Summary Class notes - molecular and cellular microscopy

Course
- molecular and cellular microscopy
- pietje
- 2015 - 2016
- Rijksuniversiteit Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen)
- Biologie
175 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - molecular and cellular microscopy

 • 1456786800 college 1

 • Golflengte berekenen?
  λ=h/mv
    in this formula λ is the wavelength
    h is Planck’s constant 6.626 x 10-34 J.s
    m is mass, v is velocity of the particle, mv = momentum 
 • waarom kun je electronen niet focussen met glas lenzen?
  electronen kjunnen niet door glas heen
 • wat voor lens zit er in een electronen microscoop?
  met een magnetische velt
  magneten met gat erin
 • een electron moet bewegen wil het gezien worden met electronen microscoop
 • 1 amstrong = 1/10 nm
 • waarom is het niet mogeijk om biologische matriaal zo klein te bekijken met electronen microscoop?
  je beschadigd het materiaal doordat je heel grote hoeveelheid electronen moet áfschieten'?
 • wat is het grootste vershcil tussen licht en electronen microscoop?
  electronen: hele kleine golflengte
 • waar hangt de resolutie vanaf?
  opening hoek thetha en golflengte
 • wat gebeurt er met electronen door dikke en dunn specimen?
  dun: meeste gaat erdor klein gedeelte scatters
  dikker: scatters veel meer waardoor er eigelijk alles geobsebeert word
 • wat is verschil tussen elastic en inelastic scatteriing?
  1 part of the beam is scattered without energy loss in all directions (elastic scattering).
    can be used to make transmission electron microscopy (TEM) images
    or scanning electron microscopy (SEM) images


  2 some electrons are inelastically scatered and lose energy, this loss is
    element-characteristic and can be used to detect light elements
 • wat is een secondaire eecrton?
  een electron dat eerst in het specimen zat maar wat eruit is geschopt is
 • wat voor plaatjes kan je uit dikke en dunne specimen krijgen?
  jhj
 • verschil tussen tem en sem?
  Transmission Electron Microscope (TEM) works with transmitted + (slightly) scattered electrons


  Scanning Electron Microscope (SEM) works with secondary electrons or back-scattered electrons
 • hg
 • hoe werkt een scanning electron microscoop?
  bovenkant word steeds gescanned zo kun je plaatjes maken
  3d maar dan alleen oppervlakte
 • waarom is vacum nodig bij sem?
  omdat anders ale electronen scatteren
 • wat kan je met een esem?
  environmetental sem
  kun je waterachtige substanties bekijken door de hoge druk die in het microscoop is
 • gu
 • hoe werkt een electron gun?
  TheCathodeis a simple wire of tungsten and emits electrons at the tip.
  Electrons are accelerated by a field U, usually in the range of 1 – 300 kV.
  They enter the column via the holeyAnode; theWehnelt caphas a negative potential to get a focusing effect on the emitted electrons


  verhit een draad en dat zorgt voor electronen
  die moeten door electrisch veld om ze extra energie te geven
 • welke drie afwijkingen zijn er bij elecoronen microscopie?
  -spherical afwijkingen(het brandpunt van de stralen is neit gelijk)
  -chromatic afwijking (ene electron heeft meer energie dan ander)
  -astigmatism (cilinder vorming)
 • 1456873200 college 2

 • tegenstrijdigheid in resolutie?
  grote hoek nodig om dicht bij de echte golflengte te komen mar j hebt een kleine hoek nodig om de spherical abberation te verkleinen
 • hoe kleiner de hoek alfa (hoe kleiner de lens) hoe groter de diepte is dat je scherp ziet
 • waardoor word contrast veroorzaakt?
  scattering
  interference
 • scattering (patricle aspect)
  interference (wave character)
 • Elastic scattering: kinetic energy and momentum (of the colliding electron and atom) are preserved
  Inelastic scattering: kinetic energy is transferred to the specimen as internal (not kinetic) energy
 • waar zorgt inelasticalle scatterd electrons voor?
  Blur the image because of chromatic aberration
  Cause radiation damage to the specimen
 • waar zorgt elastic scatterd electrons voor?
  Scattering Contrast
  Phase Contrast
 • hoe krijg je scattering conrtast?
  hoe dichter electronen bij het centrum van de molecuul komt hoe groter de hoek hij eromheen gaat
 • geen absorbtie in electron microscopie alleen scattering
 • hoe verkom je dat scattering ervoor zorgt dat er ruis komt? en dus beter contrast
  je zorgt dat een een soort extra 'lens'zit met een gaat wat precies op het brandpunt zit zodat alleen de niet gescatterde electronen naar de eindplaat gaan.
 • scattering increases with the atomic number Z

  for light elements , inelastic scattering is predominant,
  for heavy elements elastic scattering is predominant
 • fase contrast heeft te maken met constructive interference
 • elastic werkt samen met de molecuul
  inelastic werkt teen molecuul
 • hoe kun je het effect van inelastic electrons?
  1. Do not pre-irradiate samples unnecessary

  2. Removal of inelastically scattered electrons by
  “energy filtering”
 • hoe werkt een enerfy filter?
  werkt als een prisma
  je sorteerd tussen snelle en minder snelle electronen
  daar stop je weer een een filter waar je de slome uitfilterd
  daarna door lensen weer een normaal plaatje
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

hoe wertk sted?
iug
waar staat sted  voor?

-used to spatially “deplete” fluorescence in a confocal image (

stimulated emission depletion “STED
wat houd resolved en sted in?
dat is een truck om fluorisentie hogere resolutie te krijgen


-diffraction-limited laser excitation
-point detection (e.g., APD)
-image rastering (“scanning“)-digital image reconstruction
op welek manieren kan myosine lopen?
hand pver hand(normaal lopen) deze klopt
(en inchworm(aansluiten) )
wat is nuttig aan single molecuul  analyse?
heterogeniteit is nuttig
als je alles middeld kun je op verkeerde ideen komen dat gelijk blijft maar dat dat neit zo is
geen synchronisatie nodig
wat is nadeel van cristal imaging?
je hebt allemaal statische beelden waardoor de volgorde richting en tijd kwijt is
nadelen palm storm en paint?
labeling density
..
heo werkt paint?
je hebt liganten die binden aan acceptoren maar dat gaat zo snel dat je per gedeelte van het te onderzoeken ding de laser moet zetten en alleen wat in de laser zit dat kun je zien
hoe werkt transient binding?
een stofje is vastgemaakt aan een molecuul die kan binden aan een acceptor. zodra het lgand is gebodnen aan de receptor dan fluoriseert het aangebonden stofje
warvoor is fluoresence blinking handig?
om resolutie te verhogen