Summary Class notes - Meten en diagnostiek 2

Course
- Meten en diagnostiek 2
- Conijn
- 2020 - 2021
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
262 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Meten en diagnostiek 2

 • 1612911600 MD2 hoorcollege 1

 • Wat is meten in de psychologie?
  Het toekennen van symbolen aan individuen, zodat symbolen de psychologische eigenschap van het individu weergeeft.
 • Wat is Psychometrie?
  De wetenschap van eigenschappen van psychologische tests (Niet alleen papier en penseel vragenlijsten)
 • Meten in de psychologie heeft obstakels, namelijk: beoogde variabelen zijn niet direct observeerbaar, maar latente variabelen.
 • Wat zijn latente variabelen?
  Niet observeerbare constructen/variabelen
 • Wat heb je nodig om latente variabelen te meten?
  • Psychologische theorie
  • Begripscausaliteit
  • Statistiek
  • Een grafische representatie
 • Metingen zijn onderhevig aan meetfouten, want Item responses zijn alleen gerelateerd aan de latente variabelen.
 • Wat geeft een Error weer?
  Dat Item responses gerelateerd zijn aan de latente variabelen, maar niet 1-op-1 gelijk zijn, dus er is altijd sprake van error.
 • Rol van de statistiek: Wat is een psychometrische analyse?
  Een analyse van individuele verschillen in item responses
 • Wat kun je met een regressiemodel?
  Beantwoorden hoeveel van de variantie van de itemreacties wordt verklaard door de latente variabele (R^2 = % verklaarde variantie)
 • Wat is de Pearson's R?
  Gestandaardiseerde waarde tussen de -1 en 1, dat een relatie aangeeft tussen twee variabelen
 • Wat is een lineaire regressie en hoe is deze anders van een logistische regressie?
  De afhankelijke variabele is continue verdeeld
 • Wat is een logistische regressie en hoe verschilt het van een lineaire regressie?
  De afhankelijke variabele is dichotoom of binair
 • Hoe kom je op het antwoord op Hoe de relevante psychologische variabele verdeeld wordt/is en wat het meetniveau is
  Psychologische theorie
 • Wat is causaliteit?
  Item responses zijn direct en causaal afhankelijk van de latente variabelen
 • Wat zijn Reflectieve items?
  Antwoord op items wordt veroorzaakt door de latente variabele, dus het is een reflectie van iets dat al is.
 • Wat zijn formatieve items?
  De item responses veroorzaken het resultaat. APGAR-score is afhankelijk van de items responses.
 • Wat zijn index variabelen?
  Variabelen gedefinieerd door eenvoudige som van formatieve items, zonder een veronderstelling van causaliteit
 • Wat is een meet/test bias?
  Als een bepaalde groep systematisch wordt benadeeld in een meting, zoals geslacht of huidskleur
 • Meten van gewicht is anders dan psychologische variabelen meten op het gebied van:
  • Sterke theoretische onderbouwing
  • Meetfout kan zeer klein zijn
  • Meetschaal is een ratio schaal
  • De meeteenheid is algemeen geaccepteerd 
 • Wat is een overeenkomst tussen het meten van bijv. Gewicht en een psychologische variabelen?
  Beide uitkomsten kunnen tussen individuen/groepen worden vergeleken
 • Wat is sociaalwenselijk antwoorden?
  Het is een vorm van reactiviteit, waarbij iemand antwoord obv wat diegene denkt dat sociaal geaccepteerd is
 • Wat is 'malingering'?
  Dat is een vorm van reactiviteit, waarbij iemand express een slechte indruk wilt maken, door bijv. Symptomen te fabriceren
 • Wat is reactiviteit?
  Iemand die zich anders gedraagt, omdat men bewust is dat men geobserveerd wordt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat stelt een 2PL ons instaat?
 • Discriminatie theta items
 • Waar de items discrmineren
 • testscores berekenen op interval niveau
 • construct bias onderzoeken
Hoe groter ak (Discriminatieparameter) ..?
Hoe sterker de associatie met de latente variabele theta
Wat is een Item Response theory? (IRT)
Evaluatie van items gegeven unidimensionaliteit. Dichotoom --> logistische regressie.
Wat zijn de nadelen van CFA's?
 • Afhankelijk van sterke theorie
 • Speciale software nodig
Wat zijn de voordelen van een CFA?
 • Allerlei hypothesen toetsen
 • Geen rotatie
 • Minder parameters schatten
 • flexibel
 • Alles heeft statistische resultaten
 • Biedt mogelijkheid tot convergente validiteit onderzoek (nomologisch)
 • Construct bias
 • Construct validiteit
Wat geeft een CFA als mogelijk tov EFA?
Het laat 1 indicator laden op 2 factoren, als dat de theorie is.  Je kunt 2 factoranalyses uitvoeren in 2 verschillende groepen.
Biedt ook mogelijkheid om te zien of factorladingen binnen een groep aan elkaar gelijk zijn
Wat si een confirmatieve factor analyse?
 • De factor die je hebt, is dat een goede representatie van de items?
 • ALLEEN met goede theorie gebruiken
 • GEEN ROTATIE
Wat is een exploratieve factor analyse?
 • Onderzoekt de dimensionaliteit van een set items
 • Bepaling van de betekenis common factor door studeren van de roteerde factor ladingen
 • Geen sterke theorie ten aan zien van dimensionaliteit
 • Rotatie om interpretatie te verhogen
Wat is een chikwadraadtoets?
Twee groepen met elkaar vergelijken
Wat als de D-indexen verschillen per groep?
Dan is er sprake van biased