Summary Class notes - Mens en Dierkunde 2

Course
- Mens en Dierkunde 2
- Arie Terlouw
- 2015 - 2016
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Animal Sciences
363 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Mens en Dierkunde 2

 • 1571263200 L17

 • Hoe werkt de circulatory system in flatworms?
  Uitwisseling van zuurstof, CO2, nutrients en afvalproducten via diffusie en cel-cel junctions
 • Hoe ziet het intestinal system van van flatworms eruit?
  Branched
 • Hoe ziet de huid van een flatworm eruit?
  Moist and thin
 • Hoe werkt het circulatie systeem van grotere dieren?
  Uitwisseling van O2 en CO2 altijd via dun en nat epithelium
 • Hoe werkt de transportatie door bloed of heamolymph?
  Hemoglobin (ijzer), hemocyanin (koper) binden O2 en CO2
 • Wat is nodig voor een circulatory system? (3 dingen)
  -Respiratory epithelium (skin,gills,lungs)  
  -transportation medium (bloed)
  - een pomp (hart)
 • Welke types circulation systems hebben vissen, reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren?
  Blood vessels system en lymphatic system
 • Wat zijn de kleinste blood vessels?
  Capillaries
 • Wat bepaald de bloeddruk?
  De afstand van het hart
 • Hoe gaat het bloed in vertebraten?
  Van het hart naar de repsiratory organs
 • Wat zijn de 3 stappen in coelom ontwikkeling in vertebraten?
  1. Coelom compartment (small septum transversum)
  2. Compartments (pericardial cavity en pleuro-peritoneale cavity)
  3. Coelom compartments (pericardial, pleural en peritoneal cavity)
 • Hoe zien de coelom membranen eruit?
  - Pericardal cavity --> parietal/visceral pericardium
  - Pleural cavity --> parietal / pulmonal pleura
  - Peritoneal cavity --> somatic / visceral peritoneum
 • Uit welke onderdelen bestaat het zoogdieren hart en welke kant zorgt voor wat?
  - 2 artria
  - 2 ventricles
   links is voor het systemic circulation (lichaam)
  rechts is voor de pulmonary circulation 
  de valves zorgen voor een 1-way flow
 • Hoe werkt de circulatie in vissen?
  Er is een simpele circulatie met paired aortic arches. Het hart heeft alleen 1 atrium en 1 ventrikel. 
  Er is een arterial portal system wat zorgt voor 30% minder druk
  Er is een reductie van de aortic arch I en II (mandibular en hyoid arch helpen niet bij de respiratie)
 • In zoogdieren, wat zijn aortic arch III, IV, VI en wat is Sc?
  III > carotid arch (hoofd)
  IV > Ongepaarde aortic arch
  VI > pulmonary arch
  Sc > subclavian arteries (naar de limbs)
 • Waarom hebben zoogdieren een dubbele bloed circulatie in tegenstelling tot vissen?
  - Endotherm (veel O2/kg)
  - gravitatie (land leven)
  Hierdoor is er een toegenomen bloed flow / kg in de systematische circulatie.
 • Waar staat CO voor?
  Cardial output (ml/kg.min)
 • Wat is Ohm's law?
  Blood flow ~ d p /R (resistance)
 • Waarom kunnen de longen niet in een enkel systeem zitten?
  De wanden van long capillaries zijn veel dunner dan die van kieuw capillaries
 • Wat zou er gebeuren met een hoge bloeddruk in de longen?
  Er komt vloeistof in de longen. De systematische circulatie kan hier mee omgaan door het lymphatic drainage system
 • Wat is de systole?
  Het samentrekken van het hart
 • Wat is de diastole?
  Het ontspannen van het  hart
 • Geef de volgorde een hartslag
  Rechter ventrikel
  Pulmonary arteries
  Pulmonary veins
  Linker atrium
  Linker ventrikel
  Aorta
  Arterioles
  Rechter artrium
  Rechter ventrikel
 • Wat gebeurd er met de bloeddruk en snelheid van het bloed in de capillaries?
  Bloeddruk en de flow speed worden allebei minder
 • Wat gebeurt er met de bloeddruk en de snelheid van het bloed in de venes?
  De flow speed neemt toe en de bloeddruk neemt een beetje af
 • Hoe noem je het systeem wanneer capillaries doorgaan in een artery?
  Arterial portal system
 • What does jaw-bearing vertebrates Gnatostomata develop, what dissapears again in endothermic animals
  Renal portal system
 • Wat werd eerder ontwikkeld, de renal portal system of de vena cava?
  Renal portal system
 • Wat is de functie van de vena cava?
  Voert het bloed af uit het onderlichaam en dit is nog steeds te zien in embryotic development
 • Kan de vena cava alleen worden ontwikkeld wanneer de linker en de rechter kant van het hart volledig gescheiden zijn?
  Nee, zie krokodillen en schildpadden
 • Is de bloeddruk in de vena cava posterior en vena cava anterior hoog of laag?
  Laag
 • Wat voor soort portal system is de hepatic portal system?
  Een venous portal system
 • Is het lymphatic drainage system fysisch verbonden met de circulatory system?
  Ja, het komt in de vena cava anterior en dan is 'lymph fluid' 'blood plasma'
 • Wat is de beste manier om te bepalen of een bloedvat een artery is?
  Door te kijken naar de wall morphology
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Mens- en Dierkunde 2

 • 1535925600 Stof H14 Energiemetabolisme en thermoregulatie T2.5

 • Definitie "Energie metabolisme"
  alle chemische reacties in lichaam betrokken bij energie opslag en verbruik
 • Wat is katabolisme?
  Katabolisme is een proces waarbij opgeslagen energie wordt afgebroken en energie vrijkomt.
  AKA Glucose oxidatie
 • Wat is anabolisme?
  Anabolisme is een proces waarbij koolhydraten, vet en/of eiwitten worden omgezet in opgeslagen energie.
 • Wat zijn de vijf stappen (namen) van glucose oxidatie?
  1. Glycolyse
  2. Omzetten van Pyruvaat in acetyl-CoA
  3. Citroenzuurcyclus  (Krebs cyclus)
  4. Elektron transport keten
  5. Oxidatieve fosforylering
 • Hoe ziet de reactie van optimale ATP opbrengst eruit bij glucose oxidatie?
  C6H12O6 + 6 O2 + 32 ADP + 32 Pi -> 6 CO2 + 6 H2O + 32 ATP
 • Wat zijn de effecten van lage zuurstofbeschikbaarheid op glucose oxidatie?
  Elektronen kunnen niet worden afgegeven aan O2
  - Krebs en oxidatieve fosforylering kunnen niet plaatsvinden 
  - ophoping pyruvaat en NADH
 • Wat gebeurt er bij anaerobe glucose verbranding?
  Pyruvaat wordt omgezet in lactaat
  Hierbij wordt 2 ATP gevormd
 • Glucose oxidatie is (soort reactie, levert of kost energie)
  Katabool en levert energie op
 • Waaruit wordt Glucose gemaakt bij gluconeogenese?
  1. Aminozuren
  2. Lactaat
  3. Glycerol (niet vetzuren)
  4. Producten uit citroenzuurcyclus
 • Wat is een positieve energiebalans?
  De inname van energie is groter dan het verbruik.
  Er wordt energie opgeslagen.
 • Omschrijf de absorptieve fase
  De absorptieve fase begint tijdens en maaltijd en kan daarna nog 3-4 uur duren.
  In deze fase worden nutriënten uit het maagdarmkanaal geabsorbeerd.
  De energieaanvoer is groter dan het energiegebruik.
 • Omschrijf de postabsorptieve fase
  Vindt plaats tussen maaltijden in
  Er vindt geen absorptie van nutriënten meer plaats
  Energieaanvoer is kleiner dan het energiegebruik
 • Wat is het enige hormoon wat actief de glucosespiegel kan verlagen?
  Insuline
 • Eigenschappen Insuline
  - anabool hormoon
  - kenmerkend voor absorptieve fase
  - stimuleert glucose opname, glycogenese, lipogenese, eiwitsynthese
  - remt glycogenolyse, lipolyse, proteolyse, gluconeogenese
 • Waarom heeft hypoglycemie ernstige gevolgen op de werking van het zenuwstelsel|?
  Suiker is de energiebron van de hersenen. Bij hypoglycemie is er een tekort aan suiker waardoor de werking van de hersenen wordt aangetast.
 • Wat zijn de katabole effecten bij een stress respons (adrenaline)?
  Remming insuline afgifte
  Stimulatie glucagon afgifte
  Stimulatie glycogenolyse (lever, spier)
  Stumulatie glyconeogenese (lever, nier)
  Stimulatie lipolyse (vet)
 • Welke metabole reacties worden gestimuleerd door cortisol?
  Gluconeogenese
  Glycogenolyse
  Lipolyse
  Ketogenese
  Proteolyse
 • Wat zijn de metabole effecten van groeihormoon?
  Anabool: stimuleert aminozuuropname, eiwitsynthese
  Katabool: verlaagt glucose opname, verhoogt vetafbraak -> energie beschikbaar
 • Wat zijn de metabole effecten?
  Stimuleert metabolisme (BMR)
  Stimuleert glycogenolyse (spier, lever)
  Stimuleert gluconeogenese (lever)
  Stimuleert lipolyse, remt lipogenese (vet)
  Stimuleert eiwit afbraak
 • Welke leverfunctie wordt verlaagd in aanwezigheid van glucagon?
  Eiwitsynthese
 • Wat is de definitie van Thermoregulatie?
  Het reguleren van lichaamstemperatuur binnen nauwe grenzen
 • Poikilotherme dieren (definitie)
  Lichaamstemperatuur niet reguleren maar conformeren aan omgeving
 • Wat zijn homeotherme dieren?
  Lichaamstemperatuur reguleren op niveau anders dan omgeving
 • Noem de vier manieren waarop warmte wordt gewisseld
  1. Radiatie (warmte overdracht door EM-straling, bij zon en dieren vnl infrafood)
  2. Verdamping (conversie van vloeistof naar gas; veroorzaakt koeling)
  3. Convectie (warmte overdracht als water of lucht langs lichaam stroomt)
  4. Conductie (warmte overdacht tussen lichaam en omgeving, contact)
 • Wat is de reactievergelijking van Glycolyse?
  glucose (C6H12O6) + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi -> 2 Pyruvate + 2 NADH + 2H+ + 2 ATP
 • Wat is de reactievergelijking van de linking step?
  2 pyruvate + CoA + 2 NAD+ + H2O -> 2 Acetyl CoA + 2 NADH + 2 H+ + 2 CO2
 • Wat is de reactievergelijking van de Krebscyclus?
  AcetylCoA + 3 NAD+ + FAD + ADP + Pi + 3 H2O -> 2 CO2 + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + ATP
 • Wat is de reactievergelijking van oxidatieve fosforylatie?
  10 NADH + 10 H+ + 2 FADH2 + 34 ADP + 34 Pi + 6 O2 -> 10 NAD+ + 2 FAD + 12 H2O + 34 ATP
 • Wat is de reactie van glycose katabolisme in de afwezigheid van zuurstof?
  Pyruvate + NADH + H+ -(lactate dehudrogenase)-> lactate + NAD+
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Is de inspiration altijd passief of actief?
Actief
Welke zenuwen regelen het ademen?
Phrenic en external intercostal zenuw (positieve feedback)
Wat is de consequentie van de toename of afname alveolar ventilation van PO2 en PCO2 in arterial blood?
Alveolar ventilation = (tidal volume x frequency) - (dead space volume - frequency)
Hoe bereken je de minute ventilation?
VE = f x VT
Welke spieren werken bij het actieve deel van de uitademing?
Internal intercostal muscles 
abdominal muscles
Welke spieren werken bij de inademing?
Diaphragm en external intercostal muscles
Waardoor wordt mucus afgescheiden en waardoor getransporteerd?
Goblet cells
cilia
Welke eiwitten bevatten alveoli?
Collagen en elastin
Welke twee gasuitwisseling processen zijn er in je lichaam?
Cellular respiration en external respiration
Wat is het bohr effect?
Dat bij een lage pH de hemoglobine affiniteit voor O2 afneemt