Summary Class notes - Moeder en kind

153 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Moeder en kind

 • 1410127200 zwangerschap

 • Duur van de zwangerschap = 40 weken = 10 maancyclus maar omdat wij een 9 maanden kalender hebben is het 9 maanden en 7 dagen. Wij rekenen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.

 • Als een kindje tussen de 37 en 42 weken wordt geboren noemen we dat a terme= op tijd partus= bevalling

 • geboorte tussen de 28 en 37 noemen we partus prematuras= bevalling te vroeg

 • Geboorte tussen de 24 en 28 weken noemen we immatuur = onrijp


  In Nederland is een kindje vanaf 25 weken levensvatbaar. In America vanaf 24 weken

 • Een abortus kun je plegen tot 24 weken.

  Tot 16 weken noemen ze het een vroege abortus. Na 16 weken een late abortus

  Medische term voor abortus = miskraam

 • Een miskraam is een ander proces dan een bevalling. Bij een abortus komt alles in 1 geheel eruit, ook de placenta.

 • Abortus provocatus= abortus opgewekt

 • In het medisch dossier staat;

  Gravida= hoeveelste zwangerschap


  Para= hoeveel eerdere bevallingen


  Nulli para= nog geen bevallingen gehad


  Multigravida= meerdere zwangerschappen

 • Bloedonderzoeken tijdens de zwangerschap;

  • bloedgroep ivm resusfactor
  • HB gehalte, het bloed wordt dunner door meer vocht= dit noem je verdunningsanemie
  • rode hond, zijn er antistoffen aanwezig.
 • Eiwitten in de urine kan wijzen op zwangerschapshypertensie, dit kan het HELP syndroom veroorzaken (zwangerschapsvergiftiging)

 • Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om vit. B11 te nemen. De reden is:

  • voorkomen van open ruggetje
  • NSB Neurale Buis Defecten. Voorkant sluit niet goed. Hierdoor komt een hazenlip voor
 • Toxoplasmose is een parasiet en gevaarlijk tijdens de zwangerschap. Dit kan voorkomen in rauw vlees of in de kattenbak


  In rauwe melk zit de bacterie Lysteria


  teveel vit A is ook niet goed

 • Groei schedel:
  Voor de geboorte meten ze met een echo de grote van het hoofdje. Als de schedel niet meer goed groeit weet je dat het kindje een groeiachterstand heeft. De schedel blijft namelijk het langst doorgroeien.
 • De bloeddruk in een normale zwangerschap wordt lager
 • Duur zwangerschap
  40 weken 10 maancyclus
   9 maanden kalender + 7 dagen.

  Ze tellen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie
 • Abortus kan tot 24 weken.
  Voor de 16 weken noemen ze het vroege abortus en na de 16 weken een late abortus 
 • miskraam/abortus is een ander proces dan een bevalling. Bij een miskraam komt het als geheel eruit met de placenta erbij.
 • Bij de eerste controle van de zwangerschap doen ze het volgende:
  • bloeddruk ( hebben ze een ijkpunt)
  • doptone/echo
  • fundus voelen
  • bloedgroep i.v.m. resusfactor
  • HB gehalte. Het bloed wordt dunner door meer vocht, dit noemen ze een verdunningsanemie
 • Een bevalling kan beginnen met
  1. vliezen breken
  2. slijmprop laat los- dit noem je tekenen
  3. weeën
 • Fases van de bevalling:
  1. Ontsluiting baarmoedermond moet spreiden ( 10 cm).
  2. Uitdrijvingsfases persweeën
  3. placenta eruit
  4. post- placentaire fase
 • Een foetale groeiachterstand kan het gevolg zijn van zwangerschapshypertensie.
 • Het bovenste deel van de uterus heet fundus
 • Indaling voorkomt het uitzakken van de navelstreng als de vliezen zijn gebroken
 • In de placenta vind uitwisseling plaats van de voedingstoffen tussen moeder en baby
 • Er wordt niet standaard een test gedaan op zwangerschapsdiabetes. dit wordt onder andere pas gedaan als de baby bij de vorige bevalling een hoog geboortegewicht had.
 • Dat de borsten tijdens de zwangerschap al zwellen komt omdat het borstklierweefsel toeneemt.
 • VO = volledige ontsluiting
 • Toko = weeenkracht

  C ardio
  T oko
  G frafie

  = band om je buik
 • primi = eerste keer bevallen
 • Persen.
  Als verpleegkundige is het belangrijk om tijdstip van volledige ontsluiting te noteren. Persen mag namelijk maar 30-60 minuten duren.

  Bij de uitdrijving zorgt de verloskundige ervoor dat het hoofdje niet gaat hangen zodat het achterste stuk van het perineum niet scheurt.
 • Placentaire fase:

  Kustner= positief. de placenta laat los.

  Placenta moet binnen 30 minuten eruit. zolang er nog iets in de baarmoeder zit, kan de baarmoeder niet goed samenknijpen.


  Placenta controle:

  • gewicht
  • witte/gele plekken in de placenta duiden op afgestorven vaten.
  Navelstreng moet 3 aantal bloedvaten hebben. 2 slagaders en 1 ader.
 • HELLP is een afwijkende aanleg van bloedvaten in de placenta en reactie van andere bloedvaten in het lichaam op de zwangerschap.

  Er is sprake van een verhoogde bloedafbraak, verstoorde leverfunctie en een tekort aan bloedplaatjes waardoor de bloedstolling wordt ontregeld.


  Risicofactoren:
  • bestaande hypertensie
  •  hypertensie in de familie
  •  negroïde vrouwen
  •  hindoestaanse vrouwen
  •  nierziekten.
 • Ze spreken van pre-eclampsie als er naast een verhoogde bloeddruk ook eiwitverlies in de urine is.

  Bij pre-eclampsie kunnen stuipen optreden. Stuipen zijn trekkingen van armen en benen. We spreken dan van eclampsie.


  Pre- eclampsie kan overgaan in het HELLP syndroom maar kan ook plotseling ontstaan.
 • Gevolgen van zwangerschapshypertensie zijn:
  • Vaten vernauwen- kindje krijgt te weing zuurstof en voeding.
  • placenta insufficiëntie: placenta werkt niet goed met als gevolg minder toevoer van voeding    en    zuurstof.
  • lever en nierfalen geeft stollingsproblemen
  Gevaar voor de baby: groeiachterstand, zuurstoftekort, overlijden baby
 • HELLP:
  Hemolyse = bloedafbraak bij moeder
  Elervated
  Liverenzymes =   verhoogde leverenzymen
  Low
  Platelets =  laag bloedplaatjes
 • Belangrijk tijdens de zorg bij pre-eclampsie en HELLP syndroom zijn:

  • zo min mogelijk bezoek
  • moeder maar ook partner instrueren
  • beperkt tv kijken
  • licht uit, schemerverlichting
  Controles:
  • iedere dag worden de lever-nierfuncties gecontroleerd
  • dagelijks CTG om de harttonen te registreren
  • urinecontrole op eiwitverlies
  • wegen i.v.m. vasthouden vocht
  • RR controle
  Medische behandeling:
  • bloeddrukverlagers mits de onderdruk ( diastolische) boven de 110 is.
  • Magnesiumsulfaat om hersenoedeem te verminderen.

  Aandachtspunt!
  Na de bevalling kan de moeder nog een insult krijgen omdat het vocht terugkomt in de vaten. 
 • Complicaties  bij het HELLP syndroom:
  • bloedafbraak
  • stijging HB
  • stijging leverenzymen
  • laag gehalte bloedplaatjes, dus problemen met de stolling.
  • epilepsie bij moeder
  Gevaar voor moeder en baby bij HELLP syndroom:
  placenta laat los met als gevolg groot bloedverlies - door de verstoorde stolling- groter bloedverlies- doodbloeden
 • Verschijnselen van HELLP syndroom zijn:

  Licht
  • Eiwit verlies in urine
  • verhoogde bloeddruk ( hypertensie)
  • vocht vasthouden en daardoor gewichtstoename
  HELLP pre-eclampsie
  • bandgevoel om hoofd en buik. opgezette lever zorgt voor bandgevoel buik. hoofdpijn
  • tintelende vingers
  • gezichtsstoornissen zoals sterretjes en lichtflitsen zien, wazig zien

  • misselijkheid veel braken
  • concentratieproblemen
  • hevige pijn in de bovenbuik, of onder de borst bij het maagkuiltje ( typerend voor HELLP syndroom)
  • vermoeidheid / grieperig gevoel
  • weinig plassen ( in een later stadium )

  Signalen dat het niet goed gaat met de baby:

  • groeiachterstand
  • harttonen
 • Bij het HELLP syndroom is er sprake van een verhoogde afbraak van rode bloedcellen en een gestoorde leverfunctie. Daarnaast is er een tekort aan bloedplaatjes waardoor de bloedstolling gestoord raakt.

  Vrouwen met het HELLP syndroom voelen zich vaak erg ziek. Het HELLP syndroom is een onvoorspelbaar ziekteproces waarbij de vrouw zich het ene uur goed kan voelen en het andere moment erg ziek.


  De diagnose HELLP syndroom wordt definitief vastgesteld op bloedonderzoek.
 • Waarom is het HELLP syndroom erg voor de baby?

  • minder doorbloeding in de placenta
  • grotere kans dat het kindje eerder geboren moet worden
  • foetale hypoxie, kans op intra-uteriene vruchtdood
  • groeivertraging, kans op ernstig dysmatuur ( laag geboortegewicht)
 • Waarom is HELLP erg voor de moeder?

  • Verslechtering leverfunctie
  • verslechterde nierfunctie
  • stollingsproblemen,bloedingen
  • kans op eclampsie. zwangerschapsstuipen met hoge sterfte kind en moeder
 • Behandeling van HELLP:
  De beste behandeling is de baby geboren laten worden, dan houdt HELLP op!

  Maar wat als het kindje onvoldragen is?


  Afwegingen maken.
  1. Waar is de baby het veiligst?
  2. in de baarmoeder, onder goede bewaking, nog een paar weken-dagen of buitende baarmoeder meer kans om te overleven?


  Beslissing, per uur, hangt af van:
  • ernst conditie van de moeder
  • ernst conditie van het kindje
  • kans dat het kindje als prematuur het toch goed kan doen ( hoe later hoe beter)
 • Behandeling zorg bij HELLP

  - Monitoren van fundustand, CTG, hartconditie, groei
  - Urine controle op hoeveelheid eiwitverlies
  - Lever en nierfuncties, stollingsfactoren
  - Bedrust


  beslissing nemen van wel/niet/ wanneer sectio
 • Behandeling bij zwangerschapshypertensie ( bij tensie diastolisch(onderdruk) boven de 110):

  • magnesiumsulfaat
  • bloeddrukverlager
 • Rhesusantagonisme:

  is een aandoening waarbij de rode bloedcellen van de baby worden afgebroken door de antistoffen ( afweerstoffen) van de moeder


  Moeder maakt anti-D aan als moeder rhesus-negatief is en het kindje rhesus positief.
  De aandoening is meestal mild bij een eerste zwangerschap maar verloopt ernstiger tijdens een volgende zwangerschap.


  Meestal zijn de bloedsomlopen van de moeder en kind gescheiden. De placenta vormt een scheiding tussen de bloedsomloop van de moeder en de bloedsomloop van de embryo.
  Soms komt er toch wat bloed van de baby in het bloed van de moeder terecht. Met als gevolg dat de moeder anti-stoffen gaat aanmaken. Deze antistoffen komen via de placenta bij de embryo terecht en zullen de rode bloedcellen afbreken.


  Als een moeder al eerder zwanger is geweest van een rhesus positief kind, zijn er al antistoffen aanwezig in het bloed van de moeder.


  Preventieve behandeling:
  Tijdens de zwangerschap en na de bevalling krijgt de moeder anti-D stoffen toegediend, dit zorgt ervoor dat de moeder geen anti-stoffen gaat aanmaken die de rode bloedcellen van het ongeboren kind afbreken.  


  Complicaties bij rhesusantagonisme kunnen zijn:
  • kernicterus= hoog bilirubine- gehalte slaat op in de hersenen waardoor er hersenbeschadiging kan ontstaan.
  • anemie
 • Zwangerschapsziektes  ( gestosen. ziekte door zwangerschap ontstaan)

  zwangerschapsanemie= verdunningsanemie. Bloed wordt verdund omdat je meer vocht vasthoudt


  Zwangerschapsbraken= hyperemesis
  risico's zijn
  • uitdroging moeder
  • last van slokdarm
  • irritatie mond
  • slecht gebit
  • vitamine/mineralen tekort


  Uiteindelijk verzuren/asidose door uitdroging/ glucose tekort dus ga je vet verbranden= asidose


  Interventies:
  rust
  infuus
  licht verteerbaar voedsel- langzaam opbouwen


  Zwangerschapshypertensie:
  wanneer is het hypertensie?
  bovendruk 140 onderdruk 90


  problemen die ontstaan:
  • druk op de vaten dus bloedvaten gaan knijpen
  • placenta is een groot bloedvat dus gaat ook knijpen
  • placenta werkt slechter
  • minder 02 ( zuurstof) en minder voeding naar het ongeboren kind. het kindje heeft een groeiachterstand.
  Zwangerschapsdiabetes:
   De moeder is door zwangerschapshormonen die maken lichaamscellen minder gevoelig voor insuline ( insulineresistentie). Bij het kindje komt de suiker wel terecht daarom groeit het kind harder.

  controle van de baby na de geboorte:
  • kans op hypo groter omdat de baby veel suiker gewend is.
  • Signalen van hypo: transpireren, geelheid, onrust
  Behandeling moeder tijdens de zwangerschap.
  voedingsadvies
  insuline ( liefst een pomp) geen tabletten want dit komt bij de baby terecht.
  Tijdens een zwangerschap wordt het glucosegehalte strakker geregeld, tussen de 3 en 7, daarom heb je meer kans om onder de 3 te komen dus een hypo te krijgen.
 • Gevolgen zijn van zwangerschapsdiabetes:
  • glucose in urine
  • kind groeit sneller
  • soms veel vruchtwater (poly-hydramnion)
  • een groot kind stelt hogere eisen aan de placenta
  • mer kans op hypertensie en HELLP
  • door de grote rek op de baarmoeder begint de bevalling vaak eerder
  • moeilijker bevalling
  Woe lopen meer risico:
  vrouwen bij wie de fundus hoger staat dan verwacht
  vrouwen die in de vorige zwangerschap zw. diabetes hadden of een zware baby

  Bevalling wordt ingeleid bij 37 weken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waarom noteer je het tijdstip van de geboorte?
1
Welke controles doe je bij de baby? noem er 4
1
Page 1 of 1