Summary Class notes - MH2

Course
- MH2
- 2021 - 2022
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
202 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - MH2

 • 1614034800 Meetinstrumentarium

 • Wat verstaan we onder risico-indicatoren?
  Een signaal van het probleem, zij veroorzaken het probleem niet, maar is een signaal van ontsteking.
 • Wat verstaan we onder risico-factoren?
  Dit zijn ziekte veroorzakende componenten
 • Wat is het doel van kwantificeren.
  Door metingen zorgvuldig uit te voeren en correct te interpreteren is de mondgezondheid objectief in getallen uit te drukken
 • Wat zijn surrogaat uitkomsten?
  Niet direct klinisch relevant voor een patient
 • Wat wordt bedoeld met definitieve uitkomsten?
  Direct relevant voor de patient
 • Het losstaan van de tanden en pijn is een voorbeeld van :
  Een definitieve uitkomstmaat
 • Verdiepte pockets zijn een voorbeeld van :
  Surrogaat uitkomsten
 • Wat wordt er verstaan onder betrouwbaarheid (m.b.t. Uitkomsten/testen)?
  Bij herhaling steeds dezelfde resultaten
 • Wat wordt er bedoeld met de validiteit van een test?
  Meet wat je wilt meten
 • Wat geeft het 'Nagi model of disablement' weer?
  De stadia van aandoening of ziekte en wanneer patient daarin probleembesef krijgt
 • Waarmee voorkom je dat een aandoening / ziekte tot beperkingen leidt?
  Door te meten en ze op tijd te kunnen ingrijpen -> preventie
 • Uit welke drie perspectieven kun je meten?
  1. Perspectief van de behandelaar
  2. Perspectief van patient (waarom komt de pt bij jou?)
  3. Zorg autoriteiten (overheid en zorgverzekeraars)
 • Benoem de 7 doelen van het meten uit perspectief van de behandelaar.
  1. Analyseren zelfzorg
  2. Risico's inschatten
  3. Stellen diagnose
  4. Opstellen behandelplan
  5. Evalueren behandelresultraat
  6. Analyseren mondgezondheid
  7. Interpretatie ten opzichte van wetenschappelijke onderzoeksresultaten
 • Benoem 4 doelen van meten uit perspectief van de patient.
  1. De mondgezondheid inzichtelijk krijgen (probleembesef)
  2. Onderbouwing behandelplan
  3. Motiveren
  4. Effect van de zelfzorg evalueren
 • Benoem 3 doelen van meten uit perspectief van zorg autoriteiten.
  1. Controleren of behandelaars op de juiste wijze tot behandelvoorstel komen
  2. Controleren of er terecht wordt gedeclareerd
  3. Indirect zorggebruik in kaart brengen en zorguitgaven reguleren
 • Wat zijn de kenmerken van het meetinstrument bleeding on probing?
  Meet het percentage bloeding na het sonderen van de pocketbodem
 • Wanneer is bleeding on probing geindiceerd / wat is het doel? (5)
  1. Gezondheid parodontium vaststellen
  2. Risico op progressie van parodontitis meten
  3. Mate van zelfzorg meten
  4. Behandelplan opstellen
  5. Recall termijn bepalen
 • Wanneer is de eastman interdental bleeding index geindiceerd? / wat is het doel?(2)
  1. Wanneer je de gezondheid van interdentale gingiva/papil wil meten om de parodontale situatie in kaart te brengen. 
  2. En om de effectiviteit van de interdentale zelfzorg te meten
 • Wat meet de eastman interdental bleeding index?
  Percentage interdentale bloedingen
 • Wat kan de validiteit bedreigen?
  Wanneer de bloedingsneiging beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld door roken etc.
 • Wat kan de betrouwbaarheid beïnvloeden?
  Bij herhaalde metingen geen rekening houden met de omstandigheden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kan de betrouwbaarheid beïnvloeden?
Bij herhaalde metingen geen rekening houden met de omstandigheden
Wat kan de validiteit bedreigen?
Wanneer de bloedingsneiging beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld door roken etc.
Wat meet de eastman interdental bleeding index?
Percentage interdentale bloedingen
Wanneer is de eastman interdental bleeding index geindiceerd? / wat is het doel?(2)
1. Wanneer je de gezondheid van interdentale gingiva/papil wil meten om de parodontale situatie in kaart te brengen. 
2. En om de effectiviteit van de interdentale zelfzorg te meten
Wanneer is bleeding on probing geindiceerd / wat is het doel? (5)
1. Gezondheid parodontium vaststellen
2. Risico op progressie van parodontitis meten
3. Mate van zelfzorg meten
4. Behandelplan opstellen
5. Recall termijn bepalen
Wat zijn de kenmerken van het meetinstrument bleeding on probing?
Meet het percentage bloeding na het sonderen van de pocketbodem
Benoem 3 doelen van meten uit perspectief van zorg autoriteiten.
1. Controleren of behandelaars op de juiste wijze tot behandelvoorstel komen
2. Controleren of er terecht wordt gedeclareerd
3. Indirect zorggebruik in kaart brengen en zorguitgaven reguleren
Benoem 4 doelen van meten uit perspectief van de patient.
1. De mondgezondheid inzichtelijk krijgen (probleembesef)
2. Onderbouwing behandelplan
3. Motiveren
4. Effect van de zelfzorg evalueren
Benoem de 7 doelen van het meten uit perspectief van de behandelaar.
1. Analyseren zelfzorg
2. Risico's inschatten
3. Stellen diagnose
4. Opstellen behandelplan
5. Evalueren behandelresultraat
6. Analyseren mondgezondheid
7. Interpretatie ten opzichte van wetenschappelijke onderzoeksresultaten
Uit welke drie perspectieven kun je meten?
1. Perspectief van de behandelaar
2. Perspectief van patient (waarom komt de pt bij jou?)
3. Zorg autoriteiten (overheid en zorgverzekeraars)