Summary Class notes - Methodisch handelen 3

Course
- Methodisch handelen 3
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
151 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Methodisch handelen 3

 • 1590962400 Verschillende vormen van gingivitis

 • Welke 4 componenten heeft het parodontium?
  1. Gingiva
  2. Parodontaal ligament (wortelvlies)
  3. Wortelcement 
  4. Alveolair bot (kaak bot)
 • Benoem de letters
  E: De glazuurkap

  cej: de glazuur-cementgrens 
  c: wortelcement
  b: alveolaire bot
  je: aanhechtingsepitheel
  s: sulcus
  vg: vrije gingiva
  ag: aangehechte gingiva
  gg: gingivale groeve
  am: alvéolaire mucosa
  mmg: muco gingivale grens 
 • Wat zijn de witte lijntjes in het lichtroze gebied?
  Supra-alveolaire bindweefselvezels
 • Waar komt de supra-alveolaire bindweefselvezels vandaan en door wat worden ze vervangen?
  Ze komen van oorsprong van het wortelcement.
  Worden vervangen door parodontose ligament (tussen alveolaire bot en wortelcement).
 • Wat zijn de functies van het aanhechtingsepitheel?
  • Barrière voor bacterien
  • snelle turnover
  • antimicrobiële verdediging 
  • hechting aan de tand
 • Wat bevat de aanhechtingsepitheel niet?
  • Er is geen sprake van verhoorning
  • Er zijn geen retelijsten
 • Waarom kunnen bacteriële producten makkelijk naar binnen bij aanhechtingsepitheel?
  Het heeft intracellulaire ruimtes waardoor het dun en permeabel is.
 • Waardoor zorgt de basale laag voor een grotere oppervlak bij orale epitheel (gingiva epitheel)?
  Het bevat lange papillen die diep in het bindweefsel doordringen.
  • Grote oppervlakte zorgt dat er compensatie voor slijtage en de hoge belasting van kauwen van voedsel is. 
 • Waar zorgt de supra-alveolaire bindweefselaanhechting voor?
  Biologische bescherming aan het onderliggende kaakbot, het geeft structuur.
 • Benoem de nummers
  1. Aanhechtingsepitheel
  2. Orale sulcus epitheel
  3. Orale epitheel --> gingiva epitheel
  4. Mucosa epitheel
  5. Supra-alveolaire bindweefselaanhechting 
 • Wat is de biologische breedte?
  Het aanhechtingepitheel en supra-alveolaire bindweefselaanhechting
 • Wat vormt de biologische breedte?
  Aanhechtingsepitheel + supra-alveolaire bindweefselaanhechting vormen met elkaar 2 mm brede zone waarmee het mond milieu wordt afgesloten van het interne milieu van het lichaam en beschermen het alveolaire bot.
 • Benoem de bindweefselvezels
  1: Dentogingivale
  3: interpapillary
  4: Transgingival
  5: Circulair, somicirculair
  7: Transseptaal
  9: Intercirculair 
  10: Intergingival 
 •  Benoem de bindweefselvezels
  11: Cerstal
  12: Horizontaal
  13: Oblique
  14: Interradicular
  15: Apicaal
 • Benoem de vezels
  A: Gingivale vezels
  B: Parodontale vezels (tussen alveolaire bot en de tand)
  C: Alveolaire bot
 • Waarom bevat gingivitis meer bloedvaten?
  Om de ontsteking tegen te gaan.
 • Benoem de drie aanvoerroutes van bloed?
  1. Parodontaal spleet
  2. Alveolair
  3. Mucogingivale 
  • Het hele parodontium is goed doorbloed (dus ook bot)
 • Wat is vasculaire proliferatie?
  Vermeerdering van het aantal actieve bloedvaten
 • Bij gingivitis vindt er vasculaire proliferatie en vasodilatatie plaats. Als de bloedvaten opgezwollen zijn, kan bloed ook uit de bloedbaan treden en kunnen de afweercellen hun werk gaan doen --> gebied is dus meer doorbloed.
 • Wat is gingivitis?
  Ontsteking van de marginale gingiva waarbij geen verlies van aanhechting optreedt en op röntgenfoto's geen botverlies waarneembaar is.
 • Wat zijn de symptomen van gingivitis?
  • Rubor: roodheid
  • Tomor: zwelling
  • Functio-laesa: Verlies van consistentie en stippellijn
  • Slappe tonus
  • Bloeding bij sonderen
  • Pockets 1-3 mm
  • (Vaak) tandplaque aanwezig 
  • Geen botafbraak op een röntgenfoto
 • Wat is de primaire oorzaak bij gingivitis?
  De vorming van de biofilm op de gebitselementen.
 • Hoe ontstaat een biofilm?
  Eiwitten uit speeksel vormen een pellikel --> pellikel gaat aan bacteriën hechten --> aan de bacteriën hechten zich meer bacteriën       --> in 24 uur ontstaat er een biofilm.
 • Wat is de samenstelling van plaque?
  • Acquired pellikel
   • Eiwitten uit speeksel (glycoproteïne) vormen eerste laag waar bacteriën zich kunnen hechten
  • Bacteriële plaque
   • 70% bacteriën 
   • Uit voeding opgeloste stoffen
   • Bacteriele producten
   • Resten van epitheelcellen/ granulocyten (afweercellen)
 • Wat is de classificatie van gingivitis?
  • Initiële laesie
  • Vroege laesie
  • Gestabiliseerde laesie
 • Wat gebeurt er bij initiële laesie?
  Binnen 24 uur veranderingen in de creviculaire vaatplaxus onder de top van het aanhechtingsepitheel.
  Plaque accumulatie vindt plaats, er is verandering van de samenstelling.
  Onder het aanhechtingsepitheel is er sprake van vasculaire proliferatie en vasodilatatie als reactie op de toxische producten van bacteriën en gastheerfactoren. De bloedvaten worden permeabel waardoor ontstekingsafweercellen uit de bloedvaten kunnen treden.

  Er ontstaat een ontstekingsinfiltraat waarin de afweercellen zich onder het aanhechtingsepitheel bevinden --> afweercellen migreren zich naar de plek waar bacteriën zich bevinden --> onschadelijk maken.
 • Wat gebeurt er bij gestabiliseerde laesie?
  De gingiva is gezwollen, door uittreden van weefsel, afweercellen en vocht uit de bloedvaten. Het ontstekingsinfiltraat is aanwezig. 
  Het aanhechtingsepitheel is voor een groot gedeelte niet meer tegen de tand aangeplakt, het is vervangen door pocket epitheel waardoor er diepere pockets ontstaan 
 • Neutrofielen (PMN's) zijn al in het aanhechitngsepitheel aanwezig (geen grote hoeveelheden) die kunnen de eerste binnendringende bacteriën onschadelijk maken en kunnen bewegen naar het sulcus gebied. Uiteindelijk een toename van ontstekingsinfiltraat waardoor er meer afweercellen aanwezig zijn.
 • Welke factoren dragen bij aan het ontstaan van gingivitis?
  • Overhangende restauraties (bevorderd gram negatieve)
  • Vaste apparatuur
  • Roken
  • Stress
  • (Mond ademhalen)
  • Hormonen
 • Wat is kenmerkend voor puberteitsgingivitis?
  • Hoogte punt op 12 jarige leeftijd
  • Hogere plaque niveaus
  • Mond ademhaling --> ging. Boven front
  • Crowding
  • Eruptie van elementen
  • Hogere concentratie oestrogenen en testosteron --> toename van specifieke bacteriën; P. Intermedia en P. Nigrescens
 • Wat is kenmerkend voor zwangerschapsgingivitis?
  • Tussen 2e en 8e maand
  • Weinig plaque 
  • Toename vascularisatie 
  • Gingiva bloed sneller 
  • Door ontsteking verhoogde creviculaire vloeistof 
  • --> verhoogde concentratie zwangerschapshormoon 
  • --> selectieve uitgroei P.intermedia 
  • Pocketdiepte neemt toe
  • Zwangerschapsepulis
  • Capillairrijk granulatieweefsel
  • In bovenkaak 
  • na 8e maand regressie 
 • Wat is zwangerschapsepulis?
  Een goedaardig bindweefsel gezwel, wat goed is doorbloed en bevindt zich vooral in de bovenkaak.
 • Gingivitis in relatie tot medicatie
  • Fentoine (difantoine, epanutin) --> medicatie bij epileptische aanvallen
  • Immunosuppressive middelen --> bij protheses 
  • Calciumblokkers nifedipine --> antihypertensiva 
 • Wat is Calor?
  Hitte
 • Wat is Rubor?
  Roodheid
 • Wat is Tomor?
  Zwelling
 • Wat is Dolor?
  Pijn
 • Wat is functio-laesa?
  Functie verlies
 • Wat is necrotiserende gingivitis (NG)?
  • Destructieve ontsteking van de gingiva met karakteristieke kenmerken 
  • Opportunistische infectie (Treedt op bij verminderde weerstand)
  • Niet behandelde NG kan NP (parodontitis) worden in combinatie met stomatitis (vaak HIV patiënten)
  • HEEL VEEL PIJN
 • Wat zijn de prevalentie en symptomen van NG?
  • Jongeren tot 25 jaar
  • Necrose parodontaal weefsel
  • Front naar dorsaal
  • Van col naar marginale gingiva
  • Ernstige bloedingen
  • Foetor ex ore = stink adem
  • evt. Koorts
 • Wat is (a)n(u)g?
  • Binnen enkele dagen diepe necrose
  • Kratervormige verdiepingen
  • Gevolg: necrose gehele papil
 • Wat zijn de classificaties bij NG?
  1. Alleen top is necrotisch 
  2. Necrose gehele papil
  3. Uitbreiding naar vestibulair, linguaal/ palatinaal in gingiva
 • Wat is de etiologie van NG?
  • Massale invasie spirocheten en staafvormige bacterie in de gingiva.
  • betrokken: P. Intermedia
  • Mogelijk co infectie met herpesvirus
 • Wat zijn de predisponerende factoren bij NG?
  • Roken
  • Stress
  • Bestaande gingivitis 
  • Imuunsepressie bijvoorbeeld AIDS
  • Verstoring van leukocytenfunctie
 • Wat is de behandeling van NG?
  • Doel: reductie bacteriën --> ultrasoon apparaat
  • Pijnlijk --> anesthesie 
  • Mechanisch reinigen: zachte borstel, antiplaquespoeling/ gel
  • CHX 0,12 - 0,2%, soms H2O2 of fysiologische zout 
  • Met compliance --> resultaat binnen 1 week

  ANUG ander behandelplan (niet Paro protocol).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de behandeling van NG?
 • Doel: reductie bacteriën --> ultrasoon apparaat
 • Pijnlijk --> anesthesie 
 • Mechanisch reinigen: zachte borstel, antiplaquespoeling/ gel
 • CHX 0,12 - 0,2%, soms H2O2 of fysiologische zout 
 • Met compliance --> resultaat binnen 1 week

ANUG ander behandelplan (niet Paro protocol).
Wat zijn de predisponerende factoren bij NG?
 • Roken
 • Stress
 • Bestaande gingivitis 
 • Imuunsepressie bijvoorbeeld AIDS
 • Verstoring van leukocytenfunctie
Wat is de etiologie van NG?
 • Massale invasie spirocheten en staafvormige bacterie in de gingiva.
 • betrokken: P. Intermedia
 • Mogelijk co infectie met herpesvirus
Wat zijn de classificaties bij NG?
 1. Alleen top is necrotisch 
 2. Necrose gehele papil
 3. Uitbreiding naar vestibulair, linguaal/ palatinaal in gingiva
Wat is (a)n(u)g?
 • Binnen enkele dagen diepe necrose
 • Kratervormige verdiepingen
 • Gevolg: necrose gehele papil
Wat zijn de prevalentie en symptomen van NG?
 • Jongeren tot 25 jaar
 • Necrose parodontaal weefsel
 • Front naar dorsaal
 • Van col naar marginale gingiva
 • Ernstige bloedingen
 • Foetor ex ore = stink adem
 • evt. Koorts
Wat is necrotiserende gingivitis (NG)?
 • Destructieve ontsteking van de gingiva met karakteristieke kenmerken 
 • Opportunistische infectie (Treedt op bij verminderde weerstand)
 • Niet behandelde NG kan NP (parodontitis) worden in combinatie met stomatitis (vaak HIV patiënten)
 • HEEL VEEL PIJN
Wat is functio-laesa?
Functie verlies
Wat is Rubor?
Roodheid
Wat is Dolor?
Pijn