Summary Class notes - MTV1

Course
- MTV1
- Sillars
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
428 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - MTV1

 • 1598997600 Biochemie en eiwitten

 • Wat houdt biochemie in?
  Biologie en scheikunde worden samengevoegd. De leer van het leven onderbouwd door chemische processen.
 • Wat houdt stofwisseling/metabolisme in?
  Het proces van omzetten van moleculen
 • Wat zijn de 3 kenmerken van het leven?
  1. Hoge mate van ordering
  2. Het zelf in stand houden van ordening en groei
  3. Opgebouwd uit cellen
 • Kenmerk van doodgaan
  Het metabolisme stopt of loopt vast
 • Noem de twee oorzaken van doodgaan
  1. Ontregeling door bv ziekte of vergifteging
  2. Tekort aan bouwstenen of energie
 • Wat zijn de 3 kenmerken van prokaryote cellen?
  1. Eencellige organismen
  2. Alle functies nemen plaats in 1 cel
  3. Door het membraan wordt de cel gescheiden van de buitenwereld
 • Wat zijn de 3 kenmerken van Eukaryote cellen?
  1. Bevat aparte ruimtes waar verschillende processen worden plaatsgevonden.
  2. De kern is het belangrijkste deel, die bevat erfelijke informatie
  3. De ruimtes worden omringd door membranen
 • Uit welke 3 onderdelen zijn atomen gebouwd?
  Neutronen, elektronen en protonen.
 • Wat is een element?
  Stof die bestaat uit 1 type atoom
 • Waar staat het atoomnummer gelijk aan?
  Met het aantal protonen
 • Wat zijn de 4 belangrijkste elementen voor levende organismen?
  1. Zuurstof
  2. Koolstof
  3. Waterstof
  4. Stikstof
 • Wat verstaan wij onder essentiële elementen ?
  Elementen die het lichaam zelf niet kan aanmaken, dus via het voedsel wordt opgenomen.
 • Hoeveel procent vormen de 4 belangrijkste elementen van het celgewicht?
  95%
 • Wat zijn bio-elementen?
  Elementen die bestanddeel uitmaken van levende organismen.
 • Wat zijn mineralen?
  Mineralen zijn geladen ionen.
 • Wat zijn sporenelementen?
  Mineralen die aanwezig zijn in kleine hoeveelheden.
 • Wat zijn de 4 belangrijke mineralen?
  1. Natrium (+)
  2. Kalium (+)
  3. Calcium (+)
  4. Magnesium (+)
 • Is de mineraal chloor positief of negatief geladen?
  Negatief
 • Sporenelementen hebben een lage concentratie maar zijn toch erg belangrijk. Wat is het gevolg van tekort aan ijzer?
  Bloedarmoede
 • Sporenelementen hebben een lage concentratie maar zijn toch erg belangrijk. Wat is het gevolg van tekort aan jodium?
  Struma, opzwellen van schildklier.
 • Wat zijn de vier bio-polymeren?
  1. Eiwitten
  2. Koolhydraten
  3. Vetten/lipiden
  4. Nucleinezuren 
 • Wat bevindt zich in de celkern?
  Erfelijke informatie in de vorm van chromosomen.
 • Hoe wordt het mitochondriën ook wel genoemd?
  De energiecentrale van de cel
 • Wat gebeurd er in de lyosomen?
  De afbraak van stoffen
 • Wat gebeurt er in de endoplasmatisch reticulum?
  Is betrokken bij het metabolisme. Eiwitten worden getransporteerd.
 • Waardoor wordt het verschil van de cellen veroorzaakt?
  Doordat cellen andere soorten eiwitten maken.
 • Wat wordt er bedoeld met het fenotype?
  Het genotype wordt door mRNA tot uiting gebracht.
 • Uit hoeveel procent water bestaat onze lichaam?
  75-85%
 • Wat zijn de opmerkelijke eigenschappen van water?
  1. Heeft een hoge vries en kookpunt voor een kleine molecuul.
  2. Water is polair.
 • Wat zijn de 5 functies van water?
  1. Oplosmiddel voor de meeste eiwitten + ionen
  2. Medium waarin chemische reacties zich afspelen
  3. Betrokken bij chemische reacties
  4. Transportmiddel
  5. Temperatuur regeling
 • Wat houdt een hydrolyse reactie in?
  Splitsing van een molecuul waarbij water wordt gebruikt.
 • Wat is een condensatie reactie?
  Reactie waarbij water wordt afgesplitst.
 • Hoe zit een verbrandingsreactie in elkaar?
  Brandstof + zuurstof -> koolstofdioxide + overige producten
 • Wat is metabolisch water?
  Water dat ontstaat uit stofwisselingsprocessen.
 • Wat houdt de waterbalans in?
  De hoeveelheid water wat wordt opgenomen en afgescheiden bij een persoon.
 • Wat zijn structurele eiwitten?
  Eiwitten die structurele bestanddelen vormen van de cel (bouwstoffen)
 • Wat zijn functionele eiwitten?
  Eiwitten die een specifieke functie hebben zoals enzymen en hormonen.
 • Wat zijn de 7 functies van eiwitten?
  1. Regulatie metabolisme
  2. Voeding
  3. Transport
  4. Bescherming
  5. Spiercontractie
  6. Handhaving lichaamsstructuren
  7. Handhaving osmotische druk en pH
 • Noem twee voorbeelden van de regulatie metabolisme.
  1. Enzymen die chemische reacties versnellen 
  2. Hormonen die metabolistische processen reguleert. Insuline die verlagend werkt en glucagon die verhogend werkt.
 • Noem twee voorbeelden bij voeding.
  1. Ovalbumine, zit in kippenei
  2. Caseine, zit in moedermelk
 • Eiwit dient ook als carrier noem drie voorbeelden.
  1. Hemoglobine transporteert O2
  2. Serum albumine transporteert vetzuren
  3. Transferrine transporteert ijzer
 • Noem twee voorbeelden voor bescherming.
  1. Antilichamen 
  2. Bloedstolling door fibrinogeen
 • Welke twee eiwitten zijn belangrijk voor spiercontractie.
  Myosine en actine
 • Noem twee voorbeelden bij handhaving lichaamsstructuren.
  1. Keratine -> haar, huid en nagels
  2. Collageen -> bot en bindweefsel
 • Wat is een oedeem?
  Vochtophoping in weefsels
 • Waar bestaan eiwitten uit?
  Aminozuren
 • Waar is een aminozuur uit gebouwd?
  1. Aminogroep -> basische groep
  2. Carbongroep -> zure groep
  3. Restgroep
 • Wat is een zwitterion?
  Een molecuul die zowel negatief en positief geladen is
 • Wat zijn de vier verschillende restgroepen?
  1. Apolaire aminozuren
  2. Polaire aminozuren
  3. Zure aminozuren
  4. Basische aminozuren
 • Wat zijn de kenmerken van een apolaire aminozuur?
  1. Apolaire karakter
  2. Kenmerken CH2/ -CH3
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sporenelementen hebben een lage concentratie maar zijn toch erg belangrijk. Wat is het gevolg van tekort aan jodium?
Struma, opzwellen van schildklier.
Sporenelementen hebben een lage concentratie maar zijn toch erg belangrijk. Wat is het gevolg van tekort aan ijzer?
Bloedarmoede
Is stier Herman kunstmatig of natuurlijk ?
Kunstmatig
Bacteriën kunnen menselijke insuline maken. Waar werd insuline vroeger van gehaald?
Uit varkens. Niet meer omdat ze voor veel afweerreacties zorgde.
Wat houdt recombinant DNA in?
Dat er menselijke eiwitten in bacteriën worden ingespoten
Landen met veel malaria hebben meer mensen die positief zijn voor sikkelcelanemie. Juist/onjuist?
Juist
Het hebben van 1 sikkelanemie cel heb je een hogere weerstand voor..
Malaria
Komt sikkelcelanemie voor bij mensen waar er maar een cel is gemuteerd?
Nee. Alleen als er 2 cellen zijn gemuteerd
Wat zijn de 4 gevolgen van sikkelcelanemie?
1. Cellen zijn sikkelvormig ipv rond
2. Cellen zijn stugger
3. Gaan sneller kapot
4. Binden minder goed aan zuurstof
Wat voor puntmutatie vindt er plaats in sikkelcelanemie?
Dan wordt in het eiwit hemoglobine glutamine vervangen door valine.