doel van pili?
  Erfelijk materiaal uitwisselen
 • Wat is de metabolisme van de bacterien?!!!
  Symbionten= wij hebben hun nodig en zij ons = om te overleven.
  De bacterie in het darmkanaal (E. Coli) profiteren van aangevoerde voedsel en produceren vit. K dat een belangerijke rol speelt bij bloedstolling.
 • Wat gebeurt als je weinig vit. K hebt???
  Bloed is te lopend.
  Bv bij het vallen veel bloedverlies.
 • Hoe splitsen we de gramkleuring???
  Bacterien splitsen in 2 groepen om te zien Gram + of Gram -.
 • Hoe wordt gram + en gram - gemaakt???
  Bacterie onderdompelen in purperen kleurstof daarna jood= complex verkrijgen.
 • Hoe weten we of we met een gram + te maken hebben??
  Gram + houden de complex vast na spoeling alcohol = blauwe of paarsblauwe
 • Hoe weten we of met een gram - te maken hebben??
  Gram - houden kleurstof na spoeling niet vast ( rode vloeistof)= rood, small spectrum.
 • Wat zijn virussen?!!!
  • Kleiner dan andere MO
  • Virussen hebben geen eigen metabolisme 
  • Niet zelfstandig vermenigvuldig, overleven of voortplannen.
  • Gasheer nodig voor overleving
  • Geen eigen metabolisme = niet gevoelig aan AB, wel vaccinatie.
 • Voor welke infecties zijn virussen verantwoordelijk???
  • Influenza (griep)
  • Meningitis (hersenvliesontsteking)
  • Rubella ( rode hond)
  • Aids
  • hepatitis B en C 
  • Brochitis
  • Rinitis ( verkoudheid)
  • Vormen van keelpijn en diarree.       
 • Virussen zijn onderverdeeld in twee groepen? Welke?
  • Geeinvelopeerde virussen met een schil ( dierlijke virussen, zoals griepvirus)
  • Naakt virussen die niet over een wand of enveloppen beschikken. ( bv. Noro virus dat een besmettelijke diarree veroorzaakt. 
 • Met wat kan je naakt virussen bestrijden??
  Een naakt virus kan niet tegen u handen wassen met water en zeep voor 1 min. 
  Handen ontsmetten helpt niet.
 • Wat is een bacteriofaag??
  • Bacteriofaag is een klein virus, die bacterie infecteer via staart. Niet zelfstandig vermenigvuldigen
  • Via staart overdracht van genetisch materiaal in gastheer
 • EXvraag: Kan antibiotica therapie worden toegediend bij virale infectie?
  Ja, want dat kan een bactriofaag zijn 
 • Pathogeniciteit en virulentie. We maken een onderscheid van??
  Onderscheid tussen primair en opportunisten.
 • Wat zijn de primair pathogeen MO?!!!
  Bij een besmetting meestal ziekteverschijnselen bij gevoelige maar gezonde gastheren. Die komen bij ons binnen bij gezonde populatie gastheren.
 • Wat zijn de opportunistische pathogenen?!!!
  Enkele ziekte of aanleiding tot,
  Zoeken naar individuen die al ziek zijn ( nog zieker te maken)met een verlaagde weerstand of onderliggende ziekte.
 • Wat zijn de fasen in het ontstaan van infectie ziekten?
  1. Besmetting: 
  -Oppervlak van de huid of slijmvliezen
  -Spier of andere weefsels bv: trauma 
  2. Lokale invasie: 
  - gastheerweefsel aangetast door mo of producten en eventuele verspreiding doorheen lichaam.
  3. Ontstekingsreactie - immuunreactie:
  -eliminatie MO
  -ontsnappen van MO aan weerstand voor vermeerdering of overdracht naar andere gastheer
  4. Resolutie- herstel :
  - Herstel van gastheer of letaal verloop ( dodelijk)
 • Waar moeten we een onderscheid maken bij de besmetting van een mens?
  Onderscheid tussen besmettelijke ziekten en infectieziekten die niet besmettelijk zijn!
 • Bij besmettelijke vindt men overdracht van mens tot mens. Via wat??
  1. Horizontale transmissie 
  2. Verticale transmissie 
 • Wat zijn horizontale en verticale transmissie??
  Horizontale transmissie: 
  direct contact 
  aerosolen 
  water en voedsel (shakel tussen de mensen)
  Verticale transmissie: 
  moeder en kind: in utero of transplacentair
  moeder en kind: baring of perinataal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Medische microbiologie

 • 1505340000 Hoorcollege 1

 • Hoe groot is de gemiddelde bacterie?
  0,5-5 micrometer (ongeveer 10x kleiner dan onze cellen)
 • Wat is de kleinste bacterie die er bestaat?
  Mycoplasma pneumoniae (0,2 micrometer)
 • Wat is de grootste bacterie die er bestaat tot nu toe?
  Thiomargarita namibiensis (750 micrometer - 1 mm)
 • Hoe wordt de bacterie Thiomargarita namibiensis ook wel genoemd?
  Zwavel parel van Namibië; hij leeft op de bodem van de oceaan voor de kust van Namibië
 • Hoeveel bacteriën (gewicht) draagt een mens bij zich?
  1-2 kilo, ongeveer 1-2% van ons lichaamsgewicht (vele soorten helpen ons om gezond te blijven, terwijl sommige andere soorten ons ziek kunnen maken).
 • Hoeveel bacteriën bevinden zich in ons lichaam ten opzichte van ons eigen aantal cellen?
  Ongeveer 10x zoveel (tussen 10x zoveel en evenveel in: iedereen heeft zijn eigen unieke verzameling aan micro-organismen)
 • Komen in een gezond persoon bacteriën voor in de darmen, ogen en de geslachtsorganen?
  Ja, zowel in de darmen, de ogen als de geslachtsorganen
 • Waar of niet waar: Wanneer je de vleesetende bacterie Streptococcus pyogenes in/op je lichaam krijgt word je erg ziek?
  Niet waar
 • Welke tijd noemt men de vroege jaren van de microbiologie?
  Tot de 17de eeuw
 • Hoe dacht men tot de 17de eeuw over micro-organismen?
  Mensen wisten wel hoe je brood, wijn en bier kon maken, dat water niet altijd was om te drinken, dat alcohol water veiliger maakte en dat ziektes konden worden overgedragen, maar...
  Niemand wist van het bestaan van micro-organismen!
 • Wie is de belangrijkste uitvinder van de vroege jaren van de microbiologie (tot de 17de eeuw)?
  Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)
 • Wat ontdekte Antonie van Leeuwenhoek?
  Uitvinder van de microscoop:
  - Bekeek een druppel water (1674) en zag er 'beasties' in (protozoa, o.a. pantoffeldiertjes)
  - Bekeek tandplak (1684) en beschreef 'animalcules' (bacteriën). 
  Hij ontdekte dus de micro-organismen of microben en wordt daarom ook wel de vader van de microbiologie genoemd.
 • Antonie van Leeuwenhoek ontdekte eerst protozoa (druppel water, 1674) en later pas de bacteriën (tandplek, 1684), waarom?
  Doordat protozoa groter zijn dan bacteriën werden deze eerder ontdekt.
 • Welke tijd noemt men het Gouden tijdperk van de microbiologie?
  Eind 19de, begin 20ste eeuw
 • Welke 4 belangrijke vragen speelden er in het Gouden tijdperk van de microbiologie?
  1 - Kan microbieel leven spontaan ontstaan?
  2 - Wat veroorzaakt vergisting?
  3 - Wat veroorzaakt ziekte?
  4 - Hoe kunnen we infecties en ziekten voorkomen?
 • Welke wetenschappers hebben de vraag of microbieel leven spontaan kan ontstaan beantwoord?
  - Aristoteles (384-322 v.Chr)
  - Francesco Redi (1626-1697)
  - Louis Pasteur (1822-1895)
 • Hoe dacht Aristoteles (384-322 v.Chr) over de vraag of microbieel leven spontaan kan ontstaan?
  Leven kan spontaan ontstaan ('generatio spontanae' = abiogenesis). Dit werd zo'n 2000 jaar lang geaccepteerd. In de 17de eeuw begon men deze theorie echter te onderzoeken.
 • Hoe dacht Francesco Redi (1626-1697) over de vraag of microbieel leven spontaan kan ontstaan?
  Redi deed een experiment dat laat zien dat maden niet kunnen groeien op voedsel wanneer er geen vliegen bij kunnen komen.

  Conclusie: groter leven kan niet spontaan ontstaan. Dieren kunnen alleen ontstaan vanuit andere dieren.
  Maar hoe zat het dan met de kleine beestjes van Van Leeuwenhoek?
 • Hoe dacht Louis Pasteur (1822-1895) over de vraag of microbieel leven spontaan kan ontstaan?
  1861: Pasteur deed een experiment met een kolf met gesteriliseerd bouillon (werd net zolang gekookt dat alles wat erin aanwezig was dood was). Het sloot de kolf niet af, maar liet er lucht bij komen door een nek met een S-vorm. Stof en microben konden hierdoor de bouillon niet bereiken. Er werd gekeken of er spontaan micro-organismen zouden ontstaan in de bouillon. Zelfs na 9 maanden was de bouillon nog steriel.

  Conclusie: micro-organismen kunnen ook niet spontaan ontstaan (spontaneous generation). Micro-organismen ontstaan uit andere micro-organismen uit de lucht.
  Pasteur wordt (net als Van Leeuwenhoek) ook wel de vader van de microbiologie genoemd.
 • Welke wetenschapper heeft de vraag wat vergisting veroorzaakt beantwoord?
  Louis Pasteur (1822-1895)
 • Wat is fermentatie (vergisting)?
  Fermentatie (vergisting) = de omzetting van suiker in alcohol of melkzuur.
  Veel wetenschappers dachten dat de lucht deze fermentatiereacties aanstuurde. Anderen dachten dat levende organismen verantwoordelijk waren. Vergisting is onder andere van toepassing bij de productie van wijn uit druivensap.
 • Hoe dacht Louis Pasteur (1822-1895) over wat vergisting veroorzaakt?
  Pasteur observeerde druivensap:
  - Hypothese 1: fermentatie gebeurt spontaan. Hij sloot steriele druivensap luchtdicht af. Er vond geen fermentatie plaats en de druivensap bleef vrij van micro-organismen.
  - Hypothese 2: fermentatie gebeurt door de lucht. Hij liet steriele druivensap staan met blootstelling aan de lucht (S-vorm nek). Er vond geen fermentatie plaats en de druivensap bleef vrij van micro-organismen.
  - Hypothese 3: bacteriën zorgen voor de fermentatie. Hij sloot druivensap met bacteriën luchtdicht af. Er vond fermentatie plaats, maar de bacteriën reproduceerden en produceerden zuren.
  - Hypothese 4: gisten zorgen voor de fermentatie. Hij sloot druivensap met gisten luchtdicht af. Er vond fermentatie plaats: de gistcellen reproduceerden en produceerden alcohol. Gistcellen blijken zowel zonder als met zuurstof te kunnen groeien (facultatief anaerobe organismen).

  Conclusie:
  - Anaerobe bacteriën in druivensap produceren zuren.
  - Gistcellen in druivensap produceren alcohol.

  Hij ontdekte pasteuriseren: het net genoeg verhitten van een vloeistof om de smaak goed te houden, maar de bacteriën te doden.
 • Wat is pasteuriseren?
  Het net genoeg verhitten van een vloeistof om de smaak goed te houden, maar de bacteriën te doden.
 • Welke wetenschappers hebben de vraag hoe ziektes kunnen ontstaan beantwoord?
  - Louis Pasteur (1822-1895)
  - Robert Koch (1843-1910)
  Pasteur en Kock waren concurrenten (leefden in dezelfde tijd). Ze concurreerden om de veroorzaker van miltvuur (anthrax) te identificeren.
 • Hoe dacht Louis Pasteur (1822-1895) over het ontstaan van ziektes?
  1857: Pasteur bedacht de germ theory of disease: micro-organismen kunnen ziektes veroorzaken. Hij dacht een ziektes met dezelfde symptomen in alle patiënten veroorzaakt worden door een specifieke ziekteverwekker (germ), een zogenaamde pathogeen.

  Tegenwoordig weten we dat deze theorie maar gedeeltelijk klopt: besmettelijke ziekten worden veroorzaakt door pathogenen, maar er zijn ook genetische ziekten en allergische reacties waarvoor het niet geldt.
 • Hoe dacht Robert Koch (1843-1910) over het ontstaan van ziektes?
  Belangrijk voor de etiologie (studie naar de oorzaak van ziekten):
  - Koch ontdekt een staaf-vormige bacterie (anthrax) met endosporen in het bloed van geïnfecteerde dieren. Injectie van deze sporen in muizen veroorzaakte altijd miltvuur.
  - Begon met het kweken van bacteriën op een vaste ondergrond om kolonies te verkrijgen. Hypothese: elke kolonie ontstaat uit een enkele cel. Hij testte elke kolonie om te bepalen of die een ziekte veroorzaakte.
  - Postulaten van Koch
 • Wat zijn de postulaten van Koch (1886)?
  Criteria om te bepalen of een organisme een ziekte veroorzaakt (pathogeen is):
  1. Het organisme moet altijd aanwezig zijn in personen die de ziekte hebben en nooit in gezonde personen.
  2. Het organisme moet kunnen worden (rein) gekweekt buiten het lichaam. 
  3. Wanneer het gekweekte organisme in een gezonde gastheer wordt geïntroduceerd moet deze gastheer de ziekte krijgen. 
  4. Het organisme moet weer uit de experimentele gastheer geïsoleerd kunnen worden en gelijk zijn aan het originele micro-organisme.
 • Hoe kunnen infecties en ziektes worden voorkomen?
  - Preventie
  - Epidemiologie
  - Vaccinatie
  - Antibiotica
 • Wat zijn de belangrijkste preventie maatregelen tegen ziekte of infectie?
  - Riool en schoon drinkwater
  - Persoonlijke hygiëne
  - Ongediertebestrijding
  - Hygiëne door medisch personeel en in ziekenhuizen
 • Wie is de vader van de preventie van infecties en ziektes?
  Ignaz Semmelweis (1818-1865): 
  - Kraamvrouwenkoorts op een afdeling in het ziekenhuis fors na beneden na invoering hygiëneregels (handen wassen) voor medisch personeel in ziekenhuizen.
 • Wat is epidemiologie?
  Uitzoeken wat de bron is van een infectieziekte en hoe deze overgedragen wordt.
 • Wie is de vader van de epidemiologie?
  John Snow (1813-1858)
  1854: Hij bracht gevallen van cholera in Londen in kaart en identificeerde de bron: een besmette waterpomp
 • Welke wetenschappers hebben het idee van vaccineren ontdekt?
  - Edward Jenner (1749-1823)
  - Louis Pasteur (1822-1895)
 • Wat heeft Edward Jenner (1749-1823) ontdekt over vaccinaties?
  Edward Jenner is de vader van de immunologie (de studie van afweermechanismen van het lichaam tegen pathogenen).
  - Hij ontdekte dat de blootstelling aan koeienpokken (bij melkmeisjes) bescherming biedt tegen het veel gevaarlijkere pokkenvirus. Er werd immuniteit gevormd.
  - Hij ontwikkelde de procedure van vaccinaties
 • Wat heeft Louis Pasteur (1822-1895) ontdekt over vaccinaties?
  Louis Pasteur nam het idee van Jenner over en produceerde verzwakte stammen van pathogenen: cholera, anthrax, rabiës (hondsdolheid) en noemde dit vaccins.
 • Wat heeft Louis Pasteur (1822-1895) allemaal ontdekt?
  - Microbieel leven kan niet spontaan ontstaan (spontaneous generation).
  - Ontdekking van het pasteuriseren.
  - Germ theory of disease
  - Ontwikkeling van vaccins
 • Wie heeft de antibiotica ontdekt?
  Alexander Fleming (1881-1955)
  1929: ontdekking van een schimmel (Penicillium chrysogenum) die de groei van bacteriën verhinderde --> penicilline remt bacteriegroei.
 • Welk systeem om organismen te classificeren kennen we?
  Het taxonomische systeem ontwikkeld door Carolus Linnaeus (1707-1778): indeling van LUCA (origin of life) naar bacteriën en naar archaea + eukaryoten.
 • Welk systeem voor de naamgeving van organismen kennen we?
  Het binomiaal systeem ontwikkeld door Carolus Linnaeus (1707-1778): eerst een Genus naam met hoofdletter gevolgd door de soortnaam zonder hoofdletter
 • Wat ontdekten Watson en Crick in 1953?
  De structuur van DNA
 • Wat ontdekte Carl Woese in 1977?
  De structuur van 16S rRNA en daardoor de splitsing in het taxonomische systeem tussen bacteriën en archaea (+ eukaryoten).
 • Wat is 16S rRNA?
  - 16S rRNA is onderdeel van de kleine subunit van ribosomen van bacteriën.
  - De basenvolgorde aan het begin en eind van het gen is bij elke bacterie gelijk. Deze delen zijn geconserveerd, dus gedurende de evolutie heeft het weinig veranderingen ondergaan.
  - Tussen het begin en eind van het gen bevindt zich een variabel gedeelte waarin single nucleotide polymorgismen (SNPs) voorkomen. Hierdoor verschilt het 16S rRNA per bacteriesoort.
  - 16S rRNA van bacteriën is heel anders dan het 16S rRNA van archaea, waardoor de splitsing ontstond in het taxonomische systeem tussen bacteriën en aechaea.
  - De functie van 16S rRNA is bij alle bacteriën wel hetzelfde.
 • Wat zijn archaea?
  Bacteriën die kunnen overleven onder extreme condities.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er zijn 3 soorten T- lymfocyten en vormen een eenheid welke?
Eenheid= Bewaken en coordineren
 1. T- helper
 2. T- remmers
 3. T- geheugencellen
T- doders = besmette cellen met virus: vernietigen
Wat gebeurt er met een nieuwe infectie met dezelfde mo?
 • Onmiddellijke herkenning en productie antistoffen
 • Mo onderdrukken= immuniteit 
Er zijn 2 soorten lymfocyten??? Welke? Leg uit?
1. T-lymfocyten:
-Opvang thymus: training en voorzien van unieke ontvanger of receptor waarmee 1 antigeen herkent en aanvalt.
2. B-lymfocyten:  
-Opvang lymfiodweefsel darmwand 
- Staan in voor de productie specifieke antigenen:
IgM, IgG en IgA = geheugencellen.
Specifiek opbouw van immuniteit draait om macrofagen, granulocyten, lymfocyten, B- lymfocyten of T- lymfocyten?
Lymfocyten
Wat bouwen de lymfocyten op?
 • Wbc: gespecialiseerd in ontwikkelen 'immuniteit' bij infectie
 • Gevormd bij de geboorte in beenmerg 
Als een lymfocyt de aanvallende bacterie of virus herkent gaan we dan voorbij de incubatie fase ja of nee?
Altijd nee. 
Lymfocyt altijd specifiek 
Een lymfocyten is een?
Specifieke afweer:
specifiek type witte bloedcel
De tweede afweersysteem wat gebeurt er?
-Is gericht tegen "1" specifiek mo of antigeen
-Opbouw van immunologisch geheugen:
 hernieuwd contact met hetzelfde mo = snellere en efficiëntere reactie 
bv: mazelen, veel antistoffen voorradig = dat de verwerkkers van mazelen geen tweede besmetting meer mogelijk
Wat is de 1ste afweersysteem en de 2de?
 • De eerste is WBC
 • De tweede specifieke immuniteit  
Wat zijn granulocyten?
Commandotroepen in verdediging tegen infecties
Dagelijkse aanmaak: beenmerg ( 10 % circul. Bloed) 
Eerste verdegingscellen op de plaats van infectie
beperkte levensduur, ong. 6 a 10u  
Doelstelling:
-doden mo ( gevaar = eigen zelfdoding )
- resten chemische wapens = omliggende weefsel beschadigen
- brij dode bact. = granulocyten en weefselcellen = etter of pus.