Summary Class notes - Medische tandheelkundige vakkennis 4

Course
- Medische tandheelkundige vakkennis 4
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
662 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Medische tandheelkundige vakkennis 4

 • 1588975200 Belangrijke processen

 • Wat gebeurt er bij hemostase?
  Hemostase = bloedstolling
  1. Lokale vasoconstrictie: beperkt bloedverlies 
  2. Propvorming (primaire hemostase): hechting trombocyten aan de wondrand en onderling hechten (vonwillebrand-factor) --> losse prop van bloedplaatjes 
  3. Vorming stolsel: cascade van reacties waarbij een stolsel wordt gevormd. 
  4. Weefselhersel: histamine komt vrij en leiddt tot vasodilatatie --> er is meer bloedtoevoer --> stimulatie celdeling en celstofwisseling en dus het weefsel kan herstellen.
  1. Je hebt schade aan het endotheel, aan de bloedvatwand.
  2. LDL met cholesterol gaat bloedvat wand in. 
  3. Chemische reactie met zuurstof --> ox-LDL
  4. ox-LDL zorgt ervoor dat receptoren op endotheelcellen tot expressie komen --> monocyten gaan binden aan het bloedvatwand.
  5. Monocyten transformeren tot macrofagen
  6. Macrofagen brengen scevenger receptor tot expressie --> ox-LDL binden en worden opgenomen --> ontstaan schuimcellen.
  7. Schuimcellen hopen zich op in de bloedvatwand
  8. Cytokinen stimuleren gladde spiercellen + gaan bewegen, vermenigvuldigen en vormen een mantel om de pool met cholesterol.  --> plaquevorming. 
 • 1589061600 Boek BRAND

 • Hoeveel bloedplaatjes per liter heb je bij trombocytopenie?
  Minder dan 40-50 miljard bloedplaatjes per liter.
 • Wat zijn de orale manifestaties van trombocytopenie?
  • Petechiën
  • Ecchysomen
  • Hematomen
 • Waar komen de orale manifestaties voor bij trombocytopenie?
  • Palatum
  • Buccale mucosa
  • Tong
  • Mondbodem
 • Wanneer mag je een tandheelkundige/ chirurgische behandeling doen bij trombocytopenie?
  • Tandheelkundige behandeling: 50 x 10^9 / L trombocyten
   • Minder dan 50 miljard --> acute zorg door toediening antibiotica en paracetamol.
  • Chirurgische ingrepen: 75 x 10^9 / L trombocyten 
  • Extracties alleen in uiterste geval toepassen 
   • Paracetamol wel, geen aspirine en NSAID's
 • Wat kun je krijgen bij de Ziekte von Willebrand?
  • Spontane gingiva bloedingen
  • GEEN ecchysomen en petechiën
  • Grote variatie in bloedingstijd
 • Waar moet je op letten bij een tandheelkundige behandeling bij de Ziekte van Willebrand?
  • Orthodontische en endodontische behandeling mogelijk
  • Voorzichtig plaatsen met tandheelkundige materialen
  • Bloederige tandheelkundige verrichtingen kunnen pas plaatsvinden na verbetering van de primaire hemostase door geneesmiddelen
  • Extracties --> kaakchirurg
   • Paracetamol wel, geen NSAID's en aspirine 
 • Wanneer weet je of iemand een milde vorm van de Ziekte von Willebrand heeft bij een tandheelkundige behandeling?
  • Overmatig bloeden na tandheelkundige extractie (eerste kenmerk)
  • Onbegrepen verlengde bloedingstijd --> verwijzing naar hematoloog.
 • Welke orale manifestaties kun je niet aantreffen bij hemofiliepatiënten?
  • Geen spontane gingivabloedingen
  • Geen ecchymosen
  • Geen petechiën
 • Welke orale manifestaties kun je wel aantreffen bij hemofiliepatiënten?
  Na een beperkte trauma uitgebreide hematomen en langdurige nabloedingen.
 • Waar moet je op letten bij een tandheelkundige behandeling bij hemofilie?
  • Zo vroeg mogelijk mondhygiëne optimaliseren en periodieke mondonderzoeken.
  • Sonderen en supragingivale gebitsreiniging mogelijk zonder factoraanvulling.
  • Niet subgingivaal scalen en rootplanen zonder factoraanvulling.
  • Endodontische behandeling heeft de voorkeur boven extractie --> bloedingsrisico.
  • Voor bloederige ingrepen --> kaakchirurg.
  • 1 extractie per behandeling
 • Wat moet het factor niveau zijn bij extracties en kaakchirurgische ingrepen bij hemofilie?
  • Extracties: 50-75%
  • Kaakchirurgisch: 100%
 • Wat gebeurt er bij een wond in de mond bij hemofilie?
  • Wond kan 2-3 weken oozen
  • Aanvang van de bloeding is vertraagd (primaire bloedplaatjesprop wel gevormd, maar niet fibrinestolsel)
  • Lokale hemostase kan bevordert worden door fibrinelijm of antifibrinolytische medicijnen
  • Bij pijn: paracetamol 
 • Routinematige tandheelkundige ingrepen kunnen worden uitgevoerd worden bij (hypertensie):
  • Systolische bloeddruk <160 mmHg
  • Diastolische bloeddruk < 100 mmHg
  • Systolische bloeddruk 160-180 mmHg + geen additionele medische risicofactoren
  • Diastolische bloeddruk 100-110 mmHg + geen additionele medische risicofactoren
 • Bij hypertensie kan systolische bloeddruk sterker stijgen dan bij een normale patiënt bij bepaalde tandheelkundige behandelingen:
  • Scalen en rootplanen
  • Vlak voor toediening lokale anesthesie
  • Gedurende extractie van gebitselementen
 • Wat kan een angina pectoris uitlokken?
  Een onbehandelde orale pijn of angst --> door verhoogde sympathische activiteit zenuwstelsel.
 • Wat doe je als je een angina pectoris tijdens de tandheelkundige behandeling plaatsvindt?
  • Staak behandeling
  • Verdwijnen pijn na sublinguale toediening van nitroglycerine
  • Overleg met patiënt/ arts
   • Aanpassen behandelplan
   • nieuwe afspraak 
   • verwijzing voor evaluatie klachten
 • Wat moet je doen bij een onstabiele angina pectoris?
  Verhoogd risico op myocardinfarct
  • Geen selectieve tandheelkundige verrichtingen, doorverwijzen naar cardioloog
  • Spoedeisende tandheelkundige zorg: voorschrijven pijnstillers eventueel in combinatie met antibiotica 
 • Wat moet je doen bij een stabiele angina pectoris?
  In principe elke geïndiceerde tandheelkundige behandeling
  • Aanbeveling: overleg behandelplan met behandeld arts
  • eventueel: preoperatieve toediening nitroglycerine
 • Welke orale afwijkingen krijgen angina pectoris patiënten?
  • Ulcera
  • Lichenoïde reacties
  • Gingiva hyperplasie
  • verhoogde bloedingsneiging --> bij gebruik van antistollingsmiddelen.
 • Wanneer mag je wel/ niet een patiënt met een myocardinfarct behandelen?
  • Myocardinfarct < 6 weken: verhoogd risico op cardiale complicaties tijdens tandheelkundige behandeling --> electieve tandheelkundige ingrepen afgeraden.
  • Myocardinfarct > 6 weken + patient asymptomatisch --> tandheelkundige verrichtingen zonder verhoogd risico 
  • Myocardinfarct > 6 weken + verschijnselen hartfalen of frequent aanvallen van angina pectoris --> geen electieve ingrepen tot stabilisatie van klachten.
 • Wat kan een myocardinfarct uitlokken tijdens een tandheelkundige behandeling?
  Pijn, angst en toediening adrenaline
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kan een myocardinfarct uitlokken tijdens een tandheelkundige behandeling?
Pijn, angst en toediening adrenaline
Wanneer mag je wel/ niet een patiënt met een myocardinfarct behandelen?
 • Myocardinfarct < 6 weken: verhoogd risico op cardiale complicaties tijdens tandheelkundige behandeling --> electieve tandheelkundige ingrepen afgeraden.
 • Myocardinfarct > 6 weken + patient asymptomatisch --> tandheelkundige verrichtingen zonder verhoogd risico 
 • Myocardinfarct > 6 weken + verschijnselen hartfalen of frequent aanvallen van angina pectoris --> geen electieve ingrepen tot stabilisatie van klachten.
Welke orale afwijkingen krijgen angina pectoris patiënten?
 • Ulcera
 • Lichenoïde reacties
 • Gingiva hyperplasie
 • verhoogde bloedingsneiging --> bij gebruik van antistollingsmiddelen.
Wat moet je doen bij een stabiele angina pectoris?
In principe elke geïndiceerde tandheelkundige behandeling
 • Aanbeveling: overleg behandelplan met behandeld arts
 • eventueel: preoperatieve toediening nitroglycerine
Wat moet je doen bij een onstabiele angina pectoris?
Verhoogd risico op myocardinfarct
 • Geen selectieve tandheelkundige verrichtingen, doorverwijzen naar cardioloog
 • Spoedeisende tandheelkundige zorg: voorschrijven pijnstillers eventueel in combinatie met antibiotica 
Wat doe je als je een angina pectoris tijdens de tandheelkundige behandeling plaatsvindt?
 • Staak behandeling
 • Verdwijnen pijn na sublinguale toediening van nitroglycerine
 • Overleg met patiënt/ arts
  • Aanpassen behandelplan
  • nieuwe afspraak 
  • verwijzing voor evaluatie klachten
Wat kan een angina pectoris uitlokken?
Een onbehandelde orale pijn of angst --> door verhoogde sympathische activiteit zenuwstelsel.
Bij hypertensie kan systolische bloeddruk sterker stijgen dan bij een normale patiënt bij bepaalde tandheelkundige behandelingen:
 • Scalen en rootplanen
 • Vlak voor toediening lokale anesthesie
 • Gedurende extractie van gebitselementen
Routinematige tandheelkundige ingrepen kunnen worden uitgevoerd worden bij (hypertensie):
 • Systolische bloeddruk <160 mmHg
 • Diastolische bloeddruk < 100 mmHg
 • Systolische bloeddruk 160-180 mmHg + geen additionele medische risicofactoren
 • Diastolische bloeddruk 100-110 mmHg + geen additionele medische risicofactoren
Wat gebeurt er bij een wond in de mond bij hemofilie?
 • Wond kan 2-3 weken oozen
 • Aanvang van de bloeding is vertraagd (primaire bloedplaatjesprop wel gevormd, maar niet fibrinestolsel)
 • Lokale hemostase kan bevordert worden door fibrinelijm of antifibrinolytische medicijnen
 • Bij pijn: paracetamol