Summary Class notes - Microbiology toxicology

Course
- Microbiology toxicology
- Niemand
- 2018 - 2019
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Biomedische Wetenschappen
224 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Microbiology toxicology

 • 1546729200 Toxicologie HC 2+3

 • Waarvoor dient Na+/K+ pomp?
  • Handhaven membraan potentiaal
  • Handhaven osmotische druk
  • Helpt vormen van indirect actief transport
 • Wat is fagocytose?
  Eten van de cel, vaak partikels
 • Wat is pinocytose?
  Drinken van de cel, vaak opgeloste eiwitten
 • Wat is toxicokinetiek?
  Absorptie, distributie, metabolisme en excretie
 • Wat is toxicodynamiek?
  Interactie met macromoleculen en de uiteindelijk toxische reactie in het lichaam
 • Enterohepatische circulatie
  Herhaling van absorptie, conjugatie (=metabolisme), eliminatie, deconjugatie, absorptie, etc.
 • Presystemische eliminatie
  Eliminatie voordat systemische distributie kan plaatsvinden
 • Henry coefficient
   = plucht / Cwater (opname gassen in longen)
 • Distributie
   Concentratie = Dosis / Volume
 • Hoe worden lipofiele stoffen uitgescheiden?
  • Langzaam via het bloed
  • Snel via moedermelk
 • Hoe werkt verdeling in placenta?
  • Actief transport
  • Biotransformatie
 • Wat zijn de drie fases van biotransformatie?
  1. Hydrolyse/reductie/oxidatie: om handvat te creëren aan de stof
  2. Conjugatie: goed in wateroplosbaar molecuul wordt gekoppeld aan de stof via het handvat
  3. Eliminatie/excretie: verwijdering van geconjugeerd product uit het lichaam
 • Wat medieert cytochroom p450?
  monooxygenase
 • Wat zijn voorbeelden van FMO gemedieerde omzettingen?
  • N-oxidering
  • P-oxidering
  • S-oxidering
 • Belangrijkste conjugaties
  Type                                    Enzym                       Cosubstraat
  Glucuronidering                UGT                           UDPGA
  Sulfonering                        SULT                          PAPS
  Methylering                        MT                             SAM
  Glutathionkoppeling        GST                            glutathion
 • Wat is CYP19?
  Een aromatase die verantwoordelijk is bij de sleutel stap van biosynthese van oestrogenen
 • 1546815600 Toxicologie HC 4

 • Wat is een voedselinfectie?
  • Veroorzaakt door: microorganisme
  • Verschijnselen na: 6-8 uur tot enkele dagen
  • Symptomen: Buikpijn, diarree, koorts
  • Duur ziekte: 1-3 dagen, soms langer
 • Wat is een voedselvergiftiging?
  • Veroorzaakt door: toxine
  • Verschijnselen na: binnen 6 uur
  • Symptomen: misselijk, overgeven
  • Duur ziekte: 1-2 dagen
 • Wat veroorzaakt zowel een voedselinfectie als een voedselvergiftiging?
  B. Cereus
 • Hoe gaat de Microbiële pathogenese?
  zo dus
 • Wat zijn endotoxines?
  • Soorten gram-negatief: Salmonella, Shigella, Escherichia
  • Lipopolysaccharide (LPS): LipidA (toxiciteit), Suikers (wateroplosbaar), O-antigen (herkenning antibodies)
  • Komt vrij bij lysis van gram-negatieve bacteriën 
  • Zorgen voor cytokine productie door macrofagen en dendritische cellen (endogenous pyrogens) 
  • Symptomen: Koorts, diarree, ontsteking 
  • Afzonderlijke componenten niet toxisch
 • Wat zijn exotoxines?

  • Exotoxines zijn door bacterien geproduceerde en uitgescheiden eiwitten, die schade veroorzaken aan de gastheer
  • Klassen exotoxines: Cytolytische toxines, A-B toxines, Superantigene toxines
 • Wat zijn enterotoxines?
  • Enterotoxines zijn exotoxines die specifiek aangrijpen op de dunne darm en diarree veroorzaken doordat zij de permeabiliteit van het darmepitheel aantasten.
  • Vele darmpathogenen koloniseren de dunne darm en produceren A-B enterotoxines
 • Wat zijn cytolytischetoxines?

  • Veroorzaken lysis van cellen (dood door breken van membraan) 
  • Mechanismen: • Fosfolipases breken fosfolipiden af > Lecithinase van bv Clostridium perfringens • Sterol afbraak > Streptolysin O van Streptococcen • Porievorming > Alpha toxin van Staphylococcen > HBL en NHE enterotoxines van Bacillus cereus
  • Vaak gemeten met rode bloedcellen (haemolysins) 
  • Rode bloedcellen vaak niet belangrijkste target 
 • Wat zijn AB-toxines?

  AB toxines bestaan uit 2 delen:
  • B-deel hecht aan de cel en zorgt dat het A-deel de cel binnen kan komen
  • Vaak via receptor-gemedieerde endocytose
  • A-deel is het effector molecuul
  • Denk difterie
 • Wat doet het Shiga-toxine

  • Enterohaemorragische E. coli (EHEC) is een shiga-toxine producerende E. coli (STEC) 
  • Shiga-toxines worden ook geproduceerd door Shigella dysenteriae 
  • Hydrolyseert 28S RNA in ribosoom: geen eiwitsynthese 
  • Symptomen: • Diarree • Bloederige diarree
 • Wat doet Cytolethal distending toxin (CDT)
  • Geproduceerd door gram-negative Proteobacteria • Escherichia coli • Shigella dysenteriae • Salmonella enterica • Campylobacter upsaliensis • Campylobacter jejuni 
  • DNA schade: • G2/M cell cycle arrest • apoptose 
  • Symptomen: • Ontsteking darmen/lever/maag • Diarree/buikpuin 
  • AB toxine
 • Wat doet botuline?

  • Botuline geproduceerd Clostridium botulinum onder anaerobe omstandigheden (voedsel, water, wondinfecties) 
  • Bioactieve toxine is complex van AB toxine (150 kDa) met andere eiwitten (1000 kDa) 
  • Botuline blokkeert afgifte van neurotransmitter acetylcholine 
  • Symptomen: verlamming
 • Wat is tetanus?

  • Clostridium tetani (wonden, bodem) 
  • Tetanus toxine is zeer toxisch AB neurotoxine (150 kDa) 
  • Blokkeert afgifte van glycine 
  • Symptomen: verkrampte, constante spiercontractie • Lockjaw • Verstikking
 • Bacillus cereus voedselvergiftiging: cereulide
  • Non-ribosomaal peptide 
  • Ionophore 
  • Zorgt voor K-lekkage van mitochondrieën membranen 
  • Geen ATP vorming meer
 • Wat is tetrodotoxine?

  • Zeer giftig (LD50 = 15 µg/kg) 
  • Blokkeert Na-influx tijdens prikkeloverdracht 
  • Geproduceerd door bacteriën, niet door algen • In sediment • In symbiose met vis (bv. Vibrio alginolyticus en Pseudoalteromonas tetraodonis) 
  • Symptomen: • Geen gevoel in mond (lip, tong) • Zweverig gevoel • Misselijk, braken • Verlamming bij bewustzijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke malaria parasieten heb je?
 • Plasmodium falciparum 
 • Plasmodium vivax
 • Plasmodium malariae
Wat is de verwekker van lyme?
B. burgdorferi via deer (lxodes) teek
 • behoort tot de spirocheten 
 • interne flagel 
 • geen LPS 
 • moeilijk herkenbaar voor immuunsysteem  
Wat is de pathogenese van Lyme?
 • Eerste stadium: rode vlek(ring) rondom de beet, erythema migrans behandeling met antibiotica     (tetracycline of penicilline) 
 • Tweede stadium:  chronische infectie,  arthritis (40-60%), neurologische afwijkingen, hartafwijkingen intraveneuse toediening van specifieke antibiotica 
 • Derde stadium:  aantasting centraal zenuwstelsel (vergelijkbaar met syphilis, Treponema pallidum) 
Wat is vector voor Yersinia Pestis?
Vlooien
 • extra gen voor overleven in darmstelsel vlooien 
 • afwezigheid gen dat toxisch eiwit voor vlooien maakt 
 • extra gen dat zorgt voor verspreiding in zoogdier-weefsel na beet vlo  
 • afwezigheid genen (2) voor regulatie (-) biofilm vorming 
Waar moet een pathogeen op letten wanneer overgedragen via ander organisme?
 • Voortbestaan afhankelijk van gastheer (tseetsee vlieg) 
 • Vermenigvuldiging in vector mag niet ten koste gaan van fitness vector 
 • Gedwongen specialisatie in meerdere zoogdier-gastheren 
Wat is het voordeel voor een pathogeen om via amplifier overgebracht te worden?
 • efficiënte verspreiding (tijd, afstand) 
 • Tussentijdse vermenigvuldiging 
 • Perforatie van huid 
 • Vaak direct ingebracht in bloedbaan 
Wat brengt gele koorts over?
Aedes aegypti
Wat brengt malaria over?
Anopheles
Wat zijn amplifier species (voorbeeld)?
 • Hendra (equine morbillivirus) komt voor in vleermuizen (Australië)  
 • Contact met vleermuizen leidt niet tot infectie van mensen, maar wel paarden 
 • Hendra uit paarden kan wel mensen infecteren
Wat is de meest bekende zoönose?
Rabiës