Summary Class notes - Midden-Oosten

Course
- Midden-Oosten
- gg
- 2014 - 2015
- Hogeschool Rotterdam
- Lerarenopleiding Geschiedenis
307 Flashcards & Notes
3 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat waren de redenen dat er niet een echte eenheid kwam in de Arabische wereld in de periode 1960-1980?
Arabische eenheid alleen de mond. In de praktijk een bittere rivaliteit tussen Syrië en Irak. In de praktijk voerde de Baath-politici een eng-nationalistische koers. Enige bindmiddel in de Arabische wereld was de haat tegen Israël
Welke doelen streefde de Baath-partijen na die in Syrië en Irak aan de macht kwamen en wat voor regimes kwamen daar respectievelijk?
De Baath wilde af van de grenzen die door de westerse landen getrokken waren, benadrukte de grootsheid van de Arabische cultuur en pleitte voor eerlijkere verdeling van rijkdom en betere sociale voorzieningen.
  • Syrië: Assad
  • Irak: al Bakr 
Waarom mislukte de VAR uiteindelijk?
Syrië voelde zich al snel overheerst door Egypte en trad er weer uit. 
Wat hield e Verenigde Arabische Republiek (VAR) in en waarom kwam deze tot stand?
De VAR was een fusie van Egypte met Syrië en moest leiden tot een groot Arabisch Rijk 
Welke gevolgen had de Suezcrisis voor de rol van VS in het Midden-Oosten?
Amerika was woedend op zijn beide NAVO-bondgenoten en hun onverantwoordelijke actie. Onder sterke Amerikaanse druk kwam er naar een week bewerkstelligde de VN een wapenstilstand
Amerika nam de rol van de Britten en Fransen meer of meer over. 

Eisenhowerdoctrine: landen die tegen communisme waren konden economische en militaire steun van Amerika krijgen
Welke gevolgen had de Suezcrisis voor de rol van Engeland in het Midden-Oosten?
Engeland was de grootste verliezer. Britse en Franse ingezetenen werden uit Egypte gezet. 
Welke landen en instellingen waren bij deze crisis betrokken en wat was hun instelling?
Nasser geld nodig voor bouw Assoendam. 

Voor de Britten gold het Suezkanaal als vitale handelsroute

Britten (Eden), VS (Dulles), Israël (Goerion), Frankrijk (Mollet)
Wat was de aanleiding van de Suezcrisis van 1956
Het kanaal gold als het symbool van westerse overheersing waar Nasser zo tegen was. De nationalisatie ervan was aanleiding tot de Suezcrisis
Waarom accepteerde Nasser steun van de Sovjet-Unie?
De Wereldbank en Europese geldschieters stelden naar Nassers smaak teveel voorwaarden
Waarom koos Nasser voor aansluiting bij de niet-gebonden landen?
Hij zag de pacten van de gebonden landen als westers imperialisme