Summary Class notes - Methodische handelen 2

Course
- Methodische handelen 2
- -
- 2018 - 2019
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
402 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Methodische handelen 2

 • 1549321200 Theorie karakteristieke patiënt

 • Waar staat karakteristiek voor?
  Herkenbaar, kenmerkend, representatief, treffend, typerend, typisch: karakterschets
 • Wat zijn traits?
  Eigenschappen waarmee een persoonlijkheid beschreven kan worden
 • Wat zijn 'the big five'
  - Extraversie
  - Warmte 
  - Nauwgezetheid
  - Stabiliteit 
  - Openheid 
 • Wat valt er onder normaal?
  Kenmerken die bij de meeste gezonden mensen aanwezig zijn
 • Welke kenmerken zijn bij de meeste gezonde mensen aanwezig?
  - Een realistische waarneming van de werkelijkheid 
  - Controle over het eigen gedrag
  - Een gevoel van zelfwaardering en het gevoel door andere geaccepteerd te worden
  - Het vermogen om affectieve relaties met anderen aan te gaan
  - Productiviteit 
 • Wat valt er onder verschillen?
  - Uiterlijk
  - Politiek
  - Levensstijl
  - Waarde en normen
  - Leeftijd en ontwikkeling 
  - Beperkingen
  - Intelligentie 
  - Angst en pijnbeleving 
 • Wat valt er onder speciale groepen?
  - Gehandicapten
  - Ouderen
  - Medische gecompromitteerde patiënten 
  - Psychiatrische patienten 
  - Verslaafde 
  - Angstige patienten 
  - Allochtone Patienten 
  - Agressieve personen 
 • Wat valt er onder angstige patient?
  - Verschillende soorten angst en verschillende uitingen van angst 
  - Angstanamnese, angst vragenlijst
  - Vertrouwensrelatie opbouwen
  - Informatie geven 
  - Aandacht 
  - Externe psychologische begeleiding 
  - Doorverwijzen naar de specialist 
 • Wat valt er onder allochtone patiënten?
  - Andere gewoontes en opvoeding qua mondgezondheid 
  - Andere verwachtingen van behandeling: bijvoorbeeld medicijnen of directe oplossing 
 • Wat valt er onder agressieve patiënten?
  - Verschillende mate van agressie 
  - Verschillende aanleidingen en uitingsvormen
  - Begrip, luisteren en geduld/rust is essentieel 
  - Zorgen voor achterwacht 
  - Eigen grenzen bewaken 
 • Welke 4 DISC modellen heb je?
  - Dominant 
  - Invloedrijk 
  - Consciëntieus 
  - Stabiel 
 • Welke factoren spelen een rol bij beoordelingsfouten?
  1. Selectie
  2. Generalisatie 
  3. Sterotypering en voordelen
  4. Eigen groep bias
  5. Halo effect
  6. Self fulfilling prophecy 
 • Waar staat selectie voor bij beoordelingsfouten?
  Dat we zelf bepalen welke informatie we wel en niet verwerken (ook al is dit soms onbewust)
 • Waar staat generalisatie voor bij beoordelingsfouten?
  Door mensen in categorieën te verdelen, kan er onterecht vanuit worden gegaan dat mensen binnen een categorie veel overeenkomsten hebben en dat er tussen categorieën veel verschil is
 • Waar staat stereotypering en vooroordelen voor bij beoordelingsfouten?
  Stereotypering is een beschrijvend schema voor een categorie mensen waaraan bepaalde eigenschappen worden toegeschreven. Dat kan zowel positief als negatief zijn
 • Waar staat eigen groep bias voor bij beoordelingsfouten?
  - Vaak speelt de waardering voor de eigen groep een belangrijke rol. Men gaat uit van eigen waarden en normen en ziet deze als een maatstaf. Hiermee wordt afwijkend gedrag als slechter gezien en de eigen groep als beter.

  - Dit kan leiden tot discriminatie: het anders behandelen van (groepen) mensen op basis van bepaalde kenmerken
 • Waar staat Halo effect voor bij beoordelingsfouten?
  - Hiermee wordt een kenmerk gegeneraliseerd naar andere kenmerken (iemand die mooi is worden ook andere positieve eigenschappen toegeschreven)

  - Of iemand die aardig is wordt ook als intelligent ervaren

  - Erg spontaan iemand ook als slordig ervaren 
 • Wat is het tegenovergestelde van Halo effect? en waar staat dit voor?
  Het Horn effect 

  - Iemand met een negatieve eigenschap wordt ook op andere vlakken negatief beoordeeld 
 • Waar staat selffulfilling prophecy voor bij beoordelingsfouten?
  Als we verwachten dat iemand iets op een bepaalde manier zal doen of juist niet, dan benaderen we die persoon op die manier, waardoor het een selffulfilling prophecy (voorspelling die uitkomt) kan worden
 • Waar is gedrag afhankelijk van?
  Van de mogelijkheden (capaciteiten, kennis en inzicht) en situationeel omstandigheden en afhankelijk van rol
 • Welke soorten motivatie heb je?
  - Intrinsiek -> Motivatie van uit jezelf (binnenuit)
  - Extrinsiek -> Motivatie van buiten iemand zelf (b.v school) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat detergentia voor?
Kunnen de structuur van de plaque of de metabolische activiteit van de bacteriën veranderen en zodoende minder pathogeen maken
Waar staat antibiotica voor?
Inhiberen de plaquegroei door de bacteriën te doden of hun groei te inhiberen
Waar staat antiseptica voor?
Inhiberen de plaquegroei door rechtstreeks de bacterien te doden of hun groei en of adhesie te inhiberen
Hoelang gebruik je CHX bij een tandvlees ontsteking?
1 week of korter, anders gaan mensen er aan wennen
Hoelang gebruik je CHX na een tandheelkundige ingreep?
1 tot 2 weken
Waar staat anafylaxie voor?
Een hele heftige allergie reactie (alles gaat zwellen_
CHX verminderd de plaque en gingivitis, wat gebruikt je als je het gebruikt voor het tegengaan van ontstekingen?
CHX 0,12 % en combi H202 1,5 % (koop 3% en verdun dit zelf 50%)
Waar wordt de werking van CHX door verminder?
- Zeep, bloed, pus
- Anion actieve stoffen -> maken schuim in tandpasta
- Natiumlaurylsulfaat (SLS) -> reinigend en schuimt 
- Xanthaangom c10-30 -> tandpasta verdikkend 
- Mondwater 
Wanneer moet je poetsen als je CHX gebruikt?
Als voor het gebruik of een half uur erna
Wat doet normale tandpasta met CHX?
Het maakt het middel onwerkzaam, het gaat interacties aan.