Summary Class notes - MTB

Course
- Medische Technologie B
- Diverse.
- 2019 - 2020
- Intop hilversum
- Medische Technologie B.
387 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - MTB

 • 1567375200 Hoofdstuk 6 Endoscopie.

 • Wat is hysteroscopie.
  Scopie baarmoeder.
 • Wat is arthroscopie.
  Scopie gewrichten.
 • Wat is rectosigmoscopie.
  Scopie van anus en of deel dikke darm.
 • Hoe noemt endoscopie van het strottehoofd.
  Laryngoscopie.
 • Het digitaliseren van endoscopiebeelden heeft bepaalde voordelen boven het vastleggen  van analoge beelden. Welke zijn dat.
  Het digitaliseren van optische beelden biedt allerlei voordelen zoals betere diagnostiek beeldopslag lesmateriaal en vergelijkmateriaal.
 • Wat is koud licht?
  Door filtering van IR en UV licht treedt uit de lichtglasvezel in de patient relatief koud licht waardoor in de patient zo weinig mogelijk warmte en zoveel mogelijk licht wordt gedeponeerd.
 • Wat verstaan we onder de coherentie van een vezelbundel?
  Voor de overdracht van het beeld worden glasvezels gebruikt met diameter van circa 8 micrometer. Omdat iedere glasvezel slechts een beeldpunt overdraagt, Is de detaillering van het beeld afhankelijk van het aantal glasvezels. Eeen grote nauwkeurigheid  is noodzakelijk bij de het ordenen van de glasvezels.  Dat heet coherentie.
 • Wat verstaat men onder snaarpolipectomie.
  Via de endoscoop kan een verdacht stukje weefsel zoals een poliep worden behandeld of verwijderd. Hierbij wordt via een werkkanaal een lusvormige elektrode om een poliep aangebracht en wordt door HFstroom uit een EC generator de poliep bij de steel weggebrand.
 • Wat is een insufflator.
  Dit is een toestel welke wordt gebruikt om CO2 in de buikholte te brengen.
 • Welk gas kan worden gebruikt bij een insufflator.
  CO2
 • Welke vermogens hebben de lichtbronnen bij endoscopie.
  Afhankelijk van de toepassing liggen de vermogens van de lichtbronnen tussen de P= 60w en P=500W.
 • Wat is een HMI-lamp
  De meeste lichtbronnen voor flexibele endoscopie maken gebruik van Xe of HMI lampen Hg Medium arc-length Iodide .
  HMI lichtbronnen genereren intens licht met een kleurtemperatuur van het daglicht, Dus T = 5600 K
 • Wat verstaan we onder een specifieke lichtstroom.
  De specifieke lichtstroom n ligt tussen 90 lm x W-1 en 150 lm x W-1.
 • Wat zijn halogenen.
  De halogenen of zoutvormers uit het periodiek systeem hebben als kenmerk dat hun buitenste schil zeven elektronen bevat. De elementen in de halogeengroep zijn fluor chloor broom jood en astaat.
 • Wat is een CCD chip
  Een charge-coupled device is een chip die elektromagnetische straling omzet elektrische lading.
  De chip bestaat uit reeksen van kleine condensatoren verbonden door elektronisch schakelaars.
  Door de schakelaars beurtelings open en dicht te zetten kunnen ladingen van de ene naar de andere kant getransporteerd worden.
 • Wat is True Color
  True Color is een methode voor het weergeven en opslaan van beeldinformatie met een hoge kwaliteit.
 • Wat is het golflengte-interval van zichtbaar licht.
  Standaard endoscopie  maakt gebruik van wit licht dat bestaat uit EM-golven met golflengten van gamma = 380 nm tot gamma = 780 nm.
 • Wat verstaat men onder NBI.
  Narrow Band Imaging, NBI is een relatief nieuwe endoscopischetechniek, Die gebruik maakt van eeen of twee smalle frequentiebanden uit het zichtbare spectrum.
 • Wat is VCE
  Video Capsule Endoscopy is een onderzoek waarbij met behulp van een capsule, Die een minuscule camera bevat, Afbeeldingen van het maag darmkanaal kunnen worden gemaakt.
 • Wat wordt verstaan onder minimaal invasieve chirurgie.
  Dit is endoscopische chirurgie .
 • Wat is een trocar
  Dit zijn plastic of metalen buisjes die buisvormige toegangspoorten creeren.
 • Wat is een biopteur
  Dit is een stalen buisje met een scherpe snijrand waarmee biopten worden genomen.
 • Waarvoor wordt een sluiterbril gebruikt.
  Bij de MIC technieken, zoals het opereren door een opening LESS vereisen laparoscopen met een variabele blikrichting.
  Een van de belangrijkste beperkingen binnen MIC Minimale Invasieve Chirurgie is het verlies aan 3 D zicht door het werken via een kunstmatig 2D videobeeld.
  Dit gebrek aan 3D zicht bij de traditionele laparoscopen tracht men op tal van manieren op te lossen.
  Een van aangedragen oplossingen dienen waarnemers een zogenaamde sluiterbril te dragen, die gesynchroniseerd met het wisselende videobeeld, afwisselend het linkeroog en het rechteroog afsluit om zo 3D beeldvorming te genereren.
 • Wat is een pneumoperitoneum
  Om voldoende werkruimte en goed zicht op de organen te creeren voor de chirurg, wordt  bij bepaalde soorten laparoscopische operaties op een gecontroleerde wijze gas in het lichaam geblazen om een pneumoperitoneum te veroorzaken.l
 • Wat is AEM
  Active Electrode Monitoring , bij gebruik van monopolaire elektrochirurgie kan een monitorsysteem de elektrochirurgische generaor blokkeren, zo gauw er lekstromen gaan lopen via de laparoscopische instrumenten.
  Ook bij te hoge capacitieve lekstromen wordt de generator geblokkeerd.
 • Hoe groot is het aantal incisies bij de endoscopische techniek LESS.
  LESS laparo-endoscopie single site surgery staat voor kijkoperaties die via eeen enkele opening in de buikwand worden uitgevoerd.
 • Wat verstaan we onder  ballonendoscopie.
  De dunne darm was tot voor kort zeer moeizaam met endoscopie te onderzoeken.
  Wel is dit onderzoek mogelijk met VCE , maar daarmee is vooralsnog alleen diagnostiek mogelijk.
  Met de ballonendoscopie kan ook de dunne darm worden bereikt.
  Door een deel van de endoscoop door middel van eeen of twee balonnen beurtelings te fixeren en te lossen in de darm kan de endoscoop zich voortbewegen.
 • In wasmachines voor endoscopen kunnen flexibele endoscopen zowel gereinigd, als gedesinfecteerd worden. Waarom.
  Het is zeer belangrijk dat het beschreven proces van testen, reiniging, sterilisatie of desinfectie buitengewoon zorgvuldig wordt doorlopen, daar een besmette endoscoop ernstige gevolgen kan hebben voor een grote groep patienten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke uitspraak is juist.A. Uv-licht heeft een lagere frequentie en een kleinere golflengte dan IR licht.B. IR-licht heeft een lagere frequentie en een grotere golflengte dan zichtbaar licht.C. Uv-licht  heeft een hoger frequentie en een grotere golflengte dan zichtbaar licht.
B. IR-licht heeft een lager frequentie en een grotere golflengte dan zichtbaar licht.
Gegeven de volgende berekening.111,222 + 599,6 - 18,0 =Een rekenmachine geeft 692,8220 als resultaat. Wat is het resultaat van de berekening, geformuleerd in het correcte aantal significante decimalen.A.692,82B.692,8C 692.
B. 692,8
Wat is excitatie.
Door het botsen van hoogenergetische straling op een isotoop kan ook een elektron van een lager energieniveau naar een hoger niveau worden gestoten.
Wat is ionisatie
Als EM-straling of hoogenergetische elektrisch geladen  en of ongeladen deeltjes, op een isotoop stoten, kan de isotoop een elektron kwijtraken, waardoor het een kation wordt.
Dit proces noemen we ionisatie.
Wat is thermoregulatie.
Onder thermoregulatie verstaan we temperatuurregulatie, warmtebalans of heat balance.
Wat is een cardiotocograaf.
Een cardiotocograaf CTG is een instrument om de hartslag van de foetus en de weeen te registreren in het laatste stadium van de zwangerschap.
Waarom kan een pasgeborene zichzelf nog niet goed op temperatuur houden.
Een relatief groot lichaamsoppervlak in vergelijking met hun lichaamsgewicht.
Een relatief groot hoofd ten opzichte van de rest van het lichaam.
Een dunne huid.
Een kleine hoeveelheid onderhuids vet.
Een groter percentage lichaamswater.
Geen of nog niet goed ontwikkelde reactie als rillen en zweten alsmede metabolische reacties.
Een tweemaal zo hoog basaal metabolisme.
Wat is een neonaat.
Kind vanaf dag 1 tot en met dag 28 postnataal.
Wat is de behandelingsgrens van vroeggeborene.
Deze is 24 weken.
Hoe lang duurt een normale zwangerschap.
37 tot 42 weken.