Summary Class notes - Methodisch handelen 1

Course
- Methodisch handelen 1
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
466 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Methodisch handelen 1

 • 1604876400 Zorgplanning de basis

 • Wat is de definitie van zorg?
  Beinvloeding van prognose van een ziekte en gezondheid door risicomanagement, procesbeheersing en probleemoplossing.
 • Noem de drie soorten zorg(verleners)
  1. Mantelzorg
  2. Zelfzorg
  3. Professionele zorg
 • Noem de 5 criteria voor een gezonde mond.
  1. Welbevinden
  2. Acceptabele esthetiek
  3. Adequate functie
  4. Geen pijn
  5. Geen ontsteking, geen schadelijke processen
 • Wat is een zorgbehoefte?
  Zorg die de patient nodig heeft vanuit het perspectief van de zorgverlener.
 • De zorgbehoefte en de zorgvraag komen altijd overeen. Juist/onjuist?
  Onjuist
 • Subjectieve zorgbehoefte is vanuit de perspectief van de ...
  Patient
 • Normatieve zorgbehoefte is vanuit de perspectief van de ...
  Zorgprofessional
 • Geef 3 redenen aan waarom de zorgvraag centraal moet staan.
  1. Geeft richting aan het denkproces
  2. Analyse van mogelijke problemen moet leiden tot effectieve en doelmatige behandeling
  3. Verhelderen van alle aspecten van de behandeling inclusief verwachtingen en onmogelijkheden
 • Wat houdt klinisch redeneren in?
  Betreft al het handelen rondom ziektebed. Doel is om van een probleem orientatie een probleem analyse te maken om het op te lossen.
 • Wat houdt methodiek in?
  Systematisch werken
 • Wat houdt methodologie in?
  Een set van methoden die samen een basis vormen zodat zorgverleners een houvast hebben bij het uitoefenen van hun beroep
 • 1604962800 Medische anamnese 1

 • Wat betekent anamnese?
  Ziektegeschiedenis zoals die onder andere uit de herinnering van de patiënt blijkt
 • Medische anamnese door middel van vragenlijst is belangrijk voor de volgende drie punten :
  1. Mogelijke ziekten
  2. Afwijkingen
  3. Gebruik van medicijnen die mondgezondheid kunnen beïnvloeden
 • Medische anamnese leidt tot de volgende drie punten :
  1. Beperkingen aan de uit te voeren behandelingen 
  2. Het nemen vaan voorzorgsmaatregelen 
  3. Voorkomen van calamiteiten
 • Medische anamnese wordt alleen bij de eerst bezoek afgenomen. Juist/onjuist?
  Onjuist, wordt elke keer afgenomen
 • Noem de 4 doelen van de medische anamnese.
  1. Wanneer voorafgaande aan een THK behandeling medische zorg noodzakelijk is
  2. Risico van medische complicatie als gevolg van THK handelen tot het minimum te beperken
  3. Adequaat reageren op urgente medische situaties
  4. Orale verschijnselen die kunnen optreden dor bijvoorbeeld ziekte of gebruik van medicijnen
 • Wat houdt MTI in?
  Medische tandheelkundige interacties
 • Noem de betekenis van MTI en een voorbeeld.
  1. Interactie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid
  2. Bijvoorbeeld gingivahyperplasie door gebruik van medicatie gebruik
 • Wat houdt TMI in?
  Tandheelkundig medische interactie
 • Noem de betekenis van TMI.
  Alles wat de mondgezondheid voor invloed heeft op de algemene gezondheid
 • Noem drie voorbeelden van orale verschijnselen als gevolg van ziekte of een behandeling.
  1. Candida 
  2. Epulis
  3. Lichen planus
 • Noem een voorbeeld van ziekte die verslechtert door gebrek aan THK behandeling.
  Zwangere vrouwen die lijden aan parodontitis en onbehandeld blijven hebben kan op vroeg geboorte
 • Noem een voorbeeld van ziekte die noopt tot voorzorgsmaatregelen.
  Mensen met kunsthartklep van tevoren AB geven om infectie te voorkomen. Goed voorbereid zijn dus.
 • Noem 4 punten voor belang.
  1. Medische ontwikkeling
  2. Vergrijzing
  3. Lange behoud eigen dentitie
  4. reizen en mobiel zijn
 • Wat is het doel van de gezondheidsvragenlijst?
  Inwinnen van informatie over de gezondheid nu en in het verleden, voor zover deze van belang is voor de behandeling.
 • Wat zijn de drie update vragen die je stelt bij elke bezoek?
  1. Is er iets aan uw gezondheid veranderd?
  2. Is er iets aan uw medicatie veranderd?
  3. Bent u onlangs nog bij een huisarts of specialist geweest?
 • Door middel van welk systeem wordt de medische risico bepaald?
  Door de ASA score
 • Wat houdt ASA 1 in? (3 punten)
  1. Alle vragen met nee beantwoord
  2. Patiënt is gezond
  3. Alle behandelingen zijn mogelijk
 • Wat houdt ASA 2 in?
  Dat er een hoofdvraag met JA is beantwoord. Er is iets medisch aan de hand maar de pt ervaart weinig klachten
 • Wat houdt ASA 3 in?
  Patient met ernstige systematische ziekte. Hierbij is er een hoofd en subvraag met JA beantwoord. Behandelingen zijn beperkt en strikt op voorwaarden
 • Wat houdt ASA 4 in?
  Patient met ernstige systematische ziekte die constante levensbedreiging vormt. Hoofdvraag en alle subvragen met ja beantwoord. Behandelingen kunnen gevaarlijk zijn, alleen indien nodig
 • Wat houdt ASA 5 in?
  Patient in levensbedreigende situatie die naar verwachting niet meer dan 24 uur te leven heeft. Geen behandeling alleen ziekenhuis mogelijk
 • Mocht de patient weigeren de anamnese in te vullen wat kan je dan doen?
  De behandelingsovereenkomst beeindigen
 • Noem 4 redenen waarom de behandelingsovereenkomst beeindigt mag worden.
  1. Patient die weigert aan behandeling mee te werken of opzet geen info geven
  2. Agressief gedrag
  3. Betalingsachterstand
  4. Wanneer de patient herhaaldelijk zijn afspraken niet nakomt waardoor adequate behandeling onmogelijk is
 • Op welke drie punten moet je op letten bij het anamnese gesprek?
  1. Begin met uitleg van doel anamnese
  2. Voorbereiden op gesprek, vooral op voorbeelden die passen bij de patient 
  3. Interesse en belangstelling tonen
 • Wat is erg belangrijk tijdens het anamnese gesprek?
  Doorvragen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke twee punten zijn van toepassing bij surrogaat uitkomstmaten?
1. Zijn vaak direct en objectief meetbaar
2. Bloeding, verdiepte pockets, zwelling
Welke twee punten zijn van toepassing bij definitieve uitkomstmaten?
1. Kunnen lang op zich laten wachten
2. Functieverlies, verlies van elementen, pijn en esthetiek
Wat is het doel van het meten van risico-factoren?
Om de mondgezondheid en het ontstaan van ziekte te analyseren
Wat is het doel van het meten van risico-indicatoren?
Mondgezondheidstoestand in kaart brengen
Noem een voorbeeld van een risico factor.
Plaquefactoren
Wat zijn risico-factoren?
Ziekte veroorzaakte componenten
Noem een voorbeeld van risico-indicatoren.
Pockets
Wat zijn risico-indicatoren?
Veroorzaken het probleem niet, het is een signaal van ontsteking
Noem de 4 co-factoren die mee kunnen spelen aan de mondgezondheid.
1. Lokale factoren 
2. Leefstijl factoren
3. Systematische factoren
4. Erfelijkheid
Wat houdt subjectieve mondgezondheid in?
Wat de patient heeft ervaren