Summary Class notes - Minor forensische orthopedagogiek

Course
- Minor forensische orthopedagogiek
- Heel veel
- 2018 - 2019
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Den Bosch, Den Bosch)
- Pedagogiek
300 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Minor forensische orthopedagogiek

 • 1514761200 HC 1 feno

 • Vermogensmisdrijven
  wegenemen/verduisteren van goederen. Winkel/autodiefstallen. Ook zakkenrollen. 
 • Vernieling en misdrijven tegen openbare orde en gezag
  belediging van ambtenaar in functie, vernieling
 • Verkeersmisdrijven
  doorrijden na het veroorzaken van een oneluk, joy riding (rijden terwijl je geen rijbewijs hebt)
 • Kenmerken van slachtoffers
  •       Inwoners van grote steden 2x zo grote kans op slachtoffer te worden  
  •Slachtofferkans jongeren 3x zo groot als ouderen
  •Slachtofferkans van vrouwen is iets kleiner
  •Allochtonen vaker slachtoffer dan autochtoon (30% vs 25%)
 • Specifiek risico kans op slachtofferschap
  •Personen uit de 20% laagste inkomensgroep: achterbuurten
  •Gescheiden of nooit-gehuwde mensen – komen vaker op uitgaansplekken
  •Actief uitgaansleven – veel criminaliteit op deze plekken
  •Bepaalde beroepsgroepen – mensen die bij de politie of ambulance werken
 • 3 risico's staan centraal voor daders die slachtoffer zien
  1. De mate van blootstelling aan potentiële daders à heeft te maken met leefstijl. Zowel daders als slachtoffers plegen delicten waar ze bekend zijn. Ook bij plekken waar weinig sociale controle is.
  2. De aantrekkelijkheid van het potentiële slachtoffer of diens bezittingen – mensen met handicap, vrouwen. Mensen onder invloed, plegen snel delicten maar  zijn ook eerder slachtoffer.
  3. De mate van bescherming die het potentiële slachtoffer geniet – in buurten waar mensen op elkaar wonen. Een buurt waar veel sociale controle is, worden minder delicten gepleegd. Ook waar mensen elkaar aanspreken op straat. 
 • 5 domeinen waardoor grotere kans is op ontwikkelings moeilijkheden
  1. Individuele factoren
  2. Factoren op het niveau van het gezin
  3. Factoren op het niveau van de vriendenkring
  4. Factoren op het gebied van de school
  5. Bredere sociale factoren
 • recidivist
  persoon die zich schuldig maakt aan herhaling van dezelfde strafbare feite
 • Samenhang slachtoffer en daderschap
  a.Een gemeenschappelijk dagelijks leefpatroon van daders en slachtoffers
  b.Een directe invloed van daderschap op slachtofferschap. 
 • Samenhang tussen plegen van gewelddadige delicten en kans slachtoffer worden
  -Gemeenschappelijk leefpatroon. à gebruik van drugs. Uitgaan, dragen van wapen
  -Mannen, lager opgeleiden en stedelingen hebben verhoogd risico
 • 1514847600 Hc 2 feno

 • Dilemma's bij kindermishandleing
  • intenties
  • aantoonbare schade
 • Actieve kindermishandeling
  •  Fysieke mishandeling
  • Emotionele mishandeling
  • Seksueel misbruik
 • Passieve kindermishandeling
  • Fysieke verwaarlozing
  • Emotionele verwaarlozing
  • Verwaarlozing van onderwijs 
 • welke signalen breng je in kaart?
  • ·         Kind – signalen
  • ·         Ouder – signalen
  • ·         Interactie – signalen: soms kun je de kind-ouder interactie signalen observeren
  • ·         Omgeving – signalen: andere mensen. 
 • Gevolgen kindermishandeling: lichamelijk letsel
  ·diabetes, hart-vaatziektes, psycho somatische klachten
 • Gevolgen kindermishandeling: psychisch
  internaliserende en externaliserende problematiek, agressie/angst problematiek , ptss, hechtingsproblematiek
 • gevolgen kindermishandeling: epi genetische verandering
  werking van je genen kun je wel veranderen, je genen niet 
 • Gevolgen kindermishandeling hersenschade
   zeer jonge kinderen (0-1), shaken baby syndrome
 • Gevolgen kindermishandeling: intergenerationele overdracht
  groter risico dat je in de handen valt van een loverboy , het zelf plegen van misbruik
 • Gevolgen kindermishandeling: rijtje
  • Verslavingen
  • Epi genetische verandering
  • psychische klachten 
  • intergenerationele overdracht
  • PTSS
 • Wat kan er ontstaan wanneer sprake is van langdurig geweld
  ·Psychose
  ·Automutilatie
  ·Suïcidaal gedrag
  ·Ontwikkelen persoonlijkheidsstoornis
  ·Psychiatrische stoornis
  ·Post traumatische stress stoornis (PTSS)
  ·Dissociatie
 • Reactie kindermishandeling: internaliserend gedrag
  de reactie op het geweld is vooral op zichzelf gericht. Bijvoorbeeld; last krijgen van extreme angsten, een ongunstig zelfbeeld of sterke schuldgevoelens
 • Reactie kindermishandeling: externaliserend gedrag
  situatie ontvluchten door weglopen of veel bij anderen zijn
 • 3 theorieën rondom kindermishandeling
  1. sociale leertheorie: aangeleerd gedrag
  2. hechtingstheorie: stabiele/veilige hechting is nodig om kind een basis te bieden
  3. trauma theorie: gezien of meemaken kan trauma geven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

criminele netwerk: socialisatie
criminele netwerken ontstaan door wederzijdse beïnvloeding tijdens de vriendschappen. Hierbij wordt criminaliteit als de consequentie van de vriendschap gezien. 
criminele netwerk: selectie
mensen kiezen elkaar als vrienden op basis van kenmerken als crimineel gedrag (similariteit). Criminaliteit is dus de oorzaak van de vriendschap. 
Het statusprincipe
Volgens deze theorie zullen de mensen met de hoogste status personen opzoeken die ook de hoogste status hebben (er is immers niet hoger). Hierdoor zullen de mensen met de op één na hoogste status ook mensen van hun eigen status opzoeken, omdat de mensen met de hoogste status al een netwerk hebben. 
Wat is de similariteitsprincipe
er moet overeenkomst zijn tussen de interactiepartners met betrekking tot sociaal belangrijke kenmerken. Volgens Homans (1950,1984) kiezen mensen die overeenkomen in sociaaldemografische achtergrond, attitudes en gedrag voor elkaar omdat ze elkaar beter begrijpen en bevestigen. Relaties met gelijken is dan ook belonend. 
Wat is het gelegenheidsprincipe
er moet gelegenheid zijn tot ontmoeting. Hierbij wordt voornamelijk nadruk gelegd op het aanbod van relaties en niet op de vraag ernaar. Deze gelegenheid wordt bepaald door de samenstelling van de sociale context of setting waarin men leeft. Als men elkaar regelmatig tegenkomt neemt de vertrouwdheid en hiermee de kans op een relatie toe. 
Drie mechanismen voor verklaren relaties
 1. gelegenheidsprincipe
 2. similariteitsprincipe
 3. statusprincipe
Gelegenheids/routine activity theorie
 • dader en slachtoffer hebben zelfde dagelijkse routines (winkel gaan) waardoor crimineel gedrag ontstaat 
 • Deze benadrukt het belang van motivatie van de dader 
differentiële associatie theorie
delinquenties wordt in omgang met anderen aangeleerd. Wordt dus in netwerk geleerd.
Oplossing strain theorie
richten op de hulpbronnen die nodig zijn voor het bereiken van de doelen
Strain theorie
Jongeren willen doelen bereiken, wanneer er hier geen middelen voor zijn, ontstaat er spanning (strain), dit wordt opgeheven wanneer men overgaat op delinquent gedrag